Skip to content

TSR Cirkulär virvelspridare för montage i undertak

Avsedd för hög installationshöjd

  • Data
  • PDF
  • Downloads
  • Request a quote

Översikt

  • Horisontell radiell inblåsning av tilluft
  • Lufthastigheten sänks kraftigt genom hög luftomblandningseffekt
  • Cirkulär kanalanslutning med packning

Tillbehör

  •  Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner
  • Fästbeslag för installation av anslutningslåda