Skip to content
Halton Innovation Hub - Malaysia - Selangor - Drone view

Kompetens inom högeffektiva köksventilationslösningar specifika för asiatiska matlagningsprocesser

Halton Innovation Hub, Selangor, Malaysia

I samarbete med Haltons innovationscenter i Kina utvecklar denna Hub ventilationslösningar som tillgodoser kraven och behoven hos de asiatiska matlagningsmetoderna och deras specifika matlagningsutrustning.

  • Innovation Hub
  • Varför besöka oss?
  • Begär ett besök
  • Tillverkning

Specifik matlagningsutrustning kräver specifik expertis, designöverväganden och lösningar.

Wok-brännare med hög ingångseffekt, riskokare med hög kapacitet, dim sum-ångkokare eller tandoriugnar är bara några exempel på tung tillagningsutrustning som kännetecknar den asiatiska matlagningen. Vissa av dem kräver anpassade tillverkningsåtgärder för kåpor eller ventilerade tak som används nedströms ventilationssystemen. ALLA kräver en specifik skicklighet och kunskap för att korrekt bedöma och hantera med värme-, rök- och ångbelastningarna som frigörs för att bestämma utluftens mest effektiva nivåer.

Asien är den region där visningskök används i större utsträckning och också växer, med några av de mest djärva arkitektoniska projekten.

Tillsammans med utbyggnaden av tillverkningskapaciteten för Asien bestämde sig Halton mycket tidigt för att investera i FoU-centra som är dedikerade till denna specifika marknad. De har naturligt utvecklats till ytterligare två Innovationshubbar för att tillgodose den växande efterfrågan för dina specifika behov.