FDI - Fire damper

Fire damper

The sizes of this CE marked fire damper are from 100 up to 630.
Fire classification is EI 60 S.

 • Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave
  ( = EI 60 (ve,ho, i<->o) S) 
 • Opfylder også brandklasse E 90 (ho, i<->o) S i betonlofter 
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010 
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 3, DS/EN 1751 
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751 
 • Monteres i runde kanaler (Ø100-Ø630) 
 • Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af spjældakselens position 
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter 
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s 
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger 
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard) 
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol

NB:   Kan installeres og støbes fra 1 side. Ingen støbning/eftertætning mellem
          spjæld og væg.

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket 
 • Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning), 72°C 
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider 
 • Tilbehør: Microswitch (Kun til manuelle modeller)

Brand- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Brandmodstandsklassen skal være EI 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Brand- og røgspjældet skal være godkendt til at kunne installeres fra én side. Eftertætningen af det monterede spjæld skal være synlig, således at det tydeligt fremgår, om spjældet er installeret og tætnet korrekt.

I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C, det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

Brand- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.

Brand- og røgspjældets bladtætning skal være udført med dobbelte tætningspakninger.
Brand- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.

Halton FDI

CE-mærket brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

 • Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave (EI 60 (ve,ho, i<->o) S) 
 • Opfylder også brandklasse E 90 (ho, i<->o) S i betonlofter 
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • CE-mærket i henhold til EN 15650:2010 
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 4, DS/EN 1751 
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751 
 • Monteres i runde kanaler (Ø100-Ø630) 
 • Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af spjældakselens position 
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter 
 • Spjældets lukkefunktion er afprøvet ved en lufthastighed på 15 m/s 
 • Spjældet er forsynet med integrerede gummitætninger 
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard) 
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol

 NB:   Kan installeres og støbes fra 1 side. Ingen støbning/eftertætning mellem
          spjæld og væg.

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket 
 • Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning), 72°C
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider 
 • Tilbehør: Limitswitch (Kun til manuelle modeller)

Dimensioner og Vægt

NS ØD L L1 L2 L3 X
100 99 145 105 40 183 40
125 124 145 105 40 208 40
160 159 145 105 40 242 40
200 199 145 105 40 283 40
250 249 145 105 40 333 40
315 314 145 105 40 398 40
400 399 245 135 110 480 100
500 499 245 135 110 580 100
630 629 245 135 110 710 100

Størrelsen på montagehullet må maksimalt være ØD +20 mm uanset om det installeres i gipsvægge, murværk eller betonlofter.

 


Spjældbladets tykkelse er 40 mm. Se også afsnittet Installation.
 

Mængde af brandtætningsmasse (kg)

    GBG-type WURTH-type HILTI-type
NS liter/dimension/ordre kg/dimension/ordre kg/dimension/ordre kg/dimension/ordre
100 1.23 0.98 0.98 1.23
125 1.49 1.19 1.19 1.49
160 1.85 1.48 1.48 1.85
200 2.35 1.88 1.88 2.35
250 2.99 2.39 2.39 2.99
315 3.92 3.13 3.13 3.92
400 4.30 3.44 3.44 4.30
500 5.56 4.45 4.45 5.56
630 7.60 6.08 6.08 7.60

 

  GBG WÜRTH HILTI
kg/sæk 20 10 20
liter/sæk 25 12 20

 

Vægt (kg) 

NS MA MO MA + FB

MO + FB

100 1.05 2.50 2.03 3.48
125 1.30 2.70 2.49 3.89
160 1.70 3.15 3.18 4.63
200 2.20 3.60 4.08 6.38
250 3.05 4.50 5.44 6.89
315 4.15 5.60 7.28 8.73
400 6.80 8.25 10.24 11.69
500 9.50 10.95 13.95 15.40
630 14.05 15.50 20.13 21.58

MA = manuel aktuator  MO = elektrisk aktuator   FB = Brandgips er monteret i flange fra fabrik

Materialer

 Del  Materiale
 Svøb  Galvaniseret stål
 Blad  Galvaniseret stål
 Varmeisolerende opbygning
 Bladtætning  Silicium
 Ekspanderende tætning  Grafitmasse
 Lukkefjedre  Rustfrit stål
 Kanaltætning på svøb  Gummiblanding (1C-polyurethanhybrid)
 Brandgips er monteret i flange fra fabrik   Sealfire W1000 (Würth)

