Skip to content

Tunnelventilation

Tunnelsektorn växer snabbt, tack vare fallande kostnader och tekniska framsteg. Runt om i världen påbörjas, konstrueras och slutförs allt mer ambitiösa underjordsprojekt – och när det gäller tunneltillämpningar har varje projekt sina egna utmaningar gällande brand- och röksäkerhet.

  • Typiska utmaningar
  • Varför välja Halton?
  • Referensfall
  • Djupare kunskap
  • Produkter
  • Kontakta oss

Typiska utmaningar

Det är avgörande att underjordiska miljöer förblir väl ventilerade och att luftkvaliteten upprätthålls för både användare och personal. VVS-utrustning spelar en avgörande roll för att säkerställa säkerheten under såväl den dagliga driften som i nödsituationer.

Har du en utmaning som kräver en lösning?

Kontakta oss! Låt oss se om vi har färdiga lösningar åt dig eller om vi kan skapa en tillsammans!

Varför välja Halton-Flamgard

Tunnelspjäll hjälper till att upprätthålla det volymetriska luftflödet i tunnlar så att luftkvaliteten följder godkända standarder. I händelse av brand underlättar tunnelspjäll avlägsnandet av rök och andra giftiga gaser, vilket ger tid för kontrollerad evakuering och ger åtkomst till räddningstjänsten vid behov.
Effektiva brandspjäll hjälper också till att förhindra spridningen av lågor genom kanalsystem, vilket minimerar skador och faror där det är möjligt.
Flamgards CFD-02TM-tunnelspjäll har designats specifikt för underjordiska tillämpningar och erbjuder en rad ovärderliga meriter:

• Garanterat att prestera i till och med 400 o C i upp till 2 timmar

• Testad för höga temperaturer och högt tryck: 400 o C i 1 timme vid 4 000 pa

• Testad för uthållighet med 100 000 elektriskt aktiverade cykler

• Uppfyller kraven i brandskyddstesterna UL555 och BS746 samt EN1751, kvalificerad för lågt tryckfall och lågt läckage av hölje/blad

• Low Demand SIL 4-klassificering

Gratis nedladdning (PDF)

VVS för tung industri

Ladda ner vår broschyr över applikationer för tung industri.

Download

Kontakta oss!

Vårt team ser fram emot att höra från dig. Ring oss, skicka ett e-postmeddelande eller fyll i formuläret. Vi kommer snart att kontakta dig.

För förfrågningar och offertförfrågning, fråga vår specialist. Vi finns här för dig.

Kontaktformulär

  • Max. file size: 128 MB.

Alla lösningar för tung industri

Search