Skip to content
Halton Max Ultra Circular (MUC) animation
Halton Max Ultra Circular (MUC) animation
Ultrasound airflow damper

Halton Max Ultra Circular (MUC) – Luftflödeshanteringsdämpare

Cirkulärt spjäll för styrning av luftflöde med ultraljudsteknik för luftflödesmätning.

Halton Max Ultra Circular (MUC) klarar stora arbetsområden.

 • Variabel (VAV) och konstant (CAV) styrning av luftflöde
 • Tillufts- och frånluftsinstallationer
 • Utrymmesmässig flexibilitet

Overview

Cirkulärt spjäll för styrning av luftflöde med ultraljudsteknik för luftflödesmätning.

Tillämpningsområden

 • Variabel (VAV) och konstant (CAV) styrning av luftflöde
 • Tillufts- och frånluftsinstallationer

Huvudfunktioner

 • Okänslig för ansamling av damm
 • Utrymmesmässig flexibilitet
 • Individuellt kalibrerad för högre noggrannhet
 • Låg tryckförlust för minskad bullernivå
 • Kan anslutas till ett byggnadsstyrsystem (BMS)

Operating principle


Figur 2. Halton Max Ultra Circular (MUC) har två ultraljudsgivare för luftflödesmätning.

Spjället kan fungera som både en till- eller frånluftsenhet. Spjället upprätthåller det nödvändiga luftflödet med hjälp av ultraljudsmätning, oavsett luftflöde och tryckvariationer i kanalerna.

Spjället har en luftflödesstyrenhet, två ultraljudsgivare för luftflödesmätning, en lufttemperaturgivare och ett ställdon för styrning av spjällbladet. Luftflödesstyrenheten har en kontrollpanel för att visa mätvärden och ställa in driftsparametrar.

Luftflödesstyrenheten kan ta emot börvärdessignalen via

 • Modbus RTU-nätverksvariabel,
 • kontrollpanelens ingång,
 •  analog standardsignal.

Alla tre styrlägena synkroniseras med varandra. Luftflödesmätningen omfattar temperatur- och kanaltypskompensationer, vilket ger exakta och tillförlitliga luftflödesmätningar även på korta avstånd från luftflödesstörningar i kanalerna.

Halton Max Ultra Circular (MUC) animation

Tekniska data

Beskrivning

Värde

Kanaldimensioner  ø100-315
 Material Galvaniserat stål eller rostfritt stål
(EN 14404 / AISI 316L)
Lufthastighet  0.5 – 10 m/s
Omgivningstemperatur vid drift  0-50 ℃
Omgivande relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) < 95%
Kommunikationsgränssnitt Modbus RTU, analogue
Tillbehör
 • Ljuddämpare: flera olika storlekar och material finns tillgängliga
 • Eftervärmningsbatteri: modeller med eller utan inbyggd värmestyrenhet finns tillgängliga
Standarder och certifieringar
 • CE-märkning, uppfyller ISO9001
 • brandavskiljningsprestanda, röktäthet
 • korrosivitetsklass, tryckklass, lufttäthetsklass
 • försäkran om byggnadsmaterial, försäkran om överensstämmelse
 • miljöstandarder
Underhåll Underhållsfri

Snabbval

Luftflödesintervallet för Halton Max Ultra Circular (MUC) motsvarar lufthastigheter på 0,5–15 m/s.

Nedanstående exempel visar luftflödesintervall och bullernivåer vid en lufthastighet på 1–10 m/s.

Fig.1. Snabbval för Halton Max Ultra Circular (MUC) med en lufthastighet på 1–10 m/s

Structure and materials

 Nro. Komponent Material
1 Hölje Galvaniserat stål eller rostfritt stål (EN 14404/AISI316L)
2 Kanaltätning Gummi
3 Axel Galvaniserat stål eller rostfritt stål (EN 14404/AISI316L)
4 Spjällblad Galvaniserat stål eller rostfritt stål (EN 14404/AISI316L)
5 Spjällbladspackning  EPDM-gummi
6 Ställdon Plast, stål, PVC-kabel
7 Kabel Ethernet-kabel (LSZH)
8 Ultraljudsgivare och temperaturgivare ABS-plast
9 Luftflödesstyrenhet ABS-plast

Ställdon

Beskrivning

Halton Max Ultra Circular (MUC) luftflödesstyrenhet LAC-1.UO1 styr luftflödet med hjälp av ultraljudsteknik. Den
ger exakta luftflödesmätningar med hjälp av två ultraljudsgivare.

