Skip to content
Robust airtight plenum
Robust airtight plenum

Halton PRL – Anslutningslåda för galler

Denna anslutningslåda förbinder gallret med kanalsystemet, utjämnar luftflödet genom att minska hastigheten – medan luften sprids jämnt över gallret och därigenom säkerställer en optimal funktion.

Lådan har också en effektiv ljuddämpning, robust och lufttät konstruktion och ett brett utbud av tillgängliga storlekar.

  • Låda för anslutning av till-/frånluftsgaller till kanalsystem
  • Flexibel gallerinstallation tack vare den teleskopiska stosen

Oversikt

  • Låda för anslutning av till-/frånluftsgaller till kanalsystem
  • Säkerställer god funktion hos tilluftsgallret
  • Robust och lufttät konstruktion
  • Flexibel gallerinstallation tack vare den teleskopiska stosen
  • Borttagbart modul för mät- och injustering av luftflöde (endast tilluft)
  • Effektiv ljuddämpning
  • Åtkomst för kanalrengöring

Dimensioner

NS A B C D E F G H L S
200×100 208 201 198 124 92..150 9 42 101 230 63
300×100 224 301 226 159 92..150 9 33 101 330 63
400×100 260 401 226 159 92..150 9 51 101 430 63
500×100 287 501 276 199 92..150 9 44 101 530 63
300×150 287 301 276 199 92..150 9 44 151 330 63
400×150 360 401 330 249 92..150 9 56 151 430 63
500×150 360 501 330 249 92..150 9 56 151 530 63
600×150 360 601 330 249 92.. 150 9 56 151 630 63
800×150 413 801 382 314 92..150 9 50 151 830 63
400×200 360 401 330 249 92..150 9 56 201 430 63
500×200 394 501 382 314 92..150 9 40 201 530 63
600×200 413 601 382 314 92.. 150 9 50 201 630 63
800×200 413 801 382 314 92..150 9 50 201 830 63

Inga special dimensioner kan levereras.

Material

 Del  Material  Anmärkining
 Hjölje  Förzinkad stålplåt
 Stos  Förzinkad stålplåt
 Ljuddämpningsmaterial  Mineraul  Alternativt polyesterfiber
 Packningsförsedd stos  Förzinkad stålplåt  Gummipackining
 Injusteringsmodul
(MSM/MEM)
 Kropp:            Aluminium
 Plåt  :             Förzinkad stålplåt
 Beslag:          Förzinkad stålplåt
 Plastdetaljer: Polypropylen (PP)
 Spindle:         Rostfritt ståll

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrvining
 Modul för mätning och injustering
av lufflöde
MSM  Modul för mätning och injustering
av tilluftsflöde
 Spjäll för injustering av luftflöde MEM  Modul för injustering
av frånluftsflöde
 Ljuddämping IN  Invändigt ljuddämpningsmaterial
av polyesterfiber eller mineralull

Produktmodeller

Modell Tilluft
(med MSM)
Frånluft
(med MEM)
Kanalan-
slutning
Ljuddämping
alternativ
PRL/A Ja Nej vänster/höger Ja
PRL/B Ja Nej bakisfrån Ja
PRL/C Ja Nej uppåt/nedåt Ja
PRL/D Nej Ja vänster/höger Ja
PRL/E Nej Ja bakisfrån Ja
PRL/F Nej Ja uppåt/nedåt Ja
PRL/G Nej Nej vänster/höger Nej
PRL/H Nej Nej bakisfrån Nej
PRL/I Nej Nej uppåt/nedåt Nej

Kanalanslutningar


Fig.1. Halton PRL/A, PRL/D eller PRL/G (sidoanslutning)


Fig.2.
Halton PRL/B, PRL/E eller PRL/H (anslutning bakåt)


Fig.3.
Halton PRL/C, PRL/F eller PRL/I (anslutning uppåt/nedåt)

Funktion

Haltons anslutningslåda PRL jämnar ut luftflödet genom att lufthastigheten sänks.

Luften sprids jämnt över gallrets yta för optimal funktion.

Flera olika typer av galler kan anslutas till fördelningskanalen medhjälp av Halton PRL, vilket avsevärt förbättrar deras egenskaper.

Kanalljud dämpas effektivt i lådan.

Haltons PRL kan även användas för frånluft.

