Hoppa till innehåll

Product / WDD

Halton WDD – Aluminiumgaller

Galler med dubbla ställbara lameller

 • Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft
 • Ställbara lameller, de främre vertikala och de bakre horisontella

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Översikt

 • Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft
 • Ställbara lameller, de främre vertikala och de bakre horisontella
 • Aluminiumutförande med estetiskt tilltalande utseende
 • Borttagbart galler förenklar rengöring av det och kanalsystemet

Tillbehör

 • Injusteringsspjäll
 • Montageram
 • Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner
 • Isolering av anslutningslåda

Dimensioner

Halton WDD, rounded frame (R)

LxH L1 L2 H1 H2
200×100 226 176 126 76
250×100 276 226 126 76
300×100 326 276 126 76
300×150 326 276 176 126
400×150 426 376 176 126
400×200 426 376 226 176
500×200 526 476 226 176
600×200 626 576 226 176
800×200 826 776 226 176
1000×200 1026 976 226 176
600×300 626 576 326 276
800×300 826 776 326 276
1000×300 1026 976 326 276
1000×400 1026 976 426 376
1200×400 1226 1176 426 376

Det totala djupet är 48 mm + 45 mm med injusteringsspjället OD.

Halton WDD, flat frame (F)

LxH L1 L2 H1 H2
200×100 220 176 120 76
250×100 270 226 120 76
300×100 320 276 120 76
300×150 320 276 170 126
400×150 420 376 170 126
400×200 420 376 220 176
500×200 520 476 220 176
600×200 620 576 220 176
800×200 820 776 220 176
1000×200 1020 976 220 176
600×300 620 576 320 276
800×300 820 776 320 276
1000×300 1020 976 320 276
1000×400 1020 976 420 376
1200×400 1220 1176 420 376

Det totala djupet är 48 mm + 45 mm med injusteringsspjället OD.

Specialdimensioner

Utöver dessa standardstorlekar kan andra dimensioner erhållas efter specialbeställning. Nominell maximistorlek är 1500 x 600mm (LxH).

Material

Komponent Material Ytbehandling Anmärkning
Ram Aluminium Anodiserad,
Epoxilackerad,
(RAL 9003/30% glansvärde),
Maskinglättad
Specialfärger som tillval
Lameller Aluminium Anodiserade,
Epoxilackerade,
(RAL 9003/30% glansvärde),
Maskinglättade
Specialfärger som tillval
Montageram Galvaniserad stål
Anslutningslåda / stos Galvaniserad stål

De sneda hörnfogarna i ytterramen är svetsade så att de nästan är osynliga.

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivning
Anslutningslåda med injustering PRL För injustering och utjämning av luftflöde och
dämpning av kanalljud
Anslutningslåda BDR Låda för kanalanslutning
(med eller utan isolering)
Spjäll för mätning och injustering av luftflöde MSM För tilluftsinstallation
Spjäll för mätning och injustering av luftflöde MEM För frånluftinstallation
Ljuddämpning IN Mineralull för Halton BDR-anslutningslådan.
Polyesterfiber för Halton PRL-anslutningslådan.
Injusteringsspjäll OD Motstående spjäll i aluminium
för injustering av luftflöde
Montageram IF För installation utan anslutningslåda
Fastsättning med synliga skruvar SF Fastsättning med skruv
Fastsättning med dolda skruvar CC För installation med Halton BDR-anslutningslåda eller IF-ram
Vaxställdon MT Ställdonet styr lamellvinkeln efter tilluftstemperaturen

Vaxställdon

I tillämpningar med både uppvärmning och kylning kan spridningsbilden ändras automatiskt via vaxställdonet.
Vaxställdonet ändrar vinklarna på de bakre horisontella lamellerna efter tilluftstemperaturen. Ställdonet arbetar mekanist. Inget styrsystem behövs.

När kall luft med en temperatur upp till 18°C tillförs är luftströmmen horisontell. Lamellvinkeln är 0°. När tilluftstemperaturen stiger, ändrar kolven i ställdonet gradvis vinkeln för de bakre lamellerna så att luftströmmen riktas nedåt. Lamellvinkeln uppnår 45° på 10 till 20 minuter.

Vaxställdonet erfordrar inget underhåll.

Produktmodeller

Halton WDD, rounded frame (R)

Halton WDD, flat frame (F)

Funktion

Tilluften förs in i rummet med horisontell och vertikalt genom lamellerna. Tilluften blandas med rumsluften framför gallret.
Tilluften riktas med hjälp av de justerbara horisontella lamellerna.
Genom att flytta de vertikala lamellerna kan kastlängden och spridningsbilden ändras.

Vi rekommenderar att gallret placeras på ett avstånd av 200 mm från taket när tilluften riktas mot taket.
Vinkeln hos de bakre lamellerna kan även styras via ett vaxställdon som tillval.

