Skip to content

TCM Cirkulär konspridare för installation i undertak

Avsedd för hög installationshöjd.

 • Data
 • PDF
 • Downloads
 • Request a quote

Översikt

 • Horisontell inblåsning av tilluft kan även användas för frånluft
 • Lämplig för kylapplikationer med tillufts-/rumsluftstemperaturdifferens så låg som -12 °C
 • Installeras i undertak eller synligt
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning
 • Borttagbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsysteme
   

Produktmodeller och tillbehör

 • Modeller inbyggda i en plåt för installation i undertak med modulärt bärverk på 450×450, 600×600 eller 675×675 mm
 • Anslutningslåda med injusteringsfunktion (TRH) eller även med mätfunktion (TRI)
 • Injusteringsspjäll för luftflöde