FDT - Fire damper

Fire damper

The sizes of this CE marked fire damper are from 200x200 mm up to 2100x1000 mm.
Fire resistance classification is EI 60 S.

Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave = EI 60 (ve,ho, i<->o) S

 • Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret efter DS/EN 13501-3
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 4, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i rektangulære kanaler (WxH: 200x200-2100x1000) og runde kanaler (Ø630-Ø1250)
 • Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af spjældakselens position
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter - ingen ekstra rammer er nødvendige
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol

NB: Kan installeres og støbes fra 1 side. Ingen støbning/eftertætning mellem spjæld og væg.
Brandtætning kan dermed kontrolleres direkte fra 1 side.
 

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
 • Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning) 72°C
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
 • Tilbehør: Svøbforlænger på 210 mm 

Brand- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Brandmodstandsklassen skal være EI 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Brand- og røgspjældet skal være godkendt til at kunne installeres fra én side.                                                      

Eftertætningen af det monterede spjæld skal være synlig, således at det tydeligt fremgår, om spjældet er installeret og tætnet korrekt.

Ekstra information:

Brand- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Brand- og røgspjældets bladtætning skal være udført med dobbelte tætningspakninger.
Brand- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.

I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C, det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

Halton FDT

CE-mærket brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave = EI 60 (ve,ho, i<->o) S

 • Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret efter DS/EN 13501-3
 • CE-mærket iht. Byggevaredirektivet 89/106/EEC
 • Opfylder tæthedskravene for lukkespjæld for klasse 4, DS/EN 1751
 • Spjældets svøb opfylder tæthedskravene for klasse C, DS/EN 1751
 • Monteres i rektangulære kanaler og runde kanaler (Ø 630-1250)
 • Kan monteres både vandret og lodret, uafhængig af spjældakselens position
 • Klar til installation i samtlige vægtyper og lofter - ingen ekstra rammer er nødvendige
 • Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 (Kvalitetsstandard)
 • VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter, er ansvarlig for den eksterne kvalitetskontrol

NB: Kan installeres og støbes fra 1 side. Ingen støbning/eftertætning mellem spjæld og
væg. Brandtætning kan dermed kontrolleres direkte fra 1 side.
 

Produktmodeller og tilbehør

 • Forsynet med 24V eller 230V springreturn motor (inkl. 72°C termostat), strømløs lukket
 • Mulighed for manuel model (smelteled og fjederudløsning), 72°C
 • Tilbehør: Sikkerhedsnet på én eller to sider
 • Tilbehør: Svøbforlænger på 210 mm

Dimensioner og vægt

 

W =  200, 250, 300, 350, 400...2100
H  =  200, 250, 300, 350, 400..1000

NS WxH D-1 La Lb C L L+2xC
630 600x600 629 362 468 52 830 934
* 710 800x800         830 946
800 800x800 799 362 468 58 830 946
1000 1000x1000 999 572 678 58 1250 1366
1250 1000x1000 1249 572 678 58 1250 1366

*)  Ikke standard størrelse

Spjældbladets tykkelse er 50 mm.
Ved installation i betonlofter, -vægge eller murede vægge, må montagehullet maksimalt være W/H+50 mm.
Ved installation i lette gipsvægge, må montagehullet maksimalt være W/H+50 mm.
 

Vægt (kg)

Ring til dit lokale Halton A/S kontor.
 

Mængde af brandtætningsmasse

Brandtætningsmasse til spjældene kan købes hos Halton A/S.
Ring til dit lokale Halton A/S kontor.

  GBG-type  WÜRTH-type  HILTI-type 
 kg /sæk 20 11,5 20
 l / sæk 25 10 20

Materiale

 Del  Materiale  Bemærking
 Svøb og installationsflange  Galvaniseret stål  
 Blad  Varmeisolerende opbygning  
 Bladtætning  Silicone  
 Ekspanderende tætning  Grafitmasse  
 Lukkefjedre  Rustfrit stål  
 Kanaltætning på svøb  Gummiblanding (1C-polyurethanhybrid)  EPDM rubber

Halton FDT-spjældets svøb, installationsflanger og installationsramme er lavet af galvaniseret stål. Spjældbladet er opbygget af varmeisolerende materiale og udstyret med en varmeekspanderende tætning af grafitmasse. Yderst er spjældbladet tætnet med silicone.

