Skip to content
Capture Bar air curtain
Capture Bar air curtain

CBR Rökriktare som monteras runt kokkärlen

Capture Bar-tekniken har utformats för att lösa problem med rökinfångning i befintliga demonstrationskök. Den används för nya demonstrationskök för att komplettera Capture Jet™-kåpor i så kallade smarta konfigurationer.

Capture Bar baseras på Haltons patenterade Capture Jet™-teknik som är integrerad i en smal kammare som omger kokkärlens framsida och sidor. Luftstrålarna fångar in och riktar den rök och ånga som avges från kokkärlen upp i kåpan.

Halton's CBR - CAPTURE BAR Fördelar

• Fristående kammare med inbyggd Capture Jet™-fläkt som drar in inneluft.
• Byggd för att rymma utrustning för köksöar.
• Minimerar inverkan från korsdrag.
• Riktar den konvektiva plymen och spillvattnet och leder det mot kåpan.
• Tyst drift.

For demonstrationsmatlagningsområden ar Capture Bar inte ett alternativ, det ar en integrerad del av den slutliga infångningseffektiviteten.

I oppna matlagningsområden och i de flesta andra fall, finns det inga vaggar eller ”gardiner” – av något slag – for att hjalpa roken att stiga upp på ett korrekt sått i kåpan eller det ventilerade taket. Raket år då helt utsatt for korsdrag. Som visas ovan och nedan, skapar Capture Bar-tekniken en luftridå som styr den i rått riktning och forhindrar spill.

Downloads

CBR – Capture Bar air curtain (CE)
Data
en
CBR Keittiölaitteiden ympärille asennettava savunohjain
Data
fi
CBR – Redresseur de flux pour fumées Capture Bar (CE)
Data
fr
CBR Rökriktare som monteras runt kokkärlen
Data
se
CBR Stützstrahltechnik zur Montage unmittelbar vor oder an den Kochgeräten
Data
de
CBR 安装在烹饪器具周围的烟气导流装置
Data
cn
  • Hidden
  • Max filstorlek: 128 MB.

Search