Skip to content
Circular airflow management damper
Circular airflow management damper

Halton Max One Circular (MOC) – Luftflödeshanteringsdämpare

I produktutvecklingsfasen av Halton Max One har fokuset varit på att konstruera spjället minimalt påverkbart av smutsbildning.

Material och komponenter är noggrant utvalda för lång hållbarhet. Mätrören är konstruerade för att kunna hantera låga luftflöden med hög mätnoggrannhet och höga luftflöden med låg ljudalstring.

 • Generell luftflödeshastighet för samtliga storlekar är 1-10 m/s med de flesta motoralternativ.
 • Lämplig för både tilluft och frånluft.
 • Även anpassad till Halton Vita OR operationsrumsapplikationer.

Översikt

Cirkulärt spjäll för luftflödesstyrning för olika standardmässiga VAV-tillämpningar. Snabb och enkel driftsättning med fabriksinställd begränsning av luftflöde enligt kundens specifika behov.

 • Tvärställda medelvärdesmätningsrör, grundläggande ställdon, 1–10 m/s luftflöde
 • Lämplig för både till- och frånluftsinstallationer
 • Även tillgänglig för Halton Vita OR för operationssalar

Produktmodeller och alternativ

 • Modeller med bladpackning (EN 1751, täthetsklass 4) och/eller yttre isolering finns tillgängliga
 • Höljets täthet uppfyller (EN 1751) täthetsklass C
 • Flera olika anslutningsdimensioner mellan 100–630 mm
 • Galvaniserat stål och rostfritt stål (EN 1.4404, AISI 316L) som alternativa material
 • Flera ställdonsalternativ
 • Ljuddämpare och eftervärmningsbatterier finns som tillval

Övriga produktegenskaper

 • Max. differenstryck: 1 000 Pa över spjället
 • Omgivningstemperatur 0–50 ºC vid drift
 • Omgivande relativ luftfuktighet: < 95 %, icke-kondenserande

Driftsprincip

Teckenförklaring:
1.  Spjäll
2.  Luftflödesriktning
3.  Mätsond
4.  VAV-styrenhet för luftflöde
5.  Ställdon
6.  Blad

Spjället innehåller en tvärställd sond för mätning av luftflöde, en VAV-styrenhet för luftflöde, ett ställdon och ett blad (med packning). Beroende på ställdonsmodellen är VAV-styrenheten en separat enhet eller integrerad i ställdonet.

Spjället kan fungera som både en till- eller frånluftsenhet. Spjället upprätthåller det nödvändiga luftflödet genom noggrann mätning och luftflödesstyrning, oavsett variationer i rumsförhållanden eller kanaltryck. Luftflödesmätningen baseras på ett differenstryck som skapas med hög precision av mätsondens tvärställda rör. Rören är konstruerade för hög känslighet i låga luftflöden och för låg ljudnivå i höga luftflöden.

Förändringar i rumsförhållanden kan justeras manuellt från ett slutanvändargränssnitt eller med olika sensorer såsom rörelse- eller rumstrycksensorer, termostater eller timers. Förhållandena kan också fjärrstyras från ett byggnadsstyrsystem (BMS). Styrsignalen och luftflödesmätdata från sondens rör behandlas i VAV-styrenheten. VAV-styrenheten ger ställdonet ett kommando att ändra spjällbladets läge för att hålla luftflödet vid det inställda börvärdet.

Luftflödets börvärde kan ändras mellan min- och maxvärden från rumstermostaten eller ett BMS. VAV-styrenheten kan också skicka faktiska värdesdata tillbaka till rumstermostaten. Kommunikationsprotokollet för signalen mellan rumstermostaten och VAV-styrenheten beror på ställdonsmodellen.

För mer information om tillgängliga ställdonsmodeller, se avsnittet Ställdon.

