Skip to content

Westin Dhaka

The Westin Dhaka has chosen Halton Solutions for the ventilation of their kitchen
The Westin Dhaka (Dhaka, Bangladesh)
The Westin Dhaka has chosen Halton Solutions for the ventilation of their kitchen
The Westin Dhaka
The Westin Dhaka

Dhaka, Bangladesh (2007)

Westin Dhaka in Bangladesh has chosen Halton Solutions for the ventilation of their kitchen.

Westin Dhaka

Search