Skip to content
Halton Skyline Culinary and Human Centric LED lighting for commercial kitchens
Halton Skyline Culinary and Human Centric LED lighting for commercial kitchens
Halton Skyline Culinary and Human Centric LED lighting for commercial kitchens
Halton Skyline Culinary and Human Centric LED lighting for commercial kitchens
Halton Skyline Culinary and Human Centric LED lighting for commercial kitchens

Halton Skyline Culinary och Human Centric Light (kulinariskt ljus och humancentrerat ljus)

Halton Skyline är den första LED-baserade ljustekniken speciellt utvecklad för att möta behoven i kommersiella kök.

Halton Skyline kombinerar fördelarna med ett kulinariskt ljus och ett mänskligt centrerat ljus. Belysning som respekterar den naturliga färgen och texturen på maten, samtidigt som den bidrar till personalens välbefinnande och säkerhet, är en viktig funktion!

De betydande energibesparingarna kan nästan ses som sekundära, men Haltons Skyline är en mycket effektiv LED-design som bidrar till imponerande energibesparingar vid belysning och kylning.

Halton Skyline ger liv överallt, monterad i Capture Jet™-ventilerade tak, kåpor, installerade i de andra köksområdena med ytterligare fristående moduler eller genom att framhäva krävande arbetsstationer med nedåtspottar.

  • Varför Halton Skyline?
  • Fördelar
  • Nyckelord
  • Relaterade produkter/nedladdningar
  • Andra tekniker

Varför Halton Skyline?

Ljusdesignen i professionella kök har vanligtvis setts från perspektivet att uppfylla kraven på belysningsnivåer utan att direkt beakta personligt välbefinnande.

Förhållandet mellan bra belysning, bättre arbetsförhållanden och produktivitet är numera allmänt erkänt. Men när ett kök har utmärkta ljusnivåer blir personalen lätt bländad. När bländning inte förekommer beror det vanligtvis på att köket lider av bristande belysning. Låg belysning eller dåligt placerad belysning är ännu mer skadlig för kökspersonalens säkerhet och hygien.

LED-belysning är en teknik som huvudsakligen har utvecklats under det senaste decenniet. Erbjudandena är för många för att räkna upp. Fokus ligger på löften om energibesparingar, men de hanterar inte en design som förbättrar den visuella komforten och mer allmänt arbetsförhållandena. Under vissa förhållanden kommer de att försämras. Detta gäller särskilt i professionella kök där rostfritt stål och kakel skapar reflektioner.

Oavsett vilken teknik som används är ett belysningssystem mer än bara att integrera ljuskällor i en produkt eller ett vanligt hölje.

Belysning är ett kompetensområde på samma sätt som ventilation. Haltons ingenjörer designade, i samarbete med ledande experter, en innovativ teknik som hanterar alla belysningsutmaningar i professionella kök.