Tekniska data

Halton Max One Circular luftflödesspjäll finns i två produktmodeller: G och I:

 • Produktmodellerna G och I inkluderar en bladpackning för lufttät avstängning.
 • Produktmodell I inkluderar en 50 mm isolering för ljuddämpning.
Funktion Produktmodell
G
Produktmodell
I
Bladpackning x x
50 mm yttre isolering x
Täthet EN 1751, klass C och klass 4 x x
Vridmoment på ställdon, 5 Nm Dimensioner
100-250
Dimensioner
100-250
Vridmoment på ställdon, 10 Nm Dimensioner
315-630
Dimensioner
315-630

Snabbguide

Luftflödesintervall för Halton Max One Circular med en lufthastighet på 1–10 m/s.

MOC_G_quick_selection

NS (mm) qv
min – max (l/s)
qv
min – max (m3/h)
100 8 – 79 28 – 283
125 12 – 123 44 – 442
160 20 – 201 72 – 724
200 31 – 314 113 – 1131
250 49 – 491 177 – 1767
315 78 – 779 281 – 2806
400 126 – 1257 452 – 4524
500 296 – 1964 707 – 7069
630 312 – 3117 1122 – 11222

Konstruktion och material

Komponent Materialalternativ galvaniserat
stål (beställningskod MA=CS)
Materialalternativ rostfritt stål
(beställningskod MA=AS)
Hölje Förzinkat stål Rostfritt stål
(EN 1.4404/AISI 316L)
Spjällblad Förzinkat stål Rostfritt stål
(EN 1.4404/AISI 316L)
Axel Förzinkat stål Rostfritt stål
(EN 1.4404/AISI 316L)
Bladpackning  EPDM-gummi  EPDM-gummi
Kanalpackningar
(fastvulkade i höljet)
1C-polyuretanhybrid  1C-polyuretanhybrid
Mätsond  Aluminium Rostfritt stål
(EN 1.4404/AISI 316L)
Yttre isolering
(modell I)
Mineralull Mineralull
Mätrör  PU-plast  PU-plast


Figur 1. Halton Max One Circular (MOC) (EN 1.4404 / AISI 316L)

Ställdon

Ett antal ställdon finns tillgängliga för olika tillämpningsbehov.

Alla ställdon inkluderar en integrerad dynamisk differenstrycksgivare med ett litet sidoluftflöde genom givarelementet. Spjället bör därför inte användas i starkt förorenade miljöer. Gränsvärden för luftflöde ställs in i fabriken.

