DCS - Modular diffuser

Modular Diffuser

Multi-functional and easy to clean ceiling diffuser with different front panel options, packet with plenum.

 • Available for supply and exhaust
 • Modular construction with five different, interchangeable front panel options suited for modular 600 x 600, 625x625, 675x675 mm ceilings, providing different appearance and performance characteristic 
 • Diffuser adaptation possibility for changing ventilation rate requirements
 • Detachable front panel enabling the cleaning of the diffuser and ductwork
 • Connection to ductwork using integrated balancing plenum with optional duct connection dimensions and plenum heights
 • Circular duct connection with integral gasket
 • Balancing plenum with an air flow rate measurement function
   

Accessories

 • Airflow range adapter
 • Various front panel options
 • Deflectors for the direction of the flow pattern for models DCS/C and DCS/P
 • Sound attenuation options

The diffuser is of the modular type and comprise a diffuser and balancing plenum.
The front panel dimensions is adapted to a modular 600 x 600 mm suspended ceiling.
The front panel of the diffuser is changeable, providing different appearance options.
The airflow operating range is adaptable by replacing an exchangeable airflow range adapter, independently of the diffuser size
(DCS/P, DCS/C, DCS/A, DCS/J).

The duct connection has optional dimensions, for adaptation to different airflow rates.

The balancing plenum is made of galvanised steel, comprising a changeable spigot in different sizes with integral gasket for airtight duct connection.

The front panel of the diffuser is detachable for access to the balancing plenum, the airflow range adapter, ductwork and the airflow measurement and adjustment module.

DCS/P
The perforated front panel of the diffuser is made of epoxy-painted steel with white (RAL 9003) as the standard colour.

DCS/C DCS/A
The conical front panel of the diffuser is made of extruded aluminium, with polyester white (RAL 9003) as standard colour.

DCS/J
The swirl front panel of the diffuser is made of epoxy-painted steel with a white (RAL 9003) standard colour. The swirl diffuser comprises fixed spiral blades to ensure a high mixing rate.

DCS/N
The multi-nozzle front panel of the diffuser is made of epoxy-painted steel with a white (RAL 9003) standard colour. The nozzles have a two-slot design in order to ensure efficient mixing of supply air. Nozzles also are individually adjustable in order to provide high flexibility for the adjustment of the throw pattern.

Halton DCS

Modulový stavebnicový difuzor

 • Vodorovné připojení přívodu vzduchu, vhodný i pro instalaci na odtahu
 • Modulová stavebnicová konstrukce s pěti různými, vzájemně zaměnitelnými spodními panely vhodnými pro instalaci do rastrových zavěšených podhledů s rozměrem rastru 600 x 600, 625x625, 675x675mm. Panely mohou mít různý vzhled a různé výkonové parametry. 
 • Difuzor lze přizpůsobit změněným požadavkům na množství přívodního vzduchu díky možnosti regulace množství vzduchu proudícího přes difuzor. Díky tomu lze měnit dispoziční uspořádání interiéru a způsob využití místností bez nutnosti úprav vzduchotechniky.
 • Odnímatelný spodní panel umožňuje přístup pro čištění difuzoru a vzduchotechnického potrubí
 • Připojení ke vzduchotechnickému potrubí je provedeno přes integrovaný plenum box s možností různých rozměrů připojení a výšek plenum boxu
 • Kruhové připojovací hrdlo s integrovaným těsněním
 • Plenum box umožňuje provádět měření průtoku vzduchu
    


DCS/C    DCS/A    DCS/N   DCS/J    DCS/P
 

Příslušenství

 • Regulační nástavec pro regulaci průtoku vzduchu a různé verze spodních panelů
 • Deflektory pro usměrnění obrazu proudění vzduchu pro difuzory typu DCS/C a DCS/P
 • Verze s akustickou izolací

Dimensions


 

NS H1 H2 W1 Ø D
100 163 135 555 99
125 163 135 555 124
160 263 189 555 159
200 263 189 555 199
250 363 239 555 249
315 363 239 555 314

 

 Ceiling integrations H3 W2
 Podhled s T-profily 600 6 20.5
 Podhled s T-profily 625 6 33
 Podhled s T-profily 675 6 58
 Podhled Armstrong 600 6 20,5
 Podhled Dampa 600 20 22
 Podhled Fineline 600 8 15
 Podhled Fineline 675 8 52,5

 

Material

DÍL

MATERIÁL

POZNÁMKA

Perforovaný spodní panel

Perforovaný ocelový plech

 

Spodní panely s kónickými lamelami

Hliníková slitina

 

Spodní panel jako vířivá výusť

Ocelový plech

 

Spodní panel s vícenásobnými tryskami

Ocelový plech

 

