CBH - Chilled beam

Active chilled beam for exposed wall installation

Well suited for office, apartments and hotel rooms. Ideal for residential and hotel use where silence operation is preferred.

 • Combined cooling, heating and supply air unit for exposed wall installation
 • Limited need for maintenance, due to simple and hygienic principle of operation

Product models and accessories

 • Model with combined cooling and heating coil
 • Options for chilled/hot water pipe connection locations
 • Coil with venting valve

Aktivní chladicí trám je vybaven integrovanými jednosměrnými výfukovými štěrbinami pro přívod vzduchu.
Přetlaková komora je vyráběna jako jeden celek a neobsahuje žádné spoje. Čelní panel lze otevřít a demontovat bez použití zvláštního nářadí. Po otevření lze trám zevnitř vyčistit.

Aktivní chladicí trám je 295mm široký a 230mm vysoký. Průměr napojovacího potrubí přívodního vzduchuje 100 mm.
Čelní panel je vyroben z plechu z pozinkované oceli tloušťky 0,75 mm.
Všechny viditelné části jsou opatřeny nástřikem bílou barvou RAL 9003, 20 % lesk.

Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek průměru 15mm zapojených do série.
Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.
Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm.

Topná funkce výměníku je zajištěna  dvěma trubkami 10mm zapojenými do série.

Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.
Každý trám je při opatřen ochranným odnímatelným plastovým povlakem.
Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami. Identifikace trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítku, který je připevněn k trám. 

Halton CBH

Aktivní chladicí trám / Indukční jednotka pro rohovou instalaci

 • Jednotka kombinující chlazení, vytápění a přívod vzduchu určená pro povrchovou instalaci
 • Velmi vhodný pro pokoje hostů v hotelích s vysokými požadavky na tepelnou pohodu a akustiku místnosti
 • Ideální pro širokou řadu dalších budov, ve kterých jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech
 • Minimální údržba díky jednoduchému a hygienickému principu fungování

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a vytápění
 • Variantní umístění připojení potrubí chladicí a topné vody
 • Výměník s odvzdušňovacím ventilem

Rozměry

 Délka výměníku  1500,1600...4700
 L-5  1795,1895...4995
 kg/m  10

 

Umístění připojení potrubí chladicí a topné vody

Materiál

 Díl

 Materiál

 Povrchová úprava

 Poznámka

 Spodní panel

 Pozinkovaná ocel
 opatřená nástřikem

 Nástřik polyesterovou barvou, bílá
 RAL 9003/ 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny barev
 polyester-epoxidová barva

 Přetlaková
 komora

 Pozinkovaná ocel

 Podpory

 Pozinkovaná ocel

 Upevňovací
 konzoly

 Pozinkovaná ocel

 

 

 Trubky výměníku

 Měď

 

 

 Žebrování
 výměníku

 Hliník

 

 

Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996.

Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa.
Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 100mm. 

Příslušenství

  Příslušenství/Model

Kód

 Popis

 Poznámka

 Kombinovaný výměník
 vytápění a chlazení

TC = H nebo F

 H = čtyřtrubkový výměník pro
 chlazení a vytápění
 F = čtyřtrubkový výměník pro
 chlazení a vytápěnís
 odvzdušňovacími ventily

 Chladicí / topná voda připojovací
 body trubek jsou Ø 15/10 mm

 Výměník s odvzdušňovacím
 ventilem

TC = D nebo F

 D = výměník s cirkulací chlacící vody
 F = výměník s cirkulací chladicí
 vody a odvzdušňovacími ventily

 Chladicí / topná voda připojovací
 body trubek jsou Ø 15/10 mm

 Připojovací potrubí chladicí /
 topné vody

WD = S nebo O

 S = přímé připojení
 O = připojení potrubí k výměníku z
 opačné strany než je připojení
 potrubí čerstvého vzduchu

 

 Krytka přívodního potrubí
 čerstvého vzduchu

Dodává se vyžádání,
pro podrobnosti prosíme kontaktujte zástupce firmy Halton

 Délky: 800, 900,
 …2500 mm

 Pozinkovaná ocel opatřená
 nástřikem polyesterovou barvou,
 bílá  RAL 9003/ 20 % lesk

Funkce

Čerstvý vzduch je přiváděn do přetlakové komory aktivního chladicího trámu, odkud je směrován vnitřními tryskami a postranními výfukovými štěrbinami ve dně trámu do větraného prostoru. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu způsobují podtlak, čímž je efektivně přisáván vzduch z místnosti.

Takto přisávaný vzduch pak proudí skrz výměník, kde je buďto ochlazován nebo ohříván. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu jsou směrovány vodorovně podél povrchu stropu.

Dodávají dva typy velikosti trysek s různými průtoky vzduchu.

Chladicí a topný výkon trámu je regulován pomocí regulace průtoku vody podle signálu z prostorového čidla teploty v místnosti.

Chladicí trám Halton CBH je navržen pro povrchovou montáž a může být instalován vedle stěny.

Instalace

Chladicí trám se na stěnu připevní pomocí dvou montážních konzol, které jsou součástí dodávky trámu.
Pomocí dvou seřizovacích šroubů lze přesně nastavit definitivní polohu trámu ve vodorovném i svislém směru. Osazený trám se pak zajistí pomocí dvou šroubů zašroubovaných do předvrtaných děr v tělese trámu.

Z důvodu zajištění možnosti řádného odvzdušnění je třeba hlavní přívodní potrubí chladicí a topné vody instalovat nad rovinou chladicích trámů.