Ställdon Anmärkningar Åtdragningsmoment Nm Spjällstorlek Kommunikationsgränssnitt Beställningskod
Halton
EM
Analogt ställdon
Tillverkare:
Belimo
5 100-250  DC0..10V/
2..10V
 EM =
LMV-D3-MF-F.1 HI (DC 0/2…10 V), 5 Nm
Halton
EK
Analogt ställdon
Tillverkare:
Belimo
10 100-630  DC0..10V/
2..10V
 EK =
NMV-D3-MF-F.1 HI (DC 0/2…10 V), 10 Nm
Halton
EC
Ställdon med NFC-anslutning för mobil justering av parametrar på plats (Belimo Assistant App). Analog eller MP-bus. Tillverkare: Belimo 5 100-250 Belimo MP-bus eller
0–10 V/ 2–10 V
EC = LMV-D3-MP (MP bus), 5 Nm
Halton
EE
Ställdon med NFC-anslutning för mobil justering av parametrar på plats
(Belimo Assistant App). Analog eller MP-bus. Tillverkare: Belimo
10 100-630 Belimo MP-bus eller
0–10 V/ 2–10 V
EE = NMV-D3-MP (MP bus), 10 Nm
Halton
ER
Ställdon med KNX
Tillverkare:
Belimo
5 100-250  KNX  ER =
LMV-D3-KNX (KNX bus), 5 Nm
Halton
ES
Ställdon med KNX
Tillverkare:
Belimo
10 100-630  KNX  ES =
NMV-D3-KNX (KNX bus), 10 Nm
Halton
ET
Ställdon med
Modbus
Tillverkare:
Belimo
5 100-250  Modbus  ET =
LMV-D3-MOD (Modbus RTU), 5 Nm
Halton
EU
Ställdon med Modbus
Tillverkare:
Belimo
10 100-630  Modbus  EU = NMV-D3-MOD (Modbus RTU), 10 Nm
Halton
EH
Analogt ställdon Tillverkare:
Siemens
5 100-250 DC0..10V/
2..10V
EH = GDB181.1E/3 (DC 0/2…10 V), 5 Nm
Halton
EG
Analogt ställdon
Tillverkare:
Siemens
10 100-630  DC0..10V/
2..10V
 EG =
GLB181.1E/3 (DC 0/2…10V), 10 Nm
Halton
EV
Ställdon med KNX
Tillverkare:
Siemens
5 100-250 KNX-kommunikation  EV =
GDB181.1E/KN (KNX bus), 5 Nm
Halton
V1
Analogt ställdon Tillverkare:
Belimo
5 100-250  DC0..10V/
2..10V
V1 =
LM24A-VST, (DC 0/2…10 V), 5 Nm+VRU-D3-BAC
Halton
V2
Analogt ställdon Tillverkare:
Belimo
10 100-630  DC0..10V/
2..10V
V2 =
NM24A-VST, (DC 0/2…10 V), 10Nm+VRU-D3-BAC
Halton
V3
Analogt ställdon Tillverkare:
Belimo
4 100-250  DC0..10V/
2..10V
V3 =
LMQ24A-VST, 2.5 sec (DC 0/2…10 V), 4 Nm + VRU-D3-BAC
Halton
V4
Analogt ställdon Tillverkare:
Belimo
8 100-630  DC0..10V/
2..10V
V4 =
NMQ24A-VST, 4 sec (DC 0/2…10 V), 8 Nm + VRU-D3-BAC
Halton
EW
Ställdon med
KNX
Tillverkare:
Siemens
10 100-630 KNX-kommunikation  EW =
GLB181.1E/KN (KNX bus), 10 Nm
Halton
EB
Ställdon med Modbus RTU (RS-485)
Tillverkare: Siemens
5 100-250 Modbus-kommunikation EB = GDB181.1E/MO (Modbus RTU), 5 Nm
Halton
EF
Ställdon med Modbus RTU (RS-485)
Tillverkare: Siemens
10 100-630 Modbus-kommunikation EF = GLB181.1E/MO (Modbus RTU), 10 Nm
Halton
LK
Ställdon med LonWorks
Tillverkare:
Belimo
5 100-250 LonWorks-kommunikation LK = LMV-D3-LON (LonWorks), 5 Nm
Halton
LM
Ställdon med
LonWorks
Tillverkare:
Belimo
10 100-630 LonWorks-kommunikation LM = NMV-D3-LON (LonWorks), 10 Nm
Halton
HM
Styrenhet inkluderar ställdon med LonWorks
Tillverkare:
Distech
5 100-250 LonWorks-kommunikation HM = ECL-VAV-S, HAV (LonWorks), 5Nm
Halton
HK
Modulerande ställdon från Belimo:
Styrenhet
LonWorks
Tillverkare: Distech
10 100-630 LonWorks-kommunikation HK = ECL-VAV-N, HAV + NM24A-SR (LonWorks), 10 Nm

Dimensioner och vikt

 Halton Max One Circular, G-modell (oisolerad ram)

NS D L L1 L2 H
100 99 331* 176 82 110
125 124 331* 176 82 135
160 159 331 259 82 170
200 199 331 259 82 210
250 249 331 259 82 260
315 314 331 259 82 325
400 399 500 428 82 410
500 499 630 558 149 508
630 629 630 558 149 638
* Body length changed as of 1st January 2021 (248 -> 331 mm)

 Halton Max One Circular, I-modeller (isolerad ram)

NS D L L1 L2 H1
100 99 331 176 82 200
125 124 331 176 82 225
160 159 331 259 82 260
200 199 331 259 82 300
250 249 331 259 82 350
315 314 331 259 82 415
400 399 500 428 82 500
500 499 630 558 149 600
630 629 630 558 149 730

Specifikation

Tryckoberoende variabelt spjäll för luftflödesstyrning i till- och frånluftsinstallationer.

