Hoppa till innehåll

Product / BDR

Halton BDR – Anslutningslåda för galler

Anslutningslåda för galler.

Request a Quote

Översikt

 • Låda för anslutning av till-/frånluftsgaller till kanalsystem
 • Säkerställer god funktion hos tilluftsspridaren
 • Stort urval av gallerdimensioner
 • Gallret sätts fast med clips
 • Åtkomst för kanalrengöring

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med ljuddämpningsmaterial
 • Borttagbart don för mätning och injustering av luftflöde

Dimensioner

Valbar dimension Mått Notering
L
(Nominell längd)
Innermått = L-5 mm Nominell längd väljs samma som längden på tillhörande galler
H
(Nominell höjd)
Innermått = H-5 mm Nominell höjd väljs samma som höjden på tillhörande galler
D
(Anslutning)
W1 = D/2+30 mm För BDR/S-T och BDR/S-S
W1 = W/2 För andra konfigurationer med W1 mått

BDR_S-B_dimensions
Fig.1.
Standard med anslutning bak (BDR/S-B)

BDR_S-T_dimensions

Fig.2. Standard med anslutning upp/ner (BDR/S-T)

BDR_S-S_dimensions

Fig.3. Standard med anslutning sida (BDR/S-S)

BDR_L-B_dimensions

Fig.4. L-form med anslutning bak (BDR/L-B)

BDR_L-T_dimensions

Fig.5. L-form med anslutning upp (BDR/L-T)

BDR_L-L_dimensions

Fig.6. L-form med anslutning vänster (BDR/L-L)

BDR_L-R_dimensions

Fig.7. L-form med anslutning höger (BDR/L-R)

BDR_T-B_dimensions

Fig.8. T-form med anslutning bak (BDR/T-B)

BDR_T-T_dimensions

Fig.9. T-form med anslutning upp (BDR/T-T)

BDR_T-S_dimensions

Fig.10. T-form med anslutning sida (BDR/T-S)

Material

BDR_material

No.  Komponent  Material  Anmärkning
1  Stos  Galvaniserad stål
2  Anslutningslåda  Galvaniserad stål
3  Isolering  Mineralull  Mineralullen är fastsatt med stift

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Ljuddämpning IN  Mineralull på två sidor i
BDR-anslutningslådan
 Ljuddämpning IN  Mineralull på fem sidor i
BDR-anslutningslådan
 Mät- och injusteringsdon för luftflöde MSM  För tilluftsinstallation
(för stos med diameter Ø 315)
 Mät- och injusteringsdon för luftflöde MEM  För frånluftsinstallation

Produktmodeller

Anslutnings-alternativ Modell
S
(Standard)
L
(L-form)
T
(T-form)
B
(Bak)

*BDR-S-B_overview_left

BDR-L-B_overview_left

*

T
(Upp)
BDR-S-T_overview_left BDR-L-T_overview_left BDR-T-T_overview_left
S
(Sida)
BDR-S-S_overview_left BDR-T-S_overview_left
L
(Vänster)
BDR-L-L_overview_left
R
(Höger)
BDR-L-R_overview_left

* Endast tillgänglig när höjden är över 150 mm.

Funktion

BDR_function-2

Luftens tryck och hastighet sjunker inne i Halton BDR-anslutningslådan. Därför sprids tilluften jämnt över hela gallerytan. Luftflödet kan injusteras med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM (extra tillbehör).

Installation

BDR-S-T_installation

Lådan ansluts till kanalsystemet via en stos.
Om lådan är försetts med ett mät- och injusteringsdon (1) är rekommenderat säkerhetsavstånd uppströms om utrustningen 3xD, för att luftflödesmätningen ska ge tillförlitligt resultat.

Donets ställvred får inte böjas för mycket.

Vid installation i vägg är det nödvändiga hålets storlek minst (L x H).

I stosen finns två spår för fastsättning av galler med clips.

Clip Fastening för grille (Standard)

Injustering

Vi rekommenderar att gallern kopplas till Halton BDR-anslutningslådan utrustad med ett MSM-don för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.

Lossa på gallret och för in slangarna och ställvredet genom det.
Tryck tillbaka gallret på plats.
Mät upp differenstrycket. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Återställ slangarna och ställvredet i lådan och sätt tillbaka gallret.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D= kanaldiameter) framgår nedan

Tilluft

BDR-D >8xD min 3xD
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6

Frånluft

Luftflödet bestäms efter uppmätning av tryckskillnaden mellan mätuttaget på Halton BDR-anslutningslådan och rumsluften.
Luftflödet beräknas enligt formeln ovan.
Önskat luftflöde kan justeras in genom att man vrider på ställvredet i injusteringsdonet MEM.

Service

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att dra försiktigt i dess axel (inte i ställvredet).

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Beskrivningstext

Halton BDR-anslutningslådan utförs i galvaniserad stål.

Anslutningslådan har ett don för mätning och injustering av luftflödet.
Gallret är borttagbart för att man ska komma åt mät- och injusteringsdonet i lådan.

Anslutningslådan innehåller mineralull som ljuddämpningsmaterial.

I anslutningslådan dämpas kanaltryck och lufthastighet så att tilluften fördelas jämnt över hela gallerytan varvid en bättre luftfördelning uppnås.

Beställningskod

BDR/M-L-H-A; D-N-GM-FS-AO-AM-MM-ZT

M = Model
S       Standard
L        L-form
T       T-form

L = Längd
200, 201, 202, 203, … +1, .., 20000

H = Höjd
50, 51, 52, 53, … +1, .., 670

A = Anslutningsalternativ
B        Bak
T        Upp
S        Sida
L         Vänster
R        Höger

Andra alternativ och tillbehör

D = Anslutningsdimension
100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500

N = Antal anslutningar
1, 2, 3, 4 …, 10

GM = Gallertyp
AGC       AGC
AHD       AHD
ALE        ALE
AWE       AWU
FLE         FLE
FLU        FLU
HDF       HDF
WDD      WDD

FS = Fastsättning av galler
CL       Clips
SF       Skruv
CC       Dold skruv
NA       Ingen

AO = Alternativ för ljuddämpning
2         Ljuddämpning på 2 sidor
5         Ljuddämpning på 5 sidor
NA       Ingen

AM = Ljuddämpningsmaterial
P         Polyesterfiber
M        Mineralull
NA       Inget

MM = Mät- och injusteringsspjäll
S            MSM (tilluft)
E            MEM (frånluft)
NA         Inget

ZT = Kundapassad produkt
N         Nej
Y         Ja

Kod exempel

BDR/L-1000-200-T, D=100, N=1, GM=AGC, FS=CL, AO=NA, AM=NA, MM=NA, ZT=N

Downloads

 • Halton BDR – Plenum for grilles

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton BDR – Liitäntälaatikko

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton BDR – Boite de raccordement pour grilles

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton BDR – Anslutningslåda för galler

  Data

  se

  Shape 2
 • BDR 静压箱

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton BDR – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.