Poloha připojovacího nátrubku přívodního vzduchu a připojovací místa potrubí se specifikují již při objednání výrobku.
Díky symetrické konstrukci trámu lze v případě potřeby jejich polohu přímo na místě instalace změnit:

 • odmontujte zátku na přístupu a namontujte jí na druhou stranu trámu
 • povolte čtyři upevňovací šrouby, otočte a znovu sestavte výměník a nakonec opět dotáhněte upevňovací šrouby.

Seřízení

Chlazení

Doporučený hmotnostní průtok chladicí vody je 0,03 - 0,10 kg/s, což odpovídá teplotnímu spádu ve výměníku 1 - 3°C. Aby nedocházelo ke kondenzaci na teplosměnných plochách je doporučená teplota vody na vstupu do výměníku 14 - 16°C.
 

Vytápění

Doporučený hmotnostní průtok topné vody je 0,01 – 0,04 kg/s, což odpovídá teplotnímu spádu ve výměníku 5 - 15°C. Doporučená teplota vody na vstupu do výměníku je 35 - 45°C.
 

Seřízení a regulace průtoku vody

Seřízení průtoku vody chladicím trámem se provádí pomocí vyvažovacích ventilů osazených na zpátečkách potrubí chladicí a topné vody. Chladicí a topný výkon se regulují pomocí regulace průtoku vody. Průtok vody lze regulovat buďto dvoupolohově pomocí ventilu otevřeno-zavřeno nebo proporcionálně pomocí dvou- nebo trojcestných  ventilů se servopohonem
 

Seřízení průtoku vzduchu

Každý trám je vybaven měřící výustkou pro měření statického tlaku. Po připojení manometru na měřící výustku je možno rychle a přesně změřit průtok čerstvého vzduchu. Následně se pak provede výpočet průtoku vzduchu podle následujícího vzorce.


 

 Model Tryska k
 CBH/F, CBH/K 3 0.73
 CBH/G, CBH/M 4 1.04

Servis

Položka popis
1.   Čelní panel
2.   Přetlaková komora
3.   Vodní výměník
4.   Nátrubek pro přívod vzduchu
5.   Nátrubky vodního výměníku
6.   Krycí panel

Díky možnosti otvírání umožňuje aktivní chladicí trám Halton CBH rychlé a snadné čištění přetlakové komory a tepelného výměníku. U trámů s délkou přes 2500mm je otvíravý čelní panel rozdělen na dvě části.

Čelní panel čistěte vlhkým hadrem.
Tepelný výměník vyčistěte pomocí vysavače. Postupujte přitom velmi opatrně, aby nedošlo k poškození hliníkových žeber výměníku.

Přetlaková komora na zadní straně trámu přístupový otvor, který se používá pro čištění přetlakové komory.

Specifikace

Aktivní chladicí trám je vybaven integrovanými jednosměrnými výfukovými štěrbinami pro přívod vzduchu.
Přetlaková komora je vyráběna jako jeden celek a neobsahuje žádné spoje. Čelní panel lze otevřít a demontovat bez použití zvláštního nářadí. Po otevření lze trám zevnitř vyčistit.

Aktivní chladicí trám je 295mm široký a 230mm vysoký. Průměr napojovacího potrubí přívodního vzduchuje 100 mm.
Čelní panel je vyroben z plechu z pozinkované oceli tloušťky 0,75 mm.
Všechny viditelné části jsou opatřeny nástřikem bílou barvou RAL 9003, 20 % lesk.

Výměník chlazení se skládá ze šesti trubek průměru 15mm zapojených do série.
Všechny spoje jsou pájené ve výrobně a tlakově zkoušené.
Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm.

Topná funkce výměníku je zajištěna  dvěma trubkami 10mm zapojenými do série.

Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.
Každý trám je při opatřen ochranným odnímatelným plastovým povlakem.
Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami. Identifikace trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítku, který je připevněn k trám. 

Kód výrobku

CBH/F-E-L-C; WD-TC-CO-FP-ZT

S = Typ přívodu vzduchu a trysky
       F        Jednosměrný / pravý / tryska 3
       K        Jednosměrný / levý / tryska 3
       G       Jednosměrný / pravý / tryska 4
       M      Jednosměrný / levý / tryska 4

E = Připojení potrubí čerstvého vzduchu/velikost/klapka
       S1N   Přímý/100/bez klapky

L = Délka trámu
      1800, + 100,..,5000

C = Délka výměníku chlazení
       1500, +100, ... , 4700
 

Další volby výrobku a příslušenství

WD = Poloha připojovacích míst potrubí
         S    Přímé
         O   Protilehlé

TC = Typ výměníku
        C    Chlazení
        H    Chlazení a vytápění
        D    Pouze chlazení, odvzdušňovací ventily
        E    Chlazení+vytápění, odvzdušňovací ventily

CO = Barva
         SW  Bílá (RAL 9003)
         X     Speciální barva

FP = Typ čelního panelu
        C      Standardní
        N      Without front panel

ZT  = Tailored product
         N    No
         Y    Yes (ETO
 

Příklad kódu výrobku

        CBH/F-S1N-1800-1500, WD=S, TC=C, CO=SW, FP=C, ZT=N

Downloads & Media

Halton CBH - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
897,3 kB
Halton CBH - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,5 MB
Halton CBH - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
897,9 kB
Halton CBH - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
896,9 kB
Halton CBH - it
Type
Datasheet
Language
Italian (Italy)
Size
906,7 kB
Halton CBH - de
Type
Datasheet
Language
German (Germany)
Size
845,0 kB
Halton CBH - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
928,5 kB
Halton CBH - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
897,1 kB
Halton CBH - uk
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
895,1 kB
Byggvarubedömning - Halton CBH
Type
Certificate
Language
Swedish (Sweden)
Size
780,5 kB

References

Motol E Hospital IU

}

2/11/2017

Halton has delivered CBH units which are adobted with special customer needs