Hoppa till innehåll

Product / TRB

Halton TRB – Konisk takspridare

Avsedd för hög installationshöjd.

 • Passar för såväl kylning som uppvärmning
 • Tilluftens hastighet minskar snabbt tack vare effektiv inblandning av rumsluften

Länk till Revit objekt (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Översikt

 • Horisontell eller vertikal inblåsning av tilluft, passar för såväl kylning som uppvärmning
 • Tilluftens hastighet minskar snabbt tack vare effektiv inblandning av rumsluften
 • Installeras infälld i undertak eller fritt hängande (speciellt i höga utrymmen)
 • Justerbar spridningsbild och tryckfall
 • Cirkulär kanalanslutning; packning i storlekar 100 … 400
 • Öppningsbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet

Tillbehör

 • Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner.

Snabbval


Fig.1. Halton TRB (radial jet)


Fig.2. Halton TRB (radial jet) with TRH plenum.

Dimensioner

NS ØW H H1 ØD
100 286 97 9 99
125 286 97 9 124
160 286 97 9 159
200 354 106 10 199
250 438 116 11 249
315 545 130 13 314
400 682 148 14 399
500 845 168 15 499
630 1055 195 16 629

Vikt

NS kg
125 1.09
160 1.08
200 1.46
250 1.97
315 2.98
500 7.10
630 6.80

Material

 Komponent  Material   Anmärkning
 Ram  Stål
 Kondel  Stål
 Ytbehandling  Epoxilackerad / vit (RAL 9003)  Specialfärger som tillval

Funktion

                      Kompakt stråle                                          Radiell stråle

Halton TRB är en konisk takspridare med justerbar spridningsbild.
Den radiella strålen i horisontell riktning används mest vid kylning och den vertikala kompakta strålen vid värmning.

Tilluftens spridningsbild kan justeras genom att man vrider kondelen till önskat läge.
Rekommenderad temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är vid kylning max. 10 °C.

Installation

Kod beskrivning
1.  Kondel
2.  Ram

Spridaren ansluts direkt till kanalen med skruvar eller nitar eller alternativt mot Halton TRI-anslutningslådan.

Ett minsta skyddsavstånd på 3xD uppströms spridaren rekommenderas.

Installation med Halton TRI

Spridarens stos kan installeras internt i Halton TRI-anslutningslådan eller externt vid lådans botten. Spridarens höjd vid extern installation framgår av tabellen nedan. Om spridaren installeras med stosen inne i TRI-lådan kan totalhöjden H2 minskas med 60 mm.

Notera: Den tekniska prestandan för kombinationen av tilluftsdon och låda presenteras separat för de två olika installationerna.

ØD ØD1 TRI ØW1 H1 H2
100 100 TRI-100-100 244 9 242-282
125 100 TRI-100-125 244 9 242-282
125 160 TRI-125-125 244 9 272-312
160 125 TRI-125-160 244 9 272-312
160 160 TRI-160-160 244 9 312-352
200 160 TRI-160-200 306 10 312-352
200 200 TRI-200-200 306 10 371-411
250 200 TRI-200-250 384 11 380-420
250 250 TRI-250-250 384 11 444-484
315 250 TRI-250-315 482 13 455-495
315 315 TRI-315-315 482 13 500-550
400 315 TRI-315-400 617 14 518-558

Injustering

Tekniska data gäller för radiell stråle med konöppning = 0 mm eller för kompakt stråle med öppningen = -15 mm.

Det går inte att justera in luftflödet i själva Halton TRB.

Vi rekommenderar att spridaren ansluts till en Halton TRI-anslutningslåda för att möjliggöra mätning och injustering av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.

Lossa på frontplåten eller hela spridaren, för in slangarna och ställvredet genom spridarens kondel.
Sätt tillbaka kondelen eller spridaren.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.

Lås fast spjälläget med en skruv.

Sätt tillbaka slangarna och ställvredet i anslutningslådan.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D= kanaldiameter)

NS > 8 x D min 3 x D
100 6.0 7.5
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6

Service

Öppna spridarens kondel och rengör delarna med en fuktig trasa.
Sätt tillbaka kondelen.

Beskrivningstext

Takspridaren består av ett hölje av stål (eller aluminium) med en justerbar kondel och en packningsförsedd stos för anslutning till cirkulär kanal.

Spridningsbilden kan ändras från radiell till kompakt stråle.

Beställningskod

TRB-D, CO-ZT

D = Diameter på kanalanslutning
    100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

Andra alternativ och tillbehör

CO = Färg
SW     Vit
X       Specialfärg

ZT = Kundanpassad produkt
N        Nej
Y        Ja (ETO)

Tillbehörsprodukter

TRI      Anslutningslåda (spridare)
TRH     Anslutningslåda (takspridare)

Kodexempel

TRB-100, CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton TRB – Conical diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton TRB – Kartiohajotin

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton TRB – Diffuseur plafonnier à cône réglable

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton TRB – Konisk takspridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton TRB – 内部诱导散流器

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton TRB – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.