Hoppa till innehåll

Product / AGC

Halton AGC – Frånluftsgaller

Med lågt tryckfall och ljudnivå.

 • Stor fri area, stora luftflöden med minimalt tryckfall.
 • Demonterbart galler förenklar rengöring av kanalsystemet.

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Översikt

 • Stor fri area, stora luftflöden med minimalt tryckfall
 • Demonterbart galler förenklar rengöring av kanalsystemet
 • Snäppklämmor för fastsättning

Alternativa modeller och tillbehör

 • Modell utan ram
 • Injusteringsspjäll
 • Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner
 • Montageram
 • Isolering av anslutningslåda

Dimensioner

LxH L1 L2 H1 H2
200×100 226 176 126 76
300×150 326 276 176 126
400×200 426 376 226 176
300×300 326 276 326 276
500×300 526 476 326 276
600×300 626 576 326 276
600×400 626 576 426 376
800×400 826 776 426 376
570×270 596 546 296 246
570×570 596 546 596 546
1170×570 1196 1146 596 546

Det totala djupet är 32 mm + 45 mm med injusteringsspjället OD.

AGC-gallrets fria area är 92 %.

Halton AGC/S-för modulundertak

AGC/S nominella storlekar är 595 x 595 mm och 1195 x 1195 mm.

Specialdimensioner

Utöver dessa standardstorlekar kan andra mått erhållas på beställning. Nominell maximistorlek är 1200×670 mm (LxH).

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling Anmärkining
 Ram  Aluminium  Anodiserad
Polyesterlackerad,
vit (RAL9003 /
30% glansvärde)
Specialfärger som tillval,
100 % epoxilackerad
ett alternativ
 Äggkartongsmönster
(13x13x13 mm)
 Aluminium  Anodiserad
Polyesterlackerad,
vit (RAL9003 /
30% glansvärde)
Specialfärger som tillval,
100 % epoxilackerad
ett alternativ
 Montageram  Galvaniserad stål
 Anslutningslåda/
stos
 Galvaniserad stål

Utsidan av ramen har svetsats så att skarvarna är nästan osynliga.

Tillbehör

 Produktmodell Kod   Beskrivning
 Galler utan ram AGC/S  Installation på undertaksprofiler
 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Anslutningslåda med
injustering
PRL  För injustering och mätning av
luftflöde samt dämpning av kanalljud
 Anslutningslåda BDR  Låda för kanalanslutning
(med eller utan ljuddämpningsmaterial)
 Don för mätning
och injustering
av luftflöde
MEM  För frånluft
 Ljuddämpning IN  Mineralull för BDR-anslutningslådan.
Polyesterfibereller mineralull
för PRL-anslutningslådan
 Montageram IF  För installation utan anslutningslåda
 Fastsättning med
dolda skruvar
CC  Alternativ: Fastsättning med dolda skruvar
 Fastsättning med
synliga skruvar
SF  Alternativ: Fastsättning med skruv

Rasteralternativ

Båda modellerna Halton AGC och Halton AGC/S kan förses med följande alternativa rastertyper.

 Raster Kod  Beskrivning
 Standardraster ME=A  Aluminium rutdelning, 13x13x13 mm
 Specialraster B ME=B  Aluminium rutdelning, 15x15x13 mm
 Specialraster C ME=C  Aluminium rutdelning, 13x13x13 mm
med en snedställning  av 45° för
att förhindra insyn genom gallret

Funktion

Luften sugs ut från lokalen genom gallrets raster.
Installeras i vägg eller tak.

Installation

Gallret ansluts direkt till kanalen via montageramen eller till en anslutningslåda typ Halton PRL eller Halton BDR.
Halton PRL finns inte för alla AGC-storlekar.


Montageram, IF/AGC         Anslutningslåda, BDR                Anslutningslåda, PRL

Fastsättning med clips (standard)

Gallren levereras som standard med fjädrande clips.
Fastsättning med fjäderklämmor används för Halton PRL- och Halton BDR-anslutningslådor samt för IF-montageramar.

