SLM - Linear slot diffuser

Linear slot diffuser for ceiling or wall installation

Larger slot diffuser for higher airflow

 • Horisontal or vertical plane jet air supply
 • Suitable for supply and exhaust
 • Special profile diffuser blade creates a Coanda effect which enables wide range or airflow rates
 • Supply in one or two directions
 • The product can handle high airflow rates with low noise level
 • Ceiling or wall installation, suitable also for continuous "wall to wall" installations
 • Adjustable throw pattern, flexibility of orientation with different configurations
 • Detachable diffuser allows cleaning of the terminal unit and ductwork

Accessories

 • Plenum with a circular duct connection(s) D160...250mm with rubber gasket
 • Plenum options with measurement and adjustment functions
 • Sound attenuation for plenum

Halton-brand ceiling diffuser, type Halton SLM, with one to four slots, suitable for variable airflow

Excellent Coanda effect provided with a wide range of airflow rates.
Each air pattern adjustment section shall comprise two flow deflection vanes.
The supply air pattern is directable by adjusting the flow deflection vanes without any change in the appearance of the diffuser.

The linear slot diffuser has an extruded aluminium outer frame, flow deflection vanes and T- profiles, and or polyester-painted to white (RAL 9003) colour.
The diffuser is connected to the ductwork using a plenum with mineral wool as sound attenuation material.

The removable linear slot diffuser is mounted into the plenum with invisible screws.
The plenum comprises an airflow measurement and adjustment module.

The linear diffuser is removable in order to provide access to the measurement and adjustment module in the plenum.
Flow deflection vanes and T-profiles are easily removable for access to the plenum.

Introduction

 

SLM

Plynule nastavitelná štěrbinová výusť pro větší průtoky vzduchu


 

 • Výusť zajišťuje svislý nebo vodorovný plochý proud přívodního vzduchu. Výusť je vhodná i pro odtah vzduchu 
 • Možnost instalace na stěnu nebo na strop, vhodné pro sestavení průběžného pásu výustí ze stěny na stěnu
 • Regulovatelný a nastavitelný obraz proudění vzduchu, flexibilní orientace proudu vzduchu díky různým možnostem konfigurace nastavení lamel
 • Odnímatelná spodní část umožňuje snadné čištění koncové jednotky a přívodního potrubí
   

Příslušenství

 • Plenum box s kruhovým napojovacím nátrubkem(ky) přívodního vzduchu průměr  D160 až 250mm s pryžovým těsněním
 • Možnost měření a regulace průtoku vzduchu jako volitelné příslušenství plenum boxu
 • Zvuková izolace plenum boxu
   

 

 

 

Dimensions

 

ROZMĚRY


SLM

 


SLM + PLM


V tabulce jsou uvedeny standardní rozměry jednotky složené ze štěrbinové výustě SLM a plenum boxu PLM se standardními koncovými profily.
 

 

Aktivní délka

Počet štěrbin

L

L1

H

H1

K

K1

K2

ØD

572

1

618

570

275..295

200

90

59

130

1x160

872

1

918

870

275..295

200

90

59

130

1x160

1172

1

1218

1170

275..295

200

90

59

130

1x160

1472

1

1518

1470

275..295

200

90

59

130

2x160

1772

1

1818

1770

275..295

200

90

59

130

2x160

572

2

618

570

315..335

240

141

109

181

1x200

872

2

918

870

315..335

240

141

109

181

1x200

1172

2

1218

1170

315..335

240

141

109

181

1x200

1472

2

1518

1470

315..335

240

141

109

181

2x200

1772

2

1818

1770

315..335

240

141

109

181

2x200

572

3

618

570

365..385

290

192

160

232

1x200

872

3

918

870

365..385

290

192

160

232

1x200

1172

3

1218

1170

365..385

290

192

160

232

1x200

1472

3

1518

1470

365..385

290

192

160

232

2x200

1772

3

1818

1770

365..385

290

192

160

232

2x200

572

4

618

570

365..385

290

243

211

283

1x250

872

4

918

870

365..385

290

243

211

283

1x250

1172

4

1218

1170

365..385

290

243

211

283

1x250

1472

4

1518

1470

365..385

290

243

211

283

2x250

1772

4

1818

1770

365..385

290

243

211

283

2x250


Šířka koncových profilů je 32mm.

