Hoppa till innehåll

Product / PLM

PLM Anslutningslåda för spaltspridare

Anslutningslåda för spaltspridare SLM.

Request a Quote

Översikt

 • Låda för anslutning av SLM-spaltspridare för till-/frånluft till kanalsystem
 • Säkerställer god funktion hos tilluftsspridaren
 • Åtkomst för kanalrengöring

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med ljuddämpningsmaterial
 • Borttagbart spjäll för mätning och injustering av luftflöde.

Inledning

PLM

Anslutningslåda (linjär spaltspridare SLM)

 • Låda för anslutning av SLM-spaltspridare för till-/frånluft till kanalsystem
 • Säkerställer god funktion hos tilluftsspridaren
 • Åtkomst för kanalrengöring

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med ljuddämpningsmaterial
 • Borttagbart spjäll för mätning och injustering av luftflöde.

Dimensioner

DIMENSIONER

Spalter  H  K  K1  ØD 
1  200 130 59 160
2  240 181 109 200
3  290 232 160 200
4  290 283 211 250

Standarddimensioner för linjära spaltspridare

Spridarens effektiva längd
(mm)
 
572 872 1172 1472 1772
L
(mm)
 
570 870 1170 1470 1770
L1
(mm)
 
286 436 586 368 443
Kanalanslutningar
(st)
 
1 1 1 2 2

Utöver dessa standardstorlekar för linjära spaltspridare kan andra storlekar erhållas på beställning.
Maximal längd är 2 mm.
När installationslängden överstiger 2 000 mm kan man använda kontinuerliga anslutningslådor med moduldesign.

Material

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

KOMPONENT  MATERIAL  ANMÄRKNING 
Anslutningslåda / stos Galvaniserad stål  
Ljuddämpningsmaterial Mineralull Mineralullen är fastsatt med stift

Tillbehör

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR  KOD  BESKRIVNING 
Ljuddämpningsmaterial IN Mineralull i PLD anslutningslådan på två sidor (IN=2)
Ljuddämpningsmaterial IN Mineralull i PLD anslutningslådan på fem sidor (IN=5)
Spjäll för mätning och
injustering av luftflöde
MSM För tilluftsinstallation (OM=Y)

Funktion

FUNKTION

Kanaltrycket och lufthastigheten reduceras inne i PLM-anslutningslådan.
Luft tillförs lokalen genom spridaren varvid luftdistributionen förbättras.
Luftflödet kan injusteras med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM. Detta spjäll finns som tillval.

Installation

INSTALLATION

KOD  BESKRIVNING

1 ANSLUTNINGSLÅDA
2 MÄT- OCH INJUSTERINGSSPJÄLL

PLM-anslutningslådan monteras i undertaket med hjälp av M8-gängstänger (ingår inte i leveransen) och ansluts till kanalsystemet via en gummipackningsförsedd stos.
Om lådan försetts med ett mät- och injusteringsspjäll, är rekommenderat säkerhetsavstånd uppströms om lådan 3D för att luftflödesmätningen ska ge tillförlitliga resultat.
Spjällets injusteringsvred får inte böjas för mycket.

Injustering

INJUSTERING

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till anslutningslådan utrustad med ett MSM-spjäll för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.

Ta bort spridaren och för in slangarna och injusteringsvredet genom den.

Sätt tillbaka spridaren.

Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.

Återställ slangarna och injusteringsvredet i lådan och sätt tillbaka spridaren.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter) framgår nedan

PLM  >8xD  min 3xD 
160     
200     
250     

Service

SERVICE

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att dra försiktigt i dess axel (inte i injusteringsvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Specifikation

BESKRIVNINGSTEXT

PLM-anslutningslådan utförs i galvaniserad stål.

Anslutningslådan levereras med ett spjäll för mätning och injustering av luftflöde.
Spridaren är borttagbar för att man ska komma åt mät- och injusteringsspjället i lådan.

Anslutningslådan har mineralull som ljuddämpningsmaterial.
I anslutningslådan dämpas kanaltryck och lufthastighet så att tilluften fördelas jämnt över hela gallerytan varvid en bättre luftfördelning uppnås.

Produktkod

PRODUKTKOD


PLM/S-L-D-N

   S = Antal spalter
    1, 2, 3, 4

   L = Längd
    400, +1, .., 50000

   D = Kanaldiameter
    S=1: 160
    S=2 eller S=3: 200
    S=4: 250

   N = Antal kanalanslutningar
    1, +1, .., ((L-30)/(D+30)1)


Specialutförande och tillbehör

   IN = Ljuddämpningsmaterial
    N  Inget ljuddämpningsmaterial
    2  Ljuddämpningsmaterial på 2 sidor
    5  Ljuddämpningsmaterial på 5 sidor

   OM = Mät-/injusteringsmodul MSM
    N  Inget mät- och injusteringsdon
    Y  MSM installerad i varje kanalanslutning

Kodexempel

   PLM/1-400-160-1, IN=N, OM=N

Downloads

 • Halton PLM – Plenum for linear slot diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • PLM Liitäntälaatikko lineaarisille rakohajottajille

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton PLM – Plénum pour diffuseur linéaire à fentes

  Data

  fr

  Shape 2
 • PLM Anslutningslåda för spaltspridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton PLM-PMM – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.