BDR - Plenum

Plenum for grilles

Ideal for spaces that need customisation in grille sizes.

 • Plenum for connecting supply/exhaust grille to ductwork
 • Ensures proper function of the supply air diffuser
 • Wide range of grille dimensions and models
 • Spring clips fastening of the grille
 • Access for ductwork cleaning

Product Models & Accessories

 • Model with sound attenuation material
 • Detachable airflow rate measurement and adjustment module
   

Specification

The plenum shall be made of galvanised steel.

The plenum shall comprise an airflow measurement and adjustment unit.
The grille shall be detachable to provide access to the measurement and adjustment module in the plenum.

The plenum shall have mineral wool as sound insulation material.

The plenum shall reduce duct pressure and air velocity in order to supply air through the whole face area of the grille and improve the air distribution quality.

Introduction

Halton BDR

Těsný plenum box pro výustky a mřížky

 • Plenum box pro napojení přívodní nebo odtahové mřížky ke vzduchotechnickému potrubí
 • Zajišťuje správnou funkci mřížky přívodního vzduchu
 • Možnost připojit mřížky různých rozměrů
 • Pružinové spony pro upevnění mřížky k plenum boxu
 • Přístup pro čištění potrubí

 

Typy výrobku & příslušenství

 • Typ se zvukově izolačním materiálem
 • Odnímatelný modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci

Dimensions

 

ROZMĚRY

NS

L

H

K

K1

ØD

200x50

195

45

250

80

99

200x100

195

95

250

80

99

250x100

245

95

275

92

124

300x100

295

95

275

92

124

400x100

395

95

310

110

159

500x100

495

95

310

110

159

600x100

595

95

350

130

199

800x100

795

95

400

155

249

1000x100

995

95

400

155

249

300x150

295

145

310

110

159

400x150

395

145

350

130

199

600x150

595

145

350

130

199

800x150

795

145

400

155

249

1000x150

995

145

465

188

314

1200x150

1195

145

505

208

354

1500x150

1495

145

550

230

399

200x200

195

195

310

110

159

400x200

395

195

400

155

249

600x200

595

195

465

188

314

800x200

795

195

465

188

314

1000x200

995

195

505

208

354

1200x200

1195

195

505

208

354

1500x200

1495

195

550

230

399

300x300

295

295

400

155

249

500x300

495

295

465

188

314

600x300

595

295

505

208

354

800x300

795

295

550

230

399

1000x300

995

295

550

230

399

400x400

395

395

505

208

354

600x400

595

395

550

230

399

800x400

795

395

550

230

399

1000x400

995

395

600

255

449

1200x400

1195

395

600

255

449

500x500

495

495

550

230

399

570x270

565

265

465

188

314

570x570

565

565

550

230

399

1170x570

1165

565

650

280

499

Material

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 

DÍL

MATERIÁL

POZNÁMKA

Plenum box /hrdlo

Pozinkovaná ocel

 

Akustická izolace

Minerální vlna

Minerální vlna je upevněna pomocí trnů

Accessories

 

TYPY VÝROBKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD

POPIS

Akustická izolace

IN

Minerální vlna na dvou stranách plenum boxu BDR

Akustická izolace

IN

Minerální vlna na pěti stranách plenum boxu BDR

Modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci

MSM

Pro instalaci na přívodu vzduchu
(pro hrdlo Ø 315)

Modul pro měření průtoku vzduchu a regulaci

MEM

Pro instalaci na odtahu vzduchu

  

 

Function

 

FUNKCEUvnitř plenum boxu dochází ke snížení tlaku a rychlosti vzduchu. Díky tomu je přívodní vzduchu rovnoměrně distribuován po celé ploše připojené mřížky. Průtoku vzduchu lze regulovat pomocí MSM modulu pro měření a regulaci průtoku vzduchu dodávaného jako volitelné příslušenství. 

Installation

 

INSTALACEPlenum box se k vzduchotechnickému potrubí připojuje pomocí připojovacího hrdla s integrovaným těsněním.

