BCF - Floor diffuser

Circular diffuser for floor installation

Circular diffuser creating comfortable environments for the end user in demanding acoustic spaces.

 • Vertical air supply
 • Designed for use in auditoriums, theatres, concert halls, classrooms etc.
 • Comfortable, thermal and good acoustic conditions
 • Integrated installation to the floor
 • Ducted or connected to pressurized under-floor plenum chamber
 • Very limited distance between diffuser and seat required
 • Pressure drop of the diffuser enables self-balancing in most cases
 • Detachable front panel enables cleaning of the diffuser

The floor diffuser has a robust construction of galvanised steel, with black (RAL 9005) as standard colour.

The perforated plate inside the plenum box creates sufficient pressure loss to enable self-balancing in ductless applications. The space beneath the raised floor can be used as a plenum chamber.

The floor diffuser provides low velocity air distribution.

Halton BCF

Kruhová podlahová výusť

 • Výusť přivádí vzduch vertikálně u podlahy. Používá se zejména v posluchárnách, divadlech, koncertních sálech, učebnách apod.
 • Vytváří komfortní tepelné a akustické podmínky.
 • Zapuštěná montáž do podlahy a připojení k přetlakové komoře vytvořené v dutině pod zdvojenou podlahou.
 • Mezi mřížkou výustě a sedadly postačuje velmi malá mezera.
 • Tlaková ztráta výustě umožňuje ve většině případů samozaregulování průtoku vzduchu.
 • Odnímatelný horní panel umožňuje snadné čištění výustě. 

Dimensions

NS ØW ØW1 ØW2 ØD ØD1 H
190 190 176 165 160 95 220
250 250 235 225 220 120 300

Material

 Díl

 Materiál

 Povrchová úprava

 Poznámka

 Čelní panel

 Pozinkovaná ocel

 Lakování epoxydovou barvou, černá
 (RAL 9005, 50% lesk)

 Možno objednat speciální
 odstíny barev

 Perforovaná deska

 Pozinkovaná ocel

 Lakování epoxydovou barvou, černá
 (RAL 9005, 50% lesk)

 Možno objednat speciální
 odstíny barev

 Připojovací
 komora

 Pozinkovaná ocel

 Lakování epoxydovou barvou, černá
 (RAL 9005, 50% lesk)

 Možno objednat speciální
 odstíny barev

Function

Podlahové výustě Halton BCF jsou navrženy pro systém přívodu vzduchu pod podlahou.
Přes čelní panel výustě je do místnosti přiváděn vzduch nízkou rychlostí. Přiváděný vzduch se nad výustí smíchává se vzduchem v místnosti.
Perforovaná deska uvnitř připojovací komory vytváří dostatečnou tlakovou ztrátu, díky které dochází k samozaregulování.
Doporučený přetlak v přetlakové komoře je 30 až 40Pa.
Doporučená teplota přiváděného vzduchu je maximálně o 3°C nižší než teplota vzduchu v místnosti.
Množství přiváděného vzduchu jednou podlahovou výustí je 10 až 15 l/sec. 

System Design

Zásady pro návrh systému přivodu vzduchu zdvojenou podlahou

Podlahové výustě Halton BCF jsou určeny pro instalaci ve vzduchotechnických systémech s přívodem vzduchu zdvojenou podlahou. Tyto systémy se obvykle používají v posluchárnách, konferenčních místnostech, divadlech a podobných prostorách, kde je požadována vysoká úroveň kvality vnitřního prostředí a kvalitní distribuce vzduchu. Rychlost přívodního vzduchu musí být velmi nízká, aby nedocházelo k nežádoucímu pocitu průvanu, který by mohly pociťovat osoby v blízkosti výustí.

Systémy s přívodem vzduchu zdvojenou podlahou doporučujeme navrhovat s teplotou přívodního vzduchu o maximálně 3ºC nižší, než je teplota vzduchu v místnosti. Návrhové množství přívodního vzduchu na jednu podlahovou výusť je 10 až 15 l/s. Mezi jednotlivými výustěmi dodržujte vzdálenost 0,8 až 1,0m. V aplikacích, kde není na komfortní vnitřní prostředí kladen tak veliký důraz, lze jít na vyšší průtoky vzduchu výustí.

