CHB - Chilled beam

Active chilled beam with boost function for bulkhead installation

Compact size makes the product ideal for hotels and offices and for new buildings and renovation projects.

 • Kølebaffel til hotelværelser
 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsarmatur til installering over gangareal
 • Forskellige størrelser, som passer til køle- og luftmængdebehovet
 • Velegnet til hotelværelser, hvor der stilles høje krav til komfort og lydsvag drift
 • Boost-ventilator til at øge enhedens køle- og varmekapacitet.
 • Forbedret livscyklus:
  • Energieffektiv løsning med lave luft- og vandmængder ved både køling og opvarmning
  • Velegnet til brug sammen med frie energikilder og varmepumper
  • Økonomisk vedligeholdelse på grund af den enkle og rengøringsvenlige opbygning
  • Fungerer som et tørt system uden kondensering med begrænset brug af mekaniske dele: Ingen mekaniske filtre, drypbakke eller drænrør
 • Egnet til både renoveringsprojekter og nybyggeri

Boost-funktion

 • Hurtig reaktion på køle-/varmebehov via øget luftmængde gennem coilen
 • Effektiv blanding af tilluft og rummets luft
 • Øget vandkapacitet for enheden på 50-80 % ved både køling og opvarmning, afhængigt af brugsstedet
 • Nem adgang til eftermontering og vedligeholdelse af ventilator uden afmontering af coilen
 • Krav om adgangslem i loftet ved siden af returluftsristen
 • Flere reguleringsmuligheder
 • Rumregulator
  • Fjernbetjening til tænding af ventilatoren fra BMS /CTS-systemet i et på forhånd defineret tidsrum
  • Lokal styring af tænding i et på forhånd defineret tidsrum og slukning foretaget af gæsten

Produktvalg og tilbehør

 • Model med kombineret køle- og varmeflade
 • Modeller med tre forskellige bredder
 • Model til senere eftermontering af boost-ventilator
 • Integrerede kontrolventiler og aktuatorer
 • Integreret kondensdetektor, nøglekortlæser, rumeffektrelæ eller vinduekontakt   

The Halton CHB unit is an active chilled beam for bulkhead and enclosed installation with return and supply air grilles. The Halton CHB has an option of a boost fan integrated into the unit.

The return- and supply-air grilles shall be openable and removable for maintenance. The return-air grille has a 40-mm telescopic connection and the supply-air grille a 200-mm telescopic connection

The inlet duct connection shall be changeable and able to be located at the right, left, or middle of the supply-air plenum. When there is an integrated fan, there is no option for a connection in the middle.

The heat exchanger of the beam shall be oriented such that the water connections may be on either the right or left side of the beam.

All pipes shall be manufactured from copper, connection pipes with a wall thickness of 0.9–1.0 mm. The fins of the heat exchanger shall be manufactured from aluminium. The heat exchanger shall be factory pressure-tested. The maximum operating pressure of pipework shall be 1.0 MPa.

Each active chilled beam shall be protected by a removable plastic coating and individually packed in a plastic bag. Duct connection and pipe ends shall be sealed during transit.

Each chilled beam shall be identifiable by a serial number printed on a label attached to the active chilled beam.

Halton CHB

Aktiv kølebaffel med valgfri boost-funktion 

 • Kølebaffel til hotelværelser
 • Kombineret køle-, varme- og tilluftsarmatur til installering over gangareal
 • Forskellige størrelser, som passer til køle- og luftmængdebehovet
 • Velegnet til hotelværelser, hvor der stilles høje krav til komfort og lydsvag drift
 • Boost-ventilator til at øge enhedens køle- og varmekapacitet.
 • Forbedret livscyklus:
  • Energieffektiv løsning med lave luft- og vandmængder ved både køling og opvarmning
  • Velegnet til brug sammen med frie energikilder og varmepumper
  • Økonomisk vedligeholdelse på grund af den enkle og rengøringsvenlige opbygning
  • Fungerer som et tørt system uden kondensering med begrænset brug af mekaniske dele: Ingen mekaniske filtre, drypbakke eller drænrør
 • Egnet til både renoveringsprojekter og nybyggeri