Trysky

Plast

Maximální doporučená teplota pro plastové trysky je 60°C.
Barevné varianty trysek:
Bílá RAL 9003

Plenum box

Pozinkovaná ocel

 

Akustická izolace

Dacron
Minerální vlna

2 verze

Připojovací hrdlo

Pozinkovaná ocel

 

Spojovací objímka s těsněním

Pozinkovaná ocel

Těsnění z pryžové směsi

Modul pro regulaci průtoku vzduchu
MSC,MEC

Tělo; hliníková slitina
Lamely; pozinkovaná ocel
Úchytky; pozinkovaná ocel
Plastové díly; Polypropylen (PP)
Vřeteno; nerezová ocel

 

Nástavec pro stabilizaci proudu vzduchu

Ocel
Plastové díly; Polypropylen (PP)

 

Stropní nástavec

Ocel

 

Povrchová úprava spodního panelu difuzorů typu DCS/P

Lak epoxydovou barvou;
Bílá RAL 9003 / 30 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

Povrchová úprava kónického spodního panelu difuzorů typu
DCS/C, DCS/A

Lak polyesterovou barvou
/ Bílá RAL 9003 / 30 % lesk

Možnost laku epoxydovou barvou
(100 %)

Povrchová úprava spodního panelu s vícenásobnými tryskami u difuzoru typu DCS/N

Lak epoxydovou barvou;
/Bílá RAL 9003 / 30 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

Povrchová úprava spodního panelu s vířivou výustí u difuzoru typu DCS/J

Lak epoxydovou barvou;
/Bílá RAL 9003 / 30 % lesk

Možno objednat speciální odstíny barev

Accessories

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD 

POPIS

POZNÁMKA

Conexión a conducto con tomas

SP/DCS

Tamaño intercambiable del conducto

 

Adaptador del caudal de aire

N/DCS

Ajuste del caudal de aire

 

Insonorización

AT/DCS

Material aislante para atenuar el ruido
del conducto

Materiales disponibles:
Dacron, fibra de vidrio

Panel frontal perforado,
panel frontal cónico,
panel frontal cónico fijo central,
panel frontal de toberas múltiples,
panel frontal difusor rotacional

P/DCS,
C/DCS,
A/DCS,
N/DCS,
J/DCS

Paneles frontales intercambiables

  

Function

Vzhled difuzorů a jejich výkonové parametry je možno měnit a upravovat podle měnících se požadavků a provozních podmínek.

  
Halton DCS/P
Vzduch je do místnosti přiváděn skrz perforovaný spodní panel a následně smícháván se vzduchem v místnosti. Doporučený maximální rozdíl mezi teplotou přívodního vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti je -8 °C.

Halton DCS/C
Vzduch je do místnosti přiváděn skrz štěrbiny kónického spodního panelu a následně smícháván se vzduchem v místnosti.  Doporučený maximální rozdíl mezi teplotou přívodního vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti je -12 °C.

Halton DCS/A
Vzduch je do místnosti přiváděn skrz štěrbiny kónického spodního panelu a následně smícháván se vzduchem v místnosti.  Doporučený maximální rozdíl mezi teplotou přívodního vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti je -12°C.

Halton DCS/N
Vzduchu je do místnosti přiváděn skrz spodní panel difuzoru jak ve vodorovném tak ve svislém směru.
Ručním natáčením trysek lze obraz proudění přívodního vzduchu radiálně směrovat do požadovaných směrů (1, 2, 3, a 4).
Vodorovný vířivý proud vzduchu a kolmý svislý proud vzduchu lze regulovat pomocí trysek.
Směr proudění vzduchu nemá vliv na tlakovou ztrátu difuzoru ani průtok vzduchu.
Doporučený maximální rozdíl mezi teplotou přívodního vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti je -10°C

Halton DCS/J
Horizontální radiální vířivý proud vzduchu je do místnosti přiváděn skrz profilované, spirálovité lamely difuzoru. Doporučený maximální rozdíl mezi teplotou přívodního vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti je -12°C.
Rychlost proudění vzduchu přiváděného do místnosti je účinně snižována díky vysokému stupni smíchání se vzduchem v místnosti.


V plenum boxu se díky snížení rychlosti vyrovnává a stabilizuje proudění vzduchu.
Vzduch je pak do vlastního difuzoru distribuován rovnoměrně, což zajišťuje jeho správnou funkci.
Výměnou regulačního nástavce se může upravovat množství přívodního vzduchu podle měnících se požadavků. Díky regulačnímu nástavci je zajištěna řádná distribuce vzduchu v  širokém rozsahu hodnot přívodního vzduchu (DCS/P, DCS/C, DCS/A, DCS/J).
Množství vzduchu lze regulovat pomocí odnímatelného modulu pro měření a regulaci průtoku vzduchu.
V plenum boxu dochází také k útlumu hluku šířeného vzduchotechnickým potrubím.
Difuzor lze použít i pro odtah vzduchu.
 

