Hoppa till innehåll

Product / SLN

SLN Spaltspridare för montage i undertak eller vägg

Estetisk tilltalande design.

Request a Quote

Översikt

 • Luftinblåsning horisontellt eller vertikalt
 • Installeras i tak eller vägg. Kan även användas för sammanhängande installation i rad från vägg till vägg
 • Justerbar spridningsbild och riktningsflexibiltet med olika konfigurationer
 • Spridaren kan tas bort för enkel rengöring av donet och kanalsystemet

Tillbehör

 • Anslutningslåda med cirkulär(a) gummipackningsförsedd(a) kanalanslutning(ar) D160…250 mm
 • Alternativa anslutningslådor med mät- och injusteringsfunktioner
 • Ljudisolering för anslutningslådan

Dimensioner

Halton SLN


 

Halton SLN + PLD

Standarddimensioner för Halton SLN + PLD-donet med standard ändbeslag framgår av tabellen nedan.

Effektiv
längd
Spalter F L L1 H H1 K K1 K2 ØD
572 2 92 618 572 295..315 240 105 85 155 1×200
872 2 92 918 872 295..315 240 105 85 155 1×200
1172 2 92 1218 1172 295..315 240 105 85 155 1×200
1472 2 92 1518 1472 295..315 240 105 85 155 2×200
1772 2 92 1818 1772 295..315 240 105 85 155 2×200
572 3 130 618 572 295..315 240 143 123 193 1×200
872 3 130 918 872 295..315 240 143 123 193 1×200
1172 3 130 1218 1172 295..315 240 143 123 193 1×200
1472 3 130 1518 1472 295..315 240 143 123 193 2×200
1772 3 130 1818 1772 295..315 240 143 123 193 2×200
572 4 168 618 572 345..365 290 181 161 231 1×250
872 4 168 918 872 345..365 290 181 161 231 1×250
1172 4 168 1218 1172 345..365 290 181 161 231 1×250
1472 4 168 1518 1472 345..365 290 181 161 231 2×250
1772 4 168 1818 1772 345..365 290 181 161 231 2×250

Needed hole in the ceiling : F x (L1+10)

Material

Komponent Material Ytbehandling
Yttre ram Aluminium Anodiserad
P olyesterlackerad / vit RAL 9003 / 30% glansvärde
Ändlock / T-profiler Aluminium Anodiserad
Polyesterlackerad / vit RAL 9003 / 30% glansvärde
Ställbara lameller Aluminium Anodiserad
Polyesterlackerad / vit RAL 9003 / 30% glansvärde
Anslutningslåda Galvaniserad stål  

Tillbehör

Tillbehör Kod  Beskrivning
Anslutningslåda PLD Rak låda för kanalanslutning
(utan ljuddämpningsmaterial)
Anslutningslåda PLL Låda för kanalanslutning
(med eller utan ljuddämpningsmaterial)
Spjäll för mätning och
injustering av luftflöde
MSM För tilluftsinstallation
Ändlock E1 För modulärt undertak, bredd = 5 mm (2 st)
Ljuddämpning IN Mineralull

Speciella ändlock för modulära undertak finns som tillval.

Funktion

Luften tillförs vistelsezonen genom spridarens spalter antingen horisontellt utefter takytan eller vertikalt.

Vid vägginstallation blåses luften in horisontellt eller riktas mot takytan varvid kastlängden ökar.

Installation

Den linjära spridaren SLN ansluts direkt till en anslutningslåda typ PLD (eller PLL).
Anslutningslådan monteras i undertaket med hjälp av M8-gängstänger (ingår inte i leveransen) och ansluts till kanalsystemet.

Ta bort T-profilerna i SLN genom att dra försiktigt så att de tvärgående stängerna strax bakom blir åtkomliga.
Sätt fast fästbeslagen i anslutningslådans spår och säkra med de skruvar som medföljer.
Sätt i en skruv i varje hål i de tvärgående stängerna. Dra åt tills spridaren sitter i nivå med taket. Se till att ett avstånd på 10 mm mellan de tvärgående stängerna och fästbeslagen upprätthålls. Sätt tillbaka T-profilerna.

Donet kan monteras i ett undertak med hjälp av ändbeslagen E1 med 5 mm fläns.

Injustering

Spridningsbilden kan ändras inom 180° genom manuell justering av de ställbara lamellerna.
Varje sektion för flödesriktning kan justeras individuellt utan att T-profilerna tas bort för att man ska få flexibilitet i tilluftens spridningsbild.

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till PLD- eller PLL-anslutningslådan utrustad med ett MSM-spjäll för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.
Koppla bort spridaren och för in slangarna och injusteringsvredet genom den.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.

Återställ slangarna och injusteringsvredet i lådan och sätt tillbaka spridaren.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter) framgår nedan

  Safety distance
NS > 6xD min 3xD
160 19 22
200 28 32
250 49 51

Service

Ta bort T-profilerna.
Ta bort den linjära spridaren genom att lossa på skruvarna i de tvärgående stängerna.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck tillbaka den linjära spridaren på plats genom att skruva fast de tvärgående stängerna mot fästbeslagen.

Alternativ: med anslutningslåda PLD + MSM (eller PLL + MSM)

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att försiktigt dra i dess axel (inte injusteringsvredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck tillbaka den linjära spridaren på plats genom att skruva fast de tvärgående stängerna mot fästbeslagen.

Beskrivningstext

Den linjära spaltspridaren har en yttre ram i strängpressad aluminium, ställbara lameller och T-profiler, anodiserade eller polyesterlackerade i vit färg (RAL 9003).
Lamellerna fixeras av bladfjädrar.
Spridningsbilden kan riktningsändras genom vridning av lamellerna utan att spridarens utseende märkbart förändras.

Den linjära spaltspridaren ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda med mineralull som ljuddämpningsmaterial.
Den borttagbara linjära spaltspridaren monteras mot anslutningslådan med dolda skruvar.

Anslutningslådan har ett spjäll för mätning och injustering av luftflödet.
Spridaren är borttagbar för att man ska komma åt mät- och injusteringsspjället i lådan.
T-profilerna kan lätt tas bort för åtkomst till fästbeslagen.

Beställningskod

SLN-N-L; SE-ST-FI-CO

N = Antal spalter 
       2, 3, 4

L = Längd
       400, +1, .., 50000
 

Specialutförande och tillbehör

SE = Sidoplåtar
       Y       Ja
       N       Nej

ST = Typ av sidoplåtar
      NA      Ej angivet
      N1      Standard 23 mm
      E1      Type E1

FI = Ytbehandling
       PN      Lackerad

CO = Färg
       SW     Vit
        X       Specialfärg

ZT  = Kundanpassad produkt
   
      N          Nej
         Y          Ja (ETO)

Tillbehörsprodukter

         PLD  Anslutningslåda (spridare)

Kodexempel

         SLN-2-400, SE=Y, ST=N1, FI=PN, CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton SLN – Linear slot diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton SLN – Lineaarinen rakohajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton SLN – Diffuseur linéaire à fentes

  Data

  fr

  Shape 2
 • SLN Spaltspridare för montage i undertak eller vägg

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton SLN – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.