DFA - Conical diffuser

Square conical diffuser for ceiling installation

Easy to clean and maintain due to many slots.

  • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.
  • Installation i plan med loft, fremstillet i aluminiuml.
  • Oplukkelig midtersektion for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.
  • Rund kanaltilslutning med gummipakning.

Produktmodeller og tilbehør

  • Trykfordelingsboks med måle og indreguleringsfunktion.

Duiffusorens ramme og lameller skal være fremstillet af ekstruderet aluminium, og den midterste del af frontpladen skal være udført af polyestermalet stålplade i farven (RAL9010) som standard.

Karmens hjørner og midtersektionen skal være svejsede således, at samlingerne er næsten usynlige.

Diffusoren skal have en adabter af galvaniseret stål beregnet for tilslutning til runde kanaler. Tilslutningsdelen har en integreret gummipakning, som sikrer lufttæt kanaltilslutning.

Det skal være muligt at forbinde diffusoren til kanalsystemet vha. en TRI trykfordelingsboks, som skal indeholde lyddæmpningsmateriale af polyester fibre med vaskbar overflade.

Boksen skal indeholde en indregulerings og måleenhed.

Diffusorens frontpanel skal kunne åbnes for at tillade nem adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.

Introduktion


DFA

Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter  • Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft.

  • Installation i plan med loft, fremstillet i aluminiuml.

  • Oplukkelig midtersektion for nem rengøring af diffuser og kanalsystem.

  • Rund kanaltilslutning med gummipakning.


Produktmodeller og tilbehør

  • Trykfordelingsboks med måle og indreguleringsfunktion.


Dimensioner


DIMENSIONERNS  W  W1  H  ØD 
125  295x295 150x150 63 124
160  370x370 225x225 63 159
250-445  445x445 300x300 63 249
250-520  520x520 375x375 63 249
400  595x595 450x450 100 399


Materialer


MATERIALER OG FINISH

DEL  MATERIALE  FINISH  BEMÆRKNING 
Ramme Aluminium Polyester-malet/
Hvid RAL 9010/
50% glans
Epoxy-malet (100%) mulig
Lameller AluminiumPolyester-malet/
Hvid RAL 9010/
50% glans
Epoxy-malet (100%) mulig  
Perforeret plade Galvaniseret stål 45 % perforering  
Tilslutningsboks / stuts Galvaniseret stål    


Tilbehør


TILBEHØRTILBEHØR  KODE  BESKRIVELSE 
Trykfordelingsboks TRI/N For indregulering og strømningsudjævning af luftmængden
(med måle og indreguleringsenhed)
Luftmængde måle
og indreguleringsenhed
MSM For tilluft
Lyddæmpning IN Polyester fibre i TRI boksen


Funktion


FUNKTIONLuften indblæses horisontalt i rummet gennem spalterne i frontpladen.Tilluften opblandes derefter med rumluften i nærheden af diffusoren.
Lamellernes konstruktion sikrer, at luften indblæses langs undersiden af loftet.
DFA diffusoren kan også anvendes til fraluft.

Installation


INSTALLATIONNUMMER  NAVN
1  FRONT PANEL
2  RAMME
3  PERFORERET PLADE

Diffusoren forbindes enten direkte til kanalen eller til enTRI trykfordelingsboks.

Installation med TRI trykfordelingsboksDFA (ØD)  ØD1  TRI  W2  H1 
125  100 TRI-100-125 235 272-322
160  125 TRI-125-160 310 302-352
250-445  160 TRI-160-250 385 342-392
250-520  200 TRI-200-250 460 392-442
400  250 TRI-250-400 535 456-506


Kanalinstallation

Når DFA diffusoren monteres uden TRI-boks, anbefales det, at der installeres en lige kanalsektion på 3xD før diffusoren.

Indregulering


INDREGULERING

For at udføre indregulering og luftmængdemåling anbefales det, at diffusoren tilsluttes en TRI -trykfordelingsboks med MSM modul.
Åbn frontpanelet og træk slangerne og styrespindelen gennem diffusoren.
Differenstrykket måles vha. et manometer. Luftmængden beregnes efter formlen forneden.Juster luftmængden ved at dreje styrespindelen, til den rette værdi er nået.
Lås spjældstillingen med en skrue.
Anbring slanger og styrespindel I boksen og monter frotpanelet.

K-faktor for installationer med forskellige sikkerhedsafstande (D= kanaldiameter).

TRI  >6XD  min 3XD 
100  6.0 7.5
125  9.9 12.6
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6 -  


Service


SERVICE

Fjern frontpanelets midtersektion ved forsigtigt at række det fri af rammen.
Fjern den perforerede plade fra tilluftssektionen
Aftør delene med en fugtig klud.
Skub den perforerede plade på plads.
Skub fronpanelet på plads, indtil fjedrene låser.

Mulighed: Med tryfordelingsboks TRI + MSM

Fjern måle og indreguleringsmodulet ved forsigtigt at trække i huset (ikke i styrespindelen).
Aftør delene med en fugtig klud. Brug ikke rindende vand.
Monter måle og indreguleringsmodulet ved at skubbe det på plads, til det møder stoppet.
Skub frontpanelet på plads, til fjedrene låser.

Specifikation


SPECIFIKATION

Duiffusorens ramme og lameller skal være fremstillet af ekstruderet aluminium, og den midterste del af frontpladen skal være udført af polyestermalet stålplade i farven (RAL9010) som standard.

Karmens hjørner og midtersektionen skal være svejsede således, at samlingerne er næsten usynlige.

Diffusoren skal have en adabter af galvaniseret stål beregnet for tilslutning til runde kanaler. Tilslutningsdelen har en integreret gummipakning, som sikrer lufttæt kanaltilslutning.

Det skal være muligt at forbinde diffusoren til kanalsystemet vha. en TRI trykfordelingsboks, som skal indeholde lyddæmpningsmateriale af polyester fibre med vaskbar overflade.

Boksen skal indeholde en indregulerings og måleenhed.

Diffusorens frontpanel skal kunne åbnes for at tillade nem adgang til indregulerings og måleenheden I boksen.

Produkt Kode


PRODUKT KODE

DFA-D-A

   D = Diameter af kanal tilslutning
    125, 160, 250, 315, 400

   A = Diffusor Størrelse
    D=125: 295
    D=160: 370
    D=250: 450, 520
    D=315: 520
    D=400: 595


Specifikationer og tilbehør

   FI = Overflade
    PN  Malet
   
   CO = Farve
    W  Hvid

Kode eksempel

   DFA-125-295, FI=PN, CO=W


Underprodukter

   TRI  Boks

Downloads & Media

Halton DFA - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
745,1 kB
Halton DFA - fi
Type
Datablad
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
803,5 kB
Halton DFA - se
Type
Datablad
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
804,2 kB
Halton DFA - nl
Type
Datablad
Sprog
Dutch (Netherlands)
Størrelse
804,9 kB
Halton DFA - ru
Type
Datablad
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
833,7 kB
Halton DFA - dk
Type
Datablad
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
805,8 kB
Halton DFA - gb
Type
Datablad
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
803,8 kB