Hoppa till innehåll

Product / AHD

Halton AHD – Frånluftsgaller

Estetisk tilltalande design.

 • Stor fri area, stora luftflöden med minimalt tryckfall
 • Minskad insyn genom gallret tack vare böjda horisontella lameller

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Översikt

 • Stor fri area, stora luftflöden med minimalt tryckfall
 • Minskad insyn genom gallret tack vare böjda horisontella lameller
 • Storlekar särskilt anpassade till undertak med moduler 600 x 600
 • Demonterbart galler förenklar rengöring av kanalsystemet
 • Clips för fastsättning

Produktmodeller och tillbehör

 • Injusteringsspjäll
 • Montageram
 • Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner
 • Isolering av anslutningslåda

Dimensioner

LxH L1 L2 H1 H2
200×100 226 176 126 76
250×100 276 226 126 76
300×150 326 276 176 126
200×200 226 176 226 176
400×200 426 376 226 176
300×300 326 276 326 276
600×300 626 576 326 276
400×400 426 376 426 376
600×400 626 576 426 376
800×400 826 776 426 376
1000×400 1026 976 426 376
1200×400 1226 1176 426 376
500×500 526 476 526 476
570×270 296 546 596 246
570×570 596 546 596 546

Fyrkantiga galler har symmetriskt omvända lameller.

Det totala djupet är 32 mm + 45 mm med injusteringsspjället OD.

AHD-gallrets fria area är 75 %.

Specialdimensioner

Utöver dessa standardstorlekar kan andra dimensioner erhållas på beställning. Nominell maximistorlek är 1500×600 mm (LxH).

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärkning
 Ram  Aluminium  Anodiserad
Polyesterlackerad,
vit RAL 9003/30%
glansvärde,
Maskinglättad
Specialfärger som tillval
epoxilackerad (100 %) som tillval
 Fasta lameller  Aluminium  Anodiserad
Polyesterlackerad,
vit RAL 9003/30%
glansvärde,
Maskinglättad
Specialfärger som tillval
epoxilackerad (100 %) som tillval
 Montageram  Galvaniserad
stål
 Anslutningslåda/stos  Galvaniserad
stål

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Anslutningslåda
med injustering
PRL  För injustering och utjämning av luftflöde och
dämpning av kanalljud
 Anslutningslåda BDR  Låda för kanalanslutning (med eller utan ljuddämpningsmaterial)
 Don för mätning och
injustering
av luftflöde
MEM  För frånluftinstallation
 Ljuddämpning IN  Mineralull för BDR-anslutningslådan.
Polyesterfiber för PRL-anslutningslådan
 Injusteringsspjäll OD  Motstående spjäll i aluminium
för injustering av luftflöde
 Montageram IF  För installation utan anslutningslåda
 Fastsättning med
dolda skruvar
CC  Alternativ / Fastsättning med dolda skruvar
 Fastsättning med
synliga skruvar
SF  Fastsättning med skruv

Funktion

Luft sugs ut ur lokalen med lågt tryckfall.
Installeras i vägg eller tak.

Installation

Gallret ansluts direkt till kanalen via installationsramen eller till en anslutningslåda typ Halton PRL eller Halton BDR.


Montageram (IF)                  PRL-anslutningslåda            BDR-anslutningslåda

Fastsättning med clips (standard)


Gallren levereras som standard med fjädrande clips.
Fastsättning med clips används för Halton PRL- och Halton BDR-anslutningslådor samt för IF-montageramar.

Fastsättning med dolda skruvar


Fastsättning med dolda skruvar kan göras om gallret installeras med en IF-montageram eller en Halton BDR-anslutningslåda.
Det finns därför små fabrikstillverkade hål i Halton BDR för var och en av de dolda skruvarna.
Fastsättning med dolda skruvar kan inte göras i en Halton PRL-anslutningslåda.

För takinstallation rekommenderas fastsättning med dolda skruvar.

Installationsöppningens storlek är LxH med montageram och (L-5)x(H-5) utan.

Fastsättning med synliga skruvar


För takinstallation rekommenderas fastsättning med synliga skruvar. Skruvar, 4,2×25 (avfasade huvuden) medföljer.

Injustering

Vi rekommenderar att du ansluter donet till Halton BDR- eller Halton PRL-anslutningslådan utrustad med ett MEM-don för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.

Luftflödet kan endast mätas och injusteras när gallret är anslutet till en Halton BDR- eller en Halton PRL-anslutningslåda.
Luftflödet beräknas efter uppmätning av tryckskillnaden mellan mätuttaget på Halton PRL- eller Halton BDR-anslutningslådan och rumsluften. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan

Luftflödet injusteras genom vridning av MEMs ställvred.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D= kanaldiameter) framgår nedan

Halton BDR

D >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

Injusteringsspjäll OD/AHD

Luftflödet injusteras genom att spjällbladen bakom gallret vrids med hjälp av en skruvmejsel. Mätningen utförs med gallret på plats.

Service

Dra försiktigt loss gallret från ytterramen. Använd en skruvmejsel om så erfordras.

Rengör delarna med en fuktig trasa.
Gallret sätts tillbaka på plats genom att det trycks in tills fjädrarna snäpper fast (eller genom att de dolda skruvarna dras åt).

Alternativ: med anslutningslåda Halton BDR + MEM

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att dra försiktigt i dess axel (inte i ställvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck in gallret på plats så att fjädrarna snäpper fast.

Beskrivningstext

Frånluftsgallret har stor fri area. Tryckfallet är lågt även vid stora frånluftsflöden.
Donet har låg vikt och en utformning som motverkar igensättning. Fast böjda lameller förhindrar insyn genom gallret.
Hörnfogarna i ytterramen syns nästan inte alls.
Gallret är anodiserat eller polyesterlackerat i vit standardfärg (RAL 9003).
Frånluftsgallret passar in i undertak med modulärt bärverk 600x600mm.
Gallret ansluts till kanal via en montageram.

Alternativ

Gallret ansluts till kanal via en anslutningslåda.
Halton BDR-anslutningslådan är försedd med ljuddämpningsmaterial av mineralull.
Halton PRL-anslutningslådan är försedd med ljuddämpningsmaterial av polyesterfilter med tvättbar yta.
Mät- och injusteringsdonet MEM finns som tillbehör.
Gallret är borttagbart för att man ska komma åt mät- och injusteringsdonet i lådan.

Beställningskod

AHD-L-H; VA-FS-FI-CO-ZT

L = Längd
200, +1, .., 1500

H = Höjd
100, +1, .., 670

Andra alternativ och tillbehör

FS = Fastsättning
CL       Klämma
SF      Skruvinfästning
CC      Gömd skruvinfästning

FI = Ytbehandling
AN      Anodiserad
MF      Maskingglättad
PN      Lackerad

CO = Färg
SW     Vit (RAL 9003)
X        Specialfärg
N        Ingen lackering

ZT  = Kundanpassad produkt
      N          Nej
Y          Ja

Underprodukter

BDR      Låda
PRL      Anslutningslåda
IF         Montageram (Galler)
OD       Motstående spjäll (Galler)

Kodexempel

AHD-200-100, FS=CL,FI=AN,CO=N, ZT=N

Downloads

Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.