Pokud je plenum box vybaven regulačním a měřícím modulem je doporučená bezpečná vzdálenost pro zajištění správného a spolehlivého měření nejméně 3 x průměr potrubí ve směru proti proudění vzduchu.  Regulační vřeteno jednotky se nesmí nadměrně prohýbat.
Při instalaci na stěnu je rozměr otvoru nejméně (L x H).
Hrdlo pro připojení mřížky má dvě drážky, do kterých se zaklapnou pružiny mřížky. 


 

Adjustment

SEŘÍZENÍ

Pro zajištění možnosti regulace a měření průtoku vzduchu doporučujeme vybavit plenum box MSM modulem.
Množství přívodního vzduchu se určí pomocí měřícího a regulačního modulu MSM.

Odmontujte mřížku a protáhněte trubičky a regulační vřeteno skrz mřížku.
Dejte mřížku zpět na své místo.
Pomocí  manometru změřte rozdíl tlaků (diferenciální tlak). Průtok vzduchu se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

Množství vzduchu regulujte otáčením regulačního vřetena dokud není dosažen požadovaný průtoku.
Pomocí šroubu zajistěte polohu klapky.
Trubičky a vřeteno dejte zpět do plenum boxu namontujte zpět mřížku.

Koeficient k pro instalace s různými bezpečnostními vzdálenostmi (D = průměr potrubí).

PŘÍVOD VZDUCHU

BDR-D

>8xD

min 3xD

125

9.9

12.6

160

16.9

21.9

200

28.3

31.0

250

47.9

51.5

315

78.6

-


ODTAH

 

Množství vzduchu se určí pomocí měření diferenciálního tlaku mezi měřícím vývodem na BDR plenum boxu a místností.

Množství vzduchu se vypočítá pomocí výše uvedeného vzorce.
Požadované množství vzduchu lze nastavit otáčením regulačního vřetene regulační jednotky MEM.

Servicing

 

SERVIS

Opatrným otáčením hřídelky (nikoliv regulačního vřetene) vyjměte měřící a regulační modul.

Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.

Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět. 

Specification

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

 

Plenum box BDR je vyroben z pozinkované oceli.

Plenum box obsahuje modul pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

Mřížka je z důvodu zajištění přístupu k měřicímu a regulačnímu modulu umístěném v plenum boxu odnímatelná.

Plenum box obsahuje zvukově izolační materiál z minerální vlny.

Plenum box snižuje tlak a rychlost proudění vzduchu a zajišťuje tak rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé ploše připojené mřížky a dále jeho správnou distribuci v místnosti.

  

Product Code

 

KÓD VÝROBKU

BDR/S-L-H
 

 

   S = Rodičovský výrobek    AGC  AGC
    AGF  AGF
    AHD  AHD
    AHF  AHF
    ALE  ALE
    ALU  ALU
    AWE  AWE
    AWU  AWU
    FLE  FLE
    FLU  FLU
    HDF  HDF
    WDD  WDD
    WSD  WSD
    WTS  WTS

   L = Délka
    200, +1, .., 20000

   H = Výška
    50, +1, .., 670
 

Specifika výrobku a příslušenství
 

 

   D = Průměr připojení potrubí    L>=200 & L<240: 100, 125, 160
    L>=240 & L<290: 100, 125, 160, 200
    L>=290 & L<355: 100, 125, 160, 200, 250
    L>=355 & L<440: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355
    L>=440 & L<490: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400
    L>=490 & L< 540: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450
    L>=540: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500

   N = Počet připojení potrubí
    1, +1, .., ((L-40)/D)

   IN = Možnost dodatečné zvukové izolace
    N  Bez dodatečné zvukové izolace
    2  Izolace na dvou stranách
    5  Izolace na pěti stranách


   OM = Měřící a regulační modul MSM
    N  Bez MSM modulu
    Y  MSM modul v každém připojení potrubí
 

Příklad kódu výrobku

   BDR/AGC-200-50, D=100,N=1,IN=N,OM=N

Downloads & Media

Halton BDR - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
1,0 MB
Halton BDR - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
440,0 kB
Halton BDR - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
459,6 kB
Halton BDR - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
440,9 kB
Halton BDR - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
439,6 kB
Halton BDR - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
441,9 kB