CPA - Chilled beam

Passive chilled beam for suspended installation

Low life cycle cost unit for suspended installation.

 • Modular convector for mounting flush or below ceiling plane
 • Quiet operation
 • No moving parts
 • Long maintenance interval to meet low life cycle cost
 • Individual/multiple beam control
 • Suitable for offices, conference rooms, retail, hotels and healthcare environments
 • Can be delivered with water valve
 • Two heights to meet cooling demands 100mm and 300mm

Output/capacity: 80 500 W/m
Standard length: 1200, +100,...,5000 mm
Width: 270, 450 and 585 mm
Casing height: 100 or 300 mm

The heat exchanger is constructed from aluminium fins and copper pipes with a nominal outside diameter of 15 mm.


The maximum chilled water pipe work operating pressure is 1.0 MPa. All joints sre fully soldered and factory pressure tested.

Popis

Halton CPA

Pasivní chladicí trám

 • Modulární konvektor pro povrchovou montáž pod rovinu podhledu nebo pro zapuštění do podhledu
 • Tichý provoz
 • Žádné pohyblivé díly
 • Nenáročná a levná údržba, dlouhý interval údržby
 • Možnost individuální nebo skupinové regulace výkonu
 • Vhodný pro kanceláře, konferenční místnosti, prodejní plochy, hotely a zdravotnické provozy
 • Možno vybavit dvojcestným ventilem
 • Standardní výška 130mm s různými možnostmi konfigurace připojení výměníku
 • Na zakázku lze dodat druh děrování a víceúčelová řešení podle přání zákazníka

Rozměry

WD = Připojení potrubí
           S     Front end
           U     On top
 

W

H

w

L

l (without valves)

l (with valves)

315 100 136 1200-5000 L-200 L-300
450 100 204 1200-5000 L-200 L-300
585 100 271 1200-5000 L-200 L-300
315 300 136 1200-5000 L-200 L-300
450 300 204 1200-5000 L-200 L-300
585 300 271 1200-5000 L-200 L-300 

A coil with 1 loop has a connection pipe ØD 15 mm and 2 loops has a connection pipe ØD 22 mm.
 

 A coil with 1 loop has a connection pipe ØD 15 mm and 2 loops has a connection pipe ØD 22 mm. 

Hmotnost, kg/m (včetně vody)

Šířka

Height 100 mm

Height 300 mm

315

8.5 (8.7)

9.7 (10.0)

450

11 (12.1)

12,4 (13.5)

585

13 (14.4)

14,4 (15.8)

Material

CPA má boční příruby vyrobené z profilů z protlačovaného hliníku. Modulární spodní perforovaný panel (otvory velikosti 10mm / 50% volné plochy) je vyroben z ocelového plechu natřeného barvou, odstín, RAL 9003. Krycí panel pro zakrytí konce trámu je rovněž vyroben z ocelového plechu natřeného barvou, odstín RAL 9003. Výměník se skládá z měděných trubek Ø15mm spojených s hliníkovými žebry. Vnitřní vzdálenost mezi žebry je 8mm.
 

DÍL

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POZNÁMKA

Boční příruby

Profily z protlačovaného hliníku

Bílá RAL 9010

Natřeno nátěrem

Svrchní perforovaný kryt

Kovový plech

Bílá RAL 9003

Natřeno nátěrem
Otvory 10mm / 50% volná plocha

Krycí panel konce trámu

Ocel

Dílá RAL 9003

 

Chladicí žebra

Hliník

 

Vzdálenost mezi žebry: 8 mm

Chladicí trubky

Měď

 

Průměr 15mm

Accessories

 • Připojení trubek na konci (WD=S)

 • Připojení trubek shora (WD=U)

 • Dvojcestný ventil Danfos RA-C dn15 (CV=V1) osazený ve výrobě

Capacity

CHLADICÍ VÝKON

Chladicí výkony na jednotku délky (P‘w) [W/m] jsou vztaženy na hmotností průtok vody qmw=0,08 kg/s.
 

Typ

6
DT (°C)

7
DT (°C)

8
DT (°C)

8,5
DT (°C)

9
DT (°C)

9,5
DT (°C)

10
DT (°C)

11
DT (°C)

CPA-75-315

86

107

131

144

157

170

183

212

CPA-75-465

136

170

207

228

248

269

290

335

CPA-75-615

180

226

276

294

312

349

386

446

CPA-100-315

102

126

153

167

181

196

209

242

CPA-100-465

168

208

252

276

300

323

345

400

CPA-100-615

214

266

322

352

382

411

440

510

 

Korekční faktor pro průtok vody, kc
 

qmv (kg/s)

kc

0.015

0.79

0.020

0.83

0.025

0.86

0.030

0.88

0.035

0.91

0.040

0.92

0.045

0.94

0.050

0.96

0.055

0.97

0.060

0.98

0.080

1.00

 

Chladicí výkon je měřen podle NTVVS 078.
 

Hydraulické okruhy výměníku

Aby na výměníku nevznikaly příliš vysoké tlakové ztráty (>15 kPa), doporučujeme použít výměník se dvěma paralelními vodními okruhy. Výměník se dvěma okruhy má připojovací potrubí Ø 22mm.
 

