Hoppa till innehåll

Product / TRH

Halton TRH – Anslutninslåda för spridare (avslutad)

Avslutad 1.7.2023
-> kommer ersättas av Halton Pop PDI

Request a Quote

Översikt

Avslutad 1.7.2023
-> kommer ersättas av Halton Pop PDI

 • Anslutningslåda för takspridare som säkerställer god funktion hos spridaren och ansluter till kanalsystemet
 • Flexibel justering av spridarens placering i höjdled
 • Borttagbart mät- och injusteringsspjäll
 • Effektiv ljuddämpning
 • Åtkomst för kanalrengöring

Dimensioner

NS ØD ØD1 L W H L1
100-100 99 102 281 281 152 141
100-125 99 127 281 281 152 141
100-160 99 162 281 281 152 141
125-125 124 127 431 431 180 216
125-160 124 162 431 431 180 216
125-200 124 202 431 431 180 216
125-250 124 252 431 431 180 216
160-160 159 162 431 431 212 216
160-200 159 202 431 431 212 216
160-250 159 252 431 431 212 216
200-200 199 202 550 400 245 355
200-250 199 252 550 400 245 355
200-315 199 317 550 400 245 355
250-250 249 252 600 450 295 378
250-315 249 317 600 450 295 378
250-400 249 402 600 450 295 378
315-315 314 317 650 500 360 398
315-400 314 402 650 500 360 398

Stuktur och material

Nr  Del  Material
1  Mät- och
injusteringsspjäll
(MSM / MEM)
 Stomme      Aluminium
Plåt             Galvaniserat stål
Beslag        Galvaniserat stål
Plastdelar   Polypropylen (PP)
Vred            Rostfri stål
2  Dämpande  Mineralull eller polyesterfiber
3  Stos med packning  Galvaniserat stål, packning gummiblandning
4  Hölje  Galvaniserat stål

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivining
Mät- och injusteringsspjäll  MSM Spjäll för mätning och injustering av tilluftsflöde
Injusteringsspjäll  MEM Spjäll för injustering av frånluftsflöde
Ljuddämpande material  AT Invändigt ljuddämpningsmaterial i mineralull
eller polyesterfiber
 Sidor med ljuddämpning  IN  3 sidor eller  5 sidor

Funktion

Halton TRH anslutningslåda utjämnar tilluftsflödet genom att minska flödeshastigheten.

Luften balanseras jämnt i spridaren för att säkerställa korrekt funktion

Flera spridare kan anslutas till tilluftskanalerna med hjälp av Halton TRH-lådan, vilket betydligt förbättrar deras funktionsegenskaper.

Anslutningslådan dämpar också kanalljud.

Installation

Anslutningslådan ansluts till kanalen med en stos.

Luftflödet kan justeras efter monteringen.

Det rekommenderade säkerhetsavståndet före Halton TRH anslutningslåda är minst 3*D.

Diametern på monteringshålet i takplattan ska vara minst 5 mm större än spridaranslutningen.

Injustering

Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM. Slangarna och injusteringsvredet förs in genom spridaren. Mät differenstrycket med en manometer.  Flödeshastigheten beräknas med nedanstående formel.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd framgår nedan
(D= kanaldiameter)

NS > 8xD min. 3xD
100 6.5 7.5
125 10.8 12.6
160 19.4 21.9
200 29.7 31.0
250 48.8 51.5
315 81.3 83.1

Justera luftflödet genom att vrida justeringsvredet tills önskad inställning uppnåtts. Lås vid behov dämparläget med en skruv.  Sätt tillbaka slangarna och vredet i anslutningslådan.

Service

Öppna eller ta bort spridaren.  Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att försiktigt dra i stommen (inte i injusteringsvredet eller mätslangarna).  Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Mät- och injusteringsspjället sätts tillbaka genom attstommen pressas in till stopp.

För att underlätta invändig rengöring av anslutningslådan kan ljuddämpningsmaterialet tas bort. Stäng eller sätt tillbaka spridaren efter rengöring.

Beskrivningstext

QMC.2    Anslutningslåda för takspridare

TD/FD ….

Fabrikat                Halton
Typ                      TRH
Utförande              Tilluft / Frånluft
Material                Varmförzinkat stål
Storlek                 100/100 mm – 315/400
Antal                     …
Anslutningslådan ska vara tillverkad av galvaniserat stål och ha en kraftig och lufttät konstruktion.

Det ska finnas ett spjäll för mätning och injustering av tilluftsflöde. Mät- och injusteringsspjället ska gå att justera utan att anslutningslådan öppnas.

Anslutningslådan skall ha en stos med inbyggd packning för lufttät kanalanslutning.

Anslutningslådan ska dämpa kanalljud. Ljuddämpningsmaterialet ska tillverkas av polyesterfibrer med tvättbar yta eller mineralull på 3 eller 5 sidor av lådan.

Beställningskod

TRH-D-E;AT-IN-OM-ZT

D = Diameter på kanalanslutning 
100, 125, 160, 200, 250, 315

E = Diameter på spridaranslutning 
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Andra alternativ och tillbehör

AT  = Ljuddämpande material
W      Mineralull
D       Polyesterfiber
N       Inget ljuddämpaning

IN  = Sidor med ljuddämpning 
3        Ljuddämpning på 3 sidor
5        Ljuddämpning på 5 sidor
N       Inget ljuddämpning

OM = Mät- och injusteringsspjäll
YS     MSM  (tilluft)
YE     MEM  (frånluft)
NA     Inget mät- och injusteringsspjäll

ZT  = Kundanpassad produkt
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Kod exempel

TRH-100-125,AT=D, IN=3, OM=YS, ZT=N

Downloads

 • Privat: Halton TRH – Plenum for diffusers (terminated)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton TRH – Liitäntälaatikko hajottajille (poistunut valikoimasta)

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton TRH – Plénum pour diffuseurs (supprimé)

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton TRH – Anslutninslåda för spridare (avslutad)

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton TRH – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.