Speciální velikosti

Kromě standardně vyráběných velikostí lze na objednávku zhotovit speciální velikosti. Maximální délka jedné výustě je 2400mm.
Výustě mají modulovou konstrukci, takže délky přesahující 2400mm lze sestavit z více kratších výustí. Jednotlivé moduly výustí jsou dodávány s vyrovnávacími pásky pro možnost přesného vyrovnání průběžných výustí do roviny. 

Material

 

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

DÍL

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POZNÁMKA

Vnější rámeček

Hliníková slitina

Neupravený válcovaný profil, šedý elox nebo bílý polyesterový lak RAL9010, 50% lesk

Možno objednat speciální odstíny barev
lak 100 % polyesterovou nebo epoxydovou barvou se dodává jako volitelné příslušenství

Koncové krytky /
T profily

Hliníková slitina

Neupravený válcovaný profil, šedý elox nebo bílý polyesterový lak RAL9010, 50% lesk

Možno objednat speciální odstíny barev
lak 100 % polyesterovou nebo epoxydovou barvou se dodává jako volitelné příslušenství

Vnitřní lamely

Hliníková slitina

Neupravený válcovaný profil, šedý elox nebo bílý polyesterový lak RAL9010, 50% lesk

Možno objednat speciální odstíny barev
lak 100 % polyesterovou nebo epoxydovou barvou se dodává jako volitelné příslušenství

Lamely pro usměrnění proudu vzduchu (pro instalaci na přívodu)

Hliníková slitina

Válcovaný povrch

Možno objednat speciální odstíny barev
lak 100 % polyesterovou nebo epoxydovou barvou se dodává jako volitelné příslušenství

Plenum box

Pozinkovaná ocel

 

 

Accessories

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD

POPIS

Plenum box

PLM

Plenum box pro připojení na vzduchotechnické potrubí 
(s akustickou izolací nebo bez)

Plenum box

PMM

Plenum box pro připojení na vzduchotechnické potrubí 
(s akustickou izolací nebo bez)

Jednotka pro měření a regulaci průtoku vzduchu

MSM

Pro instalaci na přívodu

Jednotka pro měření a regulaci průtoku vzduchu

MEM

Pro instalaci na odtahu

Koncové profily

N2

Pro rastrový podhled, šířka = 32 mm (2 ks)

Akustická izolace

IN

Minerální vlna

Montážní úchytky

ST

Pro montáž štěrbinové výustě na odtahu vzduchu (SLM/E) do odsávaného podhledu


Pro rastrové podhledy se dodávají speciální koncové profily.
 

Function

 

FUNKCE

 Přívodní vzduch prochází buďto vodorovně pod stropem nebo svisle přes lineární štěrbiny výustky do zóny pobytu.
Při instalaci na svislé stěně je plochý proud vzduchu vyfukován ve vodorovné rovině nebo směrován k povrchu podhledu, čímž se zvyšuje vzdálenost dosahu přiváděného proudu vzduchu. 

Installation

 

INSTALACE

 Plynule nastavitelná štěrbinová výusť pro větší průtoky vzduchu SLM se připojuje k plenum boxu PLM nebo PMM.

Plenum box je namontován v prostoru nad zavěšeným podhledem pomocí závitových tyčí (nejsou součástí dodávky) a připojen na přívodní vzduchotechnické potrubí.

Opatrně zatáhněte za T profily na výusti a vyjměte je. Tím získáte možnost přístupu k příčným profilům umístěným za T profily.
Umístěte montážní úchytky do drážek plenum boxu a připevněte je pomocí šroubů dodávaných společně s výustí.
Do otvorů v příčných profilech vložte šrouby. Šrouby utahujte tak dlouho, dokud není výusť vyrovnána a zarovnána se zavěšeným podhledem.


T profily dejte zpět na původní místo.

Výusť je možno instalovat do zavěšeného podhledu pomocí speciálních koncových profilů N2 s přírubou šířky 32mm.

Výusť lze také použít pro odtah vzduchu z odsávaného podhledu (typ SLM/E). Pro montáž na odtahu vzduchu se použijí montážní úchytky ST. 