Tilbehør

 Tilbehør

Kode

 Beskrivelse

 Net på én side (aktuatorside) N1  Net i galvaniseret stål, 10x10 mm
 Monteret på aktuatorside
 Net på begge sider N2  Net i galvaniseret stål, 10x10 mm
 Forlængelse af svøb CE  Længde 210 mm, galvaniseret stål
 Smeltesikring (til manuel model) FU  Termisk udløsning ved 72 ºC
 Limitswitch (til manuel model) MS  Lukkestillingsindikering / beskyttelsesklasse IP65

Det manuelle brandspjæld kan forsynes med en bipolær mikroswitch, som viser lukningen af spjældbladet. Mikroswitchen har potentialefrie punkter (no = normalt å ben og nc = normalt lukket), som kan bruges til kontrol af andre brandspjæld i systemet, som er forsynet med elektrisk udløsning og dermed afgive alarm. Maksimumspænding og strømstyrke er 400 V, 10A.
 

Aktuators

MA     Manual model (fjeder samt et mekanisk smelteled)

B1      BF24-T-2      driftsspænding AC/DC 24V (72 ºC) 18 Nm, brandtermostat 
B2      BF230-T-2    driftsspænding AC 230V     (72 ºC) 18 Nm, brandtermostat

Denne produkttype opfylder DS428, 4. udgave . Brand- og røgspjældet er forsynet med en springreturn motor, 72 ºC termostat og er strømløs lukket.

Manuel modellen er forsynet med en fjeder samt et mekanisk smelteled, som smelter ved 72ºC (Dog kan denne temperatur ændres - se Produktkode).

Funktion

Halton FDT er et firkantet brand- og røgspjæld (BRS), som er godkendt i henhold til DS428, 4. udgave. Spjældet overholder kravene til brandmodstandsklasse EI 60 (ve,ho,i<->o) S , er klassificeret efter 13501-3 og er testet efter DS/EN 1366-2. Brandmodstandsklassen er overholdt både ved vandret eller lodret installation og spjældet er godkendt til alle vægtyper samt lofter.

Når dette spjæld er lukket, forhindrer dobbelttætningen effektivt gasser i at spredes. Den fleksible tætning i det dobbelte tætningssystem reagerer ved lavere temperaturer, mens grafitmassen expanderer og tæ tner systemet ved temperaturer fra 150 °C.

Brand- og røgspjældet er som standard forsynet med en BF-spring-return motor med en brandtermostat på 72 °C og en synlig stillingsindikator. Sikringen reagerer på en temperaturstigning og lukker spring-returnbladet. Spjældet lukker automatisk ved strømsvigt (Fail-safe lukning). (NB de svenske modeller er uden en brandtermostat)

Halton FDT kan stadig rekvireres som en manuel model, som er forsynet med smelteled med udløsningstemperatur 72 °C, hvor 72 °C er standard. NB: manuelle spjæld er ikke godkendt i henhold til DS 428, 4. udgave. 
 

Funktionstest af brand-, flamme-, røg- og røgevakueringsspjæld

DS 428,4. udgave kræver, at alle spjæld der indgår i bygningens brandsikring skal motioneres hver 7. dag. Dette kan gøres enten via bygningens CTS system eller via et stand-alone system. Halton kan tilbyde stand- alone systemet HSM, som er et simpelt aktiverings-, overvågnings- og testsystem. Røgdetektorer kan tilsluttes systemet således at de tilsluttede spjæld mm. aktiveres, hvis der er signal fra røgdetektor. BRS spjæ ldet Halton FDT kan let tilsluttes stand-alone systemet Halton Safe HSM, styrings- og testsystem eller CTS.