Konstruktion

 • Spjället inkluderar en mätsond för luftflöde, luftflödesstyrenhet och ställdon.
 • Kanalanslutningarna omfattar inbyggda lufttäta gummipackningar.
 • Spjället inkluderar bladpackningar: styrspjällets täthet i stängt läge uppfyller klass 4 enligt standarden EN 1751 och höljets täthet uppfyller klass C enligt EN 1751.
 • Spjäll med yttre ramisolering inkluderar ett 50 mm isoleringsskikt av mineralull.

Material

 •  Förzinkat stål, med en mätsond för luftflöde av aluminium
 • Rostfritt stål, med en mätsond för luftflöde av rostfritt stål

Elektriska data

 • Digital buss och/eller analog anslutning tillgänglig, beroende på ställdonet
 • Analog luftflödesstyrenhet med en ingående styrsignal på 0–10 VDC eller 2–10 VDC, och utgångssignal på
  0–10 VDC för återkoppling av luftflöde
 • Inspänning 24 VAC

Parameterinställningar

 • Luftflödesgränserna förinställs på fabriken.

Tillbehör

 • Ljuddämpare för minskning av buller. En renslucka kan läggas till för enkelt underhåll.
 • Elektriskt eftervärmningsbatteri med inbyggd värmestyrenhet. Strömförsörjning 230 VAC, mindre än 16 A. Värmaren har en inbyggd överhettningstermostat med såväl automatisk som manuell återställning samt även ett larmrelä för möjlighet till fjärrövervakning av larm. En rumstermostat krävs för att styra kanalvärmaren med en 0–10 VDC styrsignal.
 • Elektriskt eftervärmningsbatteri utan inbyggd värmestyrenhet. Strömförsörjning 230 VAC (pulsbreddsmodulering). En överhettningstermostat med både automatisk och manuell återställning är inbyggd i värmaren. En rumstermostat krävs för att styra kanalvärmaren med en 0–10 VDC styrsignal.

Installation

Säkerhetsavstånd

Störningar i kanalerna som t.ex. böjar, T-stycken och ljuddämpare orsakar turbulens och ojämnt luftflöde. Detta kan leda till fluktuationer och felaktiga mätvärden.

För att säkerställa noggrannheten i luftflödesmätningen måste man ta hänsyn till det minsta säkerhetsavståndet mellan mätdonet och flödesstörningar.

För luftflödesreglerande tillämpningar är det minsta säkerhetsavståndet 1xD efter en böj och 3xD för T-stycken. Säkerhetsavståndet mellan spjället och en ljuddämpare är 2xD.

Installera enheten i kanalen så att säkerhetsavstånden och riktningen för luftflödet är som visas i följande figurer. Se projektspecifika ritningar för mer information.


Figur 1. Böj (90º-knä)


Figur 2. T-stycke


Figur 3. Med ljuddämpare

Utrymmeskrav

Tillräckligt med utrymme måste reserveras för att ge åtkomst till tillbehör under driftsättning och underhåll.

Kabeldragning

Kabeldragningen måste utföras enligt gällande bestämmelser och av behörig tekniker. En säkerhetsisolerad transformator måste användas för strömförsörjningen.

Ansvarsfördelningen mellan Halton och tredje part anges i följande exempel på kopplingsschema för en typisk tillämpning med variabel luftflödesreglering:

Teckenförklaring

1     (G0) 24 VAC systemnolla
2     (~) 24 VAC fas
3     (w) 2…10- eller 0–10 VDC insignal för luftflödets börvärde
5     (U5) 2…10- eller 0–10 VDC utsignal för luftflödets ärvärde

Driftsättning

Luftflödesstyrning

Luftflödesgränserna för Halton Max One Circular (MOC) ställs in på fabriken. Om luftflödena inte specificeras av kunden är fabriksinställningarna som standard 0 för det minsta luftflödet och det nominella värdet (Vnom) för det maximala flödet.

