Hoppa till innehåll

Product / AWU

Halton AWU – Galler med ställbara bakre lameller

Galler med 15 grader horisontella lameller och ställbara bakre lameller.

 • Fasta främre lameller, stabil spridningsbild utan vertikal avböjning
 • Ställbara bakre lameller för horisontell avböjning av luftströmmen

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Översikt

 • Horisontell inblåsning av tilluft från vägg, kan även användas för frånluft
 • Fasta främre lameller, stabil spridningsbild utan vertikal avböjning
 • Ställbara bakre lameller för horisontell avböjning av luftströmmen
 • Aluminiumutförande med estetiskt tilltalande utseende
 • Borttagbart galler förenklar rengöring av det och kanalsystemet
 • Möjlighet till obegränsade längder tack vare modulkonstruktionen

Tillbehör

 • Injusteringsspjäll
 • Alternativa anslutningslådor med mät- och injusteringsfunktioner
 • Montageram

Dimensioner

LxH L1 L2 H1 H2
 200×50 212 176 62 26
200×100 212 176 112 76
300×100 312 276 112 76
400×100 412 376 112 76
500×100 512 476 112 76
600×100 612 576 112 76
800×100 812 776 112 76
1000×100 1012 976 112 76
600×150 612 576 162 126
800×150 812 776 162 126
1000×150 1012 976 162 126
1200×150 1212 1176 162 126
1500×150 1512 1476 162 126
600×200 612 576 212 176
800×200 812 776 212 176
1000×200 1012 976 212 176
1200×200 1212 1176 212 176
1500×200 1512 1476 212 176

Det totala djupet är 48 mm + 45 mm med injusteringsspjället OD.

Specialdimensioner

Utöver standardstorlekar kan andra dimensioner erhållas efter specialbeställning. Nominell maximistorlek är 1500 x 500 mm (LxH).
En modulkonstruktion är möjlig när installationslängden överstiger 1500 mm. Maximal total längd är 20 m.

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärkning
 Ram  Aluminium  Anodiserad,
Epoxilackerad,
(std RAL 9003 / 30% glansvärde),
Maskinglättad
 Specialfärger som
tillval
 Lameller  Aluminium  Anodiserade,
Epoxilackerade,
(std RAL 9003 / 30% glansvärde),
Maskinglättade
 Specialfärger som
tillval
 Montageram  Galvaniserad
stål
 Anslutningslåda/stos  Galvaniserad
stål

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Anslutningslåda med injustering PRL  För injustering och utjämning av luftflöde
och dämpning av kanalljud
 Anslutningslåda BDR  Låda för kanalanslutning
(med eller utan ljuddämpningsmaterial)
 Don för mätning och
injustering av luftflöde
MSM  För tilluftsinstallation
 Ljuddämpning IN  Mineralull för BDR-anslutningslådan.
Dacron för PRI-anslutningslådan.
 Injusteringsspjäll OD  Motstående spjäll i aluminium
för injustering av luftflöde
 Montageram IF  För installation utan anslutningslåda
 Fastsättning med dolda skruvar CC  För installation med BDR-anslutningslåda eller
IF-ram

Funktion

Tilluft tillförs i rummet via gallrets lameller utan vertikal avböjning men med horisontell avböjning (bakre lamellerna) för att blandas med rumsluften framför gallret.
Spridningsbilden ändras genom att vinkeln hos de bakre justerbara lamellerna ändras.
Vägginstallation för horisontell lufttillförsel eller takinstallation för vertikal lufttillförsel.
Gallret kan även användas som frånluftsdon.

Installation

Gallret ansluts direkt till kanalen via montageramen IF eller till en anslutningslåda typ Halton PRL eller Halton BDR.


Montageram (IF)                      Anslutningslåda, PRL               Anslutningslåda, BDR

Fastsättning med clips (standard)

Gallren levereras som standard med fjädrande clips.
Fastsättning med clips används för Halton PRL, Halton BDR och IF.

Fastsättning med dolda skruvar

Fastsättning med dolda skruvar kan göras om gallret installeras mot en IF-montageram eller en Halton BDR-anslutningslåda dock inte mot en Halton PRL-anslutningslåda. I Halton BDR finns det hål för skruvar.

För takinstallation rekommenderas fastsättning med dolda skruvar.

Fastsättning med synliga skruvar kan inte göras eftersom ramen bara är 18 mm bred.

Dimensionerna på installationsöppningen är LxH då montageram används och (L-5) x (H-5) utan montageram.

Injustering

Vi rekommenderar att du ansluter donet till Halton BDR- eller Halton PRL-anslutningslådan utrustad med ett MSM/MEM-don för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM. Frånluftsflödet bestäms genom uppmätning av det statiska trycket i anslutningslådan.
Lossa på gallret och för in slangarna och ställvredet genom det.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Återställ slangarna och ställvredet i lådan och sätt tillbaka gallret.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd.

BDR >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

Injusteringsspjäll OD

Luftflödet injusteras genom att spjällbladen (1) bakom gallret vrids med hjälp av en skruvmejsel. Mätningen utförs med gallret på plats.

Service

Ta försiktigt loss gallret genom att dra i ramen. Använd en skruvmejsel om så erfordras.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Gallret sätts tillbaka på plats genom att det trycks in tills klämmorna snäpper fast (eller genom att de dolda skruvarna dras åt).

Alternativ:
Med anslutningslåda Halton PRL eller Halton BDR + MSM/MEM

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att försiktigt dra i dess axel (inte ställvredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck in gallret på plats så att klämmorna snäpper fast.

Specifikation

Gallret har horisontella fasta lameller och vertikala justerbara bakre lameller samt en 18 mm bred flat ram. Ytbehandlingen är anodiserad eller epoxilackerad med vit färg (RAL 9003).
Spridningsbilden ställs in med hjälp av de bakre lamellerna.

Alternativ 1

Gallret ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda med mineralull som ljuddämpningsmaterial.

Alternativ 2

Gallret ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda som är försedd med ljuddämpningsmaterial i polyesterfiber med tvättbar yta.
Anslutningslådan har ett don för mätning och injustering av luftflödet.

Gallret är borttagbart för att man ska komma åt mät- och injusteringsdonet i lådan.

Beställningskod

AWU/L-H; FS-FI-CO-ZT

L = Längd
200,+1,..,20000

H = Höjd
50,+1,..,500

Special och tillbehör

FS = Fastsättning
CL         Clips
CC         Dold skruvfastsättning

FI = Ytbehandling
AN         Anodiserad
MF        Obehandlad
PN         Lackerad

CO = Färg
SW       Vit (RAL 9003)
X          Special färg
N          Olackerad

ZT  = Kundanpassad produkt
     N          Nej
Y          Ja (ETO)

ZT  = Kundanpassad produkt
     N          Nej
Y          Ja

Tillbehörsprodukter

BDR      Anslutningslåda utan spjäll
PRL      Anslutningslåda med spjäll
IF          Installationsram
OD       Spjäll (bakom gallret)

Kod exempel

AWU-200-50, FS=CL,FI=AN,CO=N, ZT=N

Downloads

 • Halton AWU – Universal grille

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton AWU – Yleissäleikkö

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton AWU – Grille universelle

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton AWU – Galler med ställbara bakre lameller

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton AWU – Gitter

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton AWU 一款带有可调式后排叶片的通用格栅

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton AWE-AWU – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.