Ett av de största utbuden av lösningar som kombinerar välbefinnande, hållbarhet och lönsamhet ...

Energieffektivitet, säkerhet, inomhusmiljökvalitet (IEQ) och utsläppskontroll är de fyra hörnpelarna i ett Halton-kök med hög prestanda.

Att kombinera dem simultant i harmoni i så varierande utrymmen som professionella kök är en daglig utmaning. Men det är en utmaning som är lätt att lösa tack vare det största utbudet av professionella köksventilationslösningar på marknaden.

 

Vilka är Haltons lösningar för kök med hög prestanda?

Ett professionellt kök är en mycket krävande miljö där ventilation alltid är en utmaning. Varje teknik, system eller produkt som utvecklats av Halton har exklusivt utformats för att kombinera ett eller flera av följande mål:
- Energieffektivitet;
- Inomhusmiljökvalitet (IEQ);
- Livsmedels- och brandsäkerhet;
- Utsläppskontroll.

Med detta i åtanke tillhandahåller vi hela tiden perfekt skräddarsydda lösningar från det största och mest effektiva tekniska sortimentet inom köksventilation. Detta sortiment genererar de facto en kraftfull synergieffekt vilket är ett nödvändigt villkor för att uppnå ett kök med hög prestanda. Från en mängd lösningar, handplockar vi den perfekta kombinationen så att du kan skapa en köksmiljö där effektivitet  endast tävlar med välbefinnande.

Energieffektivitet

Vid 800 kWh/m² (1), är restaurangverksamheten den mest energiförbrukande av alla kommersiella byggnader och bostadshus i USA och överträffar till och med sjukhussektorn (vid 600 kWh/m²). Dessa siffror återspeglas även i hela Europa och de flesta andra utvecklade länder. Som sådan är energiförbrukningen den viktigaste aspekten av Haltons kök med hög prestanda.

M.A.R.V.E.L. och Capture Jet­™ -tekniker är utan tvekan i frontlinjen för denna strävan efter energieffektivitet i professionella kök.

(1) Energieffektivitet i byggnader, omdanar marknaden (WBCSD World Business Council for Sustainable Development).

Säkerhet (hygien- och brandsäkerhet)

Många restauranger idag öppnar inte igen efter en stor säkerhetsincident. Operatörer eller ägare måste inte bara hantera avbrottet i verksamheten, men också ta sitt ansvar för byggnadens övriga hyresgäster, kunder, tredje parter eller hantera dålig press. Säkerhet är de facto ett stort orosmoment i professionella kök.

Förebyggande åtgärder inom konstruktion och tillverkning av Haltons Capture Jet™-kåpor och ventilerade kökstak höjer säkerhetsnivån. Capture Ray™ -tekniken, Haltons inbyggda Brandsläckningssystem (FSS) eller Haltons Övervakning av kanalsäkerheten spelar (KGS)-systemet en aktiv roll i styrning av kökssäkerhet.

Inomhusmiljökvalitet (IEQ)

Personalbrist är en av de stora utmaningarna i kommersiella restauranger. Svårgheten med rekryteringen av kockar kan tillskrivas obekväma arbetsförhållanden - potentiella kandidater avskräcks av obehag från värme och matos. Dessa förhållanden är relaterade till lufttemperatur och drag , värmen som frigörs från köksapparater samt fuktighet. Inomhusmiljökvaliteten (IEQ) är ett större begrepp som också omfattar belysningskvalitet, ljudnivåer och visuell komfort.Att minska frånluftsflödet är en mycket bra startpunkt på väg mot en bra och hållbar IEQ.  Enkelt uttryckt, en minskning av frånluftsflödet minimerar drag samtidigt som det förbättrar ljudnivån. För det mesta, när ett köks energieffektivitet förbättras, förbättras också IEQ.

Att ytterligare förbättra IEQ på din arbetsplats är därför en kombination av faktorer, vilka inte enbart är relaterade till produkten och teknikerna som väljs. Med det sagt, är et Capture Jet™ ventilerat innertak i kombination med Laminar flödesenheter (LFU) eller Låghastighetsenheter (LVU) tveklöst den starkaste lösningen för att skapa bästa möjliga IEQ.

Utsläppskontroll

Alla professionella kök genererar mycket föroreningar varav fett - i alla former - och matos utgör det största bekymret när det gäller säkerhet och oro för omgivande byggnader. Särskilt på tätbefolkade urbana platser eller stora matserveringar som t.ex. foodcourt-restauranger eller centralkök.

Det är mycket sannolikt att lagstiftning i framtiden kommer att stipulera att "frisk" luft som används för alla kommersiella matserveringar måste släppas tillbaka in i atmosfären med samma kvalitet som med vilken den togs in. Med energieffektivitet, är utsläppskontroll den näst största trenden inom området professionella kök.

För att eliminera oro över säkerhet, främja medvetenhet om närliggande byggnader och etablera din restaurang där du väljer att göra det, innebär kombinationen av  Capture Ray™ och Pollustop -tekniker en komplett lösning.