Hoppa till innehåll

Product / PLD

PLD Anslutningslåda för spaltspridare

Anslutningslåda för spaltspridare SLL och SLN.

Request a Quote

Översikt

 • Låda för anslutning av SLL-, SLN- eller ALD-spaltspridare (tilluft/frånluftsdon) till kanalsystemet
 • Säkerställer god funktion hos tilluftsspridaren
 • Åtkomst för kanalrengöring

Produktmodeller och tillbehör

 • Spjäll för mätning och injustering av luftflöde

Inledning

PLD

Anslutningslåda (spaltspridare)

 • Låda för anslutning av SLL-, SLN- eller ALD-spaltspridare (tilluft/frånluftsdon) till kanalsystemet
 • Säkerställer god funktion hos tilluftsspridaren
 • Åtkomst för kanalrengöring

Produktmodeller och tillbehör

 • Spjäll för mätning och injustering av luftflöde

Dimensioner

DIMENSIONER

Spalter  H  K  ØD 
1  250 47 160
2  275 85 200
3  275 123 200
4  325 161 250

Standarddimensioner för linjära spaltspridare

Spridarens effektiva längd
(mm)
 
572 872 1172 1472 1772
L
(mm)
 
570 870 1170 1470 1770
L1
(mm)
 
286 436 586 368 443
Kanalanslutningar
(st)
 
1 1 1 2 2

Utöver dessa standardstorlekar för linjära spaltspridare kan andra storlekar erhållas på beställning.
Maximal längd är 2 mm.
När installationslängden överstiger 2 000 mm kan man använda kontinuerliga anslutningslådor med moduldesign.

Material

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

KOMPONENT  MATERIAL  ANMÄRKNING 
Anslutningslåda / stos Varmförzinkat stål  

Tillbehör

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR  KOD  BESKRIVNING 
Spjäll för mätning och
injustering av luftflöde
OM För tilluftsinstallation

Funktion

FUNKTION

Luftens tryck och hastighet sjunker i PLD-anslutningslådan.
Luft tillförs lokalen genom spridaren varvid luftdistributionen förbättras.
När PLD är försetts med ett mät- och injusteringsspjäll, kan volymflödet balanseras.

Installation

INSTALLATION

NUMMER  BESKRIVNING

1  ANSLUTNINGSLÅDA
2  MÄT- OCH INJUSTERINGSSPJÄLL

Anslutningslådan monteras i undertaket med gängade stänger M8 (ingår inte i leveransen).
Den ansluts till kanalsystemet via en stos med inbyggd packning.
Om lådan försetts med ett mät- och injusteringsspjäll, är rekommenderat säkerhetsavstånd uppströms om lådan 3D för att luftflödesmätningen ska ge tillförlitliga resultat.
Spjällets injusteringsvred

S

får inte böjas för mycket.

Injustering

INJUSTERING

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till anslutningslådan utrustad med ett MSM-spjäll för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjällett MSM.

Ta bort spridaren och för in slangarna och injusteringsvredet genom den.
Sätt tillbaka spridaren / frånluftsdonet.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.


Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.

Återställ slangarna och injusteringsvredeti lådan och sätt tillbaka spridaren.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter) framgår nedan

PLD  >6xD  min 3xD 
160  19 22
200  28 32
250  49 51

Service

SERVICE

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att dra försiktigt i dess axel (inte i injusteringsvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Specifikation

BESKRIVNINGSTEXT

PLD-anslutningslådan utförs i galvaniserad stål.

Anslutningslådan levereras med ett spjäll för mätning och injustering av luftflöde.
Spridaren är borttagbar för att man ska komma åt mät- och injusteringsspjället i lådan.

I anslutningslådan dämpas kanaltryck och lufthastighet så att tilluften fördelas jämnt över hela gallerytan varvid en bättre luftfördelning uppnås.

Produktkod

PRODUKTKOD


PLD/S-L-D-N

   S = Antal spalter
    1, 2, 3, 4

   L = Längd
    400, +1, .., 50000

   D = Kanaldiameter
    S=1: 160
    S=2 eller S=3: 200
    S=4: 250

   N = Antal kanalanslutningar
    1, +1, .., ((L-30)/(D+30)1)


Specialutförande och tillbehör

   IN = Ljuddämpningsmaterial
    N  Inget ljuddämpningsmaterial
   
   OM = Mät-/injusteringsmodul MSM
    N  Inget mät- och injusteringsdon
    Y  MSM installerad i varje kanalanslutning

Kodexempel

   PLD/1-400-160-1, IN=N, OM=N

Downloads

 • Halton PLD – Plenum for linear slot diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • PLD Liitäntälaatikko lineaarisille rakohajottajille

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton PLD – Plénum pour diffuseur linéaire à fentes

  Data

  fr

  Shape 2
 • PLD Anslutningslåda för spaltspridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton PLL-PLD – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.