Hoppa till innehåll

Product / SLM

SLM Spaltspridare för montage i undertak eller vägg

Estetisk tilltalande design.

Request a Quote

Översikt

 • Luftinblåsning horisontellt eller vertikalt, passar även för frånluft
 • Installeras i tak eller vägg. Kan även användas för sammanhängande installation i rad från vägg till vägg
 • Justerbar spridningsbild och riktningsflexibilitet med olika konfigurationer
 • Spridaren kan tas bort för enkel rengöring av donet och kanalsystemet

Tillbehör

 • Anslutningslåda med cirkulär(a) gummipackningsförsedd(a) kanalanslutning(ar) D160…250 mm
 • Alternativa anslutningslådor med mät- och injusteringsfunktioner
 • Ljudisolering för anslutningslåda

Dimensioner

Halton SLM

 

Halton SLM + Halton PLM


 

Standarddimensioner för Halton SLM- och Halton PLM-lådan med standard ändbeslag framgår av tabellen nedan.

Effectiv
längd
Spalter F L L1 H H1 K K1 K2 ØD
572 1 64 636 572 275..295 200 90 59 130 1×160
872 1 64 936 872 275..295 200 90 59 130 1×160
1172 1 64 1236 1172 275..295 200 90 59 130 1×160
1472 1 64 1536 1472 275..295 200 90 59 130 2×160
1772 1 64 1836 1772 275..295 200 90 59 130 2×160
572 2 114 636 572 315..335 240 141 109 181 1×200
872 2 114 936 872 315..335 240 141 109 181 1×200
1172 2 114 1236 1172 315..335 240 141 109 181 1×200
1472 2 114 1536 1472 315..335 240 141 109 181 2×200
1772 2 114 1836 1772 315..335 240 141 109 181 2×200
572 3 165 636 572 365..385 290 192 160 232 1×200
872 3 165 936 872 365..385 290 192 160 232 1×200
1172 3 165 1236 1172 365..385 290 192 160 232 1×200
1472 3 165 1536 1472 365..385 290 192 160 232 2×200
1772 3 165 1836 1772 365..385 290 192 160 232 2×200
572 4 216 636 572 365..385 290 243 211 283 1×250
872 4 216 936 872 365..385 290 243 211 283 1×250
1172 4 216 1236 1172 365..385 290 243 211 283 1×250
1472 4 216 1536 1472 365..385 290 243 211 283 2×250
1772 4 216 1836 1772 365..385 290 243 211 283 2×250

Bredden på ändbeslagen är 32 mm.
 

Specialdimensioner

Utöver standardstorlekarna kan andra storlekar erhållas på beställning. Maximal längd är 2 mm.

För längder som överstiger 2 mm kan flera spaltspridare placeras kontinuerligt i rad tack vare modulkonstruktionen. Spridarmodulerna levereras med inriktningslister.

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärkning
 Ytterram  Aluminium  Maskinglättad
 Anodiserad
 Polyesterlackerad /
 vit RAL 9003,
 30% glansvärde
 Specialfärger som tillval,
 Epoxilackerad (100 %)
 som tillval
 Ändlock,
 T-profiler
 Aluminium  Maskinglättade
 Anodiserade
 Polyesterlackerade /
 vit RAL 9003 /
 30% glansvärde
 Specialfärger som tillval,
 Epoxilackerade (100 %)
 som tillval
 Innerlameller  Aluminium  Maskinglättade
 Anodiserade
 Polyesterlackerade /
 vit RAL 9003 /
 30% glansvärde
 Specialfärger som tillval,
 Epoxilackerade (100 %)
 som tillval
 Flödesavböjnings
 lameller (för tilluft)
 Aluminium  Maskinglättade  Specialfärger som tillval,
 Epoxilackerade (100 %)
 som tillval
 Anslutningslåda  Galvaniserad stål    

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Anslutningslåda PLM  Låda för kanalanslutning (med eller utan ljuddämpning)
 Anslutningslåda PLD100  Kompakt låda för kanalanslutning
 (utan ljuddämpning)
 Spjäll för mätning
 och injustering av luftflöde
MSM  För tilluftsinstallation
 Spjäll för mätning
 och injustering av luftflöde
MEM  För frånluftsinstallation
 Ändbeslag N2  För modulära undertak.
 Bredd = 32 mm (2 st)
 Ljuddämpning IN  Mineralull
 Fästbeslag ST  För installation av frånluftsmodell (SLM/E)
 till frånluftskammare i undertak

Speciella ändlock för modulära undertak finns som tillval.

Funktion

Luften tillförs vistelsezonen genom spridarens spalter antingen horisontellt utefter takytan eller vertikalt.
Vid vägginstallation blåses luften in horisontellt eller riktas mot takytan varvid kastlängden ökar.

