Hoppa till innehåll

Product / ALU

Halton ALU – Galler

Estetisk tilltalande design.

 • Horisontell inblåsning av tilluft, kan även användas för frånluft
 • Fasta lameller, stabil strömningsbild utan avböjning

 

Request a Quote

Översikt

 • Horisontell inblåsning av tilluft, kan även användas för frånluft
 • Fasta lameller, stabil strömningsbild utan avböjning
 • Estetiskt tilltalande konstruktion i aluminium
 • Lätt demonterbart galler förenklar rengöring av kanalsystemet
 • Möjlighet till obegränsade längder tack vare modulkonstruktionen

Tillbehör

 • Injusteringsspjäll
 • Alternativa anslutningslådor med mät- och injusteringsfunktioner
 • Montageram

Dimensioner

LxH L1 L2 H1 H2
200×50 212 176 62 26
200×100 212 176 112 7
300×100 312 276 112 76
400×100 412 376 112 76
500×100 512 476 112 76
600×100 612 576 112 76
800×100 812 776 112 76
1000×100 1012 976 112 76
600×150 612 576 162 126
800×150 812 776 162 126
1000×150 1012 976 162 126
1200×150 1212 1176 162 126
1500×150 1512 1476 162 126
600×200 612 576 212 176
800×200 812 776 212 176
1000×200 1012 976 212 176
1200×200 1212 1176 212 176
1500×200 1512 1476 212 176

Det totala djupet är 35 mm + 45 mm med injusteringsspjället OD.

ALU-gallrets fria area är 65 %.

Specialdimensioner

Utöver dessa standardstorlekar kan andra mått erhållas på beställning. Nominell maxstorlek är 1500×500 mm (LxH).
När installationslängden överstiger 1500 mm kan man sätta upp flera galler bredvid varandra tack vare modulkonstruktionen. Maximal total längd är 20 m.

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärkning
 Ram  Aluminium  Anodiserad,
Polyesterlackerad,
vit (RAL 9003/30% glansvärde),
Maskinglättad
 Specialfärger som tillval
Epoxilackerad (100 %) som tillval
 Lameller  Aluminium  Anodiserade,
Polyesterlackerade,
vit (RAL 9003/30% glansvärde),
Maskinglättade
 Specialfärger som tillval
Epoxilackerade (100 %) som tillval
 Montageram  Galvaniserad stål
 Anslutningslåda / stos  Galvaniserad stål

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Anslutningslåda med injustering PRL  För injustering och utjämning av luftflöde
och dämpning av kanalljud
 Anslutningslåda BDR  Låda för kanalanslutning
(med eller utan isolering)
 Ljuddämpning IN  Mineralull för BDR-anslutningslådan.
Dacron för PRI-anslutningslådan
 Injusteringsspjäll OD  Motstående spjäll i aluminium
för injustering av luftflöde
 Montageram IF  För installation utan anslutningslåda
 Fastsättning med dolda skruvar CC  För montage med BDR-anslutningslåda eller IF-ram

Funktion

Tilluft förs in utan avböjning genom lamellerna för att blandas med rumsluft framför gallret.
Vägginstallation för horisontell lufttillförsel eller takinstallation för vertikal lufttillförsel.
Gallret kan även användas som frånluftsdon.

Installation

Gallret ansluts direkt till kanalen via montageramen IF eller till en anslutningslåda typ Halton PRL eller Halton BDR.


Montageram, IF/ALU              Anslutningslåda, PRL                   Anslutningslåda, BDR

Fastsättning med clips (standard)

Gallren levereras som standard med clipsr.
Fastsättning med clips används för Halton PRL, Halton BDR och IF

Fastsättning med dolda skruvar

Fastsättning med dolda skruvar kan göras om gallret installeras mot en IF-montageram eller en Halton BDR-anslutningslåda dock inte mot en Halton PRL-anslutningslåda. I Halton BDR finns det hål för skruvar.

För takinstallation rekommenderas fastsättning med dolda skruvar.

Fastsättning med synliga skruvar

Fastsättning med synliga skruvar kan inte göras eftersom ramen bara är 18 mm bred.

Storleken på installationsöppningen är LxH då montageram används och (L-5) x (H-5) utan.

Injustering

Vi rekommenderar att du ansluter donet till Halton BDR- eller Halton PRL-anslutningslådan utrustad med ett MEM-don för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.
Lossa på gallret och för in slangarna och ställvredet genom det.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Återställ slangarna och ställvredet i lådan och sätt tillbaka gallret.

Värdet för koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D= kanaldiameter) framgår nedan

Halton BDR

D >6xD min 3xD
100 6 7
125 10 12
160 19 22
200 28 32
250 49 51
315 77 83

Injusteringsspjäll OD

Luftflödet injusteras genom att spjällbladen bakom gallret vrids med hjälp av en skruvmejsel. Mätningen utförs med gallret på plats.

Service

Dra försiktigt loss gallret från ytterramen och torka av delarna med en fuktig trasa.
Gallret sätts tillbaka på plats genom att det trycks in tills klämmorna snäpper fast (eller genom att de dolda skruvarna dras åt).

Alternativ:
Med anslutningslåda Halton PRL eller Halton BDR + MSM

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att försiktigt dra i dess axel (inte ställvredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck in gallret på plats så att klämmorna snäpper fast.

Beskrivningstext

Gallret har horisontella fasta lameller och en 18 mm bred flat ram. Ytbehandlingen är anodiserad eller polyesterlackerad med vit färg (RAL 9003).

Alternativ 1

Gallret ansluts till kanalen via en anslutningslåda med mineralull som ljuddämpningsmaterial.

Alternativ 2

Gallret ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda som är försedd med dacron med tvättbar yta som ljuddämpningsmaterial.
Anslutningslådan levereras med ett don för mätning och injustering av luftflödet.
Gallret är borttagbart för att man ska komma åt mät- och injusteringsdonet i lådan.

Beställningskod

ALU-L-H; FS-FI-CO-ZT

L = Längd
  200, +1, .., 20000

H = Höjd
50, +1, .., 500

Andra alternativ och tillbehör

FS = Fastsättning
CL       Klämma
CC       Gömd skruvinfästning

FI = Ytbehandling
AN       Anodiserad
MF       Maskingglättad
PN       Lackerad

CO = Färg
SW    Vit (RAL 9003)
X       Specialfärg
N       Ingen lackering

ZT = Kundanpassad produkt
     N        Nej
Y        Ja

Underprodukter

BDR     Låda
PRL     Anslutningslåda
IF         Montageram (Galler)
OD       Motstående spjäll (Galler)

Kodexempel

ALU-200-50, FS=CL,FI=AN,CO=N, ZT=N

Downloads

Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.