CHH - Chilled beam

Active chilled beam for bulkhead installation

Compact size makes the product ideal for hotels and offices and for new buildings and renovation projects.

 • Combined cooling, heating, and supply air unit for suspended ceiling / bulkhead installation
 • Enhanced life-cycle performance:
  • Energy-efficient solution with low air and water flow rates in both cooling and heating modes.
  • Suitable system for use with free energy sources and heat pumps.
  • Low-cost maintenance due to simple and hygienic principle of operation. Operates as a non-condensating dry system with minimal use of mechanical parts: no fan, no mechanical filters, no condensation tray, and no drainage tubing 
 • Efficient ordering and installation:
  • Ability to change the position of the primary air inlet spigot and waterside pipe connections on-site to match the installation conditions.
 • Product options and accessories

 • Model with combined cooling and heating coil
 • Option for different supply air grilles
 • Integrated control valves and actuators

Aktivní chladicí trám Halton CHH je určen pro instalaci do snížených nadpraží zavěšených podhledů, kde je trám zakryt a spojen s mřížkami odtahového a přívodního vzduchu.

V případě čištění nebo údržby lze mřížky odtahového a přívodního vzduchu otevřít a odmontovat.  Mřížky odtahu a přívodu vzduchu mají vysunovací připojovací rámeček vysoký 40mm (mřížka odtahu) a 200mm (mřížka přívodu). Trám je 1000mm široký, 925mm dlouhý a 250mm vysoký. Průměr napojovacího nátrubku čerstvého vzduchu je 125 mm.

Připojení čerstvého vzduchu může být podle situace na místě instalace přesunuto buďto na levou nebo pravou stranu přetlakové komory nebo do jejího středu.

Tepelný výměník trámu je orientován tak, aby připojení trubek bylo možno realizovat na levé nebo pravé straně trámu.

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm. Žebrování výměníku je vyrobeno z hliníku. Výměník je v továrně podroben tlakové zkoušce. Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.

Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech. Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.

Identifikace aktivních stropních trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítku připevněném na chladicím trámu. 

Halton CHH

Indukční jednotka pro instalaci do sníženého podhledu

 • Jednotka kombinující chlazení, vytápění a přívod vzduchu určená pro instalaci do podhledu a snížených nadpraží v podhledu.
 • Tato indukční jednotka se velmi hodí pro hotelové pokoje, kde jsou kladeny vysoké nároky na tepelnou pohodu a nehlučný provoz. Je ideální i pro ostatní budovy, ve kterých se požaduje vysoká kvalita vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech.
 • Vyšší výkon po dobu životnosti:
  • Energeticky účinné řešení založené na nízkých rychlostech proudění vzduchu a vody jak při chladicím tak topném povozním režimu
  • Systém aktivních chladicích trámů lze s výhodou použít v budovách s alternativními zdroji energie a s tepelnými čerpadly
  • Snadná a levná údržba díky jednoduchému a hygienickému principu fungování jako suchý systém bez výskytu kondenzace. Trámy mají minimum mechanických dílů - nemají mechanické a pohyblivé díly, které jsou obvyklé u jiných chladicích systémů (ventilátory, mechanické filtry, kondenzační vany a potrubí pro odvod kondenzátu)
 • Snadná instalace a jednoduchá specifikace objednávky:
  • Možnost změny polohy nátrubky pro připojení potrubí čerstvého vzduchu a připojovacích trubek vody přímo podle konkrétní situace na stavbě
  • Kompaktní design, rozměry od 1000mm (šířka) x 925mm (délka) x 250mm (výška), vhodné pro použití jak v novostavbách tak při rekonstrukcích stávajících objektů

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a ohřev
 • Možnosti různých typů mřížek na přívodu vzduchu
 • Integrované regulační ventily a termopohony

Rozměry

  H1 W1
 Aluminium supply air grille 176 826
 Steel supply air grille 170 820


Hmotnost trámu: 30kg (bez vodní náplně)

Materiál

 Díl

 Materiál

 Povrchová úprava

 Poznámka

 Mřížka cirkulace
 vzduchu

 Pozinkovaná ocel opatřená
 nástřikem

 Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9003 / 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev polyester-epoxidová barva

 Mřížka přívodu
 vzduchu
 G = A

 Hliník

 Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9003 / 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev polyester-epoxidová barva

 Mřížka přívodu
 vzduchu
 G = B

 Ocel

 Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9003 / 20 % lesk

 Možno objednat speciální odstíny
 barev polyester-epoxidová barva

 Opláštění

 Pozinkovaná ocel

 

 

 Přetlaková komora

 Pozinkovaná ocel

 

 

 Montážní konzoly

 Pozinkovaná ocel

 

 

 Trubky výměníku

 Měď

 

 

 Žebrování výměníku

 Hliník

 

 


Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996. Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa. Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 125 mm.

Příslušenství

 Příslušenství/Model

Kód

 Popis

 Poznámka

 Mřížka přívodu vzduchu

G = A

 Hliníková mřížka se sedmi vodorovnými
 lamelami pro usměrnění proudu
 vzduchu přiváděného do místnosti.