Installation

Key
1.  Fästbeslag
2.  Tvärgående stänger
3.  Skruv

Den linjära spaltspridaren SLM ansluts direkt till en anslutningslåda typ PLM eller PLD100.
Anslutningslådan monteras i undertaket med hjälp av M8-gängstänger (ingår inte i leveransen) och ansluts till kanalsystemet.

Ta bort T-profilerna i SLM genom att dra försiktigt så att de tvärgående stängerna strax bakom blir åtkomliga.
Sätt fast fästbeslagen i anslutningslådans spår och säkra med de skruvar som medföljer.
Sätt skruvar i hålen i de tvärgående stängerna. Dra åt tills spridaren sitter i nivå med taket.

Sätt tillbaka T-profilerna.
Donet kan installeras i ett hängande undertak genom att man använder ändbeslagen N2 med en 32 mm fläns.
Donet (modell SLM/E) kan användas för frånluft genom att det ansluts till frånluftskammaren med hjälp av ST fästbeslag.
 

Strängmontage

Maximal längd är 2000 mm. När längden överskrider 2000 mm placeras flera enheter i rad. Justeringsguider finns för att underlätta montering.

Injustering

Spridningsbilden kan ändras inom 180° genom manuell justering av de ställbara lamellerna (använd en skruvmejsel). Varje luftriktningssektion kan justeras individuellt utan att T-profilerna tas bort för att man ska få flexibilitet i tilluftens spridningsbild.

Spridarna levereras med de ställbara lamellerna i öppet läge.
Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till en Halton PLM- eller Halton PLD -anslutningslåda utrustad med ett MSM-spjäll för tilluft eller ett MEM-spjäll för frånluft för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.

Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.Ta bort spridaren och för in slangarna och injusteringsvredet genom de ställbara lamellerna.
Sätt tillbaka spridaren.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan:

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.

  Säkerhetsavstånd
NS > 6xD min 3xD
160 19 22
200 49 32
250 51 51

Återställ slangarna och injusteringsvredet i lådan och sätt tillbaka spridaren.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter) framgår nedan

Service

Ta bort T-profilerna.
Ta bort den linjära spridaren genom att lossa på skruvarna i de tvärgående stängerna.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck tillbaka den linjära spridaren på plats genom att skruva fast de tvärgående stängerna mot fästbeslagen.
 

Alternativ:
Med anslutningslåda Halton PLM + MSM/MEM
eller  Halton PLD + MSM/MEM

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att försiktigt dra i dess axel (inte injusteringsvredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck tillbaka den linjära spridaren på plats genom att skruva fast de tvärgående stängerna mot fästbeslagen.

Beskrivningstext

Den linjära spaltspridaren har en yttre ram i strängpressad aluminium, ställbara lameller och T-profiler, anodiserade eller polyesterlackerade i vit färg (RAL 9003).
I varje sektion för injustering av spridningsbild ingår två luftriktningslameller.

Spridaren ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda med mineralull som ljuddämpningsmaterial.
Den borttagbara linjära spaltspridaren monteras mot anslutningslådan med dolda skruvar.

Anslutningslådan levereras med ett spjäll för mätning och injustering av luftflöde.
Spridaren är borttagbar för att man ska komma åt mät- och injusteringsspjället i lådan.

Ställbara lameller och T-profiler kan lätt tas bort för åtkomst till anslutningslådan.

Spridningsbilden kan riktningsändras genom vridning av lamellerna utan att spridarens utseende märkbart förändras.

Beställningkod

SLM/S-N-L;FP-SE-ST-FI-CO-ID-ZT

S = Modell
      S     Tilluft
      E     Frånluft
      O    Opening front    

N = Antal spalter
      1, 2, 3, 4

L = Längd
      400, +1, .., 50000
 

Andra alternativ och tillbehör

FP=Front plate option
       N            No
       TC         TC Ceiling
       FC         Fineline Ceiling

SE = Sidoplåtar
         Y        Ja
         N        Nej

ST = Typ av sidoplåtar
        NA       Ej angivet
        N2       Standard (32 mm)
        O3       Endast en gavelsida (32 mm)

FI  = Ytbehandling
         PN        Lackerad
         MF        Maskingglättad

CO = Färg
          SW       Vit
          X          Specialfärg
          N          Ingen lackering

ID = Diffuser assembled with plenum
        N          No
        Y          Yes

ZT = Kundanpassad produkt
         N          Nej
         Y          Ja (ETO)

Tillbehörsprodukter

          PLM      Anslutningslåda
          PMM     Anslutningslåda
 

Kodexempel

        SLM/S-1-400, FP=N, SE=Y, ST=N2, FI=PN, CO=SW, ID=N, ZT=N

Downloads

 • Halton SLM – Linear slot diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton SLM – Lineaarinen rakohajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton SLM – Diffuseur linéaire à fentes

  Data

  fr

  Shape 2
 • SLM Spaltspridare för montage i undertak eller vägg

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton SLM – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.