En unik förmåga att skräddarsy våra produkter och lösningar.

Med en unik förmåga att skräddarsy våra produkter och spela med deras former eller helt enkelt välja bland vårt befintliga utbud av tekniker - särskilt utformade för husets framsida och lyfta fram tillagningsområden - Halton Foodservice gör ditt projekt till verklighet, oavsett arkitektonisk djärvhet utan att kompromissa med effektiviteten.


Förutom s k "Show kitchens" är möjligheten att skräddarsy produkter är också en stor tillgång när det finns specifika tekniska begränsningar. I synnerhet för renoveringsprojekt när t.ex. takhöjden kan vara begränsad eller där bjälkar och pelare är svåra att komma runt.

 

Att möjliggöra koncept för ”show kitchens” är inte bara en fråga om att välja rätt tekniker. Det är först och främst en fråga om ingenjörskonst och att ha erfarenhet och knowhow inom formning av rostfritt stål.

Catering handlar inte längre bara om att laga fantastiskt god mat; det handlar om att levandegöra den kulinariska upplevelsen. Morgondagens kök öppnar upp och hälsar dig välkommen in och ger dig en uppvisning.

Utöver de traditionella restaurangkraven på effektivitet och funktionalitet, måste uppvisningskök också per definition ha en stark estetik och en superb Inomhusmiljökvalitet (IEQ). Med tanke på att ventilationen av sådana uppvisningskök ska samexistera med ventilationssystemen i de omgivande matsalarna, kan man utan tvekan säga att detta är en koncentration av några av de mest tekniska utmaningarna - allt på en gång.

Tänjer på kreativitetens gränser så långt som möjligt samtidigt som överlägsen effektivitet bibehålls!

 Haltons kundservicetekniker har en djup och ingående förståelse av detaljerna kring köksventilation inklusive den mycket efterfrågade formningen av rostfritt stål. Denna kunskap förstärks av en ständig dialog med de många kvalificerade medarbetare som förverkligar dessa projekt. Den kommunikation och energi som förs in i varje lösning gör det möjligt för Halton att uppnå den bästa skräddarsydda potentialen, samtidigt som man säkerställer att man inte gör avkall på det rostfria stålets mekaniska egenskaper under konstruktionen av de ofta unikt formade delarna.

Våra tekniker får hjälp i denna mission av Haltons innovativa tekniker. Några av dem utvecklas specifikt för öppna kök. Arkitekturkoncept är ofta konstruerade på ett sådant sätt att de förhindrar korrekt infångning av rök och föroreningar som frigörs via matlagningen - så initiativ och innovation är mycket viktigt.

Vi tänjer på kreativitetens gränser så långt det är möjligt samtidigt som det traditionella kökets standarder upprätthålls!Upptäck vår stora passion för innovation och hur långt vi är beredda att gå.
Sök i sidorna  Vetenskap bakom innovation  .

Se hur vi kan förvandla ditt kök till ett kök med hög prestanda.
Sök i sidorna  Kök av hög prestanda .

Gläd dig åt några av de innovativa tekniker vi har utvecklat för kök med hög prestanda.
Sök i sidorna  Innovativa Tekniker .

Skräddarsydda produkter är för det mesta oundvikliga när det är specifika byggnadsbegränsningar.

Ekonomisk press och moderna byggnaders arkitektur lägger ofta tekniska hinder i kombination med minskat köksutrymme, ovanlig utrymmeslayout, lägre takhöjder, nedsänkta bjälkar eller pelare som är konstigt placerade. Renoveringsprojekt innebär de mest utmanande tekniska komplikationerna.

Bortsett från uppvisningskök, tillverkar Halton hundratals skräddarsydda produkter för att tillhandahålla effektiva lösningar, som klarar av alla hinder. Bland övriga skräddarsydda lösningar, se nedan:
- En vinkelmodul - som används särskilt i små kök;
- Ventilationstak med plan front för matlagning för ovanliga fria höjder;
- En utskuren pelare inuti ett litet kök.