Halton WDD-gallret kan även användas som frånluftsdon.

Installation

Gallret ansluts direkt till kanalen via montageramen IF eller till en anslutningslåda typ Halton PRL eller Halton BDR.


Montageram (IF)                      PRL-anslutningslåda              BDR-anslutningslåda

Fastsättning med clips (standard)

Gallren levereras som standard med fastsättningsclips.
Fastsättning med clips används för Halton PRL- och Halton BDR-anslutningslådor samt för IF.

Fastsättning med dolda skruvar (tillval)

Fastsättning med dolda skruvar kan göras om gallret installeras mot en IF-montageram eller en Halton BDR-anslutningslåda dock inte mot en Halton PRL-anslutningslåda.
I Halton BDR-anslutningslådan finns det hål för skruvar.

För takinstallation rekommenderas fastsättning med dolda skruvar.

Installationshålets dimensioner är LxH då en montageram används och (L-5) x (H-5) då den inte används.

Fastsättning med synliga skruvar

För takinstallation rekommenderas fastsättning med synliga skruvar. Skruvar, 4,2×25 (avfasade huvuden) medföljer.

Injustering

Tilluft

Vi rekommenderar att du ansluter gallret till Halton BDR- eller Halton PRL-anslutningslådan utrustad med ett MSM-spjäll för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.
Lossa på gallret och för in slangarna och injusteringsvredet genom det.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringswvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Återställ slangarna och injusteringsvredet i lådan och sätt tillbaka gallret.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D= kanaldiameter) framgår nedan

BDR >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

Frånluft

Luftflödet bestäms efter uppmätning av tryckskillnaden mellan mätuttaget på Halton PRL- eller Halton BDR-anslutningslådan och rumsluften.
Motsvarande luftflöde beräknas och kan justeras genom att man vrider på injusteringsvredet på injusteringsspjället MEM.

Injusteringsspjäll OD

Luftflödet kan även injusteras genom att spjällbladen bakom gallret vrids med hjälp av en skruvmejsel. Mätningen utförs med gallret på plats.

Service

Ta försiktigt loss gallret genom att dra i ramen. Använd en skruvmejsel om så erfordras.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Gallret sätts tillbaka på plats genom att det trycks in tills klämmorna snäpper fast (eller genom att de dolda skruvarna dras åt).

Alternativ:
Med anslutningslåda Halton PRL + MSM (MEM) eller Halton BDR + MSM (MEM)

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att dra försiktigt i dess axel (inte i injusteringsvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck in gallret på plats så att klämmorna snäpper fast.

Beskrivningstext

Gallret utförs av anodiserad eller epoxilackerad strängpressad aluminium med en vit standardfärg (RAL9003).
De sneda hörnfogarna i ytterramen är svetsade så att de nästan är osynliga.
Halton WDD-gallret har ställbara horisontella och vertikala lameller.
De bakre lamellerna riktar tilluften horisontellt. Kastlängden och spridningsbilden ställs in genom att vridning av de främre lamellerna.

Alternativ

Tilluftsstrålen styrs efter tilluftstemperaturen med hjälp av ett vaxställdon.

Alternativ 1

Gallret ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda med mineralull som ljuddämpningsmaterial.

Alternativ 2

Gallret ansluts till kanalen via en anslutningslåda med ljuddämningsmaterial av polyesterfiber med tvättbar yta.

Anslutningslådan har ett spjäll för mätning och injustering av luftflödet.
Gallret är borttagbart för att man ska komma åt mät- och injusteringsspjället i lådan.

Beställningskod

WDD-L-H, FM-VP-FS-FI-CO-AC-ZT

L = Längd (mm)
200, +1, .., 1500

H = Höjd (mm)
100, +1, .., 600

Andra alternativ och tillbehör

FM = Frame model
R       Rounded
F       Flat

VP = Vane positioning
V       Vertical at front
H       Horizontal at front

 FS = Fastsättning
CL       Klämma
SF       Skruvinfästning
CC      Gömd skruvinfästning

FI = Ytbehandling
AN       Anodiserad
PN       Lackerad
MF       Maskingglättad

CO = Färg
SW     Signal white (RAL 9003)
X         Specialfärg (RAL xxxx)
N         Ingen lackering

AC = Tillbehör
WM     Vaxmotor

ZT = Kundanpassad product
N         Nej
Y         Ja (ETO)

Underprodukter

BDR     Låda
PRL     Anslutningslåda
IF        Montageram (Galler)
OD      Motstående spjäll (Galler)

Kodexempel

WDD-200-100, FM=R, VP=V, FS=CL, FI=AN, CO=N, ZT=N

Downloads

 • Halton WDD – Universal grille

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton WDD – Yleissäleikkö

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton WDD – Grille universelle

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton WDD – Aluminiumgaller

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton WDD – Gitter

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton WDD-C 双层百叶风口

  Data

  cn

  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.