Skip to content
Halton Capture Jet™ technology - Energy savings - Hoods and ventilated ceilings

Capture Jet™-teknik

En integrerad komponent hos Haltons kåpor och ventilerade tak som genererar betydande energibesparingar med upp till 50 % minskning av frånluftsflödeshastigheter.

Detta är den största fördelen med Haltons Capture Jet™-teknik jämfört med traditionella frånluftssystem som tar bort samma värmebelastning. Det finns andra fördelar med att använda denna Halton-teknik som kontinuerligt har förbättrats:
– Åtnjut förbättrade arbetsförhållanden och komfort,
– Accelererad avkastning på investeringar tack vare betydande energibesparingar,
– Tyst drift.

  • Fördelar
  • Hur fungerar det?
  • Sa du effektiv?
  • Andra tekniker

Fördelar

Capture Jet™-tekniken betalar sig i de flesta fall direkt vid uppstart av köket, i resten av fallen kort därefter. Energibesparingarna bidrar direkt till din lönsamhet medan personalen drar nytta av förbättrade arbetsförhållanden.