To vede ke zvýšení rychlosti proudění vzduchu v bezprostřední blízkosti výustě. V takovém případě by mohly osoby nacházející se po delší dobu v bezprostřední blízkosti výustí pociťovat pocit průvanu.
Proto je v těchto případech nutno umisťovat podlahové výustě ve vzdálenosti alespoň 1,5m od pracovních míst nebo jiných prostor s trvalým výskytem osob.
 

Připojení podlahových výustí

Podlahové výustě BCF jsou navrženy pro instalaci bez nutnosti připojení ke vzduchotechnickému potrubí (obrázky 1 a 2).
Prostor pod zdvojenou podlahou je použit jako přetlaková komora pro distribuci přívodního vzduchu. Součástí konstrukce podlahové výustě je perforovaný válec umístěný uvnitř pouzdra výustě, který zajišťuje dostatečnou tlakovou ztrátu výustě a umožňuje samozaregulování systému distribuce vzduchu.

Doporučujeme navrhovat tyto vzduchotechnické systémy tak, aby přetlak v přetlakové komoře tvořené zdvojenou podlahou byl 10 až 40Pa.
V aplikacích, kde má přetlaková komora pod podlahou velký objem, doporučujeme zajistit přívod vzduchu do komory na více místech (obrázek 2).


Obrázek 1.


Obrázek 2.

Measurements 190

Závislost rychlosti a teploty vzduchu;
Halton BCF-190

Halton BCF-190
Průtok vzduchu, qv                    10 l/s (36 m³/h)
Teplota přívodního vzduchu      21°C
Teplota vzduchu v místnosti      24°C
ΔT                                             -3°Cš

Výškav
mm

Vzdálenost
mm

 

 

-325

-225

-125

0

125

225

325

700

0.03 m/s
23.3°C

0.07 m/s
22.7°C

 

0.21 m/s
22.0°C

 

0.11 m/s
22.4°C

0.13 m/s
22.8°C

500

0.01 m/s
23.4°C

0.02 m/s
22.9°C

 

0.25 m/s
21.9°C

 

0.03 m/s
22.4°C

0.02 m/s
22.9°C

300

0.01 m/s
23.4°C

0.01 m/s
23.2°C

 

0.30 m/s
21.8°C

 

0.03 m/s
22.6°C

0.01 m/s
23.4°C

200

0.01 m/s
23.2°C

0.02 m/s
23.1°C

 

0.35 m/s
21.8°C

 

0.04 m/s
22.7°C

0.01 m/s
23.1°C

100

 

0.04 m/s
23.1°C

0.49 m/s
22.3°C

0.40 m/s
22.03°C

0.50 m/s
22.0°C

0.08 m/s
22.7°C

 

50

 

0.03 m/s
23.7°C

0.43 m/s
23.4°C

0.41 m/s
22.9°C

0.46 m/s
22.9°C

0.04 m/s
23.5°C

 

 

Halton BCF-190
Průtok vzduchu, qv                    14 l/s (50 m³/h)
Teplota přívodního vzduchu      23 °C
Teplota vzduchu v místnosti      26 °C
ΔT                                             -3°C

Výškav
mm

Vzdálenost
mm

 

 

-325

-225

-125

0

125

225

325

700

0.04 m/s
24.6°C

0.08 m/s
24.0°C

 

0.49 m/s
23.1°C

 

0.12 m/s
23.9°C

0.07 m/s
23.9°C

500

0.02 m/s
24.5°C

0.03 m/s
24.0°C

 

0.06 m/s
23.1°C

 

0.04 m/s
23.7°C

0.03 m/s
23.8°C

300

0.01 m/s
24.4°C

0.01 m/s
24.2°C

 

0.49 m/s
23.1°C

 

0.05 m/s
23.8°C

0.01 m/s
24.5°C

200

0.02 m/s
24.3°C

0.08 m/s
24.1°C

 

0.35 m/s
23.0°C

 

0.07 m/s
23.7°C

0.03 m/s
24.2°C

100

 

