Cykl Życia Halton: zarządzanie jakością środowiska wewnętrznego

Firma Halton jest pionierem w oferowaniu klientom proaktywnego i skoncentrowanego na użytkowniku systemu zarządzania środowiskiem wewnętrznym. Dzięki naszym ciągłym analizom otrzymanych danych dotyczących warunków środowiska wewnętrznego, jesteśmy w stanie zapobiec konkretnym problemom związanym ze środowiskiem wewnętrznym w istniejących budynkach i je rozwiązać.

 

Cykl Życia Halton - Omówienie

Firma Halton dostarcza koncepcji dotyczących proaktywnych i skoncentrowanych na użytkowniku sposobów zarządzania środowiskiem wewnętrznym pomieszczeń. Są to narzędzia, które mogą być wykorzystane przez właścicieli obiektów w celu osiągnięcia wzrostu zadowolenia najemców i poprawy długoterminowej rentowności ich nieruchomości, natomiast dla użytkowników poprawy ich komfortu i produktywności.

Zarządzanie środowiskiem wewnętrznym pomieszczeń jest wykorzystywane w celu weryfikacji warunków panujących zarówno w nowym budynku jak i po renowacji. Dodatkowo zarządzanie środowiskiem wewnętrznym można wykorzystać w celu rozwiązania problemów związanych z jakością klimatu wewnętrznego. Rozwiązania te są wykorzystane w różnych środowiskach pracy od biur do szkół, od profesjonalnych kuchni do budynków służby zdrowia.

Systematyczna analiza bieżących warunków środowiska wewnętrznego budynku jest istotna dla oszacowywania ryzyka pojawienia się problemów z jego jakością. Pomaga w określeniu potrzeb i ujawnia powody ciągłych skarg dotyczących kiepskiej jakości środowiska wewnętrznego, takich jak przeciągi, akustyka, zła jakość powietrza.

Każdego roku oceniamy tysiące miejsc pracy.

Ocena poprawności działania systemu zaczyna się ankietą satysfakcji skierowaną bezpośrednio do użytkowników budynku. Pytania dotyczą subiektywnego odczuwania środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach. Na podstawie zebranych informacji sporządza się „mapę odczuwania" środowiska wewnętrznego, dzięki której można zlokalizować źródła problemów w konkretnej części budynku i w różnych obszarach środowiska wewnętrznego. Regularne powtarzanie ankiety jest dobrym narzędziem do poprawy warunków środowiska wewnętrznego oraz oceny, które systemy wymagają modernizacji.

Jeśli analiza wykaże miejsca, w których ponad 30% respondentów jest niezadowolonych z panujących warunków środowiska, zbiera się interdyscyplinarny zespół, który ma za zadanie przeanalizować dane obszary budynku i zaproponować sposób rozwiązania problemu. Firma Halton zajmuje się rozwiązaniami klimatu wewnętrznego pomieszczeń, nawiewu powietrza oraz jakości nawiewu powietrza. Poprawę systemu związaną z inną przyczyną powstałego problemu wdrażamy dzięki serwisom partnerskim.

Dlaczego należy wybrać firmę Halton jako partnera w zarządzaniu środowiskiem wewnętrznym pomieszczeń?

  • Interdyscyplinarne ekspertyzy oraz szeroka sieć partnerska pozwala firmie Halton na całościową analizę i rozwiązanie problemów związanych ze środowiskiem wewnętrznym pomieszczeń.
  • Nasi eksperci dokładnie rozumieją problemy, które mogą się pojawić, dlatego dokładne pomiary jakości (IAQ-Indoor Air Quality) są wykonywane tylko wtedy kiedy rzeczywiście są potrzebne, nie „na wszelki wypadek".
  • Wyniki pomiarów są zawsze analizowane i wytłumaczone klientowi. Nasza dogłębna wiedza dotycząca fizyki budynku, IAQ i technicznych aspektów wentylacji i uzdatniania powietrza zapewnia niezawodność naszych rozwiązań.

Dodatkowo, firma Halton wdraża potrzebne usprawnienia systemu klimatyzacji dla klienta, przez co proponuje wszechstronną ofertę rozwiązywania problemów środowiska wewnętrznego pomieszczeń.