System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)

Halton to pierwszy dostawca wentylacji pomieszczeń kuchennych, którego produkty uzyskały świadectwo HACCP w marcu 2010 (PE-567-HM-01I).Produkty te zostały zatwierdzone, jako bezpieczne do użytku z żywnością i spełniające wymagania programu bezpieczeństwa żywności opartego na HACCP, zgodnie z normami Międzynarodowych Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności HACCP.

Międzynarodowe stowarzyszenie HACCP powstało 25 marca 1994 w celu opracowania jednolitego programu zapewniającego bezpieczeństwo produktów mięsnych i drobiowych. Jego siedziba mieści się na Wydziale nauki o zwierzętach na uniwersytecie A&M (Agricultural & Mechanical) w Teksasie.

Idź na stronę HACCP
 

Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP) to systematyczne, prewencyjne podejście do bezpieczeństwa żywności i leków, które zajmuje się zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi w kontekście ich prewencji, a nie inspekcji produktów końcowych. HACCP jest wykorzystywana w przemyśle spożywczym do identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, w celu umożliwienia podjęcia kluczowych działań dla redukcji lub usunięcia ryzyka powstania takich zagrożeń. System ten stosowany jest na wszystkich etapach produkcji i przygotowywania żywnościs.

UL Underwriter Laboratories

Underwriters Laboratories Inc.(UL) to niezależna organizacja certyfikacji bezpieczeństwa produktów. Firma została założona w 1894, a jej siedziba mieści się w Northbrook w stanie Illinois. UL opracowuje normy i procedury testowania produktów, materiałów, części, zespołów, narzędzi i sprzętu, głównie w zakresie bezpieczeństwa produktów.

UL również ocenia i poświadcza efektywność procesów biznesowych w firmach dzięki swoim programom rejestracji systemów zarządzania. Ponadto, UL przeprowadza analizy próbek wody pitnej i innych typów wody czystej w laboratorium wody pitnej w South Bend w stanie Indiana i ocenia produkty pod względem zrównoważonego rozwoju środowiskowego przez swoją spółkę zależną, UL Environment.

Przejdź na stronę UL
 

NSF National Sanitation Foundation

NSF International, The Public Health and Safety Company™ jest pozarządową organizacją non-profit będącą światowym liderem w opracowywaniu norm, certyfikacji produktów, edukacji i zarządzaniu ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

NFS od 65 lat pracuje nad problemami zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska. NSF koncentruje się na żywności, wodzie, powietrzu wewnątrz pomieszczeń i środowisku; opracowuje normy krajowe, edukuje i dostarcza usługi oceny zgodności przez strony trzecie, reprezentując interesy wszystkich stron zainteresowanych. Główne grupy stron zainteresowanych to przemysł, wspólnota regulacyjna i społeczeństwo, jako całość

Przejdź na stronę NSF
 

GOST Federalna agencja przepisów technicznych i metrologii

Normy GOST zostały pierwotnie opracowane przez rząd Związku Radzieckiego w ramach strategii narodowej normalizacji.

GOST odnosi się obecnie do zestawu norm technicznych Euroazjatyckiej rady normalizacji, metrologii i certyfikacji (EASC), regionalnej organizacji normalizacyjnej działającej pod auspicjami Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).Ten zestaw norm technicznych obejmuje ponad 20000 norm szeroko stosowanych w ocenach zgodności w 12 krajach. Obejmują one branżę energetyczną, naftową, ochrony środowiska, budowlaną, transportową, telekomunikacyjną, górniczą, spożywczą i inne.

Przejdź na stronę GOST
 


Następujące kraje przyjęły normy GOST w dodatku do własnych norm krajowych: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Kazachstan, Azerbejdżan, Armenia, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Gruzja i Turkmenistan.