Tilbehør

 Tilbehør Kode  Beskrivelse
 Net på én side (aktuatorside) N1  Galvaniseret stål, 10x10 mm
 Monteret på aktuatorside
 Net på begge sider N2  Galvaniseret stål, 10x10 mm
 Sikring (manuel) FU  Termisk udløsning ved 72 °C
 Mikroswitch (manuel) MS  Lukkestillingsindikering /
 beskyttelsesklasse IP 65
 Brandgips er monteret i flange
 fra fabrik
FB  Sealfire W1000 (Würth)

NOTE!
CE godkendelsen for Halton FDI brandspjæld gælder også hvis installation og brandlukning foretages på stedet og udføres iht. vejledning. For yderligere information, see under Dokumenter/Installation.

CE godkendelse er gyldig også når brandgips er monteret i flange på FDI brandspjæld fra fabrik (FB)

Elektrisk aktuators (S3, S4)

S3      GNA126.1E/T10, AC/DC 24 V  (72 ºC) 7 Nm, med mikroswitch
S4      GNA326.1E/T10, AC 230 V      (72 ºC) 7 Nm, med mikroswitch

Denne produkttype opfylder DS428, 4. udgave. Brand- og røgspjældet er forsynet med en springreturn motor, 72 ºC termostat og er strømløs lukket.

Manuel model (MA)

MA     Manuel aktuator, spring release

Modellen er forsynet med en fjeder samt et mekanisk smelteled, som smelter ved 72ºC (Dog kan denne temperatur ændres - se tilbehør).

Funktion

Halton FDI er et rundt brand- og røgspjæld (BRS), som er godkendt i henhold til DS428, 4. udgave .

Spjældet overholder kravene til brandmodstandsklasse EI 60 (ve,ho,i<->o) S, er klassificeret efter 13501-3 og er testet efter DS/EN 1366-2. Brandmodstandsklassen er overholdt både ved vandret eller lodret installation og spjældet er godkendt til alle vægtyper samt lofter. I betonlofter er brandmodstandsklasse E 90 (ho,i<->o) S også overholdt.

Når dette spjæld er lukket, forhindrer dobbelttætningen effektivt gasser i at spredes. Den fleksible tætning i det dobbelte tætningssystem reagerer ved lavere temperaturer, mens grafitmassen expanderer og tætner systemet ved temperaturer fra 150 °C.

Brand- og røgspjældet er som standard forsynet med en spring-return motor med en brandtermostat på 72 °C og en synlig stillingsindikator. Sikringen reagerer på en temperaturstigning og lukker spring-returnbladet. Spjældet lukker automatisk ved strømsvigt (Fail-safe lukning).

Halton FDI kan stadig rekvireres som en manuel model, som er forsynet med smelteled med udløsningstemperaturer på hvor 72 °C.

NB: manuelle spjæld er ikke godkendt i henhold til DS 428, 4. udgave .

DS 428,4. udgave kræver, at alle spjæld der indgår i bygningens brandsikring skal motioneres hver 7. dag. Dette kan gøres enten via bygningens CTS system eller via et stand-alone system. Halton kan tilbyde stand-alone systemet HSM, som er et simpelt aktiverings-, overvågnings- og testsystem. Røgdetektorer kan tilsluttes systemet således at de tilsluttede spjæld mm. aktiveres, hvis der er signal fra røgdetektor. Halton BRS spjældet Halton FDI kan let tilsluttes stand-alone systemet Halton HSM, styrings- og testsystem eller Halton CTS.

Installation

Alle produktmodeller af Halton FDI spjældet kan installeres vertikalt og horisontalt i murede eller støbte vægge og lofter samt lette vægge.

Se instalaations video fra link nedenfor:
Halton FDI installation

Der skal altid udføres en montageåbning af passende størrelse i bygningskonstruktionen. Montagehullets størrelse må maksimalt være spjældets diameter + 20 mm.

Når brandspjældet installeres i gipspladevægge, skal der først laves en vægforstærkning, således at spjældet kan skrues i væggens stålskelet.

Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.

Hvis dette ikke er gjort, skal der monteres en montageramme inden den egentlige installation kan foretages. Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.

Udfyld mellemrummet mellem spjældet og væggen med f.eks rockwool. Installationen færdiggøres ved at tætne rammen fra forsiden af spjældet med en gipsbaseret brandisoleringsmasse, som er egnet til formålet (f.eks. som GPG, fra Palokatkomiehet Oy; CB 637, fra Hilti; og FIREBREAK COMPOUND, fra Würth). Eftertætning er ikke nødvendig.
Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet. Rengør spjældet efter installation.

