CHH - Chilled beam

Active chilled beam for bulkhead installation

Compact size makes the product ideal for hotels and offices and for new buildings and renovation projects.

 • Combined cooling, heating, and supply air unit for suspended ceiling / bulkhead installation
 • Enhanced life-cycle performance:

Energy-efficient solution with low air and water flow rates in both cooling and heating modes.

Suitable system for use with free energy sources and heat pumps.

Low-cost maintenance due to simple and hygienic principle of operation. Operates as a non-condensation system with minimal use of mechanical parts: no fan, no mechanical filters, no condensation tray, and no drainage tubing.

 • Efficient ordering and installation:

Ability to change the position of the primary air inlet spigot and waterside pipe connections on-site to match the installation conditions.
 

PRODUCT MODELS AND ACCESSORIES

 • Model with combined cooling and heating coil
 • Option for different supply air grilles
 • Integrated control valves and actuators

The Halton CHH unit is an active chilled beam for bulkhead and enclosed installation with return and supply air grilles.

The return air and supply air grilles shall be openable and removable for maintenance. The return air grille has a 40-mm telescopic connection and the supply air grille a 200-mm telescopic connection. The active chilled beam shall be 1000 mm wide, 925 mm in length, and 250 mm high, with an inlet duct diameter of 125 mm.

The inlet duct connection shall be changeable and able to be located at the right, left, or middle of the supply air plenum.

The heat exchanger of the beam shall be oriented such that the water connections may be located on either the right or left side of the beam.

All pipes shall be manufactured from copper, connection pipes with a wall thickness of 0.9-1.0 mm. The fins of the heat exchanger shall be manufactured from aluminium. The heat exchanger shall be factory pressure-tested. The maximum operating pressure of pipework shall be 1.0 MPa.

Each active chilled beam shall be protected by a removable plastic coating and individually packed in a plastic bag. Duct connection and pipe ends shall be sealed during transit.

Each chilled beam shall be identifiable by a serial number printed on a label attached to the active chilled beam.

Introduction

CHH

Indukční jednotka pro instalaci do sníženého podhledu


 

 • Jednotka kombinující chlazení, vytápění a přívod vzduchu určená pro instalaci do podhledu a snížených nadpraží v podhledu.
 • Tato indukční jednotka se velmi hodí pro hotelové pokoje, kde jsou kladeny vysoké nároky na tepelnou pohodu a nehlučný provoz. Je ideální i pro ostatní budovy, ve kterých se požaduje vysoká kvalita vnitřního prostředí a možnost individuální regulace v jednotlivých místnostech.
 • Vyšší výkon po dobu životnosti:
 • Energeticky účinné řešení založené na nízkých rychlostech proudění vzduchu a vody jak při chladicím tak topném povozním režimu
 • Systém aktivních chladicích trámů lze s výhodou použít v budovách s alternativními zdroji energie a s tepelnými čerpadly
 • Snadná a levná údržba díky jednoduchému a hygienickému principu fungování jako suchý systém bez výskytu kondenzace. Trámy mají minimum mechanických dílů - nemají mechanické a pohyblivé díly, které jsou obvyklé u jiných chladicích systémů (ventilátory, mechanické filtry, kondenzační vany a potrubí pro odvod kondenzátu)
 • Snadná instalace a jednoduchá specifikace objednávky:
 • Možnost změny polohy nátrubky pro připojení potrubí čerstvého vzduchu a připojovacích trubek vody přímo podle konkrétní situace na stavbě
 • Kompaktní design, rozměry od 1000mm (šířka) x 925mm (délka) x 250mm (výška), vhodné pro použití jak v novostavbách tak při rekonstrukcích stávajících objektů
   

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ s kombinovaným výměníkem pro chlazení a ohřev
 • Možnosti různých typů mřížek na přívodu vzduchu
 • Integrované regulační ventily a termopohony

Dimensions

 

ROZMĚRY A HMOTNOST

 

 

  H1 W1
Aluminium supply air grille 176 826
Steel supply air grille 170 820 


Hmotnost trámu: 30kg (bez vodní náplně)