De nominella luftflödena i följande tabell anges för en trycknivå på 150 Pa. Gäller alla Halton Max One Circular ställdonsmodeller

NS Vnom (l/s)
@ 150 Pa
Vnom (m3/h)
@ 150 Pa
100 78 282
125 123 441
160 221 794
200 353 1270
250 574 2068
315 881 3170
400 1484 5344
500 2387 8593
630 3895 14021

Det verkliga luftflödet beräknas som en funktion av differenstrycket i mätsonden och mätsondens k-faktor.

där

 • qv             verkligt luftflöde [l/s]
 • k               k-faktor
 • Δpm         mätsondens differentialtryck [Pa]

Ställdonen är försedda med en tryckgivare, och det går ett mycket lågt luftflöde genom styrenhetens differenstrycksgivare. En manuell manometer för mätning av differenstryck kan därför anslutas parallellt med luftflödesstyrenheten (t.ex. med T-stycken) och båda mätningarna kan ske parallellt under kontinuerlig styrning.

k-faktorer för de olika spjällstorlekarna anges i följande tabell.

NS k faktor (l/s)
100 6.4
125 10.0
160 18.0
200 28.8
250 46.9
315 71.9
400 121.2
500 194.9
630 318.0

Eftervärmningsbatterier

Beskrivning

Eftervärmningsbatterier finns som tillval. Viktiga egenskaper:

 • Produktmodeller
  ▪ Modell RM: utan inbyggd värmestyrenhet.
  ▪ Modell PWM: ingående styrsignal (230 VAC, pulsbreddsmodulering).
  ▪ Modell RC: med inbyggd värmestyrenhet, 0–10 VAC ingående styrsignal. Inbyggt larmrelä med potentialfri växlingskontakt för fjärrövervakning av larmet. Larmet utlöses av manuellt överhettningsskydd eller strömavbrott i värmaren.
 • Enfasvärmare med 230 VAC, mindre än 16 A
 • Ökad värmarsäkerhet med två interna överhettningsskydd (automatiskt och manuellt), seriekopplade
 • EN 1751, täthetsklass C
 • Finns för kanaldimensioner 100–400 mm
 • Effekt 600–3 000 W

Tekniska data

Teckenförklaring:
⌀D   100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
1   Återställning av manuellt överhettningsskydd

Värmaren kan installeras i vertikala eller horisontala kanaler. Säkerhetsavståndet är 2xD.

Värmaren måste alltid vara förreglad mot fläkten som blåser luft in i kanalen eller mot luftflödet som går genom värmaren. Förreglingsfunktionen är ansluten till kanalvärmarens strömförsörjning eller, om värmaren har en inbyggd värmestyrenhet (modell RC), kan den också anslutas direkt till styrenheten.

Strömmen till kanalvärmaren måste slås av när fläkten stängs av eller när luftflödet är för lågt.

När du väljer luftflödesspjäll och eftervärmningsbatteri, se till att luftflödeshastigheten är över 1,5 m/s för att garantera en korrekt styrfunktion.

Värmekapacitet med en lufthastighet på 2 m/s

NS Effekt (W) qv l/s qv m3/h dT(max) K
100 600 16 57 32
125 900 25 88 31
160 1500 40 145 31
200 2100 63 226 28
250 3000 98 353 25
315 3000 156 561 16
400 3000 251 905 10

Värmekapacitet med en lufthastighet på 6,0 m/s

NS Effekt (W) qv l/s m3/h dT(max) K
100 600 47 170 11
125 900 74 265 10
160 1500 121 434 10
200 2100 188 679 9
250 3000 295 1060 8
315 3000 468 1683 5
400 3000 754 2714 3

Kontakta Haltons försäljningsavdelning för mer information.

