Skip to content

KSA cyklonfilter

Mekaniskt fettfilter för kommersiella kök

KSA-cyklonfilter har den högsta extraktionseffektiviteten samtidigt som den bibehåller den lägsta tryckförlusten för en mekanisk filtreringsanordning. Effektiviteten begränsar fettavlagringar inuti frånluftsröret i kåpan, ventilerade tak och kanalsystem.

KSA skapar en kostnadseffektiv lösning och en idealisk förfiltrering för andra system som UV Capture Ray™-tekniken.

Minskar rengöringskostnader och energiförbrukning samtidigt som kökshygienen och brandsäkerheten ökar.

  • KSA-filter är 95 % effektiva på 10 µm partiklar med en rimlig tryckförlust på 120 Pa.
  • Förbättrad hygien och brandsäkerhet tack vare färre fettavlagringar i frånluftsrör och kanaler.
  • Lägre underhållskostnader tack vare lägre rengöringsfrekvens.
  • Förbättrad ljudnivå tack vare låg tryckförlust.
  • Minskar fläktarnas energiförbrukning jämfört med baffelfilter tack vare lägre tryckförlust.
  • Förbättrar prestanda för UV-C Capture Ray™-teknik tack vare dess höga extraktionsgrad.

KSA cyklonfilter består av vertikala bikakeformade sektioner. De är endast öppna upp- och nertill och är utformade för att tvinga luften att virvla in. Centrifugaleffekten är kraftig och kontinuerlig – en mekanism som traditionella baffelfilter inte har. Partiklar trycks därmed mot bikakeväggarna, vilket resulterar i bättre prestanda. KSA-filter är 95 % effektiva på 10 µm partiklar med en rimlig tryckförlust på 120 Pa.

KSA-filter är 95 % effektiva på partiklar på 10 µm.

KSA-filter är ackrediterade av UL (Underwriter Laboratories) som flamresistenta och har hygieniskt och säkert godkännande från NSF (National Sanitation Foundation). De är monterade på alla kåpor och ventilerade tak.

Varför är KSA-filter ett måste för UV Capture Ray™-kåporna och ventilerade tak?

UV Capture Ray™-tekniken neutraliserar medelstora och små fettpartiklar såväl som fettångorna. Effektiviteten på medelstora och små fettpartiklar kan inte matchas med traditionella fettfilter. Effektiviteten hos den mekaniska filtreringen uppströms Capture Ray™ UV-lampor förbättrar neutraliseringsprocessen. KSA-filter är de mest effektiva mekaniska filtren för fettpartiklar på 5 till 10 µm och med lägst tryckförlust.

Tester utförda av VTT enligt VDI 2052 (del 1) ”Ventilation Equipment for kitchens. Determination of Capture Efficiency of Aerosol Separators in Kitchen Exhaust”