Installation

Alle produktmodeller af Halton FDT-spjældet kan installeres vertikalt og horisontalt i murede eller støbte vægge og lofter samt lette vægge. Halton FDT skal kun tilstøbes i rammen og ikke mellem spjældet og væggen, se næste afsnit.
Detaljerede montageanvisninger samt certifikat leveres med hvert enkelt produkt. Se også afsnittet Dokumenter / Montageinstruktioner.
 

Installation i alle vægtyper 

Kontrollér først spjældets lukkefunktion inden installationen. For motormodeller gøres dette vha. den medfølgende unbraconøgle.
Når brandspjældet installeres i gipspladevægge, skal der først laves en vægforstærkning, således at spjældet kan skrues i væggens stålskelet. Hvis dette i kke er gjort, skal der monteres en montageramme inden den egentlige installation kan foretages. Montageramme leveres altid med spjældet. Beskyt spjæld og aktuator under montagen ved hjælp af plastik eller på anden måde.
Der skal altid udføres en montageåbning af passende størrelse i bygningskonstruktionen. Montagehullets størrelse må maksimalt være spjældets diameter + 50 mm. Udfyld mellemrummet mellem spjældet og væ ggen med f.eks rockwool. Installationen færdiggøres ved at tætne rammen fra forsiden af spjældet med en gipsbaseret brandisoleringsmasse, som er egnet til formålet (f.eks. som "Gipsmø rtel" fra Firesafe A/S, "CP 637" fra Hilti eller "Gipsmørtel" fra Würth). Eftertætning er IKKE nødvendig i de fleste tilfælde. En undtagelse er dog ved vægge med tomt hulrum, hvor varme gasser skal forhindres i at træ nge ind i bygningsdelen jvf. BR08.
Installationen kan også foregå således, at spjældets ramme fyldes med brandisoleringsmassen, mens spjældet f.eks. ligger løs på gulvet. Når spjældet er tørt, kan det skrues op i væggen/rammen.
Kontrollér spjældets lukkefunktion efter installationen. For motormodeller gøres dette ved at sætte spænding til spjældet.
Rengør spjældet efter installation.

Modulinstallation 

To spjæld eller flere spjæld kan monteres med de samme skruer på den én side således, at kanten på det nederste spjæld bliver enten udjævnet eller fjernet, og tilstø bningen kan fordeles uhindret fra den ene yderside til den anden.
NB! Der skal være 100 mm væg mellem spjældene, som har samme brandklassification som den resterende væg. Se installationsanvisningen.

Ledningsdiagram for elektrisk aktuator

Spjældet skal være strømløs lukket

BF24-T-2      Strømforsyning 24 VAC/VDC, med sikring 72ºC
BF230-T-2    Strømforsyning 230 VAC, med sikring 72ºC
 

Ledningsdiagram for manuel aktuator (med limitswitch, MS)

Brandspjældet indstilles manuelt ved at dreje spjældbladet til den ønskede stilling ved hjælp af indikeringshåndtaget. Spjældet låses med smeltesikringen. Hvis spjældbladet ikke lå ser, er sikringen defekt og må udskiftes.

 
                      Spjæld åben                                                      Spjæld lukket
                      K1: 13/14 lukket                                                 K1: 13/14 åben
                        21/22 åben                                                        21/22 lukket

Servicing

Halton FDT med BF/BLF springreturn motor kræver ikke meget service, da det jævnfø r DS428, 4. udgave skal funktionstestes automatisk hver 7. dag. Dog skal det mindst én gang om året inspiceres manuelt, hvor det blandt andet bør sikres, at koblingen mellem motor og spjældbladets aksel stadig sidder korrekt. Sikringen på et spjæld med elektrisk aktuator skal udskiftes, hvis den er blevet udløst som følge af temperaturer over 72 °C.