Beställningskod

RH=RM, RH=RC eller RH=PWM

Ljuddämpare

Beskrivning

Halton erbjuder högkvalitativa rektangulära ljuddämpare med rund kanalanslutning för att minska buller i kanalen.

Ljuddämparna finns som tillbehör med följande alternativ:

 • Tre längder: 600, 1 000 och 1 250 mm
 • Anslutningstyper:
  ▪ D2=D1. Kanalens (D2) och spjällets (D1) anslutningar är lika stora.
  ▪ D2>D1. Kanalens anslutning (D2) är en storlek större än spjällets anslutning (D1).
 • Alternativa isoleringsmaterial:
  ▪ Polyesterfiber (PEF), testad enligt ISO 7235, EN 1751 täthetsklass C
  ▪ Mineralull (MW), EN 1751 täthetsklass C
 • Finns med eller utan renslucka för underhållsändamål

Tekniska data

D1 är ansluten direkt till spjället med anslutning av hontyp. D2 är ansluten till kanalen med anslutning av hantyp. Bilden ovan visar tilluftsinstallationer. I en frånluftsinstallation är luftflödesriktningen från D2 till D1. Spjället är alltid anslutet till D1.

Dimensioner (mm) och vikt

Teckenförklaring:

 • MW  mineralull
 • PEF  polyesterfiber

Exempel på ljuddämpningsdata:


Figur 1. Ljuddämpningsdata, L = 600 mm, material = PEF


Figur 2. Ljuddämpningsdata, L = 1 000 mm, material = PEF

Kontakta Haltons försäljningsavdelning för mer information.

Beställningskod

SA = modellkod, enligt följande koder H1–H18:

Kod Längd (mm) Anslutningstyp Isoleringsmaterial Renslucka
H1 600 D2=D1 MW Nej
H2 1000/1250* D2=D1 MW Nej
H3 600 D2=D1 PEF Nej
H4 1000/1250* D2=D1 PEF Nej
H5 600 D2>D1 MW Nej
H6 1000/1250* D2>D1 MW Nej
H7 600 D2>D1 PEF Nej
H8 1000/1250* D2>D1 PEF Nej
H11 600 D2=D1 MW Ja
H12 1000/1250* D2=D1 MW Ja
H13 600 D2=D1 PEF Ja
H14 1000/1250* D2=D1 PEF Ja
H15 600 D2>D1 MW Ja
H16 1000/1250* D2>D1 MW Ja
H17 600 D2>D1 PEF Ja
H18 1000/1250* D2>D1 PEF Ja

Teckenförklaring:

 • D1      Spjällanslutning
 • D2      Kanalanslutning
 • MW    mineralull
 • PEF    polyesterfiber
 • *         För storlekar ⌀D 400 eller 500. Se dimensionstabellen ovan.

Beställningskod

MOC/S-D, MA-CU-FS-SE-TF-SA-RH-ZT

S = Model
G    Med bladpackning
I      Med bladpackning och isolering (50 mm)

D = Kanalens anslutningsdimension (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

Alternativa utföranden och tillbehör

MA  = Material
CS     Galvaniserat stål
AS    Rostfritt stål (EN 1,4404/AISI 316L)

