CBH - Chilled beam

Active chilled beam for exposed wall installation

Well suited for office, apartments and hotel rooms. Ideal for residential and hotel use where silence operation is preferred.

 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsarmatur for synlig installation under loft.
 • Velegnet til hotelværelser og rum med høje krav til komfort og akustik.
 • Halton CBH egner sig også til andre bygningstyper, hvor kravet til indeklima og individuel regulering af rumtilstanden er vigtig.
 • Begrænset behov for vedligeholdelse på grund af den enkle og hygiejniske opbygning.

Produktmodeller og Tilbehør

 • Model med varmefunktion.
 • Mange muligheder for placering af koldt og varmtvandstilslutninger.
 • Varmeveksler med udluftningsventil.

Halton CBH-kølebaflen skal have envejs indblæsning.
Tilluftskammeret skal være udført i et stykke uden samlinger
Bundpladen skal kunne åbnes og demonteres for nem vedligeholdelse og rengøring. Bundpladen ska kunne demonteres uden brug af værktøj.

Kølebaflen skal være 295 mm bred og 230 mm høj. Indløbskanalens diameter skal være 100 mm.
Frontpanelet er fremstillet af galvaniseret stålplade med en tykkelse på 0,75 mm
Alle synlige dele er hvidmalet ( RAL 9003 20 % glans).

Alle samlinger skal loddes og trykprøves på fabrikken.
Alle rør er fremstillet af kobber, tilslutningsrør med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm.

Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne.

Rørenes maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa.
Hver enkelt bafflel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen.

Halton CBH

Aktiv Kølebaffel til synlig installation på væg under loft

 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsarmatur for synlig installation under loft.
 • Velegnet til hotelværelser og rum med høje krav til komfort og akustik.
 • Halton CBH egner sig også til andre bygningstyper, hvor kravet til indeklima og individuel regulering af rumtilstanden er vigtig.
 • Begrænset behov for vedligeholdelse på grund af den enkle og hygiejniske opbygning.

Produktmodeller og Tilbehør

 • Model med varmefunktion.
 • Mange muligheder for placering af koldt og varmtvandstilslutninger.
 • Varmeveksler med udluftningsventil.

Dimensioner

 Varmeveksler længde   1500, 1600...4700
 L-5   1795, 1895...4995
 kg/m   10

 

Placering af rørtilslutninger

Materialer

 Del  Materiale  Finish  Bemærkning 
 Frontpanel  Galvaniseret stå l  Epoxy-malet
 Hvid RAL 9003/20 % glans
 Special farve er mulig
 Tilluftskammer  Galvaniseret stål    
 Ophængsbeslag  Galvaniseret stål    
 Varmevekslerrør  Kobber    
 Varmevekslerlameller  Aluminium    

Køle-/varmtvandskredsløbstilslutningerne er Cu15/Cu10 med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm i henhold til Europæisk Standard EN 1057:1996.

Vandkredsløbets maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa.
Tilluftskanalens tilslutningsstørrelse er D100 mm.

Tilbehør

Varmefunktion (TC=H,TC=F)

Rørtilslutninger for varmeveksler på modsat side af tilluftstilslutning (O)

Varmeveksler forsynet med udluftningsventiler, TC=D, TC=F

Kanalinddækning: 800, 900, …2500 mm

Funktion

Luften tilføres baflens kammer fra tilluftskanalen. Den ledes gennem dyserne ind i baflen og derefter gennem spalterne i bunden af baflen og ind i rummet.

Når tilluften blæses gennem dyserne, opstår der et undertryk, og rumluften trækkes gennem varmeveksleren.
Når den blandede luft strømmer gennem varmeveksleren, afkøles eller opvarmes den, hvis der åbnet for vandet

Tilluftsstrålen ledes vandret langs loftets overflade. Baflens køle- og varmeeffekt styres vha. en rumtermostat, som sender signal om regulering af vandgennemstrømningen i varmeveksleren

Halton CBH kølebaflen er designet til synlig montage på væg under under loft.

Installation

Fastgør baflen til væggen v.ha. de to medfølgende ophængningsbeslag.
Juster baflen vandret og lodret v.ha. de to justeringsskruer.Installationen kan yderligere sikres med skruer igennem forborede huller i baflen.

Hovedledningerne til køle-og varmvandsinstallationen skal installeres over baflen for ikke at genere udluftningen på vandsidenI.

Placeringen af tillufts-og rørtilslutninger specificeres ved ordreafgivelse.
På grund af den symmetriske opbygning kan tillufts-og rørtilslutningerne imidlertid ændres på montagestedet:

 • fjern adgangsproppen og monter den i baflens modsatte ende
 • løsn de fire skruer, drej derefter varmeveksleren rundt og genmonter. Til slut fastgøres skruerne.

