Skip to content

Capture Jet™ -teknologia

Capture Jet™ -teknologia on Haltonin huuvien ja ilmastointikattojen olennainen osa, joka tuottaa huomattavia energiansäästöjä pienentämällä poistoilmavirtoja jopa 50 %.

Tämä on Haltonin Capture Jet™ -teknologian merkittävin etu verrattuna perinteisiin poistoilman imujärjestelmiin, jotka poistavat saman lämpökuorman. Tällä jatkuvasti kehittyvällä Halton-teknologialla on myös muita etuja:
– parannellut työolosuhteet ja mukavuus
– nopea sijoitetun pääoman tuotto merkittävien energiansäästöjen vuoksi
– hiljainen toiminta.

Edut

Capture Jet™ -teknologia maksaa useimmissa tapauksissa itsensä takaisin keittiön käyttöönoton yhteydessä tai pian sen jälkeen. Energiansäästöt vaikuttavat suoraan kannattavuuteesi ja henkilöstö hyötyy paremmista työolosuhteista.

  • Jopa 30–50 % vähemmän poistoilmavirtaa perinteisiin huuviin verrattuna.
  • Jopa 15 % vähemmän poistoilmavirtaa perinteisiin ilmastointikattoihin verrattuna.
  • Ei kompromisseja savun ja lämmön sieppaustehossa pienemmillä ilmavirran nopeuksilla ilmanlaadusta tinkimättä.
  • Merkittävät energiansäästöt jäähdytys- ja lämmitysilmajärjestelmissä (vähemmän ilmaa ulos, vähemmän ilmaa sisään!).
  • Alhaisemmat infrastruktuurikustannukset pienemmissä ilmanvaihtojärjestelmissä, mikä säästää asennuksen aiheuttamia pääomakustannuksia.
  • Capture Jet™ -teknologian asennukseen ei tarvita erityistä ilmanvaihtokanavaa, mikä vähentää asennuskustannuksia.
  • Paremmat henkilöstön työolosuhteet: vähemmän vetoa keittiötiloissa ja alhaisempi melutaso pienentyneen ilmavirran vuoksi.

Capture Jet™ -tekniikka pohjautuu kahteen suutinsarjaan, joissa on erittäin pieni tuloilman määrä (maksimissaan 30 m³/h/ml huuvasta). Suuttimet sopivat huuvan etureunan alaosaan ja sivuille kiertäen huuvan peittämät keittoalueet.

– Venturi-vaikutuksen vuoksi vaakasuuntaiset suuttimet tehostavat lämpökuorman ja savun keräämistä ja poistamista huuvan etureunan alaosasta ja auttavat työntämään höyryjä takaisin suodattimia kohti.
– Pystysuuntaiset suuttimet muodostavat ilmaverhon, joka kasvattaa huuvan sitomistehoa ja suojaa sieppausaluetta vedolta ja minimoi höyryjen leviämisen. Ne muodostavat tehokkaan fyysisen suojan, jonka vuoksi säilytystilat voivat olla lähempänä keittiölaitteita.
– Imuhuuviin verrattuna poistoilma vähenee jopa 30–50 % enemmän Capture Jet ™ -huuvan mallista riippuen.

Ilmastointikaton digitaalinen simulointi.
• Sieppaussuihkuilla (vasemmalla) konvektiiviset ilmavirrat siepataan kokonaan.
• Ilman sieppaussuihkuja (oikealla) osa konvektiivisista ilmavirroista pakenee huuvasta.

Se toimii samalla tavalla ilmastointikatoissa.

Ilmastointikaton vuoksi keittiön ruoanlaittoalueet ovat täysin avoimia, eivätkä huuvat ulotu katosta alaspäin. Itse asiassa yksi tämän tekniikan merkittävimmistä eduista on avaran tilan vaikutelma.

Perinteisiin huuviin verrattuna höyryt poistuvat kuitenkin korkeammalla. Siksi höyryt pysyvät keittiölaitteiden ja ilmastointikaton poistoilmakammioiden välillä.

Vaikka kahden suutinsarjan toimintaperiaate on samanlainen kuin huuvien, Capture Jet ™ -tekniikan edut ovat hieman erilaiset:
– Sieppaussuihkut kasvattavat sitomistehoa ja parantavat kattojen sieppaustehokkuutta.
– Tämän vuoksi poistoilma vähenee 15 % enemmän perinteisiin huuviin verrattuna;
– Sieppaussuihkut myös vähentävät keittohöyryjen kiertämistä puhtaan tuloilman sekaan, mikä on perinteisten huuvien yleinen ongelma.

Ilmastointikaton digitaalinen simulointi.
• Sieppaussuihkujen (ylhäällä) avulla konvektiiviset ilmavirrat pakotetaan nousemaan hajaantumatta kohti poistoilmakammiota.
• Ilman sieppaussuihkuja (alhaalla) konvektiivisia ilmavirtoja ei poisteta ja hajaannuteta heti kattoa pitkin, jotta ne voitaisiin sitten kierrättää syöttömoduulien syöttämän ilman kanssa.

Katso, kuinka tehokas se on

Tässä on video muutamasta keittiöistä, jotka on varustettu Capture Jet™ -teknologialla, sekä video Schlieren-testistä, joka tehtiin asiakasvierailun aikana. Tulokset puhuvat puolestaan.

Schlieren-tekniikan avulla voit nähdä keittiölaitteiden vapauttaman lämpökuorman. Se on apuväline, jota käytetään huuvien ja ilmastointikattojen sieppaustehokkuuden tarkkaan mittaamiseen.

Muut ammattikeittiöiden ilmanvaihtoteknologiat