Hoppa till innehåll

Product / TSA

Halton TSA – Virvelspridare

Avsedd för hög installationshöjd.

 • Lämplig för stora och höga lokaler
 • Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon

 

Request a Quote

Översikt

 • Horisontellt radiellt eller vertikalt luftflöde. Kan även användas för uppvärmning
 • Lämplig för stora och höga lokaler
 • Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon
 • Tack vare hög induktionsförmåga åstadkoms effektiv inblandning och snabb sänkning av lufthastigheten
 • Installeras i anslutningslåda eller direkt i kanal

Tillbehör

 • Anslutningslåda med injusteringsfunktion (TRH) eller även med mätfunktion (TRI)
 • För inställning av spridningsbild finns motordrivet ställdon (24 VAC med proportionell 0…10 VDC styrsignal) eller alternativt självreglerande via vaxställdon

Snabbval

Fig.1. Halton TSA (radial jet)

Fig.2. Halton TSA (radial jet) with Halton TRH plenum.

Fig.3. Halton TSA (compact jet)

Fig.4. Halton TSA (compact jet) with Halton TRH plenum.

Dimensioner och vikt

Halton TSA, manuell reglering

NS ØD ØW H
250 249 382 221
315 314 475 233
400 399 593 246
500 499 735 264
630 629 917 286

Halton TSA med elektriskt ställdon

NS ØD ØW H H3
250 249 382 221 430
315 314 475 233 459
400 399 593 246 486
500 499 735 264 499
630 629 917 286 524

Halton TSA med vaxställdon

NS ØD ØW H H2
250 249 382 221 273
315 314 475 233 302
400 399 593 246 329
500 499 735 264 342
630 629 917 286 367

Vikt (kg)

Halton TSA, manuell reglering

NS Vikt (kg)
250 3.70
315 4.80
400 7.30
500 9.60
630 11.60

Halton TSA med vaxställdon

NS Vikt (kg)
250 4.10
315 5.20
400 7.70
500 10.00
630 12.00

Material

 Komponent  Material  Anmärkning
 Hölje  Stål  –
 Avböjningsring eller cylinder  Stål  –
 Frontplåt med spridarvingar  Stål  –
 Ratt  Plast  Färgalternativ: vit eller svart
 Ytbehandling  Polyesterlackerad, vit (RAL 9003)  Specialfärger som tillval

Produktmodeller

Halton TSA med elektriskt ställdon

 • TSA kan förses med ett elektriskt ställdon Siemens GDB161.2E/HA: driftsspänning 24 VAC med proportionell 0 … 10 VDC styrsignal

Halton TSA med vaxställdon

 • Storlekarna 250, 315, 400, 500 och 630 kan förses med ett vaxställdon som arbetar utan yttre energitillförsel. Cylinderpositionen ändras efter tilluftstemperaturen.
 • Vaxställdonets temperaturområde ligger mellan 20 °C to 27 °C.
 • Det tar 10-20 minuter att gå från radiellt till vertikalt flöde (eller motsvarande omvänt).
 • När varm luft tillförs förskjuts kolven i vaxställdonet gradvis tills luftflödet i TSA är vertikalt. När kall luft tillförs, ändras luftflödet i TSA tillbaks till horisontellt med hjälp av en fjäder.

Funktion


                      Kompakt stråle                                 Radiell stråle

 • Halton TSA är en höginduktiv virvelspridare med ställbar spridningsbild. Den horisontella radiella spridningen väljs främst vid kylning med kall luft eller för ventilation med isotermisk tilluft.
 • Den vertikala riktade strålen används för uppvärmning.
 • Inställning av spridningsbilden utförs genom att förskjuta den interna tätningsringen i storlekarna 250 och 315 samt en cylinder i storlekarna 400, 500 och 630.
 • Man kan även ändra från kylning till uppvärmning genom inställning av spridningsbilden med hjälp av ett elektriskt eller vaxbaserat ställdon.
 • Högsta rekommenderade temperaturdifferens mellan rumsluft och tilluft är +15 °C vid uppvärmning och -15 °C vid kylning.

