Skip to content

TSA Cirkulär virvelspridare för höga utrymmen

Avsedd för hög installationshöjd.

 • Data
 • PDF
 • Downloads
 • Request a quote

Översikt

 • Horisontellt radiellt eller vertikalt luftflöde. Kan även användas för uppvärmning
 • Lämplig för stora och höga lokaler
 • Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon
 • Tack vare hög induktionsförmåga åstadkoms effektiv inblandning och snabb sänkning av lufthastigheten
 • Installeras i anslutningslåda eller direkt i kanal

Tillbehör

 • Anslutningslåda med injusteringsfunktion (TRH) eller även med mätfunktion (TRI)
 • För inställning av spridningsbild finns motordrivet ställdon (24 VAC med proportionell 0…10 VDC styrsignal) eller alternativt självreglerande via vaxställdon