 

 

 

Halton FDI skal kun tilsøbes i rammen og ikke mellem spjældet og væggen, se næste afsnit.

Detaljerede montageanvisninger samt certifikat leveres med hvert enkelt produkt.
Se også afsnittet Dokumenter / Montageinstruktioner.

Ledningsdiagram for elektrisk aktuator (Siemens)


 

Ledningsdiagram for manuel aktuator (med mikroswitch, MS)

                Brandspjæld åbent                                             Brandspjæld lukket
                  K1:  13/14 lukket                                                 K1:  13/14 åbent
                         21/22 åbent                                                         21/22 lukket

Det manuelle brandspjæld kan forsynes med en bipolær mikroswitch, som viser lukningen af spjældbladet. Mikroswitchen har potentialefrie punkter (no = normalt åben og nc = normalt lukket), som kan bruges til kontrol af andre brandspjæld i systemet, som er forsynet med elektrisk udløsning og dermed afgive alarm. Maksimumspænding og strømstyrke er 400 V, 10A.

Service

Halton FDI med GNA springreturn motor kræver ikke meget service, da det jævnfør DS428, 4. udgave skal funktionstestes automatisk hver 7. dag. Dog skal det mindst én gang om året inspiceres manuelt, hvor det blandt andet bør sikres, at koblingen mellem motor og spjældbladets aksel stadig sidder korrekt. Sikringen på et spjæld med elektrisk aktuator skal udskiftes, hvis den er blevet udløst som følge af temperaturer over 72 °C.

Et manuelt brandspjæld uden microswich er ikke tilsluttet et overvågningssystem, og det anbefales derfor at inspicere spjældet minimum én gang om året. Et lukket, manuelt spjæld kan bringes til normalposition efter at smeltesikringens temperatur er faldet igen til under løsningstemperaturen. Hvis bladet ikke låser, er smeltesikringen defekt og skal udskiftes. Sikringen kan let udskiftes fra spjældets yderside.

En inspektionslem skal installeres i nærheden af spjældet som beskrevet i bygningsreglementet (Indgår ikke i leverancen).

I tilfælde af fejl på spjældet og/eller defekt motor, kontakt Halton A/S for vejledning. Udskift IKKE dele af spjæld, motor mm. selv, da funktionsgarantien hermed ophører.

Beskrivelse

Brand- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Brandmodstandsklassen skal være EI 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Brand- og røgspjældet skal være godkendt til at kunne installeres fra én side. Eftertætningen af det monterede spjæld skal være synlig, således at det tydeligt fremgår, om spjældet er installeret og tætnet korrekt.

I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C, det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

Brand- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.

Brand- og røgspjældets bladtætning skal være udført med dobbelte tætningspakninger.
Brand- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.

Bestillings kode

FDI-D; RE-FU-AC-ZT

D = Diameter af kanaltilslutning
      100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

Andre muligheder og tilbehør

RE = Udløsertype
         MA     Manuel
         S3      GNA126.1E/T10, 24 V (72 °C), 7 Nm     
         S4      GNA326.1E/T10, 230 V, (72 °C), 7 Nm

FU = Udløsningstemperatur
         72       72 °C

AC = Tilbehør
         N1      Sikkerhedsnet, 1 side (monteret på aktuatorside)
         N2      Sikkerhedsnet, 2 sider
         MS     Mikroswitch
         FB      Brandgips er monteret i flange fra fabrik

ZT = Tailored produkt
        N        Nej
        Y        Ja
 

Kodeeksempel

        FDI-160, RE=S3, FU=72, ZT=N

Downloads & Media

Halton FDI - asennusohje
Type
Manual
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
1,1 MB
Halton_FDI_Монтаж
Type
Manual
Sprog
Russian (Russia)
Størrelse
980,7 kB
Halton FDI - Installation Instructions
Type
Manual
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
247,2 kB
Suoritustasoilmoitus (DoP) - FDI
Type
Certifikat
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
101,1 kB
Prestandadeklaration (DoP) - FDI
Type
Certifikat
Sprog
Swedish (Sweden)
Størrelse
110,4 kB
Declaration of Performance (DoP) - FDI
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
100,6 kB
Construction Product Regulation (CPR) - Fire dampers
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
87,3 kB
Palo- ja savunhallintapeltien asennustodistus
Type
Certifikat
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
227,4 kB
Installation Certificate for Fire Dampers (used in UK)
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
527,5 kB