Installation

Spridaren ansluts direkt till kanalen med nitar eller alternativt i en Halton TRI- eller Halton TRH-anslutningslåda.

Frontplåten med spridarvingar kan tas bort.

 • Ta bort skruvarna genom frontpanelen (storlekar 250 och 315) eller mellan cylindern och höljet (storlekar 400, 500 och 630 mm) , vrid loss och ta bort frontplåten med spridarvingar.

Var noga med att kontrollera att tätningsringen eller cylindern kan röra sig enkelt och att det finns tillräckligt installationsutrymme för ställdonet. Det ska vara minst 50 mm fritt utrymme ovanför överkanten när tätningsringen eller cylindern befinner sig i nedersta läget. Monteringsnitarna får inte ligga mer än 50 mm under spridarens överkant.

Ett minsta skyddsavstånd uppströms spridaren på 3xD rekommenderas.

Ledningsdragning och DIL kontakt

DIL kontakter:
1.  Automatisk anpassning av längd rörelse till 0-10 V DC signal
2.  Riktning av axelrörelse baserat på 0-10 VDC signal
3.  Återkopplingssignal

Installation med anslutningslåda

Se till att ställdonet har tillräckligt installationsutrymme vad anslutning till Halton TRI-låda. Det är att rekommendera att kragen installeras utvändigt.
Måtten i ritningen är med stosen ansluten till lådans utsida och spridaren utan något ställdon.
Halton TSA med Halton TRI-anslutningslåda

NS ØD1 TRI H1 ØW1
250 200 TRI-200-250 390-535 310
315 250 TRI-250-315 465-610 400
400 315 TRI-315-400 525-670 500

Injustering

Kod beskrivning
1.   Ställvred
2.   Hölje
3.   Frontplåt med spridarvingar
4.   Cylinder

Inställning av spridningsbild

Tilluftsspridningen ändras genom förskjutning av cylinder.

När vredet vrids medurs ändras spridningsbilden från radiell till vertikal.

Injustering av luftflöde

Det går inte att justera in luftflödet i själva Halton TSA.
Vi rekommenderar att spridare av typ Halton TSA 250, 315 och 400 ansluts till en Halton TRI-anslutningslåda för att möjliggöra mätning och injustering av luftflödet. Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.

För in slangarna och vredet genom frontplåten med spridarvingar.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts. Sätt tillbaka slangarna och injusteringsvredet i anslutningslådan.

Service

Ta bort frontplåten med spridarvingar och rengör spridaren med en fuktig trasa. Doppa inte ner delarna i vatten.

Alternativ för anslutningslåda med injustering

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att försiktigt dra i dess axel (inte i vredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Beskrivningstext

Spridaren består av en ram och inne i denna ringar med profilerade vingar och en förskjutbar tätningsring eller cylinder för inställning av spridningsbild.
Frontplåten med spridarvingar, ramen och den skjutbara cylindern är utförd i polyesterlackerat stål i vit standardfärg (RAL 9003).

Spridningsbilden kan ställas in automatiskt med hjälp av ett elektriskt / vaxbaserat ställdon (I applikationer där både kylning och uppvärmning erfordras.)

Beställningskod

TSA-D; CO-MO-ZT

D = Diameter på kanalanslutning
250, 315, 400, 500, 630

Andra alternativ och tillbehör

CO  = Färg
SW         Vit (RAL 9003)
X          Specialfärg (RAL xxxx)

MO = Ställdonstyp
NA       Inget ställdon
M2       Elektrisk ställdon 24 VAC, 0…10 VDC styrsignal
M3       Vaxmotor

ZT = Kundanpassad produkt
N          Nej
Y          Ja (ETO)

Tillbehörsprodukter

TRH       Anslutningslåda (Tak spridare)
TRI         Anslutningslåda (Spridare)

Kodexempel

TSA-250, CO=SW, MO=NA, ZT=N

Downloads

 • Halton TSA – Swirl diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton TSA – Pyörrehajotin

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton TSA – Diffuseur hélicoïdal

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton TSA – Virvelspridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton TSA – Drallauslass

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton TSA-C 旋流风口

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton TSA – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.