Nozzle Settings

Installation

POLOŽKA   POPIS
1    SPODNÍ PANEL
2    STROPNÍ NÁSTAVEC
3    PLENUM BOX
4    PŘIPOJOVACÍ NÁSTAVEC S HRDLEM
5    REGULAČNÍ NÁSTAVEC
 

V případě potřeby lze průměr připojovacího hrdla a regulačního nástavce změnit. Již instalovaný difuzor tak lze upravit a přizpůsobit pro výrazně změněné hodnoty průtoku vzduchu.
Difuzory s vícenásobnými tryskami nejsou regulačním nástavcem vybaveny. Místo toho lze v případě výrazné změny hodnoty průtoku vzduchu zaměňovat spodní panely s větším nebo menším počtem trysek.

Difuzor je připojen k plenum boxu pomocí úchytek a šroubů. 
 

Adjustment

Množství přívodního a odtahovaného vzduchu se určí pomocí měření diferenciálního tlaku na měřících vývodech pomocí manometru.
Průtok vzduchu se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

 

Hodnoty koeficientu k jsou uvedeny v tabulce:

Hodnoty koeficientu k pro odtah

Průměr hrdla DCS/A DCS/C DCS/J DCS/P
340 32.3 69.6 28.9 79.3
250 27.9 47.2 21.2 51.8
160 17.6 21.4 13.6 23.2
125 9.7 11.1 8 12

 

Trysky DCS/N
80 52.8
36 27.2
16 12.9

 

Hodnoty koeficientu k pro přívod


Halton  DCS/A

Průměr hrdla Hodnota k

Hodnota k Průměr otvoru

340 33.1 27.7
250 26.6 0.07 x D + 2.82
160 13.8 11.3
125 8.2 6.6


Halton DCS/C

Průměr hrdla Typ směrování Hodnota k

Hodnota k Průměr otvoru

340 R4 52.9 0.24 x D - 31.75
340 R3 49.7 0.24 x D - 31.75
340 R2 44 0.24 x D - 31.75
250 R4 32 0.08 x D + 2.73
250 R3 32.6 0.08 x D + 2.73
250 R2 29.2 0.08 x D + 2.73
160   14.5 11.4
125   8.3 6.6


Halton DCS/J

Průměr hrdla Hodnota k Hodnota k Průměr otvoru
340 33.1 26.3
250 26.1 0.06xD+4.31
160 14.1 11.4
125 8.4 6.6


Halton DCS/N

Trysky Průměr připojení potrubí Hodnota k Hodnota k Průměr otvoru
80 315, 250 48.1 0.18 x D - 13.12
80 200 40.5 0.18 x D - 13.12
36   27.4 0.08 x D + 2.37
16   13.2 0.06 x D + 1.00


Halton DCS/P

Průměr hrdla Typ směrování Hodnota k Hodnota k Průměr otvoru
340 R4 50.6 0.22 x D - 26.91
340 R3 47.7 0.22 x D - 26.91
340 R2 46.3 0.22 x D - 26.91
250 R4 30.3 0.08 x D + 3.94
250 R3 29.6 0.08 x D + 3.94
250 R2 28.6 0.08 x D + 3.94
160   13.4 11.1
125   8 6.3

 

Pozn:
D = průměr připojení potrubí v mm

Průtok vzduchu se reguluje otáčením regulačního vřetene jednotky MSC/MEC. Vřetenem se otáčí do doby, než je nastavena požadovaná hodnota průtoku.
Klapku zajistěte v požadované poloze šroubem.
Regulační vřeteno vraťte zpět do plenum boxu.
 

Servicing

Otevřete spodní panel difuzoru.
Povolte čtyři šrouby a odmontujte regulační nástavec.
Opatrným otáčením hřídelky (nikoliv regulačního vřetene) vyjměte regulační modul.

Jednotlivé díly otřete vlhkým hadrem, neponořujte do vody.
Akustická izolace Dacron uvnitř plenum boxu je omyvatelná a lze jí z plenum boxu vyndat. Po jejím vyjmutí je možno provést vyčištění vnitřku plenum boxu.

Zasunutím hřídelky zpět až k dorazu instalujte měřící a regulační modul zpět.
Utažením čtyř šroubů instalujte zpět na původní místo regulační nástavec.
Spodní panel difuzoru zatlačte zpět na původní místo tak, aby zapadly upevňovací pružiny.
 