0.07 m/s
24.2°C

0.87 m/s
23.2°C

0.52 m/s
23.1°C

0.89 m/s
23.1°C

0.15 m/s
23.8°C

 

50

 

0.06 m/s
25.3°C

0.68 m/s
24.7°C

0.38 m/s
24.0°C

0.66 m/s
23.7°C

0.07 m/s
24.8°C

 

 

Halton BCF-190
Průtok vzduchu, qv                  16 l/s (58 m³/h)
Teplota přívodního vzduchu    23 °C
Teplota vzduchu v místnosti    26 °C
ΔT                                           -3°C

Výškav
mm

Vzdálenost
mm

 

 

-325

-225

-125

0

125

225

325

700

0.02 m/s
24.6°C

0.11 m/s
24.4°C

 

0.49 m/s
23.4°C

 

0.16 m/s
24.2°C

0.05 m/s
24.4°C

500

0.02 m/s
24.7°C

0.03 m/s
24.4°C

 

0.07 m/s
23.3°C

 

0.04 m/s
24.1°C

0.03 m/s
24.4°C

300

0.01 m/s
25.8°C

0.04 m/s
24.8°C

 

0.58 m/s
23.2°C

 

0.06 m/s
24.1°C

0.01 m/s
24.7°C

200

0.02 m/s
24.7°C

0.06 m/s
24.4°C

 

0.43 m/s
23.5°C

 

0.12 m/s
23.9°C

0.02 m/s
24.6°C

100

 

0.08 m/s
24.5°C

1.05 m/s
23.4°C

0.58 m/s
23.4°C

1.04 m/s
23.3°C

0.14 m/s
24.1°C

 

50

 

0.04 m/s
25.4°C

0.86 m/s
24.8°C

0.45 m/s
24.4°C

0.76 m/s
23.9°C

0.09 m/s
25.1°C

 

Measurements 250

Závislost rychlosti a teploty vzduchu;
Halton BCF-250

Halton BCF-250
Průtok vzduchu, qv                   12 l/s (43 m³/h)
Teplota přívodního vzduchu     20 °C
Teplota vzduchu v místnosti     23 °C
ΔT                                            -3°C

Výškav
mm

Vzdálenost
mm

 

 

-325

-225

-125

0

125

225

325

700

0.03 m/s
22.9°C

0.07 m/s
22.0°C

 

0.07 m/s
21.1°C

 

0.02 m/s
23.3°C

0.01 m/s
23.3°C

500

0.03 m/s
21.67°C

0.04 m/s
21.0°C

 

0.05 m/s
20.3°C

 

0.03 m/s
21.4°C

0.03 m/s
21.5°C

300

0.01 m/s
22.0°C

0.11 m/s
21.4°C

 

0.20 m/s
20.1°C

 

0.01 m/s
21.2°C

0.06 m/s
21.7°C

200

0.02 m/s
22.2°C

0.08 m/s
21.1°C

 

0.18 m/s
20.2°C

 

0.03 m/s
21.4°C

0.05 m/s
21.8°C

100

 

0.06 m/s
21.7°C

0.39 m/s
19.6°C

0.38 m/s
20.2°C

0.32 m/s
19.9°C

0.03 m/s
21.6°C

 

50

 

0.04 m/s
22.5°C

0.18 m/s
21.2°C

0.33 m/s
21.1°C

0.12 m/s
20.6°C

0.02 m/s
22.7°C

 

 

Halton BCF-250
Průtok vzduchu, qv                   16 l/s (58 m³/h)
Teplota přívodního vzduchu     20 °C
Teplota vzduchu v místnosti     23 °C
ΔT                                            -3°C

Výškav
mm

Vzdálenost
mm

 

 

-325

-225

-125

0

125

225

325

700

0.08 m/s
21.6°C

0.16 m/s
20.8°C

 

0.10 m/s
20.6°C

 

0.06 m/s
21.2°C

0.05 m/s
21.7°C

500

0.02 m/s
21.5°C

0.04 m/s
21.1°C

 

0.15 m/s
20.3°C

 