Boost-funktion

 • Hurtig reaktion på køle-/varmebehov via øget luftmængde gennem coilen
 • Effektiv blanding af tilluft og rummets luft
 • Øget vandkapacitet for enheden på 50-80 % ved både køling og opvarmning, afhængigt af brugsstedet
 • Nem adgang til eftermontering og vedligeholdelse af ventilator uden afmontering af coilen
 • Krav om adgangslem i loftet ved siden af returluftsristen
 • Flere reguleringsmuligheder
 • Rumregulator
  • Fjernbetjening til tænding af ventilatoren fra BMS /CTS-systemet i et på forhånd defineret tidsrum
  • Lokal styring af tænding i et på forhånd defineret tidsrum og slukning foretaget af gæsten

Produktvalg og tilbehør

 • Model med kombineret køle- og varmeflade
 • Modeller med tre forskellige bredder
 • Model til senere eftermontering af boost-ventilator
 • Integrerede kontrolventiler og aktuatorer
 • Integreret kondensdetektor, nøglekortlæser, rumeffektrelæ eller vinduekontakt  

Dimensioner og vægt

L = 1000/1200/1400

L1 = 826/1026/1226 

Dimensioner med reguleringsboks monteret 

Inspektionslem bag på enheden

(BO=Y eller BO=R)

Vægt

30 kg (uden vand og ventilator)

Materiale

 Del

 Materiale

 Finish

 Bemærkning

 Returluftsrist

 Forlakeret galvaniseret stål

 Polyesterlakeret
 Hvid RAL 9003 /
 20 % glans

 Mulighed for
 specialfarver.
 Polyester-epoxy-lakeret.

 Tilluftsrist
 (WSD)

 Aluminium

 Polyester-epoxy-
 lakeret
 Hvid RAL 9003 /
 30 % glans

 Mulighed for
 specialfarver.
 Polyester-epoxy-lakeret.

 Kappe

 

 Galvaniseret stål

   

 Tilluftsboks

 Galvaniseret stål

   

 Beslag

 Galvaniseret stål

   

 Vekslerrør

 Kobber

   

 Vekslerlameller

 Aluminium

 
   

 Ventilatorramme

     

 Ventilatorblæserhjul

     

Rørtilslutningerne til køle-/varmtvand er Cu15/Cu12 med en vægtykkelse på 0,9-1,0 mm, som overholder den europæiske standard EN 1057:1996. Det maksimale driftstryk for køle-/varmtvandsrørene er 1,0 MPa. Tilluftskanalens tilslutning har en diameter på 125 mm. 

Tilbehør

 Tilbehør

Kode

 Beskrivelse

 Bemærking

  Kombineret
  køle-  og
  varmeflade

TC = H

 H =  Sløjfe med ekstra
 varmtvandscirkulation.

 Kobbervandrørets
 tilslutninger har Ø 15 mm
 (køling)
 og Ø 10 mm (opvarmning).

  Boost
  -ventilator

 BO = se 
 produktkode

 Boost-ventilatoren kan
 fabriksmonteres eller
 leveres senere til
 eftermontering.

 Eftermontering af
 boost-ventilatoren
 er kun mulig, 
 hvis BO=R vælges,
 når CHB bestilles.

  Kontrolventil

 CV = se
 produktkode

 Ventiler med justerbar
 Kvs-værdi
 (Danfoss RA-C, DN 15)
 eller med 
 begrænsningsfunktion
 for maks. gennemstrømning
 (Danfoss AB-QM,
 DN 10 for køling og
 Danfoss AB‑QM DN 15
 for opvarmning).

 Leveres fabriksmonteret
 eller separat.
 Hvis kontrolventiler
 fabriksmonteres,
 kan rørtilslutningernes
 placering ikke
 ændres på stedet.

