Hoppa till innehåll

Product / FLE

Halton FLE – Golvgaller

Robust golvgaller med 15° inblåsning.

 • Vertikal lufttillförsel från golv, passar även för frånluft
 • Fasta horisontella lameller med aerodynamisk form som ger stabil spridningsbild med 15° vinkel
Request a Quote

Översikt

 • Vertikal lufttillförsel från golv, passar även för frånluft
 • Fasta horisontella lameller med aerodynamisk form som ger stabil spridningsbild med 15° vinkel
 • Robust utförande i aluminium, class K3 according the standard NF-EN 1253-2
 • Borttagbart galler förenklar rengöring av det och kanalsystemet
 • Möjlighet till obegränsade längder tack vare modulkonstruktionen

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med borttagbara lameller
 • Injusteringsspjäll
 • Montageram

Dimensioner

Platt ram, 18 mm (S=A)

LxH L1 L2 L3 H1 H2 H3
300×100 312 276 18 112 76 18
600×100 612 576 18 112 76 18
1000×100 1012 976 18 112 76 18
300×150 312 276 18 162 126 18
400×150 412 376 18 162 126 18
600×150 612 576 18 162 126 18
800×150 812 776 18 162 126 18
1000×150 1012 976 18 162 126 18
1000×200 1012 976 18 212 176 18

Rundad ram, 25 mm (S=B)

LxH L1 L2 L3 H1 H2 H3
300×100 326 276 25 126 76 25
600×100 626 576 25 126 76 25
1000×100 1026 976 25 126 76 25
300×150 326 276 25 176 126 25
400×150 426 376 25 176 126 25
600×150 626 576 25 176 126 25
800×150 826 776 25 176 126 25
1000×150 1026 976 25 176 126 25
1000×200 1026 976 25 226 176 25

Det totala djupet = 48 mm + 45 mm med injusteringsspjället OD.

Specialdimensioner

Utöver standardstorlekarna kan andra mått erhållas på beställning. Nominell maximistorlek är 1500×300 mm (LxH).

När installationslängden överstiger 1500 mm kan man sätta upp flera galler bredvid varandra tack vare modulkonstruktionen. Maximal total längd är 20 m.

Material

Komponent Material Ytbehandling
Ram Aluminium Anodiserad,
Maskinglättad
Lameller Aluminium Anodiserade,
Maskinglättade
Montageram Galvaniserad stål

De sneda hörnfogarna i ytterramen är svetsade så att de nästan är osynliga.

Tillbehör

 Produktmodell Kod  Beskrivning
 Modell med borttagbara
lameller
AV  Lamellerna kan tas bort för åtkomst till anslutningslådan
Tillbehör Kod  Beskrivning
Injusteringsspjäll OD Motstående spjäll i aluminium för injustering av luftflöde
Montageram IF För montage av gallret
Fastsättning med
dolda skruvar
CC För montage med IF-ram
Fastsättning med
synliga skruvar
SF Fastsättning med skruv i 25 mm bred ram
Platt ram A 18 mm bred – 48 mm hög ram
Rundad ram B 25 mm bred – 48 mm hög ram

Funktion

Tilluften förs in i rummet med en vinkel på 15° genom de horisontella lamellerna.
Tilluft blandas med rumsluft framför gallret.
Luftströmmen kan riktas mot väggen för större kastlängd.

Halton FLE-gallret kan även användas som frånluftsdon.

Halton FLE-gallret har belastningsklass K3 enligt standarden NF-EN 1253-2, (testrapport CSTB nr CAPE AT 16-009).
Klass K3 definieras i standarden som: “Områden utan fordonstrafik, köpcentrum, kommersiella- och offentliga byggnader

Installation

Gallret är anslutet till en golvlåda med användande av installationsram IF/FLE (1)

Fastsättning med clips (standard)

Gallren levereras som standard med clips till IF/FLE-montageramen.

Fastsättning med dolda skruvar (alternativ)

Fastsättning med dolda skruvar kan göras när gallret monteras i en montageram (IF/FLE).

Fastsättning med synliga skruvar (alternativ)

Fastsättning med synliga skruvar kan göras i den 25 mm breda ramen.
Skruvar, 4,2×25 (avfasade huvuden) medföljer.

Storleken på installationshålet är LxH då montageram används och (L-5) x (H-5) då den inte används.

Injustering

Injusteringsspjäll OD

Luftflödet injusteras genom att spjällbladen bakom gallret vrids med hjälp av en skruvmejsel. Mätningen utförs med gallret på plats.

Service

Gallret kan tas bort för rengöring.
Ta bort gallret från golvet genom att försiktigt dra det ur ytterramen. Använd en skruvmejsel om så erfordras.

Torka av komponenterna med en fuktig trasa. De får inte doppas ner i vatten.

Tryck in gallret på plats så att clipsen snäpper fast.

Specifikation

Golvgallret har horisontella fast lameller med 15° vinkel och en 18 mm bred platt ram eller en 25 mm rundad ram. Delarna är som standard anodiserade.

Golvgallret kan användas för både till- och frånluft.

De sneda hörnfogarna i ytterramen är svetsade så att de nästan är osynliga.
Golvgallret är av kraftig konstruktion för att tåla belastning.

Golvgallret är borttagbart för åtkomst till kanalen.

Beställningskod

FLE/S-L-H; FS-FI-ZT

S = Alternativ av ram
A     Ram 18×45
B     Ram 25×45

L = Längd (mm)
200, +1, .., 20000

H = Höjd (mm)
100, +1, .., 300

Andra alternativ och tillbehör

FS = Fastsättning
CL     Klämma
CC     Gömd skruvinfästning
SF     Skruvinfästning

FI = Ytbehandling
AN      Anodiserad
MF      Maskingglättad

ZT = Kundanpassad produkt
N        Nej
Y        Ja (ETO)

Tillbehörsprodukter

BDR     Låda
PRL     Anslutningslåda
IF         Montageram
OD       Motstående spjäll

Kodexempel

FLE/A-200-100, FS=CL,FI=AN,ZT=N

Downloads

Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.