11/06/2019
Haltonin jatkaessa kasvua maailmanlaajuisilla markkinoilla, on entistäkin tärkeämpää huolehtia toiminnan vastuullisuudesta.

Vastuullisuus

Yritysvastuuraportti

Halton-konsernin yritysvastuuraportti on julkaistu englanniksi. Tutustu raporttiin englanninkielisillä sivuillamme kohdassa SUSTAINABILITY.

Global Compact

Osana kestävää kehitystä Halton liittyi joulukuussa 2018 YK:n alaiseen Global Compactiin. Global Compact on kansainvälisesti tunnustettu vastuullisuusaloite, jolla kehitetään yritysten vastuullisuutta ja riskienhallintaa kansainvälisillä markkinoilla ottaen huomioon työoloja, ihmisoikeuksia, ympäristöä ja lahjontaa koskevat haasteet.