Material

 

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

DÍL

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POZNÁMKA

Mřížka cirkulace vzduchu

Pozinkovaná ocel opatřená nástřikem

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

Mřížka přívodu vzduchu
G = A

Hliník

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

Mřížka přívodu vzduchu
G = B

Ocel

Nástřik polyesterovou barvou, bílá RAL 9010/ 20 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

polyester-epoxidová barva

Opláštění

Pozinkovaná ocel

 

 

Přetlaková komora

Pozinkovaná ocel

 

 

Montážní konzoly

Pozinkovaná ocel

 

 

Trubky výměníku

Měď

 

 

Žebrování výměníku

Hliník

 

 Připojovací místa pro potrubí chladicí / topné vody mají dimenzi Cu15/Cu10 s tloušťkou stěny 0,9 - 1,0 mm a splňují evropskou normu EN 1057:1996.

Maximální provozní tlak v okruhu chladicí / topné vody je 1,0 MPa.

Napojovací nátrubky přívodního potrubí vzduchu mají velikost 125 mm.

Accessories

 

TYPY VÝROBKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MODEL

KÓD

POPIS

POZNÁMKA

Mřížka přívodu vzduchu

G = A

Hliníková mřížka se sedmi vodorovnými lamelami pro usměrnění proudu vzduchu přiváděného do místnosti. Pevné čelní lamely, stabilní obraz proudění vzduchu se svislým sklonem 15°.
Hliníková konstrukce mřížky s atraktivním vzhledem.

Přívodní a cirkulační mřížka se standardně dodávají ve stejné barvě. Na vyžádání je lze dodat i různě barevné.
Pokud je ve stejném prostoru potřeba instalovat další mřížku, doporučujeme použít mřížku Halton AWE, která má podobný vzhled.

Mřížka přívodu vzduchu

G = B

Ocelová mřížka s devíti vodorovnými lamelami pro usměrnění proudu vzduchu přiváděného do místnosti.
Nastavitelné čelní vodorovné lamely v úhlu max. 15°.
Robustní ocelová konstrukce.

Přívodní a cirkulační mřížka se standardně dodávají ve stejné barvě. Na vyžádání je lze dodat i různě barevné.
Pokud je ve stejném prostoru potřeba instalovat další mřížku, doporučujeme použít mřížku Halton WTS, která má podobný vzhled.

Kombinovaný výměník vytápění a chlazení

TC = H

Čtyřtrubkový výměník pro

chlazení a vytápění.

Chladicí / topná voda připojovací body trubek jsou Ø 15mm (chlazení) a 10 mm (vytápění),

Regulační ventil

CV = viz. katalog výrobků

Ventily s nastavitelnou hodnotou kvs (Danfoss RA-C dn15) nebo s tlakově nezávislým ventilem s funkcí omezení maximálního průtoku
(Danfoss AB-QM dn 10 pro vytápění a Danfoss AB-QM dn 15 pro chlazení).

Dodávají se namontované z továrny nebo volně ložené. Pokud jsou řídící ventily namontovány v továrně, nelze na stavbě změnit připojovací místo potrubí topné a / nebo chladicí vody.

Servopohon ventilu

VM = viz. kód výrobku

Termopohony on/off (230 VAC NC nebo 24 VAC NC)
pro oba typy ventilů

Dodávají se namontované z továrny nebo volně ložené.
Délka kabelu  1,2m.

Hliníková mřížka přívodu vzduchu     Ocelová mřížka přívodu vzduchu 

Function

 

FUNKCETrám CHH je aktivní chladicí trám určený pro instalaci do podhledu a sníženého nadpraží podhledu.

Čerstvý vzduch je přiváděn do přetlakové komory aktivního chladicího trámu, odkud je směrován vnitřními tryskami a postranními výfukovými štěrbinami ve dně trámu do větraného prostoru.

Vnitřní trysky čerstvého vzduchu způsobují podtlak, čímž je efektivně přisáván vzduch z místnosti. Takto přisávaný vzduch pak proudí skrz výměník, kde je buďto ochlazován nebo ohříván.

