Hoppa till innehåll

Product / VSN

Halton Vita VSN – tilluftsenhet

Halton VSN är en tilluftsenhet för lösningarna Halton Vita OR Space 5 och Space 7.

 • Antimikrobisk pulverlackerad yta för enkel rengöring
 • Energibesparande filter med lågt tryckfall, typ Halton H14 med gelpackning

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Overview

Halton VSN är en tilluftsenhet för lösningarna Halton Vita OR Space 5 och Space 7.

Produktegenskaper

 • Moduluppbyggd konstruktion med många olika storlekskonfigurationer
 • Lättåtkomlig nippel för mätning av trycket i anslutningslådan.
 • Justering av spridningsbilden genom vridning av tilluftsdysorna
 • Antimikrobisk pulverlackerad yta för enkel rengöring
 • Energibesparande filter med lågt tryckfall, typ Halton H14 med gelpackning
 • För installation i undertak.
 • Fästbeslag för enkel montering
 • Enkelt att byta filter och att rengöra genom den öppningsbara spridarplåten

Produktmodeller

 • Tilluftsenhet för Halton Vita OR Space 5 bestående av 4–8 moduler som bildar en fyrkant eller en rektangulär enhet
 • Tilluftsenhet för Halton Vita OR Space 7 bestående av två parallella moduler
 • Enkelmodul tillgänglig som reservel

Tillgängliga alternativ

 • Laminärflödesfilter H14 med polyuretanskumstätning
 • Nippel för partikelräkning vid aerosoltester.

Product models

The Halton Vita VSN supply air unit is available in three models.

The available models are:

 • Supply air unit for Halton Vita OR Space 5 which consists of 4-8 modules forming a square or rectangular ring (VSN/A)
 • Supply air unit for Halton Vita OR Space 7 consisting of 2 parallel modules (VSN/B)
 • Single module available in two sizes (VSN/C)

Dimensioner och vikt

Tilluftsenheterna Halton Vita OR Space 5 och 7 är moduluppbyggda och finns i flera olika storlekar. Dimensionerna för de olika storlekarna anges i figurerna och tabellen nedan.

Halton Vita VSN/A (Halton Vita OR Space 5)

Tilluftsenheten Halton Vita VSN/A för Halton Vita OR Space 5 består av 4–8 VSN-moduler som bildar en fyrkant eller en rektangulär enhet:

Halton Vita VSN, 3000×3000

Halton Vita VSN/A, 3600×3000

Halton Vita VSN/A, 3600×3600

Halton Vita VSN/A, 4200×3600

Halton Vita VSN, 4200×4200

NS Weight [kg]
3000×3000 165
3600×3000 204
3600×3600 221
4200×3600 237
4200×4200 271

Halton Vita VSN/B (Halton Vita OR Space 7)

Halton Vita VSN/B for Halton Vita OR Space 7 consists of 2 parallel units. The parallel units consist of 1 or 2 modules. The distance (S=1200…2400) between the parallel units is specified separately for each project.

Halton Vita VSN/B, 2400×600

Halton Vita VSN/B, 3600×600

NS Vikt [kg]
2400×600 84
3600×600 130

Halton Vita VSN/C

Tilluftsmodulen Halton VSN/C är en tillgänglig som reservdelen för tilluftsenheterna Halton Vita OR Space 5 och Space 7.

Halton Vita VSN/C, 1800×600

Halton Vita VSN/C, 2400×600​​​​​​​

NS Vikt [kg]
1800×600 32.5
2400×600 42.0

Material

Nr.  Del  Beskrivning Anmärkning
1  Hölje  Aluminium, ¤)antibakteriell pulverlackerad epoxipolyester
(vit RAL 9003/30%)
2  Frontplåt  Stål, ¤)antibakteriell pulverlackerad epoxipolyester
(vit RAL 9003/30%)
3  Dysor  Polyacetal (POM) Vit
4  Anslutningsstosar  Förzinkad stålplåt
5  Fästbeslag för filter  Syrafast stål
6  Fästbeslag  Förzinkad stålplåt
7  Packning  Cellulärt polyetenskum

¤) Den ytbehandling som används på batteriet i Haltons Vita Patient Rex har testats (enligt standarden ISO 22196 ja JIS Z 2801) i ett oberoende mikrobiologiskt laboratorium med följande resultat:

>99%(24 timmar) Reduktion av vanliga bakterier*

*(Acinetobacter baumannii, Pseudomonas Aeruginosa, Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), Salmonella Enteritidis, Vibrio Parahaemolyticus, Enterobacter Faecalis, Enterobacter Aerogenes, Escherichia Coli, Listeria Monocytogenes, Salmonella Enterica, Legionella Pneumophilia)

Funktion

Tilluften renas i HEPA-filter inne i modulerna och tillförs rummet genom dysorna i frontplåten.

