Halton Tune: idrifttagning och validering

Haltons produkter installeras vanligen av Ventilations-entreprenörer, men för vissa system erbjuder vi våra egna idrifttagningstjänster. Ventilationssystem för laboratorier är ett bra exempel på Haltons nyckelfärdiga lösningar. Våra valideringstjänster garanterar att kunden får det inomhusklimat som beställts och att användarna är nöjda i de nya eller renoverade lokalerna.

 

Översikt över Halton Tune

Leverans, idrifttagning och validering

Halton tillverkar systemkomponenter enligt kvalitetskraven i standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att vi uteslutande använder komponenter av hög kvalitet med låg miljöpåverkan i hela produktionen. Haltons kylbafflar är också Eurovent-certifierade.

Halton erbjuder lösningar för krävande utrymmen, t.ex. sjukhus och laboratorier. Genom våra idrifttagnings- och valideringstjänster garanterar vi att kunden får det inomhusklimat och de prestanda som beställts och att användarna blir nöjda.

Validering av systemprestanda

Valideringen av systemets prestanda garanterar att ventilationssystemet fungerar som det ska innan inflyttning sker. Genom att säkerställa att alla komponenter har installerats korrekt och att alla parametrar har ställts in enligt designen uppnår du optimala värmeförhållanden och energibesparingar. Halton hjälper dig tillhandahålla ett fullt fungerande, behagligt och säkert inomhusklimat för alla som vistas i byggnaden.

Validering av inomhusklimatet i ett byggnadsprojekt

Validering av de dimensionerade klimatförhållandena i nya eller renoverade lokaler minskar risken för klagomål från användare, avslöjar eventuella problemområden och gör det möjligt att vidta avhjälpande åtgärder i tid. Inomhusmiljön skapas när man fastställt den slutliga användningen av lokalerna och slutanvändarna börjar flytta in. Typiska ändringar som görs under inflyttningen är omflyttning av skiljeväggar, ändringar av möbleringen och ändringar i placeringen av mötesrum och kontorsytor. Då bör också den slutliga justeringen av de tekniska systemen göras.

Valideringen av inomhusklimatet börjar redan på planeringsstadiet med en utvärdering av inomhusklimatet. När byggnaden är klar fortsätter valideringen med en undersökning av brukarnöjdheten. Utifrån de insamlade synpunkterna görs en begreppskarta för att identifiera och lokalisera problem i olika delar av byggnaden och olika områden i inomhusmiljön. En teknisk analys hjälper till att hitta potentiella problemkällor. Informationen kan användas för att avhjälpa problem med tekniska system i byggnaden innan garantitiden går ut. Om ett problem beror på användningen av lokalerna kan resultaten hjälpa till att förklara situationen för användarna. Validering av inomhusklimatet är avsedd för projektutvecklare och fastighetsägare som vill försäkra sig om bra resultat för sina projekt vad gäller upplevd kvalitet i inomhusmiljön.