CBH - Chilled beam

Active chilled beam for exposed wall installation

Well suited for office, apartments and hotel rooms. Ideal for residential and hotel use where silence operation is preferred.

 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsarmatur for synlig installation under loft.
 • Velegnet til hotelværelser og rum med høje krav til komfort og akustik.
 • CBH egner sig også til andre bygningstyper, hvor kravet til indeklima og individuel regulering af rumtilstanden er vigtig.
 • Begrænset behov for vedligeholdelse på grund af den enkle og hygiejniske opbygning.

 

Produktmodeller og Tilbehør

 • Model med varmefunktion.
 • Mange muligheder for placering af koldt og varmtvandstilslutninger.
 • Varmeveksler med udluftningsventil.

Halton CBH-kølebaflen skal have envejs indblæsning.
Bundpladen skal kunne åbnes og demonteres for nem vedligeholdelse og rengøring.
Tilluftskammeret skal være udført i et stykke uden samlinger
Bundpladen ska kunne demonteres uden brug af værktøj..
Kølebaflen skal være 295 mm bred og 230 mm høj.
Indløbskanalens diameter skal være 100 mm.
Frontpanelet er fremstillet af galvaniseret stålplade med en tykkelse på 0,75 mm
Alle synlige dele er hvidmalet ( RAL 9010 20 % glans).
Alle rør er fremstillet af kobber, tilslutningsrør med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm.
Køleribberne skal fremstilles af aluminium.

Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne.
Alle samlinger skal loddes og trykprøves på fabrikken.
Rørenes maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa.
Hver enkelt bafflel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen. 

Introduktion


CBH

Aktiv Kølebaffel til synlig installation på væg under loft • Kombineret køle-, varme- og tilluftsarmatur for synlig installation under loft.

 • Velegnet til hotelværelser og rum med høje krav til komfort og akustik.

 • CBH egner sig også til andre bygningstyper, hvor kravet til indeklima og individuel regulering af rumtilstanden er vigtig.

 • Begrænset behov for vedligeholdelse på grund af den enkle og hygiejniske opbygning.


Produktmodeller og Tilbehør

 • Model med varmefunktion.

 • Mange muligheder for placering af koldt og varmtvandstilslutninger.

 • Varmeveksler med udluftningsventil.


Dimensioner


DIMENSIONER
Varmeveksler
længde
 
1500, 1600...4700
 L-5  1795, 1895...4995
kg/m  10


Placering af rørtilslutningerMaterialer


MATERIALER OG FINISH


DEL  MATERIALE  FINISH  BEMÆRKNING 
Frontpanel Galvaniseret stå l Epoxy-malet
Hvid RAL 9010/ 20 % glans
Special farve er mulig
Tilluftskammer Galvaniseret stål    
Ophængsbeslag Galvaniseret stål    
Varmevekslerrør Kobber    
Varmevekslerlameller Aluminium    


Køle-/varmtvandskredsløbstilslutningerne er Cu15/Cu10 med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm i henhold til Europæisk Standard EN 1057:1996.
Vandkredsløbets maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa.
Tilluftskanalens tilslutningsstørrelse er D100 mm.

Tilbehør


PRODUKTMULIGHEDER OG TILBEHØR


Varmefunktion (TC=H,TC=F)
 • Rørtilslutninger for varmeveksler på modsat side af tilluftstilslutning (O)

 • Varmeveksler forsynet med udluftningsventiler, TC=D, TC=F

 • Kanalinddækning: 800, 900, …2500 mm


 • Funktion


  FUNKTION  Luften tilføres baflens kammer fra tilluftskanalen. Den ledes gennem dyserne ind i baflen og derefter gennem spalterne i bunden af baflen og ind i rummet.

  Når tilluften blæses gennem dyserne, opstår der et undertryk, og rumluften trækkes gennem varmeveksleren.

  Når den blandede luft strømmer gennem varmeveksleren, afkøles eller opvarmes den, hvis der åbnet for vandet

  Tilluftsstrålen ledes vandret langs loftets overflade. Baflens køle- og varmeeffekt styres vha. en rumtermostat, som sender signal om regulering af vandgennemstrømningen i varmeveksleren

  CBH kølebaflen er designet til synlig montage på væg under under loft.

  Installation


  INSTALLATION

  Fastgør baflen til væggen v.ha. de to medfølgende ophængningsbeslag.
  Juster baflen vandret og lodret v.ha. de to justeringsskruer.Installationen kan yderligere sikres med skruer igennem forborede huller i baflen.

  Hovedledningerne til køle-og varmvandsinstallationen skal installeres over baflen for ikke at genere udluftningen på vandsidenI.

  Placeringen af tillufts-og rørtilslutninger specificeres ved ordreafgivelse.
  På grund af den symmetriske opbygning kan tillufts-og rørtilslutningerne imidlertid ændres på montagestedet:
  • fjern adgangsproppen og monter den i baflens modsatte ende

  • løsn de fire skruer, drej derefter varmeveksleren rundt og genmonter. Til slut fastgøres skruerne.


  Indregulering


  INDREGULERING

  Køling

  Den anbefalede kølevandsmængde er 0.03 - 0.10 kg/s. Kølevandets anbefalede indløbstemperatur ved varmeveksleren er 14 - 16 °C og temperaturen stiger normalt i varmeveksleren med 1 3 ° C.
  Kølevandskredsløbet skal dimensioneres således, at der ikke opstår kondens.