 Pevné čelní lamely, stabilní obraz
 proudění vzduchu se svislým sklonem
 15°.

 Hliníková konstrukce mřížky s
 atraktivním vzhledem.

 Přívodní a cirkulační mřížka se standardně
 dodávají ve stejné barvě.

 Na vyžádání je lze dodat i různě barevné.

 Pokud je ve stejném prostoru potřeba
 instalovat další mřížku, doporučujeme použít
 mřížku Halton AWE, která má podobný vzhled.

 Mřížka přívodu vzduchu

G = B

 Ocelová mřížka s devíti vodorovnými
 lamelami pro usměrnění proudu
 vzduchu přiváděného do místnosti.

 Nastavitelné čelní vodorovné lamely v
 úhlu max. 15°.

 Robustní ocelová konstrukce.

 Přívodní a cirkulační mřížka se standardně
 dodávají ve stejné barvě.

 Na vyžádání je lze dodat i různě barevné.

 Pokud je ve stejném prostoru potřeba
 instalovat další mřížku, doporučujeme použít
 mřížku Halton WTS, která má podobný vzhled.

 Kombinovaný výměník
 vytápění a chlazení

TC = H

 Čtyřtrubkový výměník pro chlazení a
 vytápění.

 Chladicí / topná voda připojovací body trubek
 jsou Ø 15mm (chlazení) a 10 mm (vytápění),

 Regulační ventil

CV = viz. katalog výrobků

 Ventily s nastavitelnou hodnotou kvs
 (Danfoss RA-C dn15) nebo s tlakově
 nezávislým ventilem s funkcí omezení
 maximálního průtoku
 (Danfoss AB-QM dn 10 pro vytápění a
 Danfoss AB-QM dn 15 pro chlazení).

 Dodávají se namontované z továrny nebo
 volně ložené. Pokud jsou řídící ventily
 namontovány v továrně, nelze na stavbě
 změnit připojovací místo potrubí topné a /
 nebo chladicí vody.

 Servopohon ventilu

VM = viz. kód výrobku

 Termopohony on/off (230 VAC NC
 nebo 24 VAC NC)
 pro oba typy ventilů

 Dodávají se namontované z továrny nebo
 volně ložené.
 Délka kabelu  1,2m.Fig.1. Hliníková mřížka přívodu vzduchu

 


Fig.2.
Ocelová mřížka přívodu vzduchu

Funkce

Trám Halton CHH je aktivní chladicí trám určený pro instalaci do podhledu a sníženého nadpraží podhledu.

Čerstvý vzduch je přiváděn do přetlakové komory aktivního chladicího trámu, odkud je směrován vnitřními tryskami a postranními výfukovými štěrbinami ve dně trámu do větraného prostoru. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu způsobují podtlak, čímž je efektivně přisáván vzduch z místnosti. Takto přisávaný vzduch pak proudí skrz výměník, kde je buďto ochlazován nebo ohříván. Vnitřní trysky čerstvého vzduchu jsou směrovány vodorovně podél povrchu stropu. Pro různá množství čerstvého vzduchu jsou k dispozici tři velikosti vnitřních trysek.

Vnitřní díl s určitou velikostí trysek lze kdykoliv v budoucnu zaměnit za jiný (s jinými tryskami) a tak přizpůsobovat obraz proudění vzduchu změnám dispozice místnosti.

Regulace výkonu chlazení a vytápění na straně vody

Regulace může být zajištěna buďto standardní regulačním ventilem nebo kombinovaným regulačním ventilem instalovanými v továrně. Oba typy těchto ventilů mají termopohon a průtok vody ventilem je řízen na základě teploty v místnosti. Standardní regulační ventil má nastavitelnou hodnotu koeficientu kvs Kombinovaný regulační ventil má nastavitelnou hodnotu jmenovitého průtoku. Kromě toho lze na ventilu měřit tlakový rozdíl, čímž lze zkontrolovat, že tlakový rozdíl (tlaková ztráta na ventilu) je dostatečný (min. 16 kPa) pro zajištění požadovaného průtoku a automatického zaregulování hydraulického systému. Další podrobnosti naleznete v části dokumentace.

Instalace

Trám Halton CHH je vhodný pro instalaci do zavěšeného podhledu a sníženého nadpraží podhledu. Stropní montážní konzoly lze připevnit přímo na povrch podhledu nebo je lze zavěsit na nosnou konstrukci stropu pomocí závitových tyčí. Doporučená maximální vzdálenost mřížky přívodního vzduchu od podhledu je 200mm. Mřížky odtahu a přívodu vzduchu mají vysunovací připojovací rámeček vysoký 40mm (mřížka odtahu) a 200mm (mřížka přívodu).

Z důvodu zajištění možnosti řádného odvzdušnění je třeba hlavní přívodní potrubí chladicí a topné vody instalovat nad rovinou chladicích trámů.

Pokud je chladicí trám vybaven ventily instalovanými v továrně, musí být nad trámem ponechaná mezera přibližně 80mm.