  Ventilaktuator

 VM = se
 produktkode

 Aktuatorer til tænd/sluk
 af varme
 (230 VAC, NC
 eller 24 VAC, NC)
 for begge ventiltyper.
 Også mulighed for 230 V 0-10
 V-aktuator.

 Leveres fabriksmonteret
 eller separat.
 Kabellængde: 1,2 m.
 Hvis regulering er valgt,
 er 24 V- aktuator
 ikke mulig.

Funktion

Halton CHB-enheden er en aktiv kølebaffel til installation over nedhængt loft i værelsets gangareal.

Den primære tilluft føres ind i den aktive kølebaffels boks, hvorefter den fordeles ud i værelset via dyser og en tilluftsrist foran på kølebaflen. Tilluftsdyserne tilfører effektivt rumluften via returluftsristen og varmeveksleren, hvor den enten afkøles eller opvarmes. Den kombinerede luftstråle rettes mod loftsfladen.

Der er tre dysestørrelser, som muliggør forskellig tilluftsmængde.

Enheden fås i tre bredder, så den passer til forskellige design- og kapacitetsbehov.

Enhederne giver kontrol over køle- og varmekapaciteten i vandsiden.

Kølebaflen kan fabriksudstyres med enten en standardkontrolventil eller en kombineret kontrolventil.

Reguleringen kan enten bestå af en standardkontrolventil eller en kombineret kontrolventil. Begge betjenes med en varmeaktuator, og kontrolventilens vandmængde baseres på rumtemperaturen. Standardkontrolventilen har en justerbar Kvs-værdi. Den kombinerede kontrolventil har en justerbar nominel vandmængde, og der foretages en differenstryksmåling hen over kontrolventilen for at sikre, at der er tilstrækkelig stort differenstryk (min.: 16 kPa) til den justerede vandmængde og automatiske regulering, der bruges. Yderligere oplysninger kan findes i afsnittet "Dokument".  

Installation

Halton CHB-enheden er egnet til installation over nedhængt loft i gangarealet. Kølebaflens loftsbeslag kan fastgøres direkte på loftsfladen eller hænges op med gevindstænger (8 mm). Den anbefalede maksimumafstand for tilluftsristen fra loftet er 200 mm. Returluftsristen har en 40 mm teleskoptilslutning, og tilluftsristen har en 200 mm teleskoptilslutning.

Installér køle- og varmtvandskredsløbenes hovedrør over kølebaflernes niveau, så udluftning af rørene er muligt.


Billedet ovenfor: Hvis regulering eller boost-funktion er valgt, skal der være en inspektionslem til vedligeholdelse/installation

BEMÆRK: Hvis enheden leveres med fabriksmonterede ventiler, skal der være et mellemrum på ca. 80 mm over enheden. 

Indregulering

Køling

Den anbefalede kølevandsmængde er 0,02-0,10 kg/s, hvilket medfører en temperaturstigning på 1-4 °C i veksleren. Den anbefalede temperatur for vekslerens tilgangsvand er 14-16 °C, da kondensdannelse derved undgås. 

Opvarmning

Den anbefalede varmtvandsmængde er 0,01-0,04 kg/s, hvilket medfører et temperaturfald på 5-15 °C i varmeveksleren. Den anbefalede temperatur for varmevekslerens tilgangsvand er 35-45 °C.

Regulering og styring af vandmængden

Reguler kølebaflens vandmængde med standardkontrolventilen ved at vælge den ønskede Kvs-værdi i ventilhuset. Indstil den ønskede vandmængde i ventilhuset, hvis der bruges en kombineret ventil med automatisk regulering, og kontrollér trykforskellen (min.: 16 kPa) for ventilen. Regulering af vandmængden styrer kølebaflens køle- og varmekapacitet.