Installation

Haltons PRL ansluts till kanalen via en packningsförsedd stos. Stosen kan sitta på sidan, upptill/nedtill eller baktill på lådan. Tack vare Halton PRL-lådans symmetriska uppbyggnad kan anslutningar göras på flera olika sätt genom att den vrids åt vänster eller höger eller roteras från övre eller nedre läget.

Teleskopstosen gör att anslutningslådan kan monteras i väggar med tjocklek 90…150 mm.

Rekommenderat säkerhetsavstånd, för tilluftsalternativ, är minst 3D.

Installationshålets dimensioner i vägg är (B + 5 mm) x (H+ 5 mm).

Injustering

Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsmodulen MSM.

För in slangarna och injusteringsvredet genom gallret. Mät upp tryckskillnaden med en manometer. Beräkna luftflödet enligt formeln nedan.

Δpm      Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]
k            Koefficienten k
qv          Totalt luftflöde [l/s]

Värdet för koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D= kanaldiameter)

PRL > 8xD min. 3xD
200×100-125 8.2 12.6
300×100-160 14.1 21.7
400×100-160 17.7 21.7
500×100-200 34.6 33.9
300×150-200 20.1 33.9
400×150-250 30.0 55.5
500×150-250 34.6 50.1
800×150-315 34.6 83.3
400×200-315 55.9 55.5
500×200-315 27.4 83.3
800×200-315 50.0 83.3

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills du uppnått önskad inställning.
Lås fast spjälläget med en skruv. Sätt tillbaka slangarna och injusteringsvredet i anslutningslådan.

Service

Ta bort gallret och den perforerade plåten i teleskopstosen. Ta bort mät- och injusteringsmodulen genom att försiktigt dra i dess kropp (inte i injusteringsvredet eller mätslangarna).

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsmodulen genom att trycka in kroppen till stoppet. För att underlätta invändig rengöring av anslutningslådan kan du ta bort ljuddämpningsmaterialet. Materialet kan tvättas.

Ta ut materialet genom att frigöra fästbeslagen, som du byter ut efter tvättningen. Sätt tillbaka gallret efter rengöringen.

Beskrivningstext

Haltons anslutningslåda PRL för galler är en robust och lufttät konstruktion utförd i varmförzinkat stål.
För tilluftsinstallationer finns det en mät- och injusteringsmodul. Denna modul kan injusteras utan att gallret öppnas.

Anslutningslådan har en stos med inbyggd packning för lufttät anslutning mot kanalen och en plugg för tryckprovning av kanalsystemet. Haltons anslutningslåda PRL kan levereras med kanalanslutningar på sidan, baktill eller upptill.

Kanalljud dämpas effektivt i lådan. Ljuddämningsmaterialet är utfört i polyesterfiber eller mineralull med tvättbar yta.

Beställningskod

PRL/S-W-H-D

S  = Modell
A     Tilluftsanslutning              (vänster-höger)
B     Tilluftsanslutning             (bakåt)
C     Tilluftsanslutning             (uppåt/nedåt)
D      Frånluftsanslutning         (vänster-höger)
E      Frånluftsanslutning         (bakåt)
F       Frånluftsanslutning        (uppåt/nedåt)
G      Inga tillbehör                  (vänster-höger)
H      Inga tillbehör                   (bakåt)
I        Inga tillbehör                  (uppåt/nedåt)

W = Bredd på galleranslutning
200, 300, 400, 500, 600, 800

H  = Höjd på galleranslutning
100, 150, 200

D  = Anslutningsstorlek
125, 160, 200, 250, 315

Andra altenativ och tillbehör

AT  = Ljuddämpningsmaterial
P       Polyesterfiber
W      Mineralulll
NA      Ingen mät- och injusteringsmodul

OM = Measurement/adjustment modul
    YS      MSM installerad (tilluft)
YE      MEM installerad (frånluft)
NA      Ingen ljuddämpning
ZT  = Kundanpassad produkt
N      Nej
Y      Ja

Examel på kod

PRL/A-200-100-125, AT=P, OM=YS, ZT=N

Downloads

Halton PRL – Plenum for grilles
Data
en
Halton PRL – Liitäntälaatikko säleiköille
Data
fi
Halron PRL – Plénum étanche pour grille
Data
fr
Halton PRL – Anslutningslåda för galler
Data
se
Halton PRL - fr
Datasheet
fr_FR
1.12 MB
  • Max. file size: 128 MB.

Search