Seřízení

Chlazení

Doporučený hmotnostní průtok chladicí vody je 0,02 - 0,10 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 1 - 4°C. Aby nedocházelo ke kondenzaci na teplosměnných plochách je doporučená teplota vody na vstupu do výměníku 14 - 16°C.
 

Vytápění

Doporučený hmotnostní průtok topné vody je 0,01 - 0,04 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 5 - 15°C. Doporučená teplota vody na vstupu do výměníku je 35 - 45°C.
 

Seřízení a regulace průtoku vody

Nastavením projektované hodnoty koeficientu kvs na tělese standardního regulačního ventilu zaregulujte množstevní průtok vody chladicím trámem. Pokud je použit kombinovaný ventil s automatickým zaregulováním, nastavte na tělese ventilu projektovaný hmotnostní průtok vody a ověřte tlakový rozdíl na ventilu (min. 16 kPa). Regulací množstevního průtoku vody trámem se řídí chladicí a topný výkon trámu.
 

Seřízení průtoku vzduchu

Každý trám je vybaven měřícím vývodem pro měření statického tlaku. Po připojení manometru na měřící vývod je možno rychle a přesně změřit průtok čerstvého vzduchu.

Následně se pak provede výpočet průtoku vzduchu podle následujícího vzorce.

Tryska k  
A 2.11
B 3.03
C 4.15

Servis

Položka popis
1.   Mřižka odtahového vzduchu
2.   Mřižka přívodního vzduchu
3.   Napojovací nátrubek přívodu vzduchu
4.   Připojení trubek chlazení
5.   Připojení trubek vytápění

Otevřete mřížku odtahového vzduchu trámu. Pomocí vysavače vyčistěte žebrování výměníku. Postupujte přitom velmi opatrně, aby nedošlo k poškození žeber výměníku. Mřížky odtahového a přívodního vzduchu vyčistěte vlhkým hadrem.

Správnou funkci termopohonu a regulačních ventilů v pravidelných intervalech kontrolujte. 

Specifikace

Aktivní chladicí trám Halton CHH je určen pro instalaci do snížených nadpraží zavěšených podhledů, kde je trám zakryt a spojen s mřížkami odtahového a přívodního vzduchu.

V případě čištění nebo údržby lze mřížky odtahového a přívodního vzduchu otevřít a odmontovat.  Mřížky odtahu a přívodu vzduchu mají vysunovací připojovací rámeček vysoký 40mm (mřížka odtahu) a 200mm (mřížka přívodu). Trám je 1000mm široký, 925mm dlouhý a 250mm vysoký. Průměr napojovacího nátrubku čerstvého vzduchu je 125 mm.

Připojení čerstvého vzduchu může být podle situace na místě instalace přesunuto buďto na levou nebo pravou stranu přetlakové komory nebo do jejího středu.

Tepelný výměník trámu je orientován tak, aby připojení trubek bylo možno realizovat na levé nebo pravé straně trámu.

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm. Žebrování výměníku je vyrobeno z hliníku. Výměník je v továrně podroben tlakové zkoušce. Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.

Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech. Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.

Identifikace aktivních stropních trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítku připevněném na chladicím trámu. 

Kód výrobku

CHH/S-E-K-G; TC-CO-CV-VM-ZT

S = Typ trysky
       A     Tryska 5
       B     Tryska 6
       C     Tryska 7 

E = Připojení potrubí čerstvého vzduchu
       R     Vpravo
       L     Vlevo
       M    Uprostřed

K = Připojení trubek vytápění / chlazení
       R    Vpravo
       L    Vlevo   

G = Typ mřížky přívodního vzduchu
       A    Hliník
       B    Ocel
   

Dalsí volby  a příslušenství

TC = Funkce chlazení / vytápění (typ výměníku)
        C       Chlazení
        H       Chlazení a vytápění

CO = Barva mřížek
      SW     Bílá (RAL 9003)
        X      Speciální barva

CV = Regulační ventily
        N      Neinstalován
        A1    Nastavitelný koeficient kvs (Danfoss RA-C dn15); instalovaný v továrně
        A2    Nastavitelný koeficient kvs (Danfoss RA-C dn15); volně ložený
        A3    S omezením maximálního průtoku (Danfoss AB-QM dn 10 (vytápění) a dn15 (chlazení); instalovaný v továrně
        A4    S omezením maximálního průtoku (Danfoss AB-QM dn 10 (vytápění) a dn15 (chlazení); volně ložený

VM = Pohon ventilu
         N     Neinstalován
         A1   24 V
         A2   230 V

ZT  = Tailored product
         N   No
         Y   Yes (ETO)
   

Příklad kódu výrobku

        CHH/A-M-R-A, TC=C, CO=SW, CV=N, VM=N, ZT=N

Downloads & Media

Halton CHH - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
1,1 MB
Halton CHH - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
1,1 MB
Halton CHH - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
1,1 MB
Halton CHH - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,7 MB
Halton CHH - it
Type
Datasheet
Language
Italian (Italy)
Size
1,1 MB
Halton CHH - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
1,1 MB
Halton CHH - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
1,1 MB