 

L

DT w =7,5C°

DT w =8,0C°

DT w =8,5C°

DT w =9,0C°

DT w =9,5C°

CPA-75-L-315

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

1

1

1

 

4000

1

1

1

1

1

 

4500

1

1

1

1

1

 

5000

1

1

1

1

1

CPA-75-L-465

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

1

1

1

 

4000

1

1

1

1

2

 

4500

1

1

2

2

2

 

5000

2

2

2

2

2

CPA-75-L-615

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

2

2

2

 

4000

2

2

2

2

2

 

4500

2

2

2

2

2

 

5000

2

2

2

2

2

 

 

L

DT w =7,5C°

DT w =8,0C°

DT w =8,5C°

DT w =9,0C°

DT w =9,5C°

CPA-100-L-315

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

1

1

1

 

4000

1

1

1

1

1

 

4500

1

1

1

1

1

 

5000

1

1

1

1

2

CPA-100-L-465

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

1

 

3500

1

1

2

2

2

 

4000

2

2

2

2

2

 

4500

1

1

2

2

2

 

5000

2

2

2

2

2

CPA-100-L-615

1500

1

1

1

1

1

 

1500

1

1

1

1

1

 

2000

1

1

1

1

1

 

2500

1

1

1

1

1

 

3000

1

1

1

1

2

 

3500

1

2

2

2

2

 

4000

2

2

2

2

2

 

4500

2

2

2

2

2

 

5000

2

2

2

2

2

 

ΔT = teplotní spád na straně vody T r - (T w1 + T w2 )/2, °C

 

 

Tlakové ztráty na straně vody
 
Δt           teplotní spád vody (Tw1+Tw2) /2, °C

Tr           teplota místnosti, °C

Tw1        teplota vody na přívodu, °C

Tw2        teplota vody na zpátečce, °C

P'w         chladicí výkon na jednotku délky, W/m

L            délka, m

cv           měrná tepelná kapacita vody = 4.200 J/kg.K

qmw         hmotnostní průtok vody, kg/s

kc           korekční faktor pro průtok vody

Δpw        tlaková ztráta na straně vody na jednotku délky, kPa

 

qmv =    P’w x L     = kg/s

                       cv x Δt           

Function

Trám funguje na principu přirození tepelné konvekce, tedy vedení tepla. Při tomto jevu dochází k odnímání tepelné energie z místnosti a k jejímu nahrazování chladem proudícího vzduchu. Konvekční proud vzduchu (na výstupu) ze zvyšuje nebo snižuje v závislosti na tepelné zátěži v zóně pobytu a zajišťuje tak optimální tepelnou pohodu. Proměnné požadavky na citelný chlad v průběhu dne pokrývají chladicí trámy pomocí regulace množství chladicí vody protékající výměníky trámů. Průtok chladicí vody je regulován pomocí prostorového termostatu a dvoucestného ventilu. Díky vyšším provozním teplotám chladicí vody (kvůli zamezení vzniku kondenzace a latentního chlazení) je možno ve velké míře využívat možnosti volné chlazení (free-coolingu), což přináší značné ekonomické úspory.
 

Installation

Trám Halton CPA lze instalovat pod stropní desku nebo pod podhled.

Pro zajištění účinného fungování přenosu tepla konvekcí musí být trám namontován od stropu nebo podhledu ve vzdálenosti nejméně 0,25 x šířka trámu pokud je trám dostatečně daleko od stěn nebo 0,5 x šířka trámu pokud je trám blízko stěn či příček.

Trámy se ke stropu připevňují pomocí expanzních kotev a závitových tyčí (nejsou součástí dodávky). Čtyři montážní konzoly se připevní po straně jednotky. Doporučená poloha zavěšení trámu je asi L/5 od jeho konce. U trámů delších než 3.500mm je pro zavěšení trámu potřeba použít šest montážních konzol.

Přesnou polohu konzol lze upravit podle polohy závitových tyčí.
Pomocí dvou seřizovacích šroubů lze přesně nastavit definitivní polohu trámu ve vodorovném i svislém směru.

Montážní konzoly jsou standardní součástí dodávky.
Závitové tyče a expanzní kotvy jsou dodávkou odběratele.
 

Vzdálenost od stropu

D = vzdálenost od stěny; do 1,0 x W
 

Adjustment

Zprovoznění chladicího trámu se provádí podle tohoto standardního postupu:

 • Napusťte a propláchněte hydraulický systém chlazení a přívodní potrubí
 • Napusťte a odvzdušněte potrubí okruhu trámu
 • Nastavte hodnotu teploty chladicí vody
 • Seřiďte průtok vody pomocí vyvažovacích ventilů na hydraulickém systému chlazení na požadované hodnoty
 • Seřiďte průtok vody všemi chladicími trámy na požadovanou hodnotu

Servicing

Trámy Halton CPA potřebují pouze minimální údržbu. Každých tři až pět let může být v závislosti na konkrétních podmínkám v místnosti a na kvalitě vzduchu potřeba vyčistit profil chladicích žeber. Plášť trámu lze očistit vlhkým hadrem. Čištění žeber je snadné a provádí se pomocí vysavače. 
 

Specification

Chladicí výkon:  80 - 500 W/m
Standardní délka:  1200, +100,...,5000 mm
Výška opláštění:  130 mm
Výška výměníku:  75 a 100 mm

Výměník se skládá z hliníkových žeber a měděných trubek se jmenovitým vnějším průměrem 15mm.
Maximální provozní tlak v hydraulickém systému chladicí vody je 1,0 MPa.
Veškeré pájené spoje jsou provedeny ve výrobně a tlakově vyzkoušeny.
 

Downloads & Media

Halton CPA - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,1 MB