Et manuelt brandspjæld uden microswich er ikke tilsluttet et overvågningssystem, og det anbefales derfor at inspicere spjældet minimum én gang om året. Et lukket, manuelt spjæ ld kan bringes til normalposition efter at smeltesikringens temperatur er faldet igen til under løsningstemperaturen. Hvis bladet ikke låser, er smeltesikringen defekt og skal udskiftes. Sikringen kan let udskiftes fra spjældets yderside.

En inspektionslem bør installeres i nærheden af spjældet som beskrevet i bygningsreglementet (Indgår ikke i leverancen).

I tilfælde af fejl på spjældet og/eller defekt motor, kontakt Halton A/S for vejledning. Udskift IKKE dele af spjæ ld, motor mm. selv, da funktionsgarantien hermed ophører.

Beskrivelse

Brand- og røgspjældet skal være CE-mærket i henhold til EN 15650:2010.
Brandmodstandsklassen skal være EI 60 (ve,ho,i<->o) S og i betonlofter også E 90 (ho,i<->o) S.
Brand- og røgspjældet skal være godkendt til at kunne installeres fra én side.
Eftertætningen af det monterede spjæld skal være synlig, således at det tydeligt fremgår, om spjældet er installeret og tætnet korrekt.

Ekstra information:

Brand- og røgspjældets svøb skal have integrerede gummipakninger og opfylde tæthedskravene i henhold til DS/ EN 1751 klasse C.
Brand- og røgspjældets bladtætning skal være udført med dobbelte tætningspakninger.
Brand- og røgspjældet skal være egnet til både lodret og vandret installation i støbte eller murede vægge og lofter samt gipsvægge imellem brandadskillelser.

I motormodeller skal sikringen aktiveres ved 72 °C, det skal være muligt at udskifte den fra ydersiden.
Spjældet skal have mulighed for ekstern åbning / betjening af udløsning samt lukning.
Brand- og røgspjældet skal være udstyret med en synlig stillingsindikator.

Bestillings kod

FDT/S-W-H-D; MA-RE-FU

S = Type af kanaltilslutning
       R     Rektangulær tilslutning
       C     Cirkulær tilslutning

W = Bredde
        200, 250, 300, 350, 400, 450, 500..., 2100

H = Højde
        200, 250, 300, 350, 400, 450, 500..., 1000

D = Diameter af kanaltilslutning (cirkuær tilslutning)
       630, 800, 1000, 1250
 

Andre muligheter og tilbehør

MA = Materiale
         CS    Galvaniseret stål

RE = Udløsertype
         MA    Manuel, smelteled + fjeder
         B1     BF24-T-2   (72 °C), 18 Nm
         B2     BF230-T-2 (72 °C), 18 Nm

FU = Udløsningstemperatur (°C)
         72     72 °C

AC = Tilbehør
         CE    Svøbforlængelse, 210mm (for vægtykkkelse > 200mm)
         MS    Limitswitch 
         N1     Sikkerhedsnet, 1 side (monteret på aktuatorside)
         N2     Sikkerhedsnet, 2 sider

ZT = Tailored produkt
        
N      Nej
         Y      Ja
 

 Kodeeksempel

        FDT/R-200-200, MA=CS, RE=B1, FU=72, ZT=N

Downloads & Media

Asennusohje - Halton FDT
Type
Manual
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
575,4 kB
Installation guide - Halton FDT
Type
Manual
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
290,6 kB
Palo- ja savunhallintapeltien asennustodistus
Type
Certifikat
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
227,4 kB
Installation Certificate for Fire Dampers (used in UK)
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
527,5 kB
Suoritustasoilmoitus (DoP) - Halton FDT
Type
Certifikat
Sprog
Finnish (Finland)
Størrelse
70,8 kB
Ydeevnedeklaration (DoP) - Halton FDT
Type
Certifikat
Sprog
Dansk (Danmark)
Størrelse
58,6 kB
Declaration of Performance (DoP) - Halton FDT
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
52,0 kB
Construction Product Regulation (CPR) - Fire dampers
Type
Certifikat
Sprog
English (United Kingdom)
Størrelse
87,3 kB