Tekniska data

Funktion

Beskrivning
Kommunikation
 • Modbus RTU
 • Luftflödesstyrenhetens användargränssnitt
 • Analog signal
Strömförsörjning
 • 18…32 V DC
 • 20…26.4 V AC
Kablar
 • Längd (givare): 1000 mm
Dimensioner
 • Styrenhet: 73 x 150 x 40 mm
 • Givare: 42 x 76 x 37 mm
Skyddsklass
 • Styrenhet: IP52
 • Givare i kanal: IP65
 • Givare utanför kanal: IP52

Ställdon

Luftflödesgränserna justeras på plats med en mobilapp eller ett vred för manuell justering, beroende på modell.

Kod

Ställdon

Vridmoment

Spjällstorlek

Kommunikationsgränssnitt

Beställningskod

 G2

Siemens

5

100-315

Siemens GDB 161.1E  or 0..10V/2..10V

G2=GDB 161.1E

G4

Belimo

5

100-315

Belimo LM24A-SR 0..10V/2..10V

G4=LM24A-SR

Dimensioner och vikt

NS

ØD

L

L1

L2

H

H1 Vikt (kg)
100 99 427 355 127 153 1.9
125 124 474 402 153 178 2.2
160 159 540 468 187 213 2.7
200 199 612 540 15 227 253 3.3
250 249 705 633 38 277 303 4.3
315 314 825 753 70 342 368 5.8

Specifikation

Tryckoberoende VAV-spjäll för luftflödesstyrning i till- och frånluftsinstallationer.

Konstruktion

 • Spjället har en luftflödesstyrenhet, två ultraljudsgivare för luftflödesmätning, en lufttemperaturgivare och ett ställdon för styrning av spjällbladet.
 • Kanalanslutningarna omfattar inbyggda lufttäta gummipackningar.
 • Spjäll med bladpackningar: styrspjällets täthet i stängt läge uppfyller klass 4 enligt standarden EN 1751 och höljets täthet uppfyller klass C enligt EN 1751.

Material

 • Galvaniserat eller rostfritt stål (EN 1.4404, AISI 316L).

Elektriska data

 • Modbus-anslutning eller analog
 • Analog luftflödesstyrenhet med en ingående styrsignal på 0–10 VDC eller 2–10 VDC, och utgående styrsignal på 0–10 VDC för återkoppling av luftflöde
 • Strömförsörjning, spänning 24 V DC/AC

Parameterinställningar

 • Luftflödesgränserna förinställs på fabriken.
 • Styrenhetens inställningar kan justeras på plats med Modbus-anslutning eller manuellt från kontrollpanelen.

Tillbehör

 • Ljuddämpare för minskning av buller. En renslucka kan läggas till för enkelt underhåll.
 • Elektriskt eftervärmningsbatteri med inbyggd värmestyrenhet. Strömförsörjning 230 VAC, mindre än 16 A. Värmaren har en inbyggd överhettningstermostat med såväl automatisk som manuell återställning samt ett larmrelä för möjlighet till fjärrövervakning av larm. En rumstermostat krävs för att styra kanalvärmaren med en 0–10 VDC-styrsignal.
 • Elektriskt eftervärmningsbatteri utan inbyggd värmestyrenhet. Strömförsörjning 230 VAC. Värmaren har en inbyggd överhettningstermostat med både automatisk och manuell återställning. En rumstermostat krävs för att styra kanalvärmaren med en 0–10 VDC-styrsignal.

Installation

Installation

Spjället kan installeras på tre sätt. Givarna kan riktas utåt, åt sidan eller inåt.

Anm: Se de tre installationsalternativen i avsnittet Anslutning av spjället till kanalerna.

Säkerhetsavstånd och noggrannhet

Störningar i kanalerna som t.ex. böjar, T-stycken och ljuddämpare orsakar turbulens och ojämnt luftflöde. Detta kan leda till fluktuationer och felaktiga mätvärden.

Anm: Det rekommenderade säkerhetsavståndet är längre eller lika med tre kanaldiametrar för att säkerställa optimal noggrannhet.

Teknisk prestanda för Halton Max Ultra Circular (MUC):

 • Hastighetsintervall 0,5–10,0 m/s
 • Allmän mätosäkerhet
 • Noggrannhet ±5 %
 • Minimalt säkerhetsavstånd 1D
  Förväntad mätosäkerhet, när korrekt installationsparameter tillämpas ± % eller l/s, beroende på vilket som är
  störst – procenttalet eller det absoluta värdet för den specifika produktstorleken.

  • Dim. 100 = ±5 % eller ±1,00 l/s
  • Dim. 100 = ±5 % eller ±1,00 l/s
  • Dim. 125 = ±5 % eller ±1,25 l/s
  • Dim. 160 = ±5 % eller ±2,5 l/s
  • Dim. 200 = ±5 % eller ±4,0 l/s
  • Dim. 250 = ±5 % eller ±6,5 l/s
  • Dim. 315 = ±10 % eller ±10 l/s

Anm: Mätnoggrannhet definieras under laboratorieförhållanden och kan vara större i praktiska installationer, där
icke-optimala installationssituationer eller flera på varandra följande störningar kan finnas.