Vnitřní trysky čerstvého vzduchu jsou směrovány vodorovně podél povrchu stropu.

Pro různá množství čerstvého vzduchu jsou k dispozici tři velikosti vnitřních trysek.

 

Vnitřní díl s určitou velikostí trysek lze kdykoliv v budoucnu zaměnit za jiný (s jinými tryskami) a tak přizpůsobovat obraz proudění vzduchu změnám dispozice místnosti.

Regulace výkonu chlazení a vytápění na straně vody

Regulace může být zajištěna buďto standardní regulačním ventilem nebo kombinovaným regulačním ventilem instalovanými v továrně. Oba typy těchto ventilů mají termopohon a průtok vody ventilem je řízen na základě teploty v místnosti. Standardní regulační ventil má nastavitelnou hodnotu koeficientu kvs
Kombinovaný regulační ventil má nastavitelnou hodnotu jmenovitého průtoku.


Kromě toho lze na ventilu měřit tlakový rozdíl, čímž lze zkontrolovat, že tlakový rozdíl (tlaková ztráta na ventilu) je dostatečný (min. 16 kPa) pro zajištění požadovaného průtoku a automatického zaregulování hydraulického systému. Další podrobnosti naleznete v části dokumentace. 

Installation

 

INSTALACE

 

Trám CHH je vhodný pro instalaci do zavěšeného podhledu a sníženého nadpraží podhledu. Stropní montážní konzoly lze připevnit přímo na povrch podhledu nebo je lze zavěsit na nosnou konstrukci stropu pomocí závitových tyčí. Doporučená maximální vzdálenost mřížky přívodního vzduchu od podhledu je 200mm. Mřížky odtahu a přívodu vzduchu mají vysunovací připojovací rámeček vysoký 40mm (mřížka odtahu) a 200mm (mřížka přívodu).

 

Z důvodu zajištění možnosti řádného odvzdušnění je třeba hlavní přívodní potrubí chladicí a topné vody instalovat nad rovinou chladicích trámů.


Pokud je chladicí trám vybaven ventily instalovanými v továrně, musí být nad trámem ponechaná mezera přibližně 80mm.
 

Adjustment

SEŘÍZENÍ

Chlazení

Doporučený hmotnostní průtok chladicí vody je 0,02 - 0,10 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 1 - 4°C. Aby nedocházelo ke kondenzaci na teplosměnných plochách je doporučená teplota vody na vstupu do výměníku 14 - 16°C.


Vytápění

Doporučený hmotnostní průtok topné vody je 0,01 - 0,04 kg/s, což odpovídá tepelnému spádu ve výměníku 5 - 15°C. Doporučená teplota vody na vstupu do výměníku je 35 - 45°C.

Seřízení a regulace průtoku vody

Nastavením projektované hodnoty koeficientu kvs na tělese standardního regulačního ventilu zaregulujte množstevní průtok vody chladicím trámem. Pokud je použit kombinovaný ventil s automatickým zaregulováním, nastavte na tělese ventilu projektovaný hmotnostní průtok vody a ověřte tlakový rozdíl na ventilu (min. 16 kPa). Regulací množstevního průtoku vody trámem se řídí chladicí a topný výkon trámu.

Seřízení průtoku vzduchu

Každý trám je vybaven měřícím vývodem pro měření statického tlaku. Po připojení manometru na měřící vývod je možno rychle a přesně změřit průtok čerstvého vzduchu. Následně se pak provede výpočet průtoku vzduchu podle následujícího vzorce.

 

Tryska

k

A

2.11

B

3.03

C

4.15
 

Servicing

 

SERVIS

 POLOŽKA           POPIS   
1                             MŘÍŽKA ODTAHOVÉHO VZDUCHU

2                             MŘÍŽKA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU

3                             NAPOJOVACÍ NÁTRUBEK PŘÍVODU VZDUCHU

4                             PŘIPOJENÍ TRUBEK CHLAZENÍ

5                             PŘIPOJENÍ TRUBEK VYTÁPĚNÍ

Otevřete mřížku odtahového vzduchu trámu. Pomocí vysavače vyčistěte žebrování výměníku. Postupujte přitom velmi opatrně, aby nedošlo k poškození žeber výměníku. Mřížky odtahového a přívodního vzduchu vyčistěte vlhkým hadrem.