  Opvarmning

  Den anbefalede varmtvandsmængde er 0.01 - 0.04 kg/s. Varmtvandets anbefalede temperatur ved veksleren er 35 - 45 °C, og temperaturen falder normalt i varmeveksleren mede 5 - 15 °C

  Regulering og kontrol af vandgennemstrømningen

  Vandgennemstrømningen i baflen reguleres vha. vandmængden på køle- og varmvandskredsløbene. Ved at ændre vandmængden regulerer man baflens køle- og varmeeffekt.Vandmængden styres vha. enten en ON/OFF-ventil eller en 2- eller 3-vejs motorventil.

  Indregulering af tilluftsmængden

  Baflen levereras med et mængdereguleringsspjæld, som tillader hurtig og nøjagtig indregulering af luftmængden.
  Baflen er udstyret med måleudtag, hvilket muliggør nøjagtig bestemmelse af luftmængden, som beregnes efter formlen forneden.  BAFFEL  DYSE  k 
  CBH/F, CBH/K   3 0.73
  CBH/G, CBH/M  4 1.04


  Service


  SERVICE
  KODE  BESKRIVELSE
  1  FRONTPANEL
  2  TILLUFTSKAMMER
  3  VARMEVEKSLER
  4  TILLUFTTILSLUTNING (MUFFEMÅL)
  5  RØRTILSLUTNINGER
  6  KANALINDDÆKNING

  CBH baflens konstruktion tillader nem og hurtig rengøring af varmeveksler og tilluftskammer. Ved baffellængder større 2500 mm kan frontpanelet åbnes i to sektioner.
  Aftør frontpanalet med en fugtig klud.
  Rengør varmeveksleren med en støvsuger og pas på ikke at beskadige varmevekslerens køleribber.
  Tilluftskammeret har en adgangsprop på bagsiden for rengøring af kammeret.

  Specifikation


  SPECIFIKATIONER


  Halton CBH-kølebaflen skal have envejs indblæsning.
  Bundpladen skal kunne åbnes og demonteres for nem vedligeholdelse og rengøring.
  Tilluftskammeret skal være udført i et stykke uden samlinger
  Bundpladen ska kunne demonteres uden brug af værktøj..
  Kølebaflen skal være 295 mm bred og 230 mm høj.
  Indløbskanalens diameter skal være 100 mm.
  Frontpanelet er fremstillet af galvaniseret stålplade med en tykkelse på 0,75 mm
  Alle synlige dele er hvidmalet ( RAL 9010 20 % glans).
  Alle rør er fremstillet af kobber, tilslutningsrør med en vægtykkelse på 0.9-1.0 mm.
  Køleribberne skal fremstilles af aluminium.

  Varmekredsløbet indbygges i varmeveksleren og består af to 10 mm rør, som er serieforbundne.
  Alle samlinger skal loddes og trykprøves på fabrikken.
  Rørenes maksimale arbejdstryk er 1.0 MPa.
  Hver enkelt bafflel skal beskyttes af en aftagelig plastbelægning og emballeres separat i papkasse.
  Kanaltilslutningerne og rørenderne skal forsegles under transport.
  Hver enkelt baffel skal kunne identificeres vha. et serienummer på labels, der både sidder på kølebaflen og papemballagen.

  Produkt Kode


  PRODUKT KODE

  CBH/S-E-L-C

     S = Retning af spredningsmønster & dysetype
      F  En-vejs / højre / dyse 3
      K  En-vejs / venstre / dyse 2
      G  En-vejs / højre / dyse 4
      M  En-vejs / venstre / dyse 3

     E = Kanaltilslutning/Kanalstørrelse/Spjæld
      S1N  Endetilslutning / 100 / Uden spjæld

     L = Total længde
      1800, +100, .., 5000

     C = Effektiv længde (Længde på varmeveksler)
      L<3000: 1500, +100, .., L-300
      L>=3100: L-1500, +100, .., L-300


  Specifikationer og tilbehør

     WD = Retning på vandtilslutning
      S  Lige
      O  Modsat

     TC = Type af veksler
      C  Køling
      H  Køling og opvarmning
      D  Kun køling, udluftningsventiler
      F  Køling og opvarmning, udluftningsventiler

     CO = Farve
      W  Hvid
      X  Special farve

     FP = Bundplade type
      C  Standard


  Kode eksempel

     CBH/F-S1N-1800-300, WD=S, TC=C, CO=W, FP=C

  Downloads & Media

  Halton CBH - nl
  Type
  Datablad
  Sprog
  Dutch (Netherlands)
  Størrelse
  897,3 kB
  Halton CBH - fr
  Type
  Datablad
  Sprog
  French (France)
  Størrelse
  1,5 MB
  Halton CBH - dk
  Type
  Datablad
  Sprog
  Dansk (Danmark)
  Størrelse
  897,9 kB
  Halton CBH - se
  Type
  Datablad
  Sprog
  Swedish (Sweden)
  Størrelse
  896,9 kB
  Halton CBH - it
  Type
  Datablad
  Sprog
  Italian (Italy)
  Størrelse
  906,7 kB
  Halton CBH - de
  Type
  Datablad
  Sprog
  German (Germany)
  Størrelse
  845,0 kB
  Halton CBH - ru
  Type
  Datablad
  Sprog
  Russian (Russia)
  Størrelse
  928,5 kB
  Eurovent Beams - 2016
  Type
  Certifikat
  Sprog
  English (United Kingdom)
  Størrelse
  1,8 MB
  Halton CBH - fi
  Type
  Datablad
  Sprog
  Finnish (Finland)
  Størrelse
  897,1 kB
  Eurovent beams - 2017
  Type
  Certifikat
  Sprog
  English (United Kingdom)
  Størrelse
  1,8 MB
  Halton CBH - uk
  Type
  Datablad
  Sprog
  English (United Kingdom)
  Størrelse
  895,1 kB