Justering af tilluftsmængden

Hver kølebaffel er udstyret med en måletap til måling af det statiske tryk, hvilket muliggør hurtig og nøjagtig måling af tilluftsmængden gennem baflen. Luftmængden beregnes ved hjælp af nedenstående formel.   

Værdien K fastlægges i henhold til nedenstående tabel: 

Dyse Bredde k [l/s] k [m3/h]
A 1000 2,14 7,71
A 1200 2,83 10,20
A 1400 3,59 12,91
B 1000 2,93 10,55
B 1200 3,90 14,06
B 1400 4,97 17,91
C 1000 4,00 14,40
C 1200 5,39 19,41
C 1400 6,94 24,99

Service

 

Kodebeskrivelse
1.  Returluftsrist
2.  Tilluftsrist
3.  Tilslutning af tilluft
4.  Tilslutning af kølevandsrør
5.  Tilslutning af varmtvandsrør

Åbn kølebaflens returluftsrist. Rengør varmevekslerens lameller med en støvsuger, og pas på ikke at beskadige lamellerne. Rengør retur- og tilluftsristene med en fugtig klud.

Kontrollér regelmæssigt, at aktuatorerne og vandmængdekontrolventilerne virker. 

Specifikationer

Halton CHB-enheden er en aktiv kølebaffel til installation over nedhængt loft i gangarealet med retur- og tilluftsriste. Der kan tilvælges integreret boost-ventilator i CHB-enheden.

Retur- og tilluftsristene skal kunne åbnes og afmonteres i forbindelse med vedligeholdelse. Returluftsristen har en 40 mm teleskoptilslutning og tilluftsristen en 200 mm teleskoptilslutning.

Tilluftskanalens tilslutning skal kunne udskiftes og skal kunne placeres i tilluftsboksens højre side, venstre side eller midte. Hvis der er en integreret ventilator, er det ikke muligt at vælge tilslutning i midten.

Baflens varmeveksler skal vendes, så vandtilslutningerne er i baflens højre eller venstre side.

Alle rør skal være fremstillet af kobber, og tilslutningsrørene skal have en vægtykkelse på 0,9-1,0 mm. Varmevekslerens lameller skal være fremstillet af aluminium. Varmeveksleren skal tryktestes på fabrikken. Rørene skal have et maksimalt driftstryk på 1,0 MPa.

Hver aktiv kølebaffel skal være beskyttet med en aftagelig plastbelægning og være pakket enkeltvist i en plastpose. Kanaltilslutningen og rørenderne skal være forseglet under transport.

Alle kølebafler skal kunne identificeres ud fra et serienummer trykt på et mærkat, som sidder på den aktive kølebaffel. 

Rumregulering

Rumregulering

Halton My Environment-kontrolpanelet giver større velvære for hotelgæsterne og er nemt at bruge. Hotelgæsterne kan nemt justere rumforholdene. 

Boost-funktion

 • Giver den ønskede komfort for gæsten og reagerer på ibrugtagningsændringer
 • Gæsten kan hurtigt ændre rummets temperatur
 • Gæsten kan starte/stoppe boost-funktionen manuelt.

Komfort

 • Regulering af opvarmning og køling af rummet
 • Tydelig og nem trykfølsom brugerflade
 • Individuel justering af rummets temperatursætpunkt
 • Hurtig boost-funktion med tidsbegrænsning
 • Panelskærmens lysstyrkes tilpasses automatisk til lysforholdene i rummet.  

Energi

 • Ibrugtagningsstyring med netværkstilslutning og nøglekortlæser (tilvalg)
 • Reduceret luftmængde, opvarmning og køling, når rummet ikke bruges (tilvalg)
 • Energibesparende vindueskontakt (tilvalg).

Sikkerhed

 • Kondensforebyggelse med kondenssensor (tilvalg)
 • Netværkstilslutning, LonWorks eller Modbus RTU
 • Overvågning af forholdene i rummet via buskommunikation
 • Forudinstalleret og fabrikstestet enhed kan leveres.