Správnou funkci termopohonu a regulačních ventilů v pravidelných intervalech kontrolujte. 

Specification

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE TRÁMU

Aktivní chladicí trám CHH je určen pro instalaci do snížených nadpraží zavěšených podhledů, kde je trám zakryt a spojen s mřížkami odtahového a přívodního vzduchu.

V případě čištění nebo údržby lze mřížky odtahového a přívodního vzduchu otevřít a odmontovat.  Mřížky odtahu a přívodu vzduchu mají vysunovací připojovací rámeček vysoký 40mm (mřížka odtahu) a 200mm (mřížka přívodu). Trám je 1000mm široký, 925mm dlouhý a 250mm vysoký. Průměr napojovacího nátrubku čerstvého vzduchu je 125 mm.

Připojení čerstvého vzduchu může být podle situace na místě instalace přesunuto buďto na levou nebo pravou stranu přetlakové komory nebo do jejího středu.

Tepelný výměník trámu je orientován tak, aby připojení trubek bylo možno realizovat na levé nebo pravé straně trámu.

Všechny trubky jsou vyrobeny z mědi, připojovací trubky mají tloušťku stěny 0,9 - 1,0mm. Žebrování výměníku je vyrobeno z hliníku. Výměník je v továrně podroben tlakové zkoušce. Maximální provozní tlak v systému potrubí je 1,0 MPa.

Aktivní chladicí trámy jsou opatřeny ochranným plastovým povlakem a jednotlivě zabalené v plastových obalech. Připojovací místa vzduchotechnického potrubí a konce trubek jsou během přepravy utěsněny přepravními zátkami.

Identifikace aktivních stropních trámů se provádí pomocí výrobního čísla vytištěného na štítku připevněném na chladicím trámu. 

Product Code

KÓD VÝROBKU

CHH/S-E-K-G

   S = Typ trysky
    A  Tryska 5
    B  Tryska 6
    C  Tryska 7 

  E = Připojení potrubí čerstvého vzduchu

    R  Vpravo
    L  Vlevo
    M  Uprostřed
    
   K = Připojení trubek vytápění / chlazení

    R  Vpravo
    L  Vlevo   

   G = Typ mřížky přívodního vzduchu
    A  Hliník
    B  Ocel
   

Specifika výrobku a příslušenství

   TC = Funkce chlazení / vytápění (typ výměníku)
    C  Chlazení
    H  Chlazení a vytápění

   CO = Barva mřížek
    W  Bílá
    X  Speciální barva

   CV = Regulační ventily
    N  Neinstalován
    A1  Nastavitelný koeficient kvs (Danfoss RA-C dn15); instalovaný v továrně
    A2  Nastavitelný koeficient kvs (Danfoss RA-C dn15); volně ložený
    A3  S omezením maximálního průtoku (Danfoss AB-QM dn 10 (vytápění) a dn15 (chlazení); instalovaný v továrně
    A4  S omezením maximálního průtoku (Danfoss AB-QM dn 10 (vytápění) a dn15 (chlazení); volně ložený

   VM = Pohon ventilu
    N  Neinstalován
    A1  24 V
    A2  230 V
   

Příklad kódu výrobku

   CHH/A-M-R-A, TC=C, CO=W, CV=N, VM=N 

Downloads & Media

Halton CHH - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
1,1 MB
Halton CHH - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
1,1 MB
Halton CHH - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
1,1 MB
Eurovent Beams - 2016
Type
Certificate
Language
English (United Kingdom)
Size
1,8 MB
Eurovent beams - 2017
Type
Certificate
Language
English (United Kingdom)
Size
1,8 MB
Halton CHH - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,7 MB
Halton CHH - it
Type
Datasheet
Language
Italian (Italy)
Size
1,1 MB
Halton CHH - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
1,1 MB
Halton CHH - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
1,1 MB