Skip to content

UV Capture Ray™-teknik

Neutralisering av matlagningsfett och lindring lukter för kommersiella kök

UV Capture Ray™-tekniken neutraliserar det fett som matlagningsutrustningen släpper ut. Kombinerat med KSA-cyklonfiltret reducerar det fettuppbyggnaden i kanalsystemet till en försumbar nivå. Det bidrar också till minskningar av lukter som släpps ut utomhus av ventilationssystemet.

Ventilationens hygien- och brandsäkerhetsnivåer är mest betydelsefulla, rengöringskostnaderna är minimala och kökens miljöpåverkan på grannskapet minskas avsevärt.

En tillgång för att fritt etablera restauranger där de ger mest värde.

Fördelar

Garantin för att på ett säkert sätt driva kommersiella kök, på platser med den högsta omsättningspotentialen, med lägsta underhållskostnad, gör Capture Ray™-tekniken till en lönsam investering.

 • Neutraliserar de allra minsta fettpartiklarna och fettångorna som inte kan avlägsnas av de primära mekaniska filtren. Även de mest effektiva mekaniska extraktorerna är inte effektiva under 5 mikron och avlägsnar heller inte ångor.
 • Den betydande minskningen av fettavlagringar minskar rengöringskostnaderna för kanaler och frånluftsrör.
 • Ventilationens hygien- och brandsäkerhetsnivåer är viktigast.
 • Bidrar till att minskad lukt släpps ut utomhus, vilket sänker kökens negativa miljöpåverkan på grannskapet och risken för klagomål eller rättsliga processer.
 • En tillgång vid etablering av en restaurang var du än väljer i tättbebyggda stadsområden, dvs där de representerar den högsta omsättningspotentialen.
 • Alternativet UV On Demand aktiverar lamporna endast när matlagningsutrustning faktiskt används. Det sparar upp till en lampa där andra UV-system behöver två.
 • Capture Ray™-tekniken drar nytta av smarta tjänster från Halton Connect & Care som ger förutsägbart underhåll och sinnesro i framkant.

Och tänk om vi kan bli ännu bättre?

När Capture Ray™-tekniken kombineras med PolluStop-frånlufthanteringsenheter och genom att noggrant välja antalet UV-lampor, kommer luftburna matlagningslukter att minimeras så att behovet av att släppa ut utflödet på en hög nivå från byggnaden blir försumbart. Kanalsystemet kan sedan följa den mest direkta och kostnadseffektiva vägen till utsidan, vanligtvis på gatunivå. I sådana fall

 • Det möjliggör eliminering av oestetiska externa kanaler och minskar installationskostnader.
 • Eliminering av interna kanaler ökar det uthyrningsbara utrymmet och därmed motsvarande intäkter.

UV-C Capture Ray™-tekniken är integrerad i Capture Jet™-kåpor och ventilerade tak och är utformad för att neutralisera små fettpartiklar, fettångor och organiska föreningar som inte fångas upp av det primära filtreringssystemet, trots dess effektivitet. En effektiv primärfiltrering är fortfarande ett måste eftersom den är effektivare på medelstora och stora fettpartiklar än UV-C-neutraliseringen. Capture Ray™-tekniken kombineras således alltid med högeffektiva KSA-cyklonfilter.

Med tanke på att en stor andel av kökslukten bärs av fett följer det att en minskning av detta fett leder till en samtidig minskning av luktutsläpp till utsidan. Genom att öka antalet UV-C-lampor till en noggrant beräknad nivå minskas lukten som transporteras genom luften till en nivå så att det inte längre blir nödvändigt att släppa ut luften på taknivå.

Capture Ray™-tekniken är baserad på användningen av UV-C-lampor. Neutraliseringen av fettpartiklar och ångor samt minskning av matlagningens lukt beror på två samtidiga reaktioner.

Fotolys är den direkta effekten av UV-C-strålning. Det fungerar genom fotodekomposition där fettmolekyler bryts ner av fotoner.

Ozonolys är oxidation av fettmolekyler av ozon som genereras av lamporna. Eftersom ozon är en gas transporteras den med luftflödet. Oxidation sker därför i kåpans eller det ventilerade takets frånluftskammare, samt i kanalsystemet.

Halton har utvecklat en teknik som i realtid övervakar aktiviteten hos köksutrustning och därmed kan aktivera UV-lamporna endast när det är absolut nödvändigt.

Denna teknik är baserad på Haltons IRIS-sensor (Infraröd strålningsindexsensor). Används också för M.A.R.V.E.L. Behovsstyrt ventilationssystem, skannar ytan på matlagningsapparaterna för att övervaka aktiviteten i realtid. Detta gör det möjligt att aktivera UV-lamporna endast i tillagningsläge och inte kontinuerligt så snart fläkten slås på.

Detta är ett säkert och ansvarsfullt tillvägagångssätt som på ett betydande sätt ökar lampans livslängd. Så denna teknik minskar underhållskostnaderna samtidigt som den sparar energi.

En av två uppsättningar UV-C-lampor sparades in och en besparing på 635 euro i energikostnader per år på endast två kåpor installerade i en restaurang i centrala London.

 • Restaurangen är utrustad med två UV Capture Ray™-kåpor (6 UV-lampor vardera) och en PolluStop-frånluftbehandlingsenhet. Restaurangen är öppen 88 timmar i veckan.
 • Tillagningsblocket består av grillar, 2 stekbord och en fritös med en totaleffekt på 50 kW. UV-lamporna i ett traditionellt UV-system är i drift under tiden huvudfläkten är i drift – 92 timmar per vecka.
 • UV-lampornas drift har övervakats under fyra veckor. UV on Demand-tekniken minskade antalet drifttimmar för lamporna med i genomsnitt 44 % (upp till 50 % beroende på användning av matlagningsapparater). Med andra ord, och i jämförelse med underhållskostnaden för traditionella system, så sparade man in ett UV-lampsbyte utav två.
 • Lampornas elförbrukning minskade med 47 kWh per vecka vilket motsvarar 635 euro per år (0,26 euro/kWh).

Halton Connect är en toppmodern IoT-plattform (Sakernas internet) vars kärna är en avancerad molnbaserad portal. Det möjliggör fjärrövervakning dygnet runt av de lösningar som designats av Halton. Det ger tillgång till viktig och användbar information samtidigt som slutanvändarna får tillgång till kraftfull dataanalys. Det ger också viktig information till våra ingenjörer. I gengäld kan de fjärrstyrt och på ett säkert sätt styra alla system och inställningar efter behov.

Denna digitala ”två riktningars”-teknik banar väg för Premium-tjänster som är viktiga för att upprätthålla prestanda hos systemen och teknologierna på den ursprungliga designnivån och under hela livscykeln. Ännu bättre! De möjliggör kontinuerlig optimering av dina system, vilket resulterar i ännu lägre driftkostnader.

Halton Connect för kommersiell köksventilation