Forskellige designmuligheder

Den logiske og enkle trykfølsomme skærm er meget nem at betjene for gæsten.

Brugerpanelet monteres plant og passer ind i rammerne fra andre producenter. Der er flere farve- og teksturvalgmuligheder, f.eks. standardhvid, sølv, imiteret træ mm. Nogle af de kompatible producenter er TEM, Bticino, Gewiss og Vimar.

Halton-kontrolpanel til værelse

 • Montering plant med væg
 • Overflademontering

Den trykfølsomme brugerflade er nem at bruge. Skærmens lysstyrke tilpasses automatisk til lysforholdene i rummet.
Enhedens design og skærmudseende kan justeres i henhold til projektbehovet, for eksempel med forskellige rammefarver eller skærmbaggrundsbilleder.  

 

Panel A (boost-knappen kan skjules vha. BMS-systemet, eller den kan forhåndskonfigureres på fabrikken) 

 

Panel B (hvis BO=Y eller R er valgt, leveres boost-modellen (højre), hvis BO=N er valgt, leveres modellen i venstre side) 

 

Drift

Boost-funktionen startes, hvis rummets temperatur afviger fra referencesignalets værdi, og et af følgende gælder:

 • Rummets status ændres til reserveret (integration med HIS).
 • Nøglekortet sættes i kortlæseren (tilvalg).
 • Gæsten starter boost-funktionen manuelt via brugerfladen.  

 

Driftstilstande 

 

 

Reguleringsindgange

 • Rumtemperatur
 • Ibrugtagning af rummet, nøglekortslæser (tilvalg)
 • Vindueskontakt (tilvalg)
 • Kondensdetektor (tilvalg).

Reguleringsudgange

 • Styring af boost-ventilator
 • Ventilstyring af kølevand
 • Ventilstyring af varmt vand
 • Min. og maks. primær luftmængde (luftmængdedæmper bestilles separat)
 • Elrelæ i rum (tilvalg).

Kommunikation

 • LonWorks FTT-10
 • Modbus RTU (RS-485)  

Bestillings kode

CHB/S-W-E-K; CO-TC-BO-CV-VM-ZT

S  = Dysetype
        A         Dyse 5
        B         Dyse 6
        C         Dyse 7

W = Enhedens samlede bredde
       1000    1000 mm
       1200    1200 mm
       1400    1400 mm

E = Placering af tilluftstilslutning
       R          Højre
       L           Venstre
       M          Midtfor

K = Placering af rørtilslutninger
       R          Højre
       L           Venstre

Andre muligheder og tilbehør

CO = Ristenes farve
          SW     Hvid
          X        Specialfarve

TC = Køle-/varmefunktioner (sløjfetype)
          C        Køling
          H        Køling og opvarmning

BO = Boost-ventilator
          N        Nej
          Y        Ja
          R        Eftermontering mulig

CV = Kontrolventiler
         N           Ikke tildelt
         A1         Justerbar Kvs (Danfoss RA-C, DN 15), fabriksmonteret
         A2         Justerbar Kvs (Danfoss RA-C, DN 15), leveres separat
         A3         Grænse for maks. gennemstrømning (Danfoss AB-QM),
                       DN 10 (opvarmning) og DN 15 (køling), fabriksmonteret
         A4         Grænse for maks. gennemstrømning
                      (Danfoss AB-QM), DN 10 (opvarmning) og 
                      DN 15 (køling), leveres separat

VM = Ventilaktuator
          N           Ikke tildelt
          A1         24 V Tænd/sluk
          A2         230 V tænd/sluk
          A3         24 V 0-10 V Modulation

ZT = Tailored produkt
         N            Nej
         Y            Ja (ETO)

Eksempel på kode

         CHB /A-1000-L-R, CO=SW, TC=H, BO=Y, CV=A3, VM=A2, ZT=N 

Downloads & Media

Halton CHB - fr
Type
Datablad
Sprog
French (France)
Størrelse
2,1 MB