CU  = Styrenhet
EM        LMV-D3-MF-F.1 HI (DC 0/2…10 V), 5 Nm
EK        NMV-D3-MF-F.1 HI (DC 0/2…10 V), 10 Nm
EC        LMV-D3-MP (MP bus), 5 Nm
EE        NMV-D3-MP (MP bus), 10 Nm
ER        LMV-D3-KNX (KNX bus), 5 Nm
ES        NMV-D3-KNX (KNX bus), 10 Nm
ET        LMV-D3-MOD (Modbus RTU), 5 Nm
EU        NMV-D3-MOD (Modbus RTU), 10 Nm
EH        GDB181.1E/3 (DC 0/2…10 V), 5 Nm
EG        GLB181.1E/3 (DC 0/2…10V), 10 Nm
EV        GDB181.1E/KN (KNX bus), 5 Nm
EW      GLB181.1E/KN (KNX bus), 10 Nm
EB        GDB181.1E/MO (Modbus RTU), 5 Nm
EF        GLB181.1E/MO (Modbus RTU), 10 Nm
V1        LM24A-VST, (DC 0/2…10 V), 5 Nm+VRU-D3-BAC 
V2        NM24A-VST, (DC 0/2…10 V), 10Nm+VRU-D3-BAC
V3        LMQ24A-VST, 2.5 sec (DC 0/2…10 V), 4 Nm+VRU-D3-BAC
V4        NMQ24A-VST, 4 sec (DC 0/2…10 V), 8 Nm+VRU-D3-BAC
LK         LMV-D3-LON (LonWorks), 5 Nm
LM        NMV-D3-LON (LonWorks), 10 Nm
HM       ECL-VAV-S, HAV (LonWorks), 5Nm
HK        ECL-VAV-N, HAV + NM24A-SR (LonWorks), 10 Nm

FS   =  Fabriksinställda luftflödesgränser
DC      Kundspecificerade inställningar
DS      Fabriksinställningar som standard (Vnom)

SE = Givare
NA      Inget angivet
DS1    Kanalgivare (CO2G, Kanal CO2)
P1       Differenstrycksgivare (HDP-PE)

TF = Transformator
NA       Inget angivet
TF1      230/24 transformator (35VA)

SA  = Ljuddämpare (tillval)
NA      Inget angivet
H1      L = 600 mm; Utlopp = Inlopp; Mineralull
H2      L = 1 000/1 250 mm; Utlopp = Inlopp; Mineralull
H3       L = 600 mm; Utlopp = Inlopp; Polyesterfiber
H4       L = 1 000/1 250 mm; Utlopp = Inlopp; Polyesterfiber
H5       L = 600 mm; Utlopp > Inlopp; Mineralull
H6       L = 1 000/1 250 mm; Utlopp > Inlopp; Mineralull
H7       L = 600 mm; Utlopp > Inlopp; Polyesterfiber
H8       L = 1 000/1 250 mm; Utlopp > Inlopp; Polyesterfiber
H11     L = 600 mm; Utlopp = Inlopp; Mineralull; Renslucka
H12     L = 1 000/1 250 mm; Utlopp = Inlopp; Mineralull; Renslucka
H13     L = 600 mm; Utlopp = Inlopp; Polyesterfiber; Renslucka
H14     L = 1 000/1 250 mm; Utlopp = Inlopp; Polyesterfiber; Renslucka
H15     L = 600 mm; Utlopp > Inlopp; Mineralull; Renslucka
H16     L = 1 000/1 250 mm; Utlopp > Inlopp; Mineralull; Renslucka
H17     L = 600 mm; Utlopp > Inlopp; Polyesterfiber; Renslucka
H18     L = 1 000/1 250 mm; Utlopp > Inlopp; Polyesterfiber; Renslucka

RH = Elektriskt eftervärmningsbatteri (tillval)
NA        Inget angivet
RM        Ingen inbyggd värmestyrenhet, PWM ingående styrsignal
(230 VAC, pulsbreddsmodulering)
RC        Med inbyggd värmestyrenhet (ingående styrsignal 0–10 VAC)

ZT  = Specialutförande
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Tillbehör

RD       Rumsgivare, CO2 (standardinställningar, TCO2)
RP       Rumsgivare, CO2 (kundspecifika inställningar, TCO2)
HW     Närvarogivare, vägg (HOS-OE1)
HC      Närvarogivare, tak (HOS-OE2)

Exempel på kod

MOC/G-100, MA=CS, CU=EM, FS=DC, SE=NA, SA=NA, RH=NA, ZT=N

Downloads

Halton Max One Circular (MOC) – Airflow management damper
Data
en
Halton Max One Circular (MOC) – Ilmavirtasäädin
Data
fi
Halton Max One Circular (MOC) – Luftflödeshanteringsdämpare
Data
se
 • Hidden
 • Max. file size: 128 MB.

Search