Kopplingsscheman

Kabeldragningen måste utföras enligt gällande lokala bestämmelser och av en behörig tekniker. En
säkerhetsisolerad transformator måste användas för strömförsörjningen.

Styrenhetens anslutningar

 Anslutning  Namn  Kommentar
1  GND Jord
2  24 V DC/AC Strömförsörjning
3  GND Jord
4  Standard RS-485 B Data in/ut B
5  Standard RS-485 A Data in/ut A
6  GND Jord
7**  AI3 Ingång för NTC 10k temperaturgivare
8  GND Jord
9  AI1 Ingång för luftflödets eller spjällets referenssignal
10  GND Jord
11  AO1 Utgång för luftflödets eller spjällets återkopplingssignal
12*  AI2 Analog återkopplingssignal för ställdon
13*  AO2 Analog referenssignal för ställdon
14*  GND Jord
15*  24 V DC/AC  Strömförsörjningsutgång för det analoga ställdonet

* Ansluten till Siemens GDB 161.1E eller Belimo LM24A-SR ställdon
** Ingår ej i leveransen

Styrenhetens kabeldragning


Kopplingsschema för master/ slave-konfiguration


Kopplingsschema för parallellkonfiguration


Kabeldragningsexempel för Halton MUC i en master/ slave-konfiguration


Kabeldragningsexempel för Halton MUC i en parallell konfiguration

Commissioning

Före uppstart ska styrenheten, installationsparametern och eventuella Modbus-kommunikationsparametrar ställas in.

The airflow rates for Halton Max Ultra Circular are preset at the factory. If the airflow rates are not specified by the customer, the default factory settings are:

 • 0 l/s for the minimum airflow rate
 • the maximum airflow rate corresponds to 10 m/s airflow velocity

The maximum airflow rates in the following table are given with an airflow velocity of 10 m/s.

NS  Maximum airflow (l/s) @ 10 m/s  Maximum airflow (m3/h) @ 10 m/s
100 78 283
125 122 441
160 201 723
200 314 1130
250 490 1767
315 779 2805

Table 1. Halton Max Ultra Circular factory settings

Anm: Steg-för-steg-instruktioner om hur du utför driftsättningen finns i installations-, driftsättnings- och underhållsguiden för Halton Max Ultra Circular (MUC). För att ladda ner guiden, gå till avsnittet ”Nedladdningar”.

Eftervärmningsbatterier

Beskrivning

Eftervärmningsbatterier finns som tillval. Viktiga egenskaper:

 • Produktmodeller:
  • Model RM
   utan inbyggd värmestyrenhet.
  • Model RC
   med inbyggd värmestyrenhet, 0–10 VAC ingående styrsignal. Inbyggt larmrelä med potentialfri växlingskontakt för fjärrövervakning av larmet. Larmet utlöses av manuellt överhettningsskydd eller strömavbrott i värmaren.
 • Enfasvärmare med 230 VAC, mindre än 16 A
 • Ökad värmarsäkerhet med två interna överhettningsskydd (automatiskt och manuellt), seriekopplade
 • EN 1751, täthetsklass C
 • Finns för kanaldimensioner 100–400 mm
 • Effekt 600 – 3000 W

Tekniska data

Figur 11. Eftervärmningsbatteriets dimensioner

Värmaren kan installeras i vertikala eller horisontala kanaler. Säkerhetsavståndet är 2xD.

Värmaren måste alltid vara förreglad mot fläkten som blåser luft in i kanalen eller mot luftflödet som går genom värmaren. Förreglingsfunktionen är ansluten till kanalvärmarens strömförsörjning eller, om värmaren har en inbyggd värmestyrenhet (modell RC), kan den också anslutas direkt till styrenheten.

Strömmen till kanalvärmaren måste slås av när fläkten stängs av eller när luftflödet är för lågt.

När du väljer luftflödesspjäll och eftervärmningsbatteri, se till att luftflödeshastigheten är över 1,5 m/s för att garantera en korrekt styrfunktion.

Värmekapacitet med en lufthastighet på 2 m/s

NS

Effekt (W)

qv l/s

qv m3/h

dT(max) K

100

600

16

57

32

125

900

25

88

31

160

1500

40

145

31

200

2100

63

226

28

250

3000

98

353

25

315

3000

156

561

16

Värmekapacitet med en lufthastighet på 6,0 m/s

NS

Effekt (W)

qv l/s

m3/h

dT(max) K

100

600

47

170

11

125

900

74

265

10

160

1500

121

434

10

200

2100

188

679

9

250

3000

295

1060

8

315

3000

468

1683

5

NOTE: Kontakta Haltons försäljningsavdelning för mer information.