Ett kontrollerat utspädningsluftflöde skapas genom perifer inblåsning av tilluften, dels inåt mot operationsområdet och dels utåt mot rummets periferi. Det inåtriktade tilluftsflödet tränger undan föroreningar som alstrats i operationsområdet och förhindrar att den utåtriktade tilluften tränger in i centrum.

Bestämning av tilluftsenhetens storlek och inställning av spridningsbilden optimeras av Halton baserat på slutkundens krav och specifikationer.


Fig.1. Halton VSN för Space 5


Fig.2.
Halton VSN för Space 7

Filter

Det låga tryckfallet i H14-standardfiltret spar energi. Fler detaljer finns i avsnittet Prestandadata i Halton HIT Design tool.

Nominell VSN-storlek Ant. och storlek på H14-filter LxW / mm H / mm
1800 3 pcs 557×557 102
2400 4 pcs 557×557 102

Material

 Del  Material
 Filtermedia  Vikta glasfiberpapper
 Ram  Aluminum
 Packining  Polyuretan-gel

Installation

Tilluftsenheterna Halton Vita OR Space monteras mot operationsrummets tak innan undertaket sätts upp enligt nedan:

Häng upp modulerna i taket med hjälp av M6/M8-gängstänger och fästbeslag. Dra ihop modulerna med M6-bultar.
Obs! Undvik att borra eller på annat sätt göra hål i tilluftsmodulerna.

Rengör modulernas insidor innan du monterar filtren.

Genomför filtertest efter monteringen.

Halton Sales står till tjänst med mer detaljerad information om montering av Halton Vita OR Space. Monteringen bör normalt utföras av ventilationsentreprenören.

Se Monteringsguiden i Dokumentationsavsnittet.

Injustering

Ställ in luftflödet för var och en av kanalanslutningarna i Halton Vita OR Space, så att de blir lika stora. Det leder till att luftflödet distribueras jämt över alla tilluftsmodulerna och efter det behövs ingen extra luftflödesjustering.

Justera tilluftens spridningsbild genom att vrida på dysorna. Vi rekommenderar att Haltons tekniker utför den slutliga inställningen av dysorna innan kontrollmätningar utförs.

Servicing

Utvändig rengöring

Rengör spridaren och höljet försiktigt med desinfektionsmedel och en torktrasa.
Ta vid behov bort frontplåten för rengöring i autoklav.

Byte av filter

 1. Stoppa luftflödet genom att stänga av fläkten i luftkonditioneringsaggregatet.
 2. Ta loss frontplåten genom att först varsamt frigöra de två låsfjädrarna genom frontplåtens öppningar och dra ned plåtänden. En av frontplåtens ändar hänger nu ner och den andra hänger fortfarande löst i spridaren.
 3. Vrid frontplåten försiktigt till vertikalt läge så att den andra änden släpps fri från spridaren. Nu kan du ta bort plåten.
 4. Ta bort filtret från spridarlådan genom att lossa på fästbeslagen. Vrid eller skjut beslagen åt sidan.
 5. Rengör spridaren och höljet försiktigt med desinfektionsmedel och en torktrasa.
 6. Montera det nya filtret, lås fast det och dra åt skruvarna.
 7. Inspektera filtret med avseende på läckor och korrigera vid behov tätheten.
 8. Sätt tillbaka frontplåten i omvänd ordning.

Bestallningskod

VSN/S-A, MA-NC-ZT

Huvudalternativ
S = Modell 125, 160, 200, 250, 315
A Space 5 (fyrkant)
B Space 7 (inkluderar två parallella enheter)
C Singelenhet
A = Storlek
30×30 3000×3000 (Space 5)
36×30 3600×3000 (Space 5)
36×36 3600×3600 (Space 5)
42×36 4200×3600 (Space 5)
42×42 4200×4200 (Space 5)
24 2400 (Space 7)
36 3600 (Space 7)
18 1800 (Single)
24 2400 (Single)
Andra alternativ och tillbehör
MA = Material
AL Aluminium
NC  = Antal kanalanslutningar  
A 2
B 4
C 1
CS = Anslutningsstorlek
A 500×200 (Space 7 och Single)
B 1000×200 (Space 5)
ZT = TKundanpassad produkt
N Nej
Y Ja (ETO)

Exempel på kod

VSN/A-3000-3000, MA=AL, NC=A, CS=B, ZT=N

Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.