Indregulering

Køling

Den anbefalede kølevandsmængde er 0.03 - 0.10 kg/s. Kølevandets anbefalede indløbstemperatur ved varmeveksleren er 14 - 16 °C og temperaturen stiger normalt i varmeveksleren med 1 3 ° C.
Kølevandskredsløbet skal dimensioneres således, at der ikke opstår kondens.
 

Opvarmning

Den anbefalede varmtvandsmængde er 0.01 - 0.04 kg/s. Varmtvandets anbefalede temperatur ved veksleren er 35 - 45 °C, og temperaturen falder normalt i varmeveksleren mede 5 - 15 °C
 

Regulering og kontrol af vandgennemstrømningen

Vandgennemstrømningen i baflen reguleres vha. vandmængden på køle- og varmvandskredsløbene. Ved at ændre vandmængden regulerer man baflens køle- og varmeeffekt.Vandmængden styres vha. enten en ON/OFF-ventil eller en 2- eller 3-vejs motorventil.
 

Indregulering af tilluftsmængden

Baflen levereras med et mængdereguleringsspjæld, som tillader hurtig og nøjagtig indregulering af luftmængden.
Baflen er udstyret med måleudtag, hvilket muliggør nøjagtig bestemmelse af luftmængden, som beregnes efter formlen forneden.


 

 Baffel Dyse k
 CBH/F, CBH/K 3 0.73
 CBH/G, CBH/M 4 1.04

Service

Kode beskrivelse
1.   Frontpanel
2.   Tilluftskammer
3.   Varmeveksler
4.   Tillufttilslutning (Muffemål)
5.   Rørtilslutninger
6.   Kanalinddækning

Halton CBH baflens konstruktion tillader nem og hurtig rengøring af varmeveksler og tilluftskammer. Ved baffellængder større 2500 mm kan frontpanelet åbnes i to sektioner.

Aftør frontpanalet med en fugtig klud.
Rengør varmeveksleren med en støvsuger og pas på ikke at beskadige varmevekslerens køleribber.

Tilluftskammeret har en adgangsprop på bagsiden for rengøring af kammeret.

Specifikation

Halton CBH-kølebaflen skal have envejs indblæsning.
Tilluftskammeret skal være udført i et stykke uden samlinger
Bundpladen skal kunne åbnes og demonteres for nem vedligeholdelse og rengøring. Bundpladen ska kunne demonteres uden brug af værktøj.

Kølebaflen skal være 295 mm bred og 230 mm høj. Indløbskanalens diameter skal være 100 mm.
Frontpanelet er fremstillet af galvaniseret stålplade med en tykkelse på 0,75 mm
Alle synlige dele er hvidmalet ( RAL 9003 20 % glans).

Alle samlinger skal loddes og trykprøves på fabrikken.
Alle rør er fremstillet af kobber, tilslutningsrør med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm.

Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne.

Rørenes maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa.
Hver enkelt bafflel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen.

Bestillingskode

CBH/F-E-L-C; WD-TC-CO-FP-ZT

S = Retning af spredningsmønster & dysetype
       F      En-vejs / højre / dyse 3
       K      En-vejs / venstre / dyse 3
       G      En-vejs / højre / dyse 4
       M      En-vejs / venstre / dyse 3

E = Kanaltilslutning/Kanalstørrelse/Spjæld
       S1N   Endetilslutning / 100 / Uden spjæld

L = Total længde
       1800, +100, .., 5000

C = Effektiv længde (Længde på varmeveksler)
       1500, +100, ... , 4700
 

Andre muligheder og tilbehør

WD = Retning på vandtilslutning
         S     Lige
         O    Modsat

TC = Type af veksler
         C    Køling
         H    Køling og opvarmning
         D    Kun køling, udluftningsventiler
         F    Køling og opvarmning, udluftningsventiler

CO = Farve
         SW  Hvid (RAL 9003)
         X     Special farve

FP = Bundplade type
        C      Standard

ZT = Kundetillpasset produkt
        N     Nej
        Y     Ja (ETO)
 

Kode eksempel

  CBH/F-S1N-1800-300, WD=S, TC=C, CO=SW, FP=C, ZT=N

Downloads & Media

Halton CBH - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
897,3 kB
Halton CBH - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
1,5 MB
Halton CBH - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
897,9 kB
Halton CBH - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
896,9 kB
Halton CBH - it
Type
Datablad
Sprog
Italian (Italy)
Størrelse
906,7 kB
Halton CBH - de
Type
Datablad
Sprog
German (Germany)
Størrelse
845,0 kB
Halton CBH - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
928,5 kB
Halton CBH - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
897,1 kB
Halton CBH - uk
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
895,1 kB
Byggvarubedömning - Halton CBH
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
780,5 kB

Referencer

Motol E Hospital IU

}

2/11/2017

Halton has delivered CBH units which are adobted with special customer needs