0.04 m/s
21.3°C

0.02 m/s
21.8°C

300

0.01 m/s
22.1°C

0.03 m/s
21.4°C

 

0.22 m/s
20.3°C

 

0.01 m/s
21.7°C

0.01 m/s
22.5°C

200

0.02 m/s
22.06°C

0.04 m/s
21.5°C

 

0.37 m/s
20.3°C

 

0.02 m/s
21.5°C

0.03 m/s
22.3°C

100

 

0.07 m/s
21.9°C

0.41 m/s
20.2°C

0.39 m/s
20.3°C

0.36 m/s
20.1°C

0.04 m/s
21.9°C

 

50

 

0.05 m/s
22.6°C

0.20 m/s
21.9°C

0.38 m/s
21.3°C

0.30 m/s
20.9°C

0.06 m/s
22.7°C

 

 

Halton BCF-250
Průtok vzduchu, qv                   20 l/s (72 m³/h)
Teplota přívodního vzduchu     20 °C
Teplota vzduchu v místnosti     23 °C
ΔT                                            -3°C

Výškav
mm

Vzdálenost
mm

 

 

-325

-225

-125

0

125

225

325

700

0.09 m/s
21.6°C

0.18 m/s
21.5°C

 

0.19 m/s
20.8°C

 

0.08 m/s
21.5°C

0.04 m/s
21.9°C

500

0.03 m/s
21.6°C

0.04 m/s
21.5°C

 

0.21 m/s
20.8°C

 

0.03 m/s
21.5°C

0.02 m/s
22.0°C

300

0.01 m/s
22.1°C

0.02 m/s
21.8°C

 

0.31 m/s
20.6°C

 

0.01 m/s
21.8°C

0.02 m/s
22.3°C

200

0.02 m/s
22.0°C

0.04 m/s
21.7°C

 

0.43 m/s
20.7°C

 

0.02 m/s
22.1°C

0.02 m/s
22.3°C

100

 

0.06 m/s
21.9°C

0.69 m/s
20.4°C

0.47 m/s
20.7°C

0.61 m/s
20.4°C

0.04 m/s
22.2°C

 

50

 

0.02 m/s
22.6°C

0.30 m/s
21.9°C

0.48 m/s
21.6°C

0.41 m/s
21.1°C

0.04 m/s
23.1°C

 

Installation

Podlahové výustě Halton BCF se osazují do kruhových výřezů průměru 165mm nebo 225mm (viz. tabulka níže). Podlahové výustě se instalují na zdvojenou podlahu.

Čelní panel výustě se upevňuje pomocí šroubů.   Průměr

Průměr instalačních otvorů

NS  Průměr 
190  165 mm
250  225 mm

Adjustment

Průtok vzduchu výustí se reguluje pomocí regulace statického tlaku v přetlakové komoře zdvojené podlahy na potřebnou hodnotu.

Servicing

Položka popis
1.  Čelní panel
2.  Otvory pro upevňovací šrouby
3.  Připojovací komora
4.  Perforovaný plech

Odšroubujte upevňovací šrouby a odmontujte čelní panel.
Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem. Neponořujte do vody.
Nečistoty a prach z výustě odstraňujte v pravidelných intervalech vysavačem.
Namontujte zpět čelní panel na připojovací komoru a utáhněte upevňovací šrouby. 

Specification

Podlahová výusť má robustní konstrukci z pozinkované oceli opatřené ve standardní dodávce lakováním černou barvou (odstín RAL 9005).

Perforovaná deska uvnitř připojovací komory vytváří dostatečnou tlakovou ztrátu pro dosažení automatického zaregulování v aplikacích bez použití vzduchotechnického potrubí. Prostor pod zdvojenou podlahou se využívá jako přetlaková komora.

Podlahové výustě zajišťují distribuci přívodního vzduchu velmi nízkou rychlostí.

Product Code

BCF-D

D = Průměr připojení potrubí
    190, 250

Další volby a příslušenství

CO = Barva
    B    Černá

Příklad kódu výrobku

   BCF-190, CO=B, ZT=N

Downloads & Media

Halton BCF - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
243,2 kB
Halton BCF - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
790,3 kB