Fastsättning med dolda skruvar (alternativ)


Fastsättning med dolda skruvar kan göras om gallret installeras med en IF/AGC-installationsram eller en BDR-anslutningslåda.

Det finns fabrikstillverkade hål i Halton BDR för var och en av dolda skruvarna.
Fastsättning med dolda skruvar kan inte göras i en Halton PRL-anslutningslåda.
För takinstallation rekommenderas fastsättning med dolda skruvar.

Installationshålets storlek är LxH då montageram används och (L-5)x(H-5) då den inte används.

Fastsättning med synliga skruvar

För takinstallation rekommenderar vi fastsättning med synliga skruvar. Skruvar med avfasade huvuden (4,2×25) följer med gallret.

Injustering

Vi rekommenderar att du ansluter gallret till Halton BDR- eller Halton PRL-anslutningslådan utrustad med ett MEM-don för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.

Luftflödet kan endast mätas och injusteras när gallret är anslutet till en Halton PRL-anslutningslåda.

Luftflödet beräknas efter uppmätning av tryckskillnaden mellan mätuttaget på Halton PRL- anslutningslådan och rumsluften. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Luftflödet injusteras genom vridning av MEMs injusteringsvred.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D= kanaldiameter) framgår ned

Halton BDR

D >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

Injusteringsspjäll (OD/AGC)

Luftflödet injusteras genom att spjällbladen bakom gallret vrids med hjälp av en skruvmejsel. Mätningen utförs med gallret på plats.

Service

Dra försiktigt loss gallret från ytterramen. Använd en skruvmejsel om så erfordras.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Gallret sätts tillbaka på plats genom att det trycks in tills clipsen snäpper fast (eller genom att de dolda skruvarna dras åt).

Alternativ:
Installation med anslutningslåda Halton PRL + MEM eller Halton BDR + MEM

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att dra försiktigt i dess axel (inte i injusteringsvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringspjället på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck in gallret på plats så att clipsen snäpper fast.

Beskrivningstext

Halton ACG-frånluftsgaller med 92 % fri area. Tryckfallet är lågt även vid stora frånluftsflöden.
Gallret har en 25 mm bred ram och ett raster. Det är anodiserat eller lackerat med vit färg (RAL9003).
Hörnfogarna i ytterramen syns nästan inte alls.

Alternativ 1

Gallret ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda med mineralull som ljuddämpningsmaterial.

Alternativ 2

Gallret ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda för injustering. Lådan innehåller ljuddämpningsmaterial av polyesterfiber eller mineralull med tvättbar yta.
Anslutningslådan levereras med ett spjäll för mätning och injustering av luftflödet.

Frånluftsgallret är demonterbart för att man ska komma åt mät- och injusteringsspjället i anslutningslådan.

Beställningskod

AGC/S-L-H; FS-ME-FI-CO-ZT

S = Modell
N      Standard
S      Utan ram (fläns)

L = Längd
200, +1, .., 1200

H = Höjd
100, +1, .., 670

Andra alternativ och tillbehör

FS  = Fastsättning
CL      Klämma
SF      Skruvinfästning
CC      Gömd skruvinfästning
NA      Ej angivet

ME = Raster
A         Standard rutmönster (13x13x13mm)
B         Special rutmönster (15x15x13mm)
C         Special rutmönster 45° (13x13x13mm)

FI  = Ytbehandling
AN        Anodiserad
PN        Lackerad

CO = Färg
SW       Vit (RAL 9003)
X          Specialfärg
N          Ingen lackering

ZT  = Kundanpassad produkt
N          Nej
Y          Ja (ETO)

Underprodukter

BDR     Låda
PRL      Anslutningslåda
IF         Montageram (Galler)
OD       Motstående spjäll (Galler)

Kodexempel

AGC/N-200-100, FS=CL,ME=A,FI=AN,CO=N,ZT=N

Downloads

 • Halton AGC – Exhaust grille

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton AGC – Poistosäleikkö

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton AGC – Grille d’extraction

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton AGC – Frånluftsgaller

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton AGC – Abluftgitter

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton AGC – Exhaust grille

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton AGC – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.