Ljuddämpare

Beskrivning

Halton erbjuder högkvalitativa rektangulära ljuddämpare med rund kanalanslutning för att minska buller i kanalen. Ljuddämparna finns som tillbehör med följande alternativ:

 • Tre längder: 600, 1000 and 1250 mm
 • Anslutningstyper:
  • D2=D1
   Kanalens (D2) och spjällets (D1) anslutningar är lika stora.
  • D2>D1
   Kanalens anslutning (D2) är en storlek större än spjällets anslutning (D1).
 • Alternativa isoleringsmaterial:
  • Polyesterfiber (PEF), testad enligt ISO 7235, EN 1751 täthetsklass C
  • Mineralull (MW), EN 1751 täthetsklass C
 • Finns med eller utan renslucka för underhållsändamål

Tekniska data

D1 är ansluten direkt till spjället med anslutning med muff. D2 är ansluten till kanalen med anslutning med nippel. Bilden ovan visar tilluftsinstallationer. I en frånluftsinstallation är luftflödesriktningen från D2 till D1. Spjället är alltid anslutet till D1.

Dimensioner och vikt

Figur 13. Tabell. Dimensioner (mm) och vikt

Anm: Storlekarna 400 och 500 finns inte tillgängliga för Halton Max Ultra Circular (MUC).

Exempel på ljuddämpningsdata:

Ljuddämpningsdata, L = 600 mm, material = PEF

Ljuddämpningsdata, L = 1000 mm, material = PEF

Anm: Kontakta Haltons försäljningsavdelning för mer information.

Beställningskod

MUC/S-D, MA-CU-FS-SA-RH-ZT

S = Modell
G  med packningsförsett blad

D = kanalens anslutningsstorlek (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315

Alternativa utföranden och tillbehör

MA  = Material
GS    galvaniserat stål
AS    rostfritt stål (EN 14404/AISI 316L)

CU  = Styrenhet
G2      GDB 161.1E, 5 Nm
G4      LM24A-SR, 5 Nm

FS   = Fabriksinställda luftflödesgränser
DS      fabriksinställningar som standard (Vnom)
DC      kundspecificerade inställningar

SA  = Sljuddämpare (tillval)
NA      inget angivet
H1       L = 600 mm; utlopp = inlopp; mineralull
H2       L = 1000/1250 mm; utlopp = inlopp; mineralull
H3       L = 600 mm; utlopp = inlopp; polyesterfiber
H4       L = 1000/1250 mm; utlopp = inlopp; polyesterfiber
H5       L = 600 mm; utlopp > inlopp; mineralull
H6       L = 1000/1250 mm; utlopp > inlopp; mineralull
H7       L = 600 mm; utlopp > inlopp; polyesterfiber
H8       L = 1000/1250 mm; utlopp > inlopp; polyesterfiber
H11     L = 600 mm; utlopp = inlopp; mineralull; renslucka
H12     L = 1000/1250 mm; utlopp = inlopp; mineralull; renslucka
H13     L = 600 mm; utlopp = inlopp; polyesterfiber; renslucka
H14     L = 1000/1250 mm; utlopp = inlopp; polyesterfiber; renslucka
H15     L = 600 mm; Outlet > utlopp > inlopp; mineralull; renslucka
H16     L = 1000/1250 mm; utlopp > inlopp; mineralull; renslucka
H17     L = 600 mm; utlopp > inlopp; polyesterfiber; renslucka
H18     L = 1000/1250 mm; utlopp > inlopp; polyesterfiber; renslucka

RH = Elektriskt eftervärmningsbatteri (tillval)
NA        inget angivet
RM        utan inbyggd värmestyrenhet, ingående PWM-styrsignal
(230 VAC, pulsbreddsmodulering)
RC        med inbyggd värmestyrenhet (ingående styrsignal 0–10 VAC)

ZT  = Specialutförande
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Exempel på kod

MUC/G-100, MA=GS, CU=G2, FS=DC, SA=NA, RH=NA, ZT=N

Downloads

Halton Max Ultra Circular (MUC) – Airflow management damper
Data
en
Halton Max Ultra Circular (MUC) – Ilmavirran säätöpelti
Data
fi
Halton Max Ultra Circular (MUC) – Luftflödeshanteringsdämpare
Data
se
Installation, commissioning and maintenance guide - Halton Max Ultra Circular (MUC)
Manual
en
1.28 MB
 • Hidden
 • Max. file size: 128 MB.

Search