Adjustment

 

SEŘÍZENÍ

 

Obraz proudění vzduchu lze měnit v rozsahu 180° otáčením směrových lamel pomocí šroubováku. Každá část lamel se seřizuje individuálně bez nutnosti demontáže T profilu a dílky tomu lze orientaci proudu přívodního vzduchu flexibilně měnit podle dispozičního uspořádání místnosti.
Výustě jsou dodávány se směrovými lamelami v plně otevřené poloze, po montáži je třeba vždy provést jejich seřízení.
Pro usnadnění regulace a měření průtoku vzduchu doporučujeme připojit výusť k plenum boxu PLM nebo PMM. Tyto plenum boxy jsou vybaveny jednotkou pro měření a regulaci průtoku vzduchu MSM pro použití na přívodu vzduchu a jednotkou pro regulaci průtoku vzduchu MEM při použití na odtahu.
Otevřete výusť a protáhněte skrz ní trubičky a regulační vřeteno.
Výustě opět zavřete.
Pomocí manometru změřte diferenciální tlak. Průtok vzduchu se vypočítá podle následujícího vzorce:


Otáčením regulačního vřetene regulujte průtok vzduchu dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
Polohu klapky zajistěte pomocí šroubu.
Trubičky a regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu a spodní část výustě dejte zpět na původní místo.
 

Servicing

 

SERVIS

 

Odmontujte T profily.
Povolte šrouby příčných profilů a odmontujte mřížku výustě.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem.
Mřížku výustě zatlačte zpět na původní místo a příčné profily přišroubujte zpět k montážním úchytům.

Varianta instalace výustě s plenum boxem PLM a jednotkou MSM/MEM nebo s plenum boxem PMM a jednotkou MSM/MEM

Opatrným otáčením hřídelky (nevytahujte za regulační vřeteno nebo měřící hadičky) vyjměte měřící a regulační modul.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.
Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.
Mřížku výustě zatlačte zpět na původní místo a příčné profily přišroubujte zpět k montážním úchytům. 

Specification

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plynule nastavitelná štěrbinová výusť pro větší průtoky vzduchu má vnější rámeček z profilů z protlačovaného hliníku, lamely pro usměrnění proudu vzduchu a T profily. Povrchová úprava může být eloxováním nebo lakem polyesterovou barvou v bílém odstínu RAL 9010.
Každá sekce výustě s nezávisle regulovatelným obrazem proudění vzduchu obsahuje dvě usměrňovací lamely.

Výusť se k potrubí připojuje pomocí plenum boxu s akustickou izolací z minerální vlny.

Výusť je demontovatelná a připojení k plenum boxu je provedeno skrytými šrouby.

Plenum box obsahuje jednotku pro měření a regulaci průtoku vzduchu.
Mřížka výustě je demontovatelná, což umožňuje přístup k jednotce pro měření a regulaci průtoku vzduchu umístěné uvnitř plenum boxu.
Usměrňovací lamely a T profily lze snadno demontovat, čímž je umožněn přístup k plenum boxu.

Obraz proudění vzduchu lze upravovat seřízením usměrňovacích lamely, přičemž vzhled mřížky výustě se tím nijak nezměnění.

 

Product Code

KÓD VÝROBKU


SLM/S-N-L

  S = Typ
    S  Přívod
    E  Odtah

   N = Počet štěrbin
       
1, 2, 3, 4

   L = Aktivní délka
       
400, +1, .., 50000
 


Specifika výrobku a příslušenství

   SE = Koncové profily (Ano/Ne)
    Y  Ano
    N  Ne

   ST = Typ koncových profilů
       
NA  Neuvedeno
        N2  Standard 32 mm

   FI = Povrchová úprava
        
AN  Eloxování (třída 10 um)
        PN  Lak
        MF  Neupravený válcovaný profil


  CO = Barva
    W  Bílá
    X  Speciální barva
 

Downloads & Media

Halton SLM - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
956,4 kB
Halton SLM - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
573,5 kB
Halton SLM - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
572,4 kB
Halton SLM - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
573,4 kB
Halton SLM - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
574,0 kB
Halton SLM - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
573,4 kB
Halton SLM - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
593,4 kB