Specification

Jedná se modulový stavebnicový difuzor. Skládá se z vlastního difuzoru a plenum boxu.
Rozměry spodního panelu jsou upraveny pro instalaci do rastrového zavěšeného podhledu 600 x 600mm.
Spodní panel difuzoru je vyměnitelný za jiné s různým designovým provedením, což umožňuje provádět výběr mezi různými variantami vzhledu difuzoru.
Provozní hodnotu průtoku vzduchu lze regulovat pomocí výměny regulačního nástavce nezávisle na velikosti difuzoru (DCS/P, DCS/C, DCS/A, DCS/J).
Připojení na vzduchotechnické potrubí má různé velikosti umožňující přizpůsobení difuzoru různým hodnotám průtoku vzduchu.

Plenum box je vyroben z pozinkované oceli. Jeho součástí je vyměnitelné připojovací hrdlo různých průměrů s integrovaným těsněním pro těsné připojení potrubí.

Spodní panel difuzoru je odnímatelný. Tím je umožněn přístup do plenum boxu, regulačního nástavce, vzduchotechnického potrubí a k modulu pro měření a regulaci průtoku vzduchu.

DCS/P
Perforovaný spodní panel difuzoru je vyroben z ocelového plechu opatřeného lakováním epoxydovou barvou ve standardu v bílém odstínu (RAL 9003).

DCS/C DCS/A
Kónickýspodní panel difuzoru je vyroben z protlačovaného hliníku a opatřen lakováním polyesterovou barvou ve standardu v bílém odstínu (RAL 9003).

DCS/J
Spodní panel s vířivým výstupem vzduchu je vyroben z ocelového plechu opatřeného lakováním epoxydovou barvou ve standardu v bílém odstínu (RAL 9003). Difuzor s vířivým výstupem vzduchu se skládá ze spirálovitých lamel zajišťující vysoký stupeň promíchání přívodního vzduchu se vzduchem v místnosti.

DCS/N
Spodní panel s vícenásobnými tryskami je vyroben z ocelového plechu opatřeného lakováním epoxydovou barvou ve standardu v bílém odstínu (RAL 9003). Trysky mají dvouštěrbinové provedení z důvodu zajištění účinného promíchání přívodního vzduchu se vzduchem v místnosti. Trysky lze individuálně seřizovat, což umožňuje dosáhnout vysokou flexibilitu při regulaci obrazu proudění vzduchu. 
 

Order Code

DCS/F-D-N-M; J-IO-AT-CO-ZT

  F = Spodní panel
    C = Kónický
    A1 = Kónický se středovou deskou, 1
    A2 = Kónický se středovou deskou, 2
    A3 = Kónický se středovou deskou, 3
    P = Perforovaný
    J = Vířivý
    N1 = Trysky, 16 kusů
    N2 = Trysky, 36 kusů
    N3 = Trysky, 80 kusů

  D = Průměr připojení potrubí
    100, 125, 160, 200, 250, 315

  N = Regulační nástavec
    125, 160, 250, 340
    N = Bez regulačního nástavce, pokud F = N1, N2 nebo N3

  M = Typ
    S1 = Přívod + MSC
    S2 = Přívod + nástavec pro zklidnění proudu vzduchu
    E1 = Odtah + MEC
    E2 = Odtah + nástavec pro zklidnění proudu vzduchu
  

Specifika výrobku a příslušenství

  
  J = Směry trysek
    R2 = 2 směry
    R3 = 3 směry
    R4 = 4 směry

  IO = Možnosti instalace do podhledů
    NA = Standardní rastrový podhled s T-profily 600
    AM = Armstrong Orcal podhled
    DC = Dampa podhled
    FL = Fineline podhled 600
    TP = T-profily 625
    T2 = T-profile 675    
    F2 = Fineline podhled 675

  AT = Materiál akustické izolace
    N = Bez akustické izolace
    D = Dacron
    W = Minerální vlna

  CO = Barva
    W  Bílá (RAL 9003)
    X  Speciální barva

ZT = Tailored product
         N         No
         Y         Yes (ETO)
 

  Příklad kódu výrobku

     DCS/C-315-250-S1, J=R3, IO=NA, AT=D, CO=W, ZT=N

Downloads & Media

Halton DCS - se
Type
Datasheet
Language
Swedish (Sweden)
Size
5,3 MB
Halton DCS - gb
Type
Datasheet
Language
English (United Kingdom)
Size
5,3 MB
Halton DCS - nl
Type
Datasheet
Language
Dutch (Netherlands)
Size
5,2 MB
Halton DCS - dk
Type
Datasheet
Language
Danish (Denmark)
Size
5,2 MB
Halton DCS - fr
Type
Datasheet
Language
French (France)
Size
2,1 MB
Halton DCS - fi
Type
Datasheet
Language
Finnish (Finland)
Size
5,2 MB
Halton DCS - ru
Type
Datasheet
Language
Russian (Russia)
Size
5,3 MB
Halton Ceiling Integrations
Type
Manual
Language
English (United Kingdom)
Size
64,5 kB