CBH - Chilled beam

Active chilled beam for exposed wall installation

Well suited for office, apartments and hotel rooms. Ideal for residential and hotel use where silence operation is preferred.

 • Combined cooling, heating and supply air unit for exposed wall installation
 • Limited need for maintenance, due to simple and hygienic principle of operation

PRODUCT MODELS AND ACCESSORIES

 • Model with combined cooling and heating coil
 • Options for chilled/hot water pipe connection locations
 • Coil with venting valve

 

The active chilled beam shall have an integral uni-directional air supply.
The supply air plenum is to be manufactured as a single construction free from joints. The front panel shall be openable and detachable for cleaning without using any special tools.

The active chilled beam shall be 295 mm wide and 230 mm high, with an inlet duct diameter of 100 mm.
The front panel shall be made of galvanised steel plate to a thickness of 0.75 mm.
All visible parts shall be painted to white RAL 9010, 20 % gloss.

The cooling heat exchanger shall consist of a coil with aluminium fins and six 15-mm pipes connected in series.
All joints shall be fully soldered and factory pressure tested.
Connection pipes shall be manufactured from copper, with a wall thickness of 0.9-1.0 mm.

Heating shall be incorporated within the heat exchanger by two 10-mm pipes connected in series.

The pipework s maximum rated operation pressure is 1.0 MPa.
Each beam shall be protected by a removable plastic coating.
The duct connection and pipe ends shall be sealed during transit.
Each beam is to be identifiable by a serial number printed on a label attached to the beam.

Introduction

Halton CBH

Aktivní chladicí trám / Indukční jednotka pro rohovou instalaci

 • Jednotka kombinující chlazení, vytápění a přívod vzduchu určená pro povrchovou instalaci
 • Velmi vhodný pro pokoje hostů v hotelích s vysokými požadavky na tepelnou pohodu a akustiku místnosti
 • Ideální pro širokou řadu dalších budov, ve kterých jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech
 • Minimální údržba díky jednoduchému a hygienickému principu fungování

 

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a vytápění
 • Variantní umístění připojení potrubí chladicí a topné vody
 • Výměník s odvzdušňovacím ventilem
 •  

Dimensions

 

ROZMĚRY

 

Délka výměníku

1500,1600...4700

  L-5

1795,1895...4995

kg/m

10

 

Umístění připojení potrubí chladicí a topné vody 

Material

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

DÍL

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POZNÁMKA

Spodní panel

Pozinkovaná ocel opatřená nástřikem

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

Přetlaková komora

Pozinkovaná ocel

Podpory

Pozinkovaná ocel

Upevňovací konzoly

Pozinkovaná ocel

 

 

Trubky výměníku

Měď

 

 

Žebrování výměníku

Hliník

 

 Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996.

Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa.

Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 100mm. 

Accessories

TYPY VÝROBKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MODEL

KÓD

POPIS

POZNÁMKA

Kombinovaný výměník vytápění a chlazení

TC = H nebo F

H = čtyřtrubkový výměník pro

chlazení a vytápění
F = čtyřtrubkový výměník pro

chlazení a vytápěnís odvzdušňovacími ventily

Chladicí / topná voda připojovací body trubek jsou Ø 15/10 mm

Výměník s odvzdušňovacím ventilem

TC = D nebo F

D = výměník s cirkulací chlacící vody
F = výměník s cirkulací chladicí vody a odvzdušňovacími ventily

Chladicí / topná voda připojovací body trubek jsou Ø 15/10 mm

Připojovací potrubí chladicí / topné vody

WD = S nebo O

S = přímé připojení
O = připojení potrubí k výměníku z opačné strany než je připojení potrubí čerstvého vzduchu

 

Krytka přívodního potrubí čerstvého vzduchu

Dodává se vyžádání,
pro podrobnosti prosíme kontaktujte zástupce firmy
Halton

Délky: 800, 900,
…2500 mm

Pozinkovaná ocel opatřená nástřikem polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Function

 

FUNKCE

 Čerstvý vzduch je přiváděn do přetlakové komory aktivního chladicího trámu, odkud je směrován vnitřními tryskami a postranními výfukovými štěrbinami ve dně trámu do větraného prostoru. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu způsobují podtlak, čímž je efektivně přisáván vzduch z místnosti. Takto přisávaný vzduch pak proudí skrz výměník, kde je buďto ochlazován nebo ohříván. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu jsou směrovány vodorovně podél povrchu stropu.

Dodávají dva typy velikosti trysek s různými průtoky vzduchu.

 

Chladicí a topný výkon trámu je regulován pomocí regulace průtoku vody podle signálu z prostorového čidla teploty v místnosti.

 

Chladicí trám CBH je navržen pro povrchovou montáž a může být instalován vedle stěny.

Installation

 

INSTALACE

 Chladicí trám se na stěnu připevní pomocí dvou montážních konzol, které jsou součástí dodávky trámu. Pomocí dvou seřizovacích šroubů lze přesně nastavit definitivní polohu trámu ve vodorovném i svislém směru. Osazený trám se pak zajistí pomocí dvou šroubů zašroubovaných do předvrtaných děr v tělese trámu.

 

Z důvodu zajištění možnosti řádného odvzdušnění je třeba hlavní přívodní potrubí chladicí a topné vody instalovat nad rovinou chladicích trámů.

Poloha připojovacího nátrubku přívodního vzduchu a připojovací místa potrubí se specifikují již při objednání výrobku.

 

Díky symetrické konstrukci trámu lze v případě potřeby jejich polohu přímo na místě instalace změnit:

 • odmontujte zátku na přístupu a namontujte jí na druhou stranu trámu
 • povolte čtyři upevňovací šrouby, otočte a znovu sestavte výměník a nakonec opět dotáhněte upevňovací šrouby.
   

  Adjustment

   

  SEŘÍZENÍ
   

  Chlazení

   Doporučený hmotnostní průtok chladicí vody je 0,03 - 0,10 kg/s, což odpovídá teplotnímu spádu ve výměníku 1 - 3°C. Aby nedocházelo ke kondenzaci na teplosměnných plochách je doporučená teplota vody na vstupu do výměníku 14 - 16°C.

  Vytápění

  Doporučený hmotnostní průtok topné vody je 0,01 – 0,04 kg/s, což odpovídá teplotnímu spádu ve výměníku 5 - 15°C. Doporučená teplota vody na vstupu do výměníku je 35 - 45°C.
   

  Seřízení a regulace průtoku vody

  Seřízení průtoku vody chladicím trámem se provádí pomocí vyvažovacích ventilů osazených na zpátečkách potrubí chladicí a topné vody. Chladicí a topný výkon se regulují pomocí regulace průtoku vody. Průtok vody lze regulovat buďto dvoupolohově pomocí ventilu otevřeno-zavřeno nebo proporcionálně pomocí dvou- nebo trojcestných  ventilů se servopohonem

  Seřízení průtoku vzduchu

  Každý trám je vybaven měřící výustkou pro měření statického tlaku. Po připojení manometru na měřící výustku je možno rychle a přesně změřit průtok čerstvého vzduchu. Následně se pak provede výpočet průtoku vzduchu podle následujícího vzorce.


   

  MODEL

  TRYSKA

  k

  CBH/F, CBH/K

  3

  0.73

  CBH/G, CBH/M

  4

  1.04

  Servis

  Servis


  Halton CBH  Položka popis:
  1.   Čelní panel
  2.   Přetlaková komora
  3.   Vodní výměník
  4.   Nátrubek pro přívod vzduchu
  5.   Nátrubky vodního výměníku
  6.   Krycí panel


  Díky možnosti otvírání umožňuje aktivní chladicí trám Halton CBH rychlé a snadné čištění přetlakové komory a tepelného výměníku. U trámů s délkou přes 2500mm je otvíravý čelní panel rozdělen na dvě části.

  Čelní panel čistěte vlhkým hadrem.
  Tepelný výměník vyčistěte pomocí vysavače. Postupujte přitom velmi opatrně, aby nedošlo k poškození hliníkových žeber výměníku. Přetlaková komora na zadní straně trámu přístupový otvor, který se používá pro čištění přetlakové komory.

  Specification

   

  TECHNICKÉ SPECIFIKACE TRÁMU

  Aktivní chladicí trám je vybaven integrovanými jednosměrnými výfukovými štěrbinami pro přívod vzduchu.

  Přetlaková komora je vyráběna jako jeden celek a neobsahuje žádné spoje. Čelní panel lze otevřít a demontovat bez použití zvláštního nářadí. Po otevření lze trám zevnitř vyčistit.

   

  Aktivní chladicí trám je 295mm široký a 230mm vysoký. Průměr napojovacího potrubí přívodního vzduchuje 100 mm.Čelní panel je vyroben z plechu z pozinkované oceli tloušťky 0,75 mm.

  Všechny viditelné části jsou opatřeny nástřikem bílou barvou RAL 9010, 20 % lesk.

   

  Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek průměru 15mm zapojených do série.

  Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.
  Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm.

  Topná funkce výměníku je zajištěna  dvěma trubkami 10mm zapojenými do série.

   

  Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.

  Každý trám je při opatřen ochranným odnímatelným plastovým povlakem.

  Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami. Identifikace trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítku, který je připevněn k trám. 

  Product Code

   

  KÓD VÝROBKU

  CBH/S-E-L-C

  S = Typ přívodu vzduchu a trysky

  F  Jednosměrný / pravý / tryska 3

  K                  Jednosměrný / levý / tryska 3

  G  Jednosměrný / pravý / tryska 4

  M  Jednosměrný / levý / tryska 4

   

   

  E = Připojení potrubí čerstvého vzduchu/velikost/klapka

  S1N       Přímý/100/bez klapky

   

   

  L = Délka trámu

  1800, + 100,..,5000

   

   

  C = Délka výměníku chlazení L - 1500, + 100,..,L-300

   

   

  Specifika výrobku a příslušenství

   

  WD = Poloha připojovacích míst potrubí
  S             Přímé

  O             Protilehlé

   

   

  TC =Typ výměníku

  C             Chlazení

  H             Chlazení a vytápění

  D             Pouze chlazení, odvzdušňovací ventily

  E             Chlazení+vytápění, odvzdušňovací ventily

   

   

  CO = Barva

  W            Bílá

  X              Speciální barva

   

   

  FP = Typ čelního panelu
  C            Standardní

   

   

  Příklad kódu výrobku

   

     CBH/F-S1N-1800-1500, WD=S, TC=C, CO=W, FP=C  

  Downloads & Media

  Halton CBH - nl
  Type
  Datasheet
  Language
  Dutch (Netherlands)
  Size
  897,3 kB
  Halton CBH - fr
  Type
  Datasheet
  Language
  French (France)
  Size
  1,5 MB
  Halton CBH - dk
  Type
  Datasheet
  Language
  Danish (Denmark)
  Size
  897,9 kB
  Halton CBH - se
  Type
  Datasheet
  Language
  Swedish (Sweden)
  Size
  896,9 kB
  Halton CBH - it
  Type
  Datasheet
  Language
  Italian (Italy)
  Size
  906,7 kB
  Halton CBH - de
  Type
  Datasheet
  Language
  German (Germany)
  Size
  845,0 kB
  Halton CBH - ru
  Type
  Datasheet
  Language
  Russian (Russia)
  Size
  928,5 kB
  Eurovent Beams - 2016
  Type
  Certificate
  Language
  English (United Kingdom)
  Size
  1,8 MB
  Halton CBH - fi
  Type
  Datasheet
  Language
  Finnish (Finland)
  Size
  897,1 kB
  Eurovent beams - 2017
  Type
  Certificate
  Language
  English (United Kingdom)
  Size
  1,8 MB
  Halton CBH - uk
  Type
  Datasheet
  Language
  English (United Kingdom)
  Size
  895,1 kB