Hoppa till innehåll

Product / TSA

Halton TSA – Virvelspridare

Avsedd för hög installationshöjd.

 • Lämplig för stora och höga lokaler
 • Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon

Länk till Revit objekt (MagiCAD Cloud)

 

Request a Quote

Översikt

 • Horisontellt radiellt eller vertikalt luftflöde. Kan även användas för uppvärmning
 • Lämplig för stora och höga lokaler
 • Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon
 • Tack vare hög induktionsförmåga åstadkoms effektiv inblandning och snabb sänkning av lufthastigheten
 • Installeras i anslutningslåda eller direkt i kanal

Tillbehör

 • Anslutningslåda med injusteringsfunktion
 • För inställning av spridningsbild finns motordrivet ställdon (24 VAC med proportionell 0…10 VDC styrsignal) eller alternativt självreglerande via vaxställdon

Snabbval

Värden med injusteringsmodul (MSM) helt öppen.


Fig. 1. Snabbval för spridare med horisontel spridning, enheten l/s

 


Fig. 2. Snabbval för spridare med horisontel spridning, enheten m3/h

 


Fig. 3. Snabbval för spridare och anslutningslåda med horisontel spridning, enheten l/s

 


Fig. 4. Snabbval för spridare och anslutningslåda med horisontel spridning, enheten m3/h

Dimensioner och vikt

Halton TSA, med manuell reglering (MA=NA)

NS
[mm]
ØD
[mm]
ØW
[mm]
H
[mm]
Vikt
[kg]
250 249 382 221 3.7
315 314 475 233 4.8
400 399 593 246 7.3
500 499 735 264 9.6
630 629 917 286 11.6

Halton TSA, med elektriskt ställdon (MO=M2)

NS
[mm]
ØD
[mm]
ØW
[mm]
H
[mm]
H3
[mm]
Vikt
[kg]
250 249 382 221 430 4.2
315 314 475 233 459 5.3
400 399 593 246 486 7.8
500 499 735 264 499 10.1
630 629 917 286 524 12.1

Halton TSA, med vaxställdon (MO=M3)

NS
[mm]
ØD
[mm]
ØW
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
Vikt
[kg]
250 249 382 221 273 4.1
315 314 475 233 302 5.2
400 399 593 246 329 7.7
500 499 735 264 342 10.0
630 629 917 286 367 12.0

 

Halton TSA med Halton Pop PDI-anslutningslåda


Fig. 5. Dimensioner för Halton TSA med Halton Pop PDI-anslutningslåda, utvändigt placerad anslutningsstos

 


Fig. 6. Dimensioner för Halton TSA Halton Pop PDI-anslutningslåda, invändigt placerad anslutningsstos

TSA W
[mm]
PDI ØD
[mm]
ØD1
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
Vikt
[kg]
250 382 200-250 199 252 458 358 239 280 8.6
382 250-250 249 252 520 480 359 280 11.9
315 475 250-315 249 317 520 480 359 280 12.8
475 315-315 314 317 520 480 359 280 13.0
400 593 315-400 314 402 520 480 359 280 15.3

Material

Komponent Material Anmärkning
Hölje Stål
Avböjningsring eller cylinder Stål
Frontplåt med spridarvingar Stål
Ratt Plast Färgalternativ: vit eller svart
Ytbehandling Polyesterlackerad, vit (RAL 9003) Specialfärger som tillval

Produktmodeller

Halton TSA med elektriskt ställdon

 • Halton TSA kan förses med ett elektriskt ställdon Siemens GDB161.2E/HA: driftsspänning 24 VAC med proportionell 0 … 10 VDC styrsignal

Halton TSA med vaxställdon

 • Storlekarna 250, 315, 400, 500 och 630 kan förses med ett vaxställdon som arbetar utan yttre energitillförsel. Cylinderpositionen ändras efter tilluftstemperaturen.
 • Vaxställdonets temperaturområde ligger mellan 20 °C to 27 °C.
 • Det tar 10-20 minuter att gå från radiellt till vertikalt flöde (eller motsvarande omvänt).
 • När varm luft tillförs förskjuts kolven i vaxställdonet gradvis tills luftflödet i Halton TSA är vertikalt. När kall luft tillförs, ändras luftflödet i Halton TSA tillbaks till horisontellt med hjälp av en fjäder.

Funktion


                      Kompakt stråle                                 Radiell stråle

 • Halton TSA är en höginduktiv virvelspridare med ställbar spridningsbild. Den horisontella radiella spridningen väljs främst vid kylning med kall luft eller för ventilation med isotermisk tilluft.
 • Den vertikala riktade strålen används för uppvärmning.
 • Inställning av spridningsbilden utförs genom att förskjuta den interna tätningsringen i storlekarna 250 och 315 samt en cylinder i storlekarna 400, 500 och 630.
 • Man kan även ändra från kylning till uppvärmning genom inställning av spridningsbilden med hjälp av ett elektriskt eller vaxbaserat ställdon.
 • Högsta rekommenderade temperaturdifferens mellan rumsluft och tilluft är +15 °C vid uppvärmning och -15 °C vid kylning.

Installation


Fig. 7. Halton TSA ansluten till en Halton Pop PDI-anslutningslåda

Spridaren fästs normalt mot anslutningslådan Halton Pop PDI (se Fig. 7). Den går även att ansluta direkt i
kanalen med nitar eller skruvar. Om så är fallet är det minsta säkerhetsavståndet till nästa T-stycke eller böj tre gånger kanalens diameter (3xØD).

Frontplåten med spridarvingar kan tas bort.

 • Ta bort skruvarna genom frontpanelen (storlekar 250 och 315) eller mellan cylindern och höljet (storlekar 400, 500 och 630 mm) , vrid loss och ta bort frontplåten med spridarvingar.

Var noga med att kontrollera att tätningsringen eller cylindern kan röra sig enkelt och att det finns tillräckligt installationsutrymme för ställdonet. Det ska vara minst 50 mm fritt utrymme ovanför överkanten när tätningsringen eller cylindern befinner sig i nedersta läget. Monteringsnitarna får inte ligga mer än 50 mm under spridarens överkant.

Ledningsdragning och DIL kontakt (MO=M2)

DIL kontakter:
1.  Automatisk anpassning av längd rörelse till 0-10 V DC signal
2.  Riktning av axelrörelse baserat på 0-10 VDC signal
3.  Återkopplingssignal

Injustering


Fig. 8. Justering av luftflödet för spridaren och anslutningslådan.

Luftflödestyrning

Spridaren själv har inga möjligheter att injustera luftflödet. För att justera och mäta tilluftsflödet ska spridaren
kombineras med Halton Pop PDI-anslutningslådan med mät- och injusteringsdonet MSM. Vid tilluft
rekommenderas användning av injusteringsdonet MEM. Det går det inte att mäta frånluftsflödet med hjälp av
injusteringsdonet MEM.

Öppna frontplåten och för in slangarna och ställvredet genom frontplåten (se Fig. 8). Sätt tillbaka frontplåten.
Mät upp tryckskillnaden med en manometer. Beräkna luftflödet enligt formeln nedan:

där

 • qv           Luftflöde [l/s] eller [m3/h]
 • ∆pm      Uppmätt tryck [Pa]
 • k            k-faktoren (se tabellen nedan)

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills du uppnått önskat luftflöde (tryckskillnad).

Sätt tillbaka slangarna och injusteringsvredet i anslutningslådan. Spjällpositionen kan låsa med en skruv med
räfflat huvud på justeraren.

Kanalslutning (PDI) k-faktor för MSM-justerare, öppning > 0, [l/s]
> 8D Min. 3D
100 5.7 7.5
125 9.6 12.6
160 16.4 21.9
200 26.3 31.0
250 47.1 51.5
315 78.8

 

Kanalslutning (PDI) k-faktor för MSM-justerare, öppning > 0, [m3/h]
> 8D Min. 3D
100 20.6 27.0
125 34.4 45.4
160 59.0 78.8
200 94.8 111.6
250 169.5 185.4
315 283.6

 

Inställning av spridningsbild

Kod beskrivning
1.   Ställvred
2.   Hölje
3.   Frontplåt med spridarvingar
4.   Cylinder

Tilluftsspridningen ändras genom förskjutning av cylinder. När vredet vrids medurs ändras spridningsbilden från radiell till vertikal.

Service

Ta bort frontplåten med spridarvingar och rengör spridaren med en fuktig trasa. Doppa inte ner delarna i vatten.

Alternativ för anslutningslåda med injustering

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att försiktigt dra i dess axel (inte i vredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Beskrivningstext

Spridaren består av en ram och inne i denna ringar med profilerade vingar och en förskjutbar tätningsring eller cylinder för inställning av spridningsbild.
Frontplåten med spridarvingar, ramen och den skjutbara cylindern är utförd i polyesterlackerat stål i vit standardfärg (RAL 9003).

Spridningsbilden kan ställas in automatiskt med hjälp av ett elektriskt / vaxbaserat ställdon (I applikationer där både kylning och uppvärmning erfordras.)

Beställningskod

TSA-D; CO-MO-ZT

Huvudalternativ
D = Spidarens kanalaslutningsstorlek [mm] 250, 315, 400, 500, 630
Andra alternativ och tillbehör
CO = Färg
SW Signal white (RAL 9003)
X Specialfärg (RAL xxxx)
MO = Ställdonstyp
NA Inte angivet
M2 Elektrisk ställdon 24 VAC, 0…10 VDC styrsignal
M3 Vaxmotor
ZT = Kundanpassad produkt
N Nej
Y Ja (ETO)
Underprodukter och tillbehör (beställs separat)
Halton Pop PDI Anslutningslåda

Beställningskodexempel

TSA-250, CO=SW, MO=NA, ZT=N

Downloads

 • Halton TSA – Swirl diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton TSA – Pyörrehajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton TSA – Diffuseur hélicoïdal

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton TSA – Virvelspridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton TSA-C 旋流风口

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton TSA – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.