ULA - Valve

Circular supply or exhaust valve

Aesthetic in design and easy to adjust.

 • Til/fraluftsventil med indstilling af tryktab
 • Installation uden montageramme direkte i kanal eller udsparing
 • Strømningsmønster kan reguleres
 • Dæmper kanalstøj
 • Luftmængdemålings og reguleringsmuligheder

Produktmodeller og tilbehør

 

 • Model med montageramme
 • Beskyttelsesring, som hindrer tilsmudsning af loft
 • Forlængerdel til afstand fra loft

Til og fraluftsventilen skal have et aftageligt frontpanel og et svøb fremstillet af stål i farven (RAL 9010) hvid som standard.

Svøbet skal have fastgørelsesfjedre og tætning for direkte montage i kanal.
Frontpanelet skal have en lyddæmperplade til reducering af kanalstøj.

Strømningsmønstret skal kunne reguleres v.ha. den indbyggede sektorplade (180° or 360°) og ved at dreje frontpanelet. 

Halton ULA

Til og fraluftsventil til loftsmontage

 • Til/fraluftsventil med indstilling af tryktab
 • Installation uden montageramme direkte i kanal eller udsparing
 • Strømningsmønster kan reguleres
 • Dæmper kanalstøj
 • Luftmængdemålings og reguleringsmuligheder

Produktmodeller og tilbehør

 • Model med montageramme
 • Beskyttelsesring, som hindrer tilsmudsning af loft
 • Forlængerdel til afstand fra loft

Dimensioner og Vægt

NS ØW ØW1
100 140 133
125 165 155
160 200 189
200 251 240

Vægt (kg)

NS Vægt
100 0.37
125 0.47
160 0.61
200 0.90

Materiale

 Del  Materiale  Bemærkning
 Svøb  Stål  
 Frontpanel  Stål  
 Lyddæmperpanel  Polyethylene  
 Sektorplade  Polyethylene  
 Tætning  Polyurethane  
 Finish  Epoxy-malet
 Hvid RAL 9010
 Speciel farve mulig

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Beskyttelsesring CS  For beskyttelse af loftsflader mod tilsmudsning samt for styring af
 tilluftsstrålens retning i et loft med ujævne overflader
 Forlængerdel EP  Forlængerdel for at øge afstanden mellem ventil og loft
 standardhøjde 50 mm
 Montageramme LF  Montageramme uden tætning/højde 50 mm
 Montageramme GF  Montageramme med tætning/højde 50 mm
 Montageramme DF  Montageramme med kanaldimensioner kan monteres direkte i
k analdele som bøjninger, T-stykker etc

Funktion


                              Tilluft                                                         Fraluft

 • Tilluften dirigeres i den valgte retning v.ha. den interne sektorplade.
 • Tryktab og luftmængde afhænger både af reguleringen af strømningsmønster og frontpladens indstilling.
 • Ventilen dæmper kanalstøj.
 • Luftmængden og det beregnede tryktab kan reguleres, når ventilen anvendes til udsugnig ved at fjerne sektorpladen og regulere frontpladens indstilling.

Installation

Ventilen monteres enten direkte i kanalende eller udsparing v.ha. fjedre, eller alternativt kan anvendes separate montagerammer (LF, GF or DF).
Tilluftsventilen kan monteres direkte i loft med eller uden beskyttelsesring (CS), eller nedhængt fra loftet v.ha. forlængerstykket (EP).

Beskyttelsesring CS

CS beskyttelsesringen forhindrer tilsmudsning af loftet og kan også anvendes til retningsregulering i en åben loftskonstuktion.

ULA  Ø W2 
100  290
125  315
160  350
200  400

Forlængerdel EP

EP forlængerdelen giver mulighed for nedhængt montage og dermed også for at dirigere tilluftsstrålen uden om forhindringer i loftet.

ULA  Ø W4 
100  150
125  175
160  210
200  260

Mål på udsparing i mur

ULA  Ø W3 
100  96-101
125  121-126
160  155-161
200  195-201

Indregulering

Ved tilluft indstilles sektorpladen i henhold til den valgte luftretning.Ved fraluft anvendes sektorpladen ikke.
Ventilen reguleres ved at dreje frontpladen. Mål åbningen (A) (i mm) på frontpladen.

Anbring en sonde i ventilen og mål differenstrykket med et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen nedenunder.
Efter reguleringen låses frontpladen med låsemøtrikken.

Service

Nummer navn
1.   Frontpanel
2.   Sektorplade
3.   Svøb

Løsn frontpanelet (1) fra svøbet (3) ved rengøring. Fjern sektorpladen (2) ved at trække forsigtigt i fjedren.Rengør delene med en fugtig klud i stedet for rindende vand. Saml delene i modsat rækkefølge efter rengøringen.

Specifikation

Til og fraluftsventilen skal have et aftageligt frontpanel og et svøb fremstillet af stål i farven (RAL 9010) hvid som standard.

Svøbet skal have fastgørelsesfjedre og tætning for direkte montage i kanal.
Frontpanelet skal have en lyddæmperplade til reducering af kanalstøj.

Strømningsmønstret skal kunne reguleres v.ha. den indbyggede sektorplade (180° or 360°) og ved at dreje frontpanelet.

Bestillings kode

ULA/S-D

S = Model
    N    Standard (fjedremontage)
    A    Rammemontage

D = Diameter af kanal tilslutning
    100, 125, 160, 200

Andre muligheder og tilbehør

CO = Farve
    W    Hvid
    X    Special farve

Underprodukter

   CS    Dækplade for ULA
   EP    Afdækningsmuffe
   LF    Installationsramme
   GF    Instalationsramme
   DF    Instalations ramme for kanal

Kode eksempel

   ULA/N-100, CO=W

Downloads & Media

Halton ULA - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
1,1 MB
Halton ULA - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
916,7 kB
Halton ULA - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
1,1 MB
Halton ULA - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
1,1 MB
Halton ULA - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
1,1 MB
Halton ULA - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
1,1 MB
Byggvarubedömning - Halton ULA
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
780,1 kB