Hoppa till innehåll

Product / CBR

CBR Rökriktare som monteras runt kokkärlen

Capture Bar-tekniken har utformats för att lösa problem med rökinfångning i befintliga demonstrationskök. Den används för nya demonstrationskök för att komplettera Capture Jet™-kåpor i så kallade smarta konfigurationer.

Capture Bar baseras på Haltons patenterade Capture Jet™-teknik som är integrerad i en smal kammare som omger kokkärlens framsida och sidor. Luftstrålarna fångar in och riktar den rök och ånga som avges från kokkärlen upp i kåpan.

Request a Quote

Halton's CBR - CAPTURE BAR Fördelar

• Fristående kammare med inbyggd Capture Jet™-fläkt som drar in inneluft.
• Byggd för att rymma utrustning för köksöar.
• Minimerar inverkan från korsdrag.
• Riktar den konvektiva plymen och spillvattnet och leder det mot kåpan.
• Tyst drift.

For demonstrationsmatlagningsområden ar Capture Bar inte ett alternativ, det ar en integrerad del av den slutliga infångningseffektiviteten.

I oppna matlagningsområden och i de flesta andra fall, finns det inga vaggar eller ”gardiner” – av något slag – for att hjalpa roken att stiga upp på ett korrekt sått i kåpan eller det ventilerade taket. Raket år då helt utsatt for korsdrag. Som visas ovan och nedan, skapar Capture Bar-tekniken en luftridå som styr den i rått riktning och forhindrar spill.

Contact